لطفا اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
متخصصین فعال
مشاوره حقوقی تلفنی
مشاوره تلفنی حقوقی
تمام محصولات
مشاوره حقوقی تلفنی کیفری
میثم دشت پیما هادی علوی خوشحال بیتا اخوان مدرس امین احمدی
۳۶۶ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۷۷۹) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره
مشاوره حقوقی تلفنی کیفری
میثم دشت پیما هادی علوی خوشحال بیتا اخوان مدرس امین احمدی
۳۶۶ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۷۷۹) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

۵ پاسخ برای این سوال ثبت شده

شاهدشرعی درصورتی که دارای شرایط مذکوردرقانون مجازات اسلامی ازجمله ایمان بلوغ عقل عدالت طهارت مولدو...داشته باشدازجمله ادله اثبات دعواست درصورتی که فاقدیکی ازاین شرایط باشدحسب مورد می تواندازجمله امارات قضایی تلقی گردد.

با سلام
ماده (۱۵۵) از قانون آیین دادرسی دادگاه¬های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۲۸/۶/۷۸ مقرر نموده است: «در مواردی که قاضی به شهادت شاهد به عنوان دلیل شرعی استناد می‌نماید لازم است دارای شرایط زیر باشد:
۱- بلوغ
۲- عقل
۳- ایمان
۴- طهارت مولد
۵- عدالت
۶_ عدم وجود انتفاع شخصی برای شاهد یا رفع ضرر از وی
۷_ عدم وجود دشمنی دنیوی بین شاهد و طرفین دعوی
۸_ عدم اشتغال به تکدی و ولگردی
در ماده (۱۳۱۳) قانون مدنی و تبصره های "۱" و "۲" آن نیز شرایط فوق برای شاهد معتبر مذکور افتاده است.

مشاوره حقوقی تلفنی کیفری
میثم دشت پیما هادی علوی خوشحال بیتا اخوان مدرس امین احمدی
۳۶۶ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۷۷۹) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

بستگی به موضوع پرونده و شرایط شاهد دارد

شاهد باید دارای ایمان، بلوغ ، عقل، عدالت و طهارت مولد باشد

وفق ماده ۱۷۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ شاهد شرعی در زمان ادای شهادت باید شرایط زیر را دارا باشد: الف- بلوغ ب- عقل پ- ایمان ت- عدالت ث- طهارت مولد ج- ذینفع نبودن در موضوع چ- نداشتن خصومت با طرفین یا یکی از آنها ح- عدم اشتغال به تکدی خ- ولگرد نبودن تبصره ۱- شرایط موضوع این ماده باید توسط قاضی احراز شود. تبصره ۲- در مورد شرط خصومت، هرگاه شهادت شاهد به نفع طرف مورد خصومت باشد، پذیرفته میشود.

مشاوره‌های حقوقی مرتبط

مشاوره حقوقی تلفنی یکی از سریعترین و بهترین نوع مشاوره است.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با تضمین کیفیت مشاوره ارائه می‌شود.

قبل از رزرو مشاوره حقوقی تلفنی می‌توانید با بررسی وکیل و متخصصین حقوقی بر اساس عملکرد و امتیاز فعالیت تخصصی آنها فرد مناسب جهت دریافت مشاوره حقوقی تلفنی را انتخاب کنید.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با بهترین قیمت و در کوتاه‌ترین زمان ممکن ارائه می‌شود.