لطفا اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
متخصصین فعال
مشاوره حقوقی تلفنی
مشاوره تلفنی حقوقی
تمام محصولات
مشاوره حقوقی تلفنی کیفری
شهریار پورحکیمی علیرضا شایق سونیا حکمتی محمدرضا پیرمحمدی
۲۲۱ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۲۷۵) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

محکومیت های مالی را بعداز چند سال می توان درخواست اجرائیه کرد؟

پرسیده شده

تا چند سال بعد میشودمحکومیت های مالی رو درخواست صدور اجرائیه داد؟

۳ پاسخ #70964537
۱۵۳
مشاوره حقوقی تلفنی کیفری
شهریار پورحکیمی علیرضا شایق سونیا حکمتی محمدرضا پیرمحمدی
۲۲۱ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۲۷۵) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

۳ پاسخ برای این سوال ثبت شده

در هر زمانی می توان درخواست نمود و این امر مشمول مرور زمان نمی شود.

سلام مهلت خاصی ندارد اما ممکن است پرونده بایگانی و سپس امحا شود .

مشاوره حقوقی تلفنی کیفری
شهریار پورحکیمی علیرضا شایق سونیا حکمتی محمدرضا پیرمحمدی
۲۲۱ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۲۷۵) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

با درود فراوان
مرور زمان ندارد ولیکن در صورت صدور رای اقدام برای صدور اجرائیه تا ۵ سال است .

۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۸

با سلام خدمت همکار محترم .
در صورتی که حکم محکومیت صادر و قطعی شود ، محکوم له هر زمان که اراده کند می تواند درخواست صدور اجرائیه کند و محدودیت زمانی ندارد. اما اگر درخواست اجرائیه مطرح و صادر شود ، چنان چه تا 5 سال از تاریخ صدور اجرائیه ، اقدام اجرائی انجام نشود ، اجرائیه ملغی اثر شده و باید مجددا درخواست صدور اجرائیه بنماید .
قانون اجرای احکام مدنی - ماده 168 - هر گاه از تاریخ صدور اجراییه بیش از پنج سال گذشته و محکوم‌له عملیات
اجرایی را تعقیب نکرده باشد اجراییه بلااثر تلقی می‌شود و‌در این مورد اگر حق
اجراء وصول نشده باشد دیگر قابل وصول نخواهد بود. محکوم‌له می‌تواند مجدداً از
دادگاه تقاضای صدور اجراییه نماید ولی در‌مورد اجرای هر حکم فقط یک بار حق اجراء
دریافت می‌شود.

مشاوره‌های حقوقی مرتبط

مشاوره حقوقی تلفنی یکی از سریعترین و بهترین نوع مشاوره است.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با تضمین کیفیت مشاوره ارائه می‌شود.

قبل از رزرو مشاوره حقوقی تلفنی می‌توانید با بررسی وکیل و متخصصین حقوقی بر اساس عملکرد و امتیاز فعالیت تخصصی آنها فرد مناسب جهت دریافت مشاوره حقوقی تلفنی را انتخاب کنید.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با بهترین قیمت و در کوتاه‌ترین زمان ممکن ارائه می‌شود.