لطفا اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
گفتگو با متخصصین آنلاین
۲۵ متخصص آنلاین

آیا استناد به صدای ضبط شده در توهین امکان پذیر است؟

پرسیده شده

سلام ،بنده کارمند اداره هستم.
شخصی پس از مراجعه به اداره از طریق تلفن منزلش با داخلی بنده در اداره تماس گرفته و اقدام به توهین و فحاشی رکیک نموده است.
1-با عنایت به اینکه مکالمات تلفنی ضبط میشوند، آیا بنده میتوانم به استناد به این فایل صوتی از ایشان شکایت کنم؟
2-اگر متهم انکار کند و اتهام رد شود ،آیا او میتواند اعاده حیثیت کند؟
3-آیا ضبط مکالمه تلفنی، بدون اطلاع طرف مقابل وبدون مجوز قاضی جرم است؟

۱۷,۳۶۵
مشاوره حقوقی تلفنی توهین و فحاشی
علی تهرانی ساعی سجاد نیستانی مینا محمدی مهرداد بوستانچی
۶۵۴ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۱,۳۹۸) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

۲۱ پاسخ برای این سوال ثبت شده

1-بله امکان شکایت هست

2_پاسخ مثبت است

3_خیر جرم نیست مگر در برخی از موارد

موید باشید

گفتگو با متخصصین آنلاین
محمد بابایی فیشانی
محمد بابایی فیشانی ۲.۱ کارشناس ارشد حقوق
۴.۸ / ۵ (۳۵۷) دیدگاه
سعیده کریم فر
سعیده کریم فر ۱.۲ کارشناس حقوقی
۴.۸ / ۵ (۱۹۱) دیدگاه
توحید میدانی
توحید میدانی ۱.۰ کارشناس ارشد حقوق
۴.۹ / ۵ (۳۹۶) دیدگاه

امکان شکایت هست ولی چون صدای ضبط شده اماره ی قضایی ای بیش نیست در اکثر موارد توسط قضات پذیرفته نمی شود

مشاوره حقوقی تلفنی توهین و فحاشی
علی تهرانی ساعی سجاد نیستانی مینا محمدی مهرداد بوستانچی
۶۵۴ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۱,۳۹۸) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

صدای ضبط شده دلیل نیست اما بعنوان اماره پذیرفته میشود که کمتر مورد قبول هم قرار میگیرد

سلام در پاسخ یک میتوانید شکایت کنید و قاضی میتواند ب عنوان اماره بپذیرد
پاسخ دو خیر نمیتواند اعاده حیثیت کند
پاسخ سه بله جرم است

استناد به صدای ضبط شده درکنار سایر قرائن میتواند به شما کمک کند

مشاوره حقوقی تلفنی توهین و فحاشی
علی تهرانی ساعی سجاد نیستانی مینا محمدی مهرداد بوستانچی
۶۵۴ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۱,۳۹۸) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

بعنوان اماره قابل استماع میباشدومعمولا نمی پذیرند، ضبط صدا اگر در اداره ایی که معمولا در ابتدای مکالمات تلفنی با هشدار به تماس گیرنده اعلام میشود جرم نیست.

به دلیل عدم ارایه دلایل محکمه پسند در مورد مشتکی عنه برایت صادر خواهد شد

بله امکان شکایت وجود دارد
در صورت انکار می تواند شکایت کند
ضبط مکالمات جرم نمی باشد مگر به قصد استفاده سوء

مشاوره حقوقی تلفنی توهین و فحاشی
علی تهرانی ساعی سجاد نیستانی مینا محمدی مهرداد بوستانچی
۶۵۴ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۱,۳۹۸) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

سلام شما میتوانید شکایت کنید . میتواند اعاده حیثیت نماید . جرم نمیباشد

۱_ بله میتوانید شکایت کنید

۲_ اگر نتوانید ادعای خود را ثابت کنید امکان اعاده حیثیت هست

۳_ضبط مکالمه مخاطب بدون رضایت وی جرم می باشد

با سلام
۱-با عنایت به اینکه مکالمات تلفنی ضبط میشوند، آیا بنده میتوانم به استناد به این فایل صوتی از ایشان شکایت کنم؟
* بله امکان شکایت برای شما وجود دارد

۲-اگر متهم انکار کند و اتهام رد شود ،آیا او میتواند اعاده حیثیت کند؟
* در صورت عدم اثبات بله میتواند اعاده حیثیت نماید

۳-آیا ضبط مکالمه تلفنی، بدون اطلاع طرف مقابل وبدون مجوز قاضی جرم است؟
* در حالت عادی جرم محسوب نمیشود و صرفا در موارد خاصی این عمل جرم محسوب میشود .

مشاوره حقوقی تلفنی توهین و فحاشی
علی تهرانی ساعی سجاد نیستانی مینا محمدی مهرداد بوستانچی
۶۵۴ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۱,۳۹۸) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

سلام صوت ضبط شده صرفا اماره تلقی می‌شود و دعوای اعاده حیثیت نیز اصولا پذیرفته نمی‌شود

قابل شکایت است لیکن صدای ضبط شده صرفا اماره می باشد و در تصمیم قاضی می تواند تاثیر گذار باشد.

۱-بله ولی صدای ضبط شده جزو امارات است به این معنا که دلیل نیست و صرفا برای اقناع قاضی مفید است.
۲_بله در صورت وجود سوء نیت به اتهام افترا میتواند شکایت کند.
۳_خیر جرم نیست مگر در برخی از موارد خاص

ا_میتوانیدشکایت کنید،اماصدای ضبط شده اماره است نه دلیل،بایدقرینه ای باشدکه آن صداراتقویت کند،معمولابرای قاضی پذیرفته نیست.
۲_می تواندبه اتهام افتراازشماشکایت کندولی معمولااین موضوع هم قابل رسیدگی نیست.
۳_جرم است ولی دربرخی مواردخاص.
به نظربنده ازاین موضوع صرف نظرکنیدبهتره،نه شماو نه طرف مقابل نتیجه نمیگیرد.

مشاوره حقوقی تلفنی توهین و فحاشی
علی تهرانی ساعی سجاد نیستانی مینا محمدی مهرداد بوستانچی
۶۵۴ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۱,۳۹۸) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

سلام
بله میتونید شکایت کنید اما صدای ضبط شده اماره ی قضایی به حساب می‌آید در اکثر موارد توسط قضات پذیرفته نمی شود.

علاوه برصداباید دوشاهدهم معرفی کند

مشاوره حقوقی تلفنی توهین و فحاشی
علی تهرانی ساعی سجاد نیستانی مینا محمدی مهرداد بوستانچی
۶۵۴ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۱,۳۹۸) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

صدای ضبط شده جزو امارات است به این معنا که دلیل نیست و صرفا برای اقناع قاضی مفید است.ضبط صدا در شرایط خاصی جرم انگاری شده.پس از صدور قرار منع تعقیب اگر سوء نیت شما در طرح شکایت مذکور اثبات شود جرم افترا انجام داده اید

با درود بلی امکان شکایت برای شما میسور است، و با تشخیص مقام قضائی بر قابل انتساب بودن موارد بیان شده (شما در سوال) امکان محکومیت نامبرده وجود دارد.
موفق باشید.

با سلام بله میتوانید شکایت کنید ولی ضبط صدا به عنوان یک اماره در نظر گرفته میشود و برخی قضات چندان توجه ای به آن نمیکنند و بهتر است دو شهود نیز داشته باشید .در مورد سوال دوم وی میتواند به عنوان افترا شکایت کند و سوال سوم اینکه جرم نیست مگر در موارد خاص

مشاوره حقوقی تلفنی توهین و فحاشی
علی تهرانی ساعی سجاد نیستانی مینا محمدی مهرداد بوستانچی
۶۵۴ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۱,۳۹۸) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

با سلام
امکان شکایت وجود دارد ولی صدا ضبط شده صرفا اماره قضایی در کنار دلایل دیگر است

مشاوره‌های حقوقی مرتبط

مشاوره حقوقی تلفنی یکی از سریعترین و بهترین نوع مشاوره است.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با تضمین کیفیت مشاوره ارائه می‌شود.

قبل از رزرو مشاوره حقوقی تلفنی می‌توانید با بررسی وکیل و متخصصین حقوقی بر اساس عملکرد و امتیاز فعالیت تخصصی آنها فرد مناسب جهت دریافت مشاوره حقوقی تلفنی را انتخاب کنید.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با بهترین قیمت و در کوتاه‌ترین زمان ممکن ارائه می‌شود.