لطفا اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
متخصصین فعال
مشاوره حقوقی تلفنی
مشاوره تلفنی حقوقی
تمام محصولات
مشاوره حقوقی تلفنی الزام به تمکین
احسان عبدالهی نیلوفر سامان پور اکبر هدایی‌ متنق رضا اخلاص پور
۳۰۵ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۹ بر اساس (۳۵۸) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

آیا ادامه تحصیل زوجه نیاز به اجازه زوج دارد؟

پرسیده شده

به نظر می رسد قانون در مواردی یا شرع اسلام مطابقت ندارد.
مثلا این که در شرع خروج زوجه بدون اجازه زوج از منزل منع شده است هرچند که در قانون گفته شده است زن باید از شوهر خود تمیکن نماید.
حال باتوجه به مطالب مشابه که در سایت شما خواندم به این نتیجه رسیدم که اگر زوجه یصد ادامه تحصیل داشته باشد مثلا قصد گرفتن مدرک ارشد را داشته باشد زوج نمی تواند ممانعت کند.
آیا این تناقض بین قانون و شرع نیست؟

۱۲,۹۹۰
مشاوره حقوقی تلفنی الزام به تمکین
احسان عبدالهی نیلوفر سامان پور اکبر هدایی‌ متنق رضا اخلاص پور
۳۰۵ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۹ بر اساس (۳۵۸) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

۱۷ پاسخ برای این سوال ثبت شده

در هر مورد می توان زن را ملزم به تمکین کرد حتی ادامه تحصیل .شما می توانید ایشان از ادامه تحصیل منع کنید ولی در صورت اعتراض ایشان اگر قاضی موضوع را به نفع زن تشخیص دهد نمی توانید منع کنیدموید باشید

می توانید ایشان از ادامه تحصیل منع کنید

مشاوره حقوقی تلفنی الزام به تمکین
احسان عبدالهی نیلوفر سامان پور اکبر هدایی‌ متنق رضا اخلاص پور
۳۰۵ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۹ بر اساس (۳۵۸) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

خیر

اگر در عقد نامه شرط شده باشه شرط مشروعه وشما نمیتوانید مانع ادامه تحصیل شوید

اگرزوجه قصد ادامه تحصیل داشته باشد زوج نمی تواند ممانعت کند .‌

مشاوره حقوقی تلفنی الزام به تمکین
احسان عبدالهی نیلوفر سامان پور اکبر هدایی‌ متنق رضا اخلاص پور
۳۰۵ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۹ بر اساس (۳۵۸) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

سلام با عنایت به‌ماده ۱۱۰۸قانون مدنی این موضوع رابخواهیم خلاف شرع بدانیم زن مستحق دریافت نفقه نمی باشد مگر اینکه بین شما وهمسرتان توافقی صورت گرفته باشد.

سلب حق اشخاص به طور کلی امکان پذیر نیست ۹۷۵قانون مدنی

امکان ممانعت وجود ندارد

مشاوره حقوقی تلفنی الزام به تمکین
احسان عبدالهی نیلوفر سامان پور اکبر هدایی‌ متنق رضا اخلاص پور
۳۰۵ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۹ بر اساس (۳۵۸) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

با سلام تحصیل زوجه نیاز به اجازه زوج نیست لیکن اگر به این واسطه حق زوج ضایع شود دادگاه می تواند زوجه را منع کند.

با سلام

تمام قوانین مصوب مجلس از فیلتر شورای نگهبان می گذرد و با توجه به اینکه اعضای شورای نگهبان فقیه هستند بنابراین هر قانونی برخلاف شرع به اجرا در نمی آید و عدم حضور زوجه در منزل مشترک موجبات نقض شرع و افتادن گناه برای زوج فراهم می اورد بنابراین اذن و اجازه شوهر برای خروج همسر بدین دلیل است که شوهر رضایت خویش را مبنی بر خروج همسر اعلام می می نماید و تعهدی است بر اینکه زوج در غیاب زوجه مرتکب خلاف شرع و قانون نگردد

نه تناقصی وجود ندارد مواد۱۱۱۷ق م و۱۸ ق حمایت از خانواده در مورد منع اشتغال یا ادامه تحصیل زن بالحاظ شرایط آن مواد ،قاعده امری محسوب می شود وتوافق برخلاف آن تاثیری بر اجرای آن ندارد

مشاوره حقوقی تلفنی الزام به تمکین
احسان عبدالهی نیلوفر سامان پور اکبر هدایی‌ متنق رضا اخلاص پور
۳۰۵ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۹ بر اساس (۳۵۸) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

بسته به مصالح خانواده است و به تشخیص قاضی اما در کل عدم رضایت شوهر نیز امکان ادامه تحصیل را گرفته یا سخت میکند.
رضایت شوهر نیز شرط است !

اصل بر این است که زوجه باید در انجام یکسری امور خود رضایت زوج را داشته باشد ... لکن اگر زوج بدون دلیل موجه و محکمه پسند بخواهد انجام یک عمل عرفی مشروع را از زوجه سلب کند دادگاه به نفع زوجه رای میدهد

با سلام و احترام
مرد میتواند زوجه را ملزم به تمکین کند

باید توجه داشت که تحصیل زوجه نیاز به اجازه زوج نیست لیکن اگر به این واسطه حق زوج ضایع شود دادگاه می تواند زوجه را منع کند.

مشاوره حقوقی تلفنی الزام به تمکین
احسان عبدالهی نیلوفر سامان پور اکبر هدایی‌ متنق رضا اخلاص پور
۳۰۵ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۹ بر اساس (۳۵۸) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

با سلام
خیر ، اسلام با قانون منافاتی ندارد
اسلام میگوید زوجه بایستی از زوج تمکین نماید ولی نگفته زوجه حق تحصیل ندارد
زمانیکه زوج از تمکن مالی بهره مند باشد و هیچ منع قانونی و شرعی برای ادامه تحصیل زوجه نداشته باشد زوجه میتواند اقدام به کسب دانش نماید .

تحصیل زوجه نیاز به اجازه زوج نیست لیکن اگر به این واسطه حق زوج ضایع شود دادگاه می تواند زوجه را منع کند.

مشاوره‌های حقوقی مرتبط

مشاوره حقوقی تلفنی یکی از سریعترین و بهترین نوع مشاوره است.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با تضمین کیفیت مشاوره ارائه می‌شود.

قبل از رزرو مشاوره حقوقی تلفنی می‌توانید با بررسی وکیل و متخصصین حقوقی بر اساس عملکرد و امتیاز فعالیت تخصصی آنها فرد مناسب جهت دریافت مشاوره حقوقی تلفنی را انتخاب کنید.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با بهترین قیمت و در کوتاه‌ترین زمان ممکن ارائه می‌شود.