لطفا اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
متخصصین فعال
۱

آیا ادامه تحصیل زوجه نیاز به اجازه زوج دارد؟

به نظر می رسد قانون در مواردی یا شرع اسلام مطابقت ندارد.
مثلا این که در شرع خروج زوجه بدون اجازه زوج از منزل منع شده است هرچند که در قانون گفته شده است زن باید از شوهر خود تمیکن نماید.
حال باتوجه به مطالب مشابه که در سایت شما خواندم به این نتیجه رسیدم که اگر زوجه یصد ادامه تحصیل داشته باشد مثلا قصد گرفتن مدرک ارشد را داشته باشد زوج نمی تواند ممانعت کند.
آیا این تناقض بین قانون و شرع نیست؟

۷ پاسخ برای این سوال ثبت شده

در هر مورد می توان زن را ملزم به تمکین کرد حتی ادامه تحصیل .شما می توانید ایشان از ادامه تحصیل منع کنید ولی در صورت اعتراض ایشان اگر قاضی موضوع را به نفع زن تشخیص دهد نمی توانید منع کنیدموید باشید

می توانید ایشان از ادامه تحصیل منع کنید

خیر

اگر در عقد نامه شرط شده باشه شرط مشروعه وشما نمیتوانید مانع ادامه تحصیل شوید

اگرزوجه قصد ادامه تحصیل داشته باشد زوج نمی تواند ممانعت کند .‌

سلام با عنایت به‌ماده ۱۱۰۸قانون مدنی این موضوع رابخواهیم خلاف شرع بدانیم زن مستحق دریافت نفقه نمی باشد مگر اینکه بین شما وهمسرتان توافقی صورت گرفته باشد.

سلب حق اشخاص به طور کلی امکان پذیر نیست ۹۷۵قانون مدنی

مشاوره‌های حقوقی مرتبط

مشاوره حقوقی تلفنی یکی از سریعترین و بهترین نوع مشاوره است.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با تضمین کیفیت مشاوره ارائه می‌شود.

قبل از رزرو مشاوره حقوقی تلفنی می‌توانید با بررسی وکیل و متخصصین حقوقی بر اساس عملکرد و امتیاز فعالیت تخصصی آنها فرد مناسب جهت دریافت مشاوره حقوقی تلفنی را انتخاب کنید.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با بهترین قیمت و در کوتاه‌ترین زمان ممکن ارائه می‌شود.