لطفا اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
متخصصین فعال
مشاوره حقوقی تلفنی
مشاوره تلفنی حقوقی
تمام محصولات
مشاوره حقوقی تلفنی روابط نا مشروع
محسن نریمانی ده نوی فرهاد امینی سید رسول قاضی مجتبی عابدی فیروزجائی
۲۹۵ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۴۹۷) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

ارتباط جنسی از جلو تا چه مدت در پزشکی قانونی قابل تشخیص می باشد؟

پرسیده شده

سلام.اگر یک خانم حدود یک سال پیش از واژن رابطه نامشروع داشته باشد آیا تشخیص داده میشود؟و نهایتا تا چه زمانی اخرین رابطه جنسی قابل تشخیص است.در مورد آقایان چطور؟پیشاپیش ممنونم از راهنمایی و کمکتون

۸۸,۴۰۸
مشاوره حقوقی تلفنی روابط نا مشروع
محسن نریمانی ده نوی فرهاد امینی سید رسول قاضی مجتبی عابدی فیروزجائی
۲۹۵ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۴۹۷) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

۶۶ پاسخ برای این سوال ثبت شده

مخاطب محترم عنایت داشته باشید رابطه جنسی از جلو بستگی به معاینه و نظر پزشکی قانونی دارد.موید باشید

خیر تشخیص داده نمیشود .
زمان تشخیص رابطه تقریبی است مثلا اززمان دخول بالای ۳هفته می گذرد

مشاوره حقوقی تلفنی روابط نا مشروع
محسن نریمانی ده نوی فرهاد امینی سید رسول قاضی مجتبی عابدی فیروزجائی
۲۹۵ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۴۹۷) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

سلام پزشکی قانونی فقط دخول یا عدو دخول را تایید را رد می کند زمان آن قابل تشخیص نیست .

با سلام بیشتر از ۲۰ روز پزشکی قانونی قادر به تشخیص آن می‌باشد

سلام معمولا بعد از گذشت یک ماه امکان تشخیص زمان رابطه وجود ندارد .

مشاوره حقوقی تلفنی روابط نا مشروع
محسن نریمانی ده نوی فرهاد امینی سید رسول قاضی مجتبی عابدی فیروزجائی
۲۹۵ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۴۹۷) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

رابطه یکسال قبل ازواژن تشخیص داده نمیشود
آخرین رابطه بعدازگذشت یک هفته به صورت حدودی تعیین می گردد

با سلام.
تعیین زمان رابطه جنسی با پزشک قانونی میباشد.
اما تقریبا تا یک ماه بعد این ارتباط قابل شناساییست.
هرچند که رابطه منجر به ازاله پرده بکارت تا چند سال بعد هم زمان تقریبی ازاله پرده را مشخص میکند.

با زمانی که شما اعلام می کنید قابل پیگیری و مشخص شدن نیست

مشاوره حقوقی تلفنی روابط نا مشروع
محسن نریمانی ده نوی فرهاد امینی سید رسول قاضی مجتبی عابدی فیروزجائی
۲۹۵ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۴۹۷) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

دروود
معمولا سه هفته قابل تشخیص مباشد.

سلام. خیر قابل تشخیص نیست.

وقتی خانم‌حدود یکسال پیش ازواژن رابطه جنسی داشته باشه . ازطریق پزشکی قانونی قابل تشخیص نیست . درمورد آقایان که امکان تشخیص نیست

مشاوره حقوقی تلفنی روابط نا مشروع
محسن نریمانی ده نوی فرهاد امینی سید رسول قاضی مجتبی عابدی فیروزجائی
۲۹۵ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۴۹۷) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

باسلام.پزشکی قانونی دخول و عدم دخول را تشخیص میدهد و زمان هم تقریبی خواهد بود.کامیاب باشید.

خیر قابل تشخیص نیست به دلیل گذشتن یکسال

سلام
نهایتا تا ۳ هفته پس از رابطه، قابلیت تشخیص وجود دارد .در مورد آقایان هم راههایی وجود دارد .

با سلام
پزشکی قانونی در صورت بکارت تایید یا رد آن را اعلام مینماید و در خصوص تشخیص زمان حدوث تقریبی میباشد و تا یکماه قابل تشخیص میباشد

مشاوره حقوقی تلفنی روابط نا مشروع
محسن نریمانی ده نوی فرهاد امینی سید رسول قاضی مجتبی عابدی فیروزجائی
۲۹۵ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۴۹۷) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

رابطه از جلو بستگی به اثار بجا مانده از رابطه دارد ولی اگر مدت زمان طولانی از این قضیه گذشته باشه قابل تشخیص نیست نهایتا تا یکماه قابل تشخیص است

با سلام
حسب اظهارات شما ، این امر قابل تشخیص نمیباشد

مشاوره حقوقی تلفنی روابط نا مشروع
محسن نریمانی ده نوی فرهاد امینی سید رسول قاضی مجتبی عابدی فیروزجائی
۲۹۵ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۴۹۷) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

سلام. تا۳هفته قابل تشخیصه. یاحق

با سلام معمولا پزشکی قانونی مدت سه هفته را در اینخصوص تعیین می نماید.

تا یک هفته تشخیص بهتر داده میشود پس از گذشت ،حدودی اعلام نظر میشود

مشاوره حقوقی تلفنی روابط نا مشروع
محسن نریمانی ده نوی فرهاد امینی سید رسول قاضی مجتبی عابدی فیروزجائی
۲۹۵ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۴۹۷) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

سلام عطف به ساخت و ساز بدن گذر زمان اثرات را ذایل مینماید لذا در مدت مورد نظر شما امگان بازیابی آثار وجود ندارد الا اینکه انجام عمل و اذاله مورد تایید و گواهی باشد
احتمالا با حدود دو ماه از وقوع چه بسا اثرات جراحات و یا سرخ شدگی مشخص گردد

اگر منیم رد وارد رحم زن شده باشد طبق علم پزشکی تا ۵ روز می توان مشخص نمود

سلام در صورتیکه از مصادیق رابطه نامشروع باشد یعنی متون پیامک مبتذل باشد مجازات شلاق تا ۹۹ ضربه خواهد داشت.

مشاوره حقوقی تلفنی روابط نا مشروع
محسن نریمانی ده نوی فرهاد امینی سید رسول قاضی مجتبی عابدی فیروزجائی
۲۹۵ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۴۹۷) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

سلام پزشک‌قانونی فقط میتواند بگوید که دخول صورت گرفته یا نه البته چون مدت زیادی گذشته زمانش مشخص نمیشود.
سلام چون مدت زیادی از دخول گذشته مشخص نمیشوددرروزای اولیه مشخص میشودوپزشک قانونی فقط انجام شدن یا نشدن دخول را بعدازگذشت این زمان بیان میکند.

باسلام یکسال قابل تشخیص نیس برای پزشکی قانونی

مشاوره حقوقی تلفنی روابط نا مشروع
محسن نریمانی ده نوی فرهاد امینی سید رسول قاضی مجتبی عابدی فیروزجائی
۲۹۵ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۴۹۷) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

خیر با گذشت این زمان مشخص نمی شود چه زمانی ایشان رابطه داشته اند و فقط اعلام می شود خانم مدخوله است برای اقای نیز مشخص نمی شود

با توجه به گذشت یک سال از رابطه جنسی نظریه پزشکی قانونی نسبت به ازاله پرده بکارت خواهدبود.

با سلام . بسته به نظریه پزشکی قانونی می باشد

با یلام
پزشک قانونی مرجع تشخیص میباشد، لیکن گاها حتی با تار مو صحت و سقم امر را تشخیص می دهند

مشاوره حقوقی تلفنی روابط نا مشروع
محسن نریمانی ده نوی فرهاد امینی سید رسول قاضی مجتبی عابدی فیروزجائی
۲۹۵ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۴۹۷) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

۳هفته قابل تشخیص است

بیشتراز دوهفته قابل تشخیص نمی باشد

با سلام و احترام
این امر در حیطه پزشک قانونی است و نهایتا تا یکماه قابل تشخیص است
موفق باشید

مشاوره حقوقی تلفنی روابط نا مشروع
محسن نریمانی ده نوی فرهاد امینی سید رسول قاضی مجتبی عابدی فیروزجائی
۲۹۵ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۴۹۷) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

با سلام
نظریه پزشک قانونی اخذ میگردد و تشخیص امر در صلاحیت پزشک قانونی است

با سلام و احترام
با توجه به زمان طولانی قابل تشخیص نیست

با سلام و احترام
در پزشکی قانونی مورد آزمایشات قرار می گیرد

سلام. اگر مربوط به یکسال قبل باشد قابل تشخیص نیست و پزشکی قانونی نهایتا تا سه هفته می تواند اظهار نظر نماید.

مشاوره حقوقی تلفنی روابط نا مشروع
محسن نریمانی ده نوی فرهاد امینی سید رسول قاضی مجتبی عابدی فیروزجائی
۲۹۵ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۴۹۷) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

باسلام .پزشکی قانونی صرفا میتواند تا ۷۲ ساعت بعداز انجام دخول بطور تقریبی زمان دخول رابهر نحوی تعیین کند و بعداز سه روز معمولا بجهت التیام مویرگهای پاره شده در زمانیکه فرد باکره باشد یا شستشو بااب واجابت مزاج،تعیین زمان دخول غیر ممکن میشود زیرانشانه ای باقی نمی ماندکه پزشکی قانونی بتواند تشخیص دهد .اگر در ساعات اولیه دخول ،فرد معاینه پزشکی شود نمونه های اسپرم از داخل واژن تهیه وبه ازمایشگاه جهت تطبیقDNAفردمتجاوز ارسال میشود اما بعداز گذشت ماهها وحتی روزها چنین موضوعی امکانپذیرنیست ومتاسفانه شما نمیتوانید تجاوز یا رابطه با اجبار را اثبات کنید

سلام قابل تشخیص نیست

این مورد ازطریق پزشکی قانونی قابل تشخیصه واین مدت از زمان رابطه تا ۱۰ روز قابل تشخیصه

مشاوره حقوقی تلفنی روابط نا مشروع
محسن نریمانی ده نوی فرهاد امینی سید رسول قاضی مجتبی عابدی فیروزجائی
۲۹۵ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۴۹۷) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

سلام یکسال پیش را نشان نمی دهد که نامشروع بوده یا خیر با توجه به اینکه احتمالا نظر شما به کسی است که همسر داشته و با وی نیز رابطه داشته است ولی زمان تقریبی یک ماهه را عنوان میکنند برای تشخیص آخرین رابطه جنسی

با سلام
امر تخصصی و در حیطه ی پزشک قانونی است، لیکن شاید با یک مو و آزمایش DNA بعد یکسال هم میتوان رابطه ی نانشروع را ثابت نمود

مشاوره حقوقی تلفنی روابط نا مشروع
محسن نریمانی ده نوی فرهاد امینی سید رسول قاضی مجتبی عابدی فیروزجائی
۲۹۵ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۴۹۷) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

بسته به نظر پزشکی قانونی دارد

سلام.فقط نزدیکی یا عدم نزدیکی قابل تشخیص است و بسته به واکنشی که بدن افراد نسبت به این موضوع نشان می دهد متغیر است و به نظر می رسد متغیر باشد.

سلام.فقط نزدیکی یا عدم نزدیکی قابل تشخیص است و بسته به واکنشی که بدن افراد نسبت به این موضوع نشان می دهد متغیر است و به نظر می رسد متغیر باشد.به نظر می رسد مقصود خود را اگر مایل باشید عنوان نمایید تا بهتر بتوان مشاوره داد مثلا می خواهید شکایت کنید یا غیره

مشاوره حقوقی تلفنی روابط نا مشروع
محسن نریمانی ده نوی فرهاد امینی سید رسول قاضی مجتبی عابدی فیروزجائی
۲۹۵ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۴۹۷) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

معمولا پزشکی قانونی مدت سه هفته را تعیین می نماید. بیشتر نمیشود.

با سلام از آنجایی که در تلگرام با انتخاب گزینه حذف برای طرف مقابل به طور کلی تمامی چت ها پاک میشود و هیچ گونه سابقه ای از چت های رد و بدل شده فی مابین طرفین دیگر وجود ندارد ضمن اینکه به فرض محال اگر وجود نداشته باشد از آنجایی که سرور تلگرام در کشور ما نمی باشد اما آن دسترسی نداریم و اصولا کشور صاحب آن فضای مجازی یعنی تلگرام با کشور ما همکاری کامل را نمی کند عملا دسترسی به این چت های صورت گرفته امکان پذیر نمی باشد

اصولا دو هفته تا یک ماه لیکن زمان مشخصی نمی توان تعیین کرد

سلام
با توجه به اینکه یک سال از موضوع مطروحه میگذرد
پزشکی قانونی قادر به تشخیص نمیباشد
موفق باشید

رابطه حدود یکسال پیش از لحاظ اینکه اثار موجود باشد غیر قابل تشخیص است.لکن اگر دختر دوشیزه بوده باشد وبکارت خود را از دست داده باشد مشخص میگردد....

با سلام
با گذشت این مدت مدید هرگز تشخیص رابطه ممکن نخواهد بود .

فقط نزدیکی یا عدم نزدیکی قابل تشخیص می باشد و بسته به واکنشی که بدن افراد نسبت به این موضوع نشان می دهد متغیر است

فقط نزدیکی یا عدم نزدیکی قابل تشخیص می باشد و بسته به واکنشی که بدن افراد نسبت به این موضوع نشان می دهد متغیر است

فقط نزدیکی یا عدم نزدیکی قابل تشخیص می باشد و بسته به واکنشی که بدن افراد نسبت به این موضوع نشان می دهد متغیر است

فقط نزدیکی یا عدم نزدیکی قابل تشخیص می باشد و بسته به واکنشی که بدن افراد نسبت به این موضوع نشان می دهد متغیر است

فقط نزدیکی یا عدم نزدیکی قابل تشخیص می باشد و بسته به واکنشی که بدن افراد نسبت به این موضوع نشان می دهد متغیر است

فقط نزدیکی یا عدم نزدیکی قابل تشخیص می باشد و بسته به واکنشی که بدن افراد نسبت به این موضوع نشان می دهد متغیر است

فقط نزدیکی یا عدم نزدیکی قابل تشخیص می باشد و بسته به واکنشی که بدن افراد نسبت به این موضوع نشان می دهد متغیر است

فقط نزدیکی یا عدم نزدیکی قابل تشخیص می باشد و بسته به واکنشی که بدن افراد نسبت به این موضوع نشان می دهد متغیر است

فقط نزدیکی یا عدم نزدیکی قابل تشخیص می باشد و بسته به واکنشی که بدن افراد نسبت به این موضوع نشان می دهد متغیر است

سلام علیکم باگذشت یک سال قابل تشخیص نیست و برای آقایان امکان تشخیص نیست موفق باشید.

پزشکی قانونی فقط دخول یا عدو دخول را تایید را رد می کند زمان آن پس از گذشت زمان طولانی قابل تشخیص نیست ....

باسلام فقط ازبین رفتن بکارت قابل تشخیص خواهد بود و رقابت تا دوهفته توسط پزشکی قانونی قابل تشخیص خواهد بود

پزشکی قانونی فقط دخول یا عدو دخول را تایید را رد می کند زمان آن قابل تشخیص نیست .

سلام زمان قابل تشخیص نمیباشد

رابطه یکسال قبل ازواژن تشخیص داده نمیشود

سلام
داشتن رابطه بستگی به مدت و تعداد دفعات رابطه دارد و پزشکی قانونی تشخیص میدهد ولی اگر منظورتون داشتن رابطه با شخص خاصی است فقط در مدت سه ۴روز قابل تشخیص است. با توجه به اینکه سوالتون خصوصی است بهتر است از طریق مشاوره با وکیل تماس گرفته و راهنمایی شوید . بنده درخدمتم

مشاوره‌های حقوقی مرتبط

مشاوره حقوقی تلفنی یکی از سریعترین و بهترین نوع مشاوره است.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با تضمین کیفیت مشاوره ارائه می‌شود.

قبل از رزرو مشاوره حقوقی تلفنی می‌توانید با بررسی وکیل و متخصصین حقوقی بر اساس عملکرد و امتیاز فعالیت تخصصی آنها فرد مناسب جهت دریافت مشاوره حقوقی تلفنی را انتخاب کنید.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با بهترین قیمت و در کوتاه‌ترین زمان ممکن ارائه می‌شود.