لطفا اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
گفتگو با متخصصین آنلاین
۹ متخصص آنلاین

شوهرم دست بزن داره ولی طلاقم نمیده, چکار کنم؟

پرسیده شده

تورو به خدا قسم میدم کمکم کنین من ۱۸ سالمه و متاهلم تو خونه ی خودمم شوهرم دست بزن داره در حد مرگ بد دهن خسیس و...هس ازدواج دومشم هس خیلی بدبینه حق ندارم حتی پنجره رو باز کنم خیلی محدودم کتکم میزنه نمیتونم برم پزشک قانونی چون همه جارو قفل میکنه کسی و ندارم پدر مادرم فقیرن پشتم نیستن فقط میگن برنگرد شوهرم هر خوبی بهش کردم ولی بدتر! سر کوچکترین موضوع کتک میخورم با سلاح سرد چیزیم به نامش نیس شغلشم شاطر بربری هس ۲۸ سالشه تازه به ته رسیدم دیدم زن قبلیشم بخاطر دست بزن جدا شده
تروخدا من چیکار کنم گفته سرمم بره طلاقت نمیدم برو دور بزن اخرش میرسی به خودم هر روز به قانون و اینا فحش میده که نمیتونن کاری کنن
اینم بگم من یبار تا پای طلاق رفتم با مدارک پزشک قانونی ولی روز دادگاه اصلب منو فراریم داد اورد خونه زندونیم کرد منم بعد بهش گفتم لااقل بریم پیش قاضی تعهد بده که اوم این کارو کرد
تروخدا چیکار کنم😭😭😭😭
صدوبیست بار التماس میکنم بریم روانشناس باز نمیره
میگه آدم زنو میگیره واس خودش برده کنه تا راحت باشه

مشاوره حقوقی تلفنی طلاق از طرف زن
چیا کهزاد زهرا اشرفی قهی سیدمهرداد توسلی اکرم فرخ
۶۶۶ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۹ بر اساس (۱,۳۷۹) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

۲۷ پاسخ برای این سوال ثبت شده

تنها با اثبات مراتب عسر و حرج امکان طلاق وجود دارد . باید ضرب و شتم مکرر شوهرتان و عدم امنیت جانی خود را برای دادگاه ثابت کنید .

گفتگو با متخصصین آنلاین
رضا رستمی
رضا رستمی ۱۰.۰ کارشناس حقوقی
۴.۸ / ۵ (۹۹۴) دیدگاه
حسین امامی
حسین امامی ۲.۱ کارشناس حقوقی
۴.۹ / ۵ (۲۸۰) دیدگاه
امید داوری
امید داوری ۴.۲ کارشناس ارشد حقوق
۴.۸ / ۵ (۱۹۲) دیدگاه

درود بر شما
باید ضرب و شتم مکرر شوهرتان و عدم امنیت جانی خود را برای دادگاه ثابت کنید .

مشاوره حقوقی تلفنی طلاق از طرف زن
چیا کهزاد زهرا اشرفی قهی سیدمهرداد توسلی اکرم فرخ
۶۶۶ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۹ بر اساس (۱,۳۷۹) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

با سلام، با اثبات عسر و حرج طلاق بگیرید

باسلام بایستی عسروحرج خودتان را اثبات نمایید تا لتوانید دادخواست طلاق بدهید.میتوانید با اورژانس اجتماعی ۱۲۳ دراینخصوص مشورت نمایید.

بهتر اسن با یک متخصص در خصوص چگونگی طرح دعوا کیفری و حقوقی مشورت نمایید

مشاوره حقوقی تلفنی طلاق از طرف زن
چیا کهزاد زهرا اشرفی قهی سیدمهرداد توسلی اکرم فرخ
۶۶۶ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۹ بر اساس (۱,۳۷۹) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

باید بتوانید اثبات عسر وحرج بکنید واگر موفق بشی از پزشک قانونی برید آثار ضرب وجرح بگیرید

درود
فعلا با اورژانس اجتماعی تماس بگیرید اگر امکان خروج از منزل را ندارید.

در صورت کتک کاری و ضرب و جرح حداقل شکایت کنید تا دلیلی داشته باشید.

مشاوره حقوقی تلفنی طلاق از طرف زن
چیا کهزاد زهرا اشرفی قهی سیدمهرداد توسلی اکرم فرخ
۶۶۶ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۹ بر اساس (۱,۳۷۹) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

با اورژانس اجتماعی تماس بگیرید و در صورت اثبات سوءرفتار میتوانید به علت عسر و حرج طلاق بگیرید.

با احترام بهتر است با اورژانس اجتماعی تماس بگیرید و باید بتوانید عسر و حرج خود را ثابت نمایید

در حال حاضر با اورژانس اجتماعی تماس بگیرید

مشاوره حقوقی تلفنی طلاق از طرف زن
چیا کهزاد زهرا اشرفی قهی سیدمهرداد توسلی اکرم فرخ
۶۶۶ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۹ بر اساس (۱,۳۷۹) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

بااحترام
با۱۲۳ اورژانس اجتماعی تماس و مورد را عنوان و با گزارش به پزشک قانونی وبعد طلاق بگیرید

سلام باید عسر و حرج را اثبات نمایید

باید عسر و حرج تون رو اثبات کنید

با عرض ادب و احترام
قانون مدنی ایران نیز صریحا به مسئله ضرب و شتم زوجه پرداخته است و در ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی پاره ای از شرایطی که باعث می شود زن به دلیل وقوع آنها تقاضای طلاق کند ذکر کرده است. از جمله در بند ۴ تبصره ماده مزبور به مسئله ضرب و شتم همسر پرداخته است.

ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی: «در صورتی که دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد، وی می‌تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق کند. چنان چه عسر و حرج مذکور در محکمه ثابت شود، دادگاه می‌تواند زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورتی که اجبار میسر نباشد زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده می‌شود.»
تبصره: عسر و حرج موضوع این ماده عبارت است از به وجود آمدن وضعیتی که ادامه‌ی زندگی را برای زوجه با مشقت همراه ساخته و تحمل آن مشکل باشد.
در صورتی که شوهر به صورت عمدی به ضرب و جرح همسرش پرداخته باشد و با به کار بردن الفاظ ناشایست و فحاشی و توهین به وی از حسن معاشرت خارج شده باشد، علاوه بر ایجاد حق طلاق برای زن، محکوم به زندان، شلاق و پرداخت دیه و خسارت خواهد شد.
در صورتی که شما مدارک - شهادت شهود - صورت جلسه مامور انتظامی در صورت وجود - گواهی پژشکی قانونی
می توانید اقامه دعوی نمایید.
با تشکر
دکتر حشمدار

مشاوره حقوقی تلفنی طلاق از طرف زن
چیا کهزاد زهرا اشرفی قهی سیدمهرداد توسلی اکرم فرخ
۶۶۶ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۹ بر اساس (۱,۳۷۹) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

سلام
مستلزم اثبات عسر و حرج است.

سلام
بااثبات ضرب وشتم از سوی همسرتان علاوه برامکان طلاق میتوانید طرح دعوی کیفری کنید وهمسرتان رامحکوم به پرداخت دیه کنید

مشاوره حقوقی تلفنی طلاق از طرف زن
چیا کهزاد زهرا اشرفی قهی سیدمهرداد توسلی اکرم فرخ
۶۶۶ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۹ بر اساس (۱,۳۷۹) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

توصیه میکنم با اورژانس اجتماعی به شماره ۱۲۳ تماس بگیرید حتما بررسی میکنن و در صورت لزوم با اکیپ مجرب در محل حاضر و با پیگیری مستمر موضوع حتی در صورت لزوم اقدامات قانونی را برای انجام طلاق انجام می دهند.
مؤید باشید

متاسفانه طلاق از طرف زوجه منوط ب موارد محدودی هست و زوجه بدون اثبات عسر و حرج نمی‌تواند از دادگاه طلاق بگیرد،حتی المقدور از مشاوره اورژانس اجتماعی کمک بگیرید یا اگر امکان طرح شکایت ب هر طریقی پس از سوءرفتار ایشان بوجود آمد شکایت کنید تا مدرکی برای اثبات عدم امنیت جانی خود داشته باشید،بهرحال با ارائه دلیل و مدرک امکان تقاضای طلاق برای سرکارعالی وجود خواهد داشت....

با سلام شما میتوانید با اثبات عسر وحرج از همسرتان طلاق بگیرید.

مشاوره حقوقی تلفنی طلاق از طرف زن
چیا کهزاد زهرا اشرفی قهی سیدمهرداد توسلی اکرم فرخ
۶۶۶ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۹ بر اساس (۱,۳۷۹) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

با درود..
با توجه به توضیحات شـما و زندانی بودنتان؛ تنـها راهکار ممکن در حال حاضـر تماس با اورژانس اجتماعی ۱۲۳ و گزارش ماوقع به آنها می باشد.. تا در مراحل بعـدی امکان طرح شکایت علیه شوهرتان به جرایم صرب و شتم و نهایتا اثبات مراتب عسر و حرج بعلت شوءمعاشرت زوج ناشی از کتک کاری و نبود امنیت جانی خودتان را فراهم آوررید..

سلام.با توجه به مواردی که ذکر کردید عسر و حرج شامل حال شما میشه. ومیتوان براین اساس تقاضای طلاق کرد.ظاهرا قبلا هم پزشکی قانونی رفته وگواهی گرفته اید. در حال حاضر اگر هیچ اجازه ای برای بیرون رفتن ندارید میتوانید از صدمات وارده به خود عکس وفیلم بگیرید و نزد فرد مطمین ارسال وحفظ کنید واز طریق وی وکیلی برای شکایت انتخاب کنید....یا اگر مجبور شدید با پلیس تماس بگیرید وزندانی شدن در منزل را اعلام وتقاضای کمک نمایید. براساس ماده ۱۱۱۵قانون مدنی به لحاظ خوف ضرر بدنی، میتوانید تقاضای مسکن علیحده نمایید....برای اقدام دقیق از نظر ومشاوره متخصصین و وکلا استفاده کنید.

با اورژانس اجتماعی تماس بگیرید .

مشاوره حقوقی تلفنی طلاق از طرف زن
چیا کهزاد زهرا اشرفی قهی سیدمهرداد توسلی اکرم فرخ
۶۶۶ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۹ بر اساس (۱,۳۷۹) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

سلام
برای طلاق به عسر و حرج خود استناد کنید
وقتی شما را زندانی میکند با پلیس تماس بگیرید
موضوع را هرچه زود تر به اورژانس اجتماعی با شماره ۱۲۳ گزارش دهید

سلام در خصوص ضرب و جرح شکایت کیفری مطرح نمایید و با محکومیت ایشان و اثبات عسر و حرج خویش می توانید دادخواست طلاق دهید

مشاوره حقوقی تلفنی طلاق از طرف زن
چیا کهزاد زهرا اشرفی قهی سیدمهرداد توسلی اکرم فرخ
۶۶۶ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۹ بر اساس (۱,۳۷۹) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

سلام
با اورژانس اجتماعی ۱۲۳ تماس بگیرید راهنمایی لازم خواهد .

تنها با اثبات مراتب عسر و حرج امکان طلاق وجود دارد ندارد می توانید از طریق سایت ازبین متخصصین محتزم از مشاوره تلفنی یا برخط استفاده کنید

مشاوره‌های حقوقی مرتبط

مشاوره حقوقی تلفنی یکی از سریعترین و بهترین نوع مشاوره است.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با تضمین کیفیت مشاوره ارائه می‌شود.

قبل از رزرو مشاوره حقوقی تلفنی می‌توانید با بررسی وکیل و متخصصین حقوقی بر اساس عملکرد و امتیاز فعالیت تخصصی آنها فرد مناسب جهت دریافت مشاوره حقوقی تلفنی را انتخاب کنید.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با بهترین قیمت و در کوتاه‌ترین زمان ممکن ارائه می‌شود.