لطفا اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
گفتگو با متخصصین آنلاین
۲۱ متخصص آنلاین
مشاوره حقوقی تلفنی الزام به تمکین
احسان عبدالهی زهرا اشرفی قهی محمدرضا عطاری شادکهن سجاد نیستانی
۷۰۲ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۹ بر اساس (۱,۵۸۳) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

۱۷ پاسخ برای این سوال ثبت شده

سلام و درود
۱) در مورد رای تمکین، اگر جنابعالی با توجه به رای صادره تمکین ننمایید، ناشزه تلقی شده و نفقه به شما تعلق نخواهد گرفت.
۲) زوجه می تواند مطابق با ماده ۱۲ قانون حمایت خانواده در دادگاه محل اقامت خود اقدام به طرح دادخواست طلاق اقدام نماید.

گفتگو با متخصصین آنلاین
توحید میدانی
توحید میدانی ۱.۰ کارشناس ارشد حقوق
۴.۹ / ۵ (۴۰۴) دیدگاه
امید داوری
امید داوری ۴.۳ کارشناس ارشد حقوق
۴.۸ / ۵ (۲۶۵) دیدگاه
سید رسول قاضی
سید رسول قاضی ۱.۰ وکیل پایه یک دادگستری
۴.۷ / ۵ (۷۱) دیدگاه

درود
ارتباطی به یکدیگر ندارند.

مشاوره حقوقی تلفنی الزام به تمکین
احسان عبدالهی زهرا اشرفی قهی محمدرضا عطاری شادکهن سجاد نیستانی
۷۰۲ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۹ بر اساس (۱,۵۸۳) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

با درود هریک احکام خاص خود را دارد.
زوجه می‌بایست بتواند عسر و حرج خویش را اثبات نماید تا در دعوای طلاق موفق شود.

موضوع تمکین ارتباطی به طلاق ندارد.برای طلاق از طرف زوجه دادگاه محل سکونت زوجه،اقامت زوج و محل وقوع عقد صالح به رسیدگی است.

برای طلاق از طرف زوجه دادگاه محل سکونت زوجه،اقامت زوج و محل وقوع عقد صالح به رسیدگی است.

مشاوره حقوقی تلفنی الزام به تمکین
احسان عبدالهی زهرا اشرفی قهی محمدرضا عطاری شادکهن سجاد نیستانی
۷۰۲ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۹ بر اساس (۱,۵۸۳) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

بله زوجه میتواند در محل اقامت خود طرح دعوا نماید

سلام عرض ادب
سوال شما روشن نیست

سؤال مبهم است اگر الزام به تمکین قطعی شده باشد که در صورت امتناع و صدور گواهی عدم تمکین شما ناشزه شده و دیگر دادخواست طلاق شما در دادگاه مسموع نمیباشد لذا توصیه میکنم از طریق مشاوره تلفنی اقدام کنید

مشاوره حقوقی تلفنی الزام به تمکین
احسان عبدالهی زهرا اشرفی قهی محمدرضا عطاری شادکهن سجاد نیستانی
۷۰۲ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۹ بر اساس (۱,۵۸۳) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

در صورت اثبات عسر و حرج می توانید تقاضای طلاق نمایید
زوجه در محل سکونت خود هم می تواند اقامه دعوا نماید

باسلام

بله میتوانید از محل سکونت خودتان اقدام کنید

سلام و دروود خدمت شما هموطن گرامی
تمکین و طلاق هیچ ارتباطی با یکدیگر ندارند . در صورتی که شما از برگشت ( تمکین) خودداری کنید تنها شما مستحق دریافت نفقه نمیشوید آن هم نه نفقه ی معوقه بلکه نفقه جاری.
پس عدم تمکین شما نمیتواند مانع صدور حکم طلاق برای شما شود . خیالتان راحت

مشاوره حقوقی تلفنی الزام به تمکین
احسان عبدالهی زهرا اشرفی قهی محمدرضا عطاری شادکهن سجاد نیستانی
۷۰۲ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۹ بر اساس (۱,۵۸۳) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

در صورتی که شرایط طلاق را داشته باشید می توانید دادخواست طلاق بدهید . و طرح دعوای طلاق ارتباطی با حکم تمکین نخواهد داشت.

سلام می توانید دادخواست طلاق مطرح کنید لیکن مستندات
برای اثبات عسر و حرج باید ارائه دهید

تمکین و طلاق ارتباطی ندارند و هر دو می تواند دادخواست جداگانه باشد.

سلام با بکدیگر مرتبط نمی باشند

مشاوره حقوقی تلفنی الزام به تمکین
احسان عبدالهی زهرا اشرفی قهی محمدرضا عطاری شادکهن سجاد نیستانی
۷۰۲ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۹ بر اساس (۱,۵۸۳) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

بادرودوسلام ارتباطی با یکدیگر نداردو هریک احکام خاص خودرا دارد.

موضوع طلاق اساسا ارتباطی با تمکین ندارد.

مشاوره‌های حقوقی مرتبط

مشاوره حقوقی تلفنی یکی از سریعترین و بهترین نوع مشاوره است.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با تضمین کیفیت مشاوره ارائه می‌شود.

قبل از رزرو مشاوره حقوقی تلفنی می‌توانید با بررسی وکیل و متخصصین حقوقی بر اساس عملکرد و امتیاز فعالیت تخصصی آنها فرد مناسب جهت دریافت مشاوره حقوقی تلفنی را انتخاب کنید.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با بهترین قیمت و در کوتاه‌ترین زمان ممکن ارائه می‌شود.