لطفا اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
متخصصین فعال

اگر چند نفر ارث خود را به یک نفر بخشیده باشند، یکی از افرادی که ارث را بخشیده فوت کرده آیا کل معامله فسخ شده؟

پرسیده شده

اگر چند نفر ارث خود را به یک نفر بخشیده باشند و این مار از طریق وکالت بلاعرض انجام داده اند .حال یکی از افرادی که ارث را بخشیده فوت کرده آیا کل معامله بلاعرض فسخ شده؟ یا فقط سهمی که متوفی داشته فسخ شده و کاری به بقیه ندارد.

۲ پاسخ برای این سوال ثبت شده

سلام
فقط وکالت کسی که فوت شده از بین میرود و وکالت سایرین به قوت خود باقی است

کل معامله به قوت خود باقی است و سهم فوت شده به وراث او منتقل می گردد

مشاوره‌های حقوقی مرتبط

مشاوره حقوقی تلفنی یکی از سریعترین و بهترین نوع مشاوره است.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با تضمین کیفیت مشاوره ارائه می‌شود.

قبل از رزرو مشاوره حقوقی تلفنی می‌توانید با بررسی وکیل و متخصصین حقوقی بر اساس عملکرد و امتیاز فعالیت تخصصی آنها فرد مناسب جهت دریافت مشاوره حقوقی تلفنی را انتخاب کنید.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با بهترین قیمت و در کوتاه‌ترین زمان ممکن ارائه می‌شود.