لطفا اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
گفتگو با متخصصین آنلاین
۱۷ متخصص آنلاین

اعتراض به رای تجدید نظر به چه صورت است؟

پرسیده شده

ابا سلام و عرض ادب خسته نباشید

اگر از دادگاه تجدید نظر حکم قطعی صادر شود ولی کلا بر عکس موضوع پرونده رای صادر شود ایا متوان به رای قطعی اعتراض نمود؟
حکمی که صادر شده کلا مغایر با موضوع پرونده ورای قاضی پرونده است
موضوع پرونده اعتراض محکوم به،،به گذشت زمان 20روز حق اعتراض بوده،،،مبنی بر اینکه که محکوم علیهم بعد گذشت 20 روز اعتراض کرده،،ومحکوم علیهم با اثبات روز ابلاغ رای  و روز تحویل برگ اعتراض خود که 18 روز هنوز تمام نشده انجام شده
دادگاه تجدید نظر در جواب نوشته چون مدیر دفتر شعبه در برای صرف صبحانه در دفتر نبوده وشما برگ اعتراض رو تحویل جانشین او داده اید اعتراض طرف مقابل درست است  وحق اعتراض از بیست گذشته است،رای قطعی یست

۳۰,۳۰۶
مشاوره حقوقی تلفنی شورای حل اختلاف
امین احمدی سیدمهرداد توسلی علیرضا شایق محمد باقری
۵۵۳ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۱,۰۹۵) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

۱۳ پاسخ برای این سوال ثبت شده

توجه داشته باشید که به هر حال رای صادر شده در مهلت بیست روز قابل تجدید نظر است و اگر در مهلت قانونی تجدید نظر رخ داده باشد می توانید اعتراض نمایید

موید باشید

گفتگو با متخصصین آنلاین
محسن خیری
محسن خیری ۱.۳ وکیل پایه یک دادگستری
۴.۹ / ۵ (۵۲) دیدگاه
محمد مهدی نوفرستی
محمد مهدی نوفرستی ۰.۰ کارشناس حقوقی
۵ / ۵ (۱) دیدگاه
میثم احمدی
میثم احمدی ۴.۶ کارشناس حقوقی
۴.۹ / ۵ (۹۹۲) دیدگاه

سلام و درود
بعد از اینکه تجدید نظر حکم صادر میکند حکم به خوانده ابلاغ میشود ۲۰ روز مهلت واخواهی داده میشود در غیر اینصورت حکم صادر شده و دیگه قابل واخواهی نیست

مشاوره حقوقی تلفنی شورای حل اختلاف
امین احمدی سیدمهرداد توسلی علیرضا شایق محمد باقری
۵۵۳ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۱,۰۹۵) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

با سلام اگر مهلت تجدیدنظر تمام شده است و طبق فرمایش شما رای مغایر با موضوع پرونده بوده است امکان اعاده دادرسی وجود دارد

سلام
اگر رای خلاف قانون و شرع و ادله استنادی است میتوانید اعاده دادرسی کنید.

۲۰روز فرصت داده میشود اقدام ب اعتراض کنید درغیر اینصورت خیرنمیتوانید

مشاوره حقوقی تلفنی شورای حل اختلاف
امین احمدی سیدمهرداد توسلی علیرضا شایق محمد باقری
۵۵۳ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۱,۰۹۵) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

بعد از اینکه تجدید نظر حکم صادر میکند حکم به خوانده ابلاغ میشود ۲۰ روز مهلت واخواهی داده میشود در غیر اینصورت حکم صادر شده و دیگه قابل واخواهی نخواهد بود

اگر شرایط اعاده دادرسی را داشته باشد از این طریق میشود

با سلام
برای این امر و در فرجه قانونی تعیین شده و نیز در صورت داشتن شرایط ، اقدام به اعاده دادرسی نمایید .

مشاوره حقوقی تلفنی شورای حل اختلاف
امین احمدی سیدمهرداد توسلی علیرضا شایق محمد باقری
۵۵۳ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۱,۰۹۵) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

بله طبق ‌ماده ۴۲۶آئین دادرسی نسبت به احکامی که قطعیت یافته ممکن است به جهات ذیل درخواست اعاده دادرسی شود
۱ – موضوع حکم مورد ادعای خواهان نبوده باشد
۲ – حکم به‌میزان بیشتر از خواسته صادر شده باشد
۳ – وجود تضاد درمفاد یک حکم که ناشی ازاستناد به اصول یا به مواد متضاد باشد
۴ – حکم صادره با حکم دیگری درخصوص همان دعوا و اصحاب آن، که قبلا توسط همان دادگاه صادر شده است متضاد باشد بدون آنکه سبب‌قانونی موجب این مغایرت باشد
۵ – طرف مقابل درخواست‌کننده اعاده دادرسی حیله وتقلبی به‌کاربرده که درحکم دادگاه مؤثربوده است
۶ – حکم دادگاه مستند به اسنادی بوده که پس از صدورحکم جعلی بودن آنها ثابت شده باشد
۷ – پس از صدور
حکم، اسناد و مدارکی به‌دست آید که دلیل حقانیت درخواست‌کننده اعاده دادرسی باشد و ثابت شود اسناد و مدارک یادشده در‌جریان دادرسی مکتوم بوده و دراختیار متقاضی نبوده است

مجالی جز اعاده دارسی یا خلاف شرع بین نمی تواند متصور باشد مگر مسایل شکلی پرونده و مواعد و فرجه قانونی مراعات نشده باشد

مجالی جز اعاده دارسی یا خلاف شرع بین نمی تواند متصور باشد مگر مسایل شکلی پرونده و مواعد و فرجه قانونی مراعات نشده باشد

مشاوره حقوقی تلفنی شورای حل اختلاف
امین احمدی سیدمهرداد توسلی علیرضا شایق محمد باقری
۵۵۳ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۱,۰۹۵) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

سلام ، شما ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ رای مهلت تجدید نظر دارید ، و درصورتی که رای صادره مغایر با پرونده باشد ، شما میتوانید اعاده دادرسی کرده تا پرونده شما مجددا بررسی شود .

با عرض سلام:
بله می توان به رای قطعی برابر قانون اعتراض کرد.
برابر قانون آیین دادرسی شما ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ رای مهلت تجدید نظر دارید، و درصورتی که رای صادره مغایر با پرونده باشد، شما میتوانید اعاده دادرسی کرده تا پرونده شما مجددا بررسی شود .به هر حال رای صادر شده در مهلت بیست روز قابل تجدید نظر است و اگر در مهلت قانونی تجدید نظر رخ داده باشد می توانید اعتراض نمایید.
اگر رای خلاف قانون و شرع و ادله استنادی است میتوانید برابر قانون اعاده دادرسی اقدام کنید. مگر در مسایل شکلی پرونده و مواعد و فرجه قانونی مراعات نشده باشد.
طبق ‌ماده ۴۲۶آئین دادرسی مدنی نسبت به احکامی که قطعیت یافته ممکن است به جهات ذیل درخواست اعاده دادرسی شود:
۱ –موضوع حکم مورد ادعای خواهان نبوده باشد.
۲ –حکم به‌میزان بیشتر از خواسته صادر شده باشد.
۳ –وجود تضاد درمفاد یک حکم که ناشی ازاستناد به اصول یا به مواد متضاد باشد
۴ –حکم صادره با حکم دیگری درخصوص همان دعوا و اصحاب آن، که قبلا توسط همان دادگاه صادر شده است متضاد باشد بدون آنکه سبب‌قانونی موجب این مغایرت باشد
۵ –طرف مقابل درخواست‌کننده اعاده دادرسی حیله وتقلبی به‌کاربرده که درحکم دادگاه مؤثربوده است
۶ –حکم دادگاه مستند به اسنادی بوده که پس از صدورحکم جعلی بودن آنها ثابت شده باشد
۷ –پس از صدورحکم، اسناد و مدارکی به‌دست آید که دلیل حقانیت درخواست‌کننده اعاده دادرسی باشد و ثابت شود اسناد و مدارک یادشده در‌جریان دادرسی مکتوم بوده و دراختیار متقاضی نبوده است.
با درود فراوان/

مشاوره‌های حقوقی مرتبط

مشاوره حقوقی تلفنی یکی از سریعترین و بهترین نوع مشاوره است.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با تضمین کیفیت مشاوره ارائه می‌شود.

قبل از رزرو مشاوره حقوقی تلفنی می‌توانید با بررسی وکیل و متخصصین حقوقی بر اساس عملکرد و امتیاز فعالیت تخصصی آنها فرد مناسب جهت دریافت مشاوره حقوقی تلفنی را انتخاب کنید.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با بهترین قیمت و در کوتاه‌ترین زمان ممکن ارائه می‌شود.