لطفا اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
گفتگو با متخصصین آنلاین
۲۶ متخصص آنلاین

آیا روندی که ذکر کردم ایراد قانونی ای ندارد و مشکلی برای من پیش نمی آید؟

پرسیده شده

پدر بنده به رحمت خدا رفته اند. ایشان تحت پوشش سه بیمه بوده اند. بیمه پایه خدمات درمانی. بیمه تکمیلی آتیه سازان حافظ. بیمه تکمیلی دی. حالا خسارت بیمه های درمانی باید بین چهار ورثه تقسیم شود. خواهرم با اصرار پدرم را در بیمارستان های خصوصی بستری کرد و هزینه گزافی پرداخت کرد و حالا بعد از فوت پدرم گفته تمام پول های خسارت بیمه طبق مدارکی که دارد به او تعلق می گیرد.

خواهرم که پیگیر بوده اند بیمه پایه به خواهرم گفته طبق قانون امسال باید یک نفر از طرف چهار ورثه وکالت بگیرد و پول به حساب آن یک نفر واریز می شود. حالا به من گفته باید وکالت دریافت تمام خسارت های بیمه را بدی که تمام پول خسارت بیمه به من تعلق بگیرد.
سوال من:
آیا خواهرم می تواند پس از دریافت خسارت بیمه مابقی هزینه هایی که کرده را طلب کند؟ مثلا بگوید از محل فروش خانه پدرم باید مابقی هزینه ای که کرده تامین شود؟ (با توجه به اینکه خواهرم با رضایت خودش پدرم را به بیمارستان خصوصی برد و هزینه سنگین کرد)

۷ پاسخ #73867284
۱۲۰
مشاوره حقوقی تلفنی بیمه
امیر ضیغمی عبدالصمد محمدی مقدم مسعود زمانیان فائزه حجاب
۲۲۳ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۶ بر اساس (۹۸) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۵,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

۷ پاسخ برای این سوال ثبت شده

باسلام
اوصولا یک بیمه تکمیلی قابل قبول است ثانیا قانونا بدهی های متوفی از ماترک باید پرداخت گردد

۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۰

چرا بدهی در نظر گرفتید؟ مبنای در نظر گرفته شدن هزینه های صورت گرفته شده به عنوان بدهی چیست؟
مرحوم پدرم درخواست بستری شدن در بیمارستان خصوصی با هزینه های گزاف را نداشتند و قدرت تامین آن را هم نداشتند و پدرم یا ما به عنوان اولیا دم جایی را امضا نکردیم که این شود و خواهرم که تمکن مالی داشته اند با نظر خودش و بدون مشورت با ما ایشان را در هر مرکز درمانی ای که خودش مطلوب می دانست می برد. از نظر ما امکان این بود که در بهترین بیمارستان های دولتی تحت پوشش بیمه شان بستری شوند که هزینه ها را دولت انجام می داد. ضمنا مرحوم پدرم مدت ها بود در شرایط کما و بیهوشی بودند. همچنین زمانی که حال پدرم مساعد بود عنوان می کردند خواهرم بنابر رضایت خودش هزینه ها را بلاعوض پرداخت می کند.

گفتگو با متخصصین آنلاین
محمد بابایی فیشانی
محمد بابایی فیشانی ۱.۶ کارشناس ارشد حقوق
۴.۸ / ۵ (۱۹۹) دیدگاه
سعیده کریم فر
سعیده کریم فر ۰.۸ کارشناس حقوقی
۴.۹ / ۵ (۶۵) دیدگاه
ابراهیم منتظری شندی
ابراهیم منتظری شندی ۰.۰ کارشناس حقوقی
۰ / ۵ (۰) دیدگاه

بدهی متوفی باید از ارث پرداخته شود

۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۰

چرا بدهی در نظر گرفتید؟ مبنای در نظر گرفته شدن هزینه های صورت گرفته شده به عنوان بدهی چیست؟
مرحوم پدرم درخواست بستری شدن در بیمارستان خصوصی با هزینه های گزاف را نداشتند و قدرت تامین آن را هم نداشتند و پدرم یا ما به عنوان اولیا دم جایی را امضا نکردیم که این شود و خواهرم که تمکن مالی داشته اند با نظر خودش و بدون مشورت با ما ایشان را در هر مرکز درمانی ای که خودش مطلوب می دانست می برد. از نظر ما امکان این بود که در بهترین بیمارستان های دولتی تحت پوشش بیمه شان بستری شوند که هزینه ها را دولت انجام می داد. ضمنا مرحوم پدرم مدت ها بود در شرایط کما و بیهوشی بودند. همچنین زمانی که حال پدرم مساعد بود عنوان می کردند خواهرم بنابر رضایت خودش هزینه ها را بلاعوض پرداخت می کند.

مشاوره حقوقی تلفنی بیمه
امیر ضیغمی عبدالصمد محمدی مقدم مسعود زمانیان فائزه حجاب
۲۲۳ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۶ بر اساس (۹۸) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۵,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

قبل از تقسیم ارثیه باید تمام بدهی های متوفی از محل ماترک پرداخت شود که کلیه هزینه های درمان یکی از این بدهی هاست .

۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۰

چرا بدهی در نظر گرفتید؟ مبنای در نظر گرفته شدن هزینه های صورت گرفته شده به عنوان بدهی چیست؟
مرحوم پدرم درخواست بستری شدن در بیمارستان خصوصی با هزینه های گزاف را نداشتند و قدرت تامین آن را هم نداشتند و پدرم یا ما به عنوان اولیا دم جایی را امضا نکردیم که این شود و خواهرم که تمکن مالی داشته اند با نظر خودش و بدون مشورت با ما ایشان را در هر مرکز درمانی ای که خودش مطلوب می دانست می برد. از نظر ما امکان این بود که در بهترین بیمارستان های دولتی تحت پوشش بیمه شان بستری شوند که هزینه ها را دولت انجام می داد. ضمنا مرحوم پدرم مدت ها بود در شرایط کما و بیهوشی بودند. همچنین زمانی که حال پدرم مساعد بود عنوان می کردند خواهرم بنابر رضایت خودش هزینه ها را بلاعوض پرداخت می کند.

۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۰

به تصریح قانون هزینه های دارو و درمان جزء بدهی تلقی شده و باید از محل ماترک متوفی پرداخت شود .

۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۰

با تشکر از پاسخگویی
بنده قانع نشدم. وقتی کسی با میل خودش برای شخصی هزینه ای کرده که نیازی به آن نبوده و حتی خود متوفی مایل به این هزینه ها نبوده و سایر ورثه مایل به آن نبوده اند علتی دارد این هزینه ها بدهی به حساب بیاید؟ ما و خود متوفی مایل بودیم مراحل درمان در بیمارستان دولتی که اتفاقا مورد اعتمادتر بود انجام شود؟
مثلا شخصی روستایی که مال اندکی دارد را بدون اذن خودش و ورثه ببرند و در بیمارستان خصوصی پرطمطراق در قیطریه بستری کنند که هزینه یک شب آن معادل کل دارایی متوفی است و بعد شخص هزینه کننده آن را بدهی به حساب بیاورد و چه بسا از ورثه طلب پول هزینه شده را بکند؟ جواب شما قانع کننده نیست.

بنام خدا،قبل از تقسیم ارث باید تمام بدهی های متوفی از ماترک پرداخت شود.

۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۰

چرا بدهی در نظر گرفتید؟ مبنای در نظر گرفته شدن هزینه های صورت گرفته شده به عنوان بدهی چیست؟
مرحوم پدرم درخواست بستری شدن در بیمارستان خصوصی با هزینه های گزاف را نداشتند و قدرت تامین آن را هم نداشتند و پدرم یا ما به عنوان اولیا دم جایی را امضا نکردیم که این شود و خواهرم که تمکن مالی داشته اند با نظر خودش و بدون مشورت با ما ایشان را در هر مرکز درمانی ای که خودش مطلوب می دانست می برد. از نظر ما امکان این بود که در بهترین بیمارستان های دولتی تحت پوشش بیمه شان بستری شوند که هزینه ها را دولت انجام می داد. ضمنا مرحوم پدرم مدت ها بود در شرایط کما و بیهوشی بودند. همچنین زمانی که حال پدرم مساعد بود عنوان می کردند خواهرم بنابر رضایت خودش هزینه ها را بلاعوض پرداخت می کند.

با درود قبل از تقسیم ترکه می‌بایست دیون متوفی از ماترک پرداخت شود

۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۰

چرا بدهی در نظر گرفتید؟ مبنای در نظر گرفته شدن هزینه های صورت گرفته شده به عنوان بدهی چیست؟
مرحوم پدرم درخواست بستری شدن در بیمارستان خصوصی با هزینه های گزاف را نداشتند و قدرت تامین آن را هم نداشتند و پدرم یا ما به عنوان اولیا دم جایی را امضا نکردیم که این شود و خواهرم که تمکن مالی داشته اند با نظر خودش و بدون مشورت با ما ایشان را در هر مرکز درمانی ای که خودش مطلوب می دانست می برد. از نظر ما امکان این بود که در بهترین بیمارستان های دولتی تحت پوشش بیمه شان بستری شوند که هزینه ها را دولت انجام می داد. ضمنا مرحوم پدرم مدت ها بود در شرایط کما و بیهوشی بودند. همچنین زمانی که حال پدرم مساعد بود عنوان می کردند خواهرم بنابر رضایت خودش هزینه ها را بلاعوض پرداخت می کند.

مشاوره حقوقی تلفنی بیمه
امیر ضیغمی عبدالصمد محمدی مقدم مسعود زمانیان فائزه حجاب
۲۲۳ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۶ بر اساس (۹۸) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۵,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

تمام دیون اول از ماترک پرداخت می شود

۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۰

چرا دیون در نظر گرفتید؟ مبنای در نظر گرفته شدن هزینه های صورت گرفته شده به عنوان دین چیست؟
مرحوم پدرم درخواست بستری شدن در بیمارستان خصوصی با هزینه های گزاف را نداشتند و قدرت تامین آن را هم نداشتند و پدرم یا ما به عنوان اولیا دم جایی را امضا نکردیم که این شود و خواهرم که تمکن مالی داشته اند با نظر خودش و بدون مشورت با ما ایشان را در هر مرکز درمانی ای که خودش مطلوب می دانست می برد. از نظر ما امکان این بود که در بهترین بیمارستان های دولتی تحت پوشش بیمه شان بستری شوند که هزینه ها را دولت انجام می داد. ضمنا مرحوم پدرم مدت ها بود در شرایط کما و بیهوشی بودند. همچنین زمانی که حال پدرم مساعد بود عنوان می کردند خواهرم بنابر رضایت خودش هزینه ها را بلاعوض پرداخت می کند.

۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۰

خدمت شما عرض کنم کار خواهر شما ارزشمند بوده .
از این نظر عرض کردم باید دین پدر سما پرداخت شود و وقتی تمام هزینه های پدر شما که توسط خواهرتان صورت گرفته باید پرداخت شود

۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۰

با تشکر از پاسخگویی
مسلما زحمات خواهرم شایسته تقدیر است ولی بنده قانع نشدم. وقتی کسی با میل خودش برای شخصی هزینه ای کرده که نیازی به آن نبوده و حتی خود متوفی مایل به این هزینه ها نبوده و سایر ورثه مایل به آن نبوده اند علتی دارد این هزینه ها بدهی به حساب بیاید؟ ما و خود متوفی مایل بودیم مراحل درمان در بیمارستان دولتی که اتفاقا مورد اعتمادتر بود انجام شود؟
مثلا شخصی روستایی که مال اندکی دارد را بدون اذن خودش و ورثه و اولیا دم ببرند و مثلا در بیمارستان خصوصی پرطمطراق در قیطریه بستری کنند که هزینه یک شب آن معادل کل دارایی متوفی است و بعد شخص هزینه کننده آن را بدهی به حساب بیاورد و چه بسا از ورثه طلب پول هزینه شده را بکند؟ جواب شما قانع کننده نیست.

با احترام قبل از تقسیم ارث باید بدهی های متوفی از ماترک پرداخت شود

۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۰

چرا بدهی در نظر گرفتید؟ مبنای در نظر گرفته شدن هزینه های صورت گرفته شده به عنوان بدهی چیست؟
مرحوم پدرم درخواست بستری شدن در بیمارستان خصوصی با هزینه های گزاف را نداشتند و قدرت تامین آن را هم نداشتند و پدرم یا ما به عنوان اولیا دم جایی را امضا نکردیم که این شود و خواهرم که تمکن مالی داشته اند با نظر خودش و بدون مشورت با ما ایشان را در هر مرکز درمانی ای که خودش مطلوب می دانست می برد. از نظر ما امکان این بود که در بهترین بیمارستان های دولتی تحت پوشش بیمه شان بستری شوند که هزینه ها را دولت انجام می داد. ضمنا مرحوم پدرم مدت ها بود در شرایط کما و بیهوشی بودند. همچنین زمانی که حال پدرم مساعد بود عنوان می کردند خواهرم بنابر رضایت خودش هزینه ها را بلاعوض پرداخت می کند.

مشاوره‌های حقوقی مرتبط

مشاوره حقوقی تلفنی یکی از سریعترین و بهترین نوع مشاوره است.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با تضمین کیفیت مشاوره ارائه می‌شود.

قبل از رزرو مشاوره حقوقی تلفنی می‌توانید با بررسی وکیل و متخصصین حقوقی بر اساس عملکرد و امتیاز فعالیت تخصصی آنها فرد مناسب جهت دریافت مشاوره حقوقی تلفنی را انتخاب کنید.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با بهترین قیمت و در کوتاه‌ترین زمان ممکن ارائه می‌شود.