لطفا اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
گفتگو با متخصصین آنلاین
۲۴ متخصص آنلاین

آیا رأی قطعی قابل اعتراض هست؟

پرسیده شده

با سلام و عرض ادب ،،خسته نباشید

اگر از دادگاه تجدید نظر حکم قطعی صادر شود ولی کلا بر عکس موضوع پرونده رای صادر سود ایا متوان به رای قطعی اعتراض نمود؟
حکمی که صادر شده کلا مغایر با موضوع پرونده ورای قاضی پرونده است
موضوع پرونده اعتراض محکوم به،،به گذشت زمان 20روز حق اعتراض بوده،،،مبنی بر اینکه که محکوم علیهم بعد گذشت 20 روز اعتراض کرده،،ومحکوم علیهم با اثبات روز ابلاغ رای  و روز تحویل برگ اعتراض خود که 18 روز هنوز تمام نشده انجام شده
دادگاه تجدید نظر در جواب نوشته چون مدیر دفتر شعبه در برای صرف صبحانه در دفتر نبوده وشما برگ اعتراض رو تحویل جانشین او داده اید اعتراض طرف مقابل درست است  وحق اعتراض از بیست گذشته است،رای قطعی یست

۵۷,۷۷۲
مشاوره حقوقی تلفنی شورای حل اختلاف
سیدمهرداد توسلی علیرضا شایق مجتبی عابدی فیروزجائی امیر ضیغمی
۶۴۷ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۱,۳۸۴) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

۲۹ پاسخ برای این سوال ثبت شده

عنایت داشته باشید که باید اعتراض به رای تجدید نظر در مدت قانونی رخ دهد. همچنین اگر تخلفی رخ داده باشد در مدت قانونی می توانید اعاده دادرسی کنید

موید باشید

گفتگو با متخصصین آنلاین
محمد بابایی فیشانی
محمد بابایی فیشانی ۲.۰ کارشناس ارشد حقوق
۴.۸ / ۵ (۳۴۵) دیدگاه
امید داوری
امید داوری ۴.۳ کارشناس ارشد حقوق
۴.۸ / ۵ (۲۴۸) دیدگاه
توحید میدانی
توحید میدانی ۰.۹ کارشناس ارشد حقوق
۴.۹ / ۵ (۳۳۴) دیدگاه

شما میتوانید با ارائه دلیل ومدارک قابل اثبات تقاضای اعاده دادرسی نمایید

مشاوره حقوقی تلفنی شورای حل اختلاف
سیدمهرداد توسلی علیرضا شایق مجتبی عابدی فیروزجائی امیر ضیغمی
۶۴۷ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۱,۳۸۴) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

سلام
نسبت به چنین موضوعی در صورت وجودشرایط لازمه می توان اعاده دادرسی نمود

رای قطعی قابل اعتراض نیست .
اگر شرایط اعاده دادرسی وجود داشته باشه می توانید اعاده دادرسی انجام بدهید.

سلام
اگر رای خلاف قانون و شرع و ادله استنادی است میتوانید اعاده دادرسی کنید

مشاوره حقوقی تلفنی شورای حل اختلاف
سیدمهرداد توسلی علیرضا شایق مجتبی عابدی فیروزجائی امیر ضیغمی
۶۴۷ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۱,۳۸۴) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

با سلام و احترام نظر به اینکه روز ابلاغ و روز اقدام جزء مهلت جز مهلت محسوب نمی گردد مع الوصف اعتراض به آرای اصداری ۲۲ روز می باشد مضافا در غیاب مدیر دفتر جانشین وی عهدار مسئولیت مدیر دفتر می باشد از طرف دیگر اعتراض صورت گرفته بناءبه اظهار تان ظرف مدت ۱۸ روز صورت گرفته است قرار رد تجدید نظر خواهی محمل قانونی ندارد در مهلت قانونی فرجام خواهی اقدام نمایید

باسلام، می توانید اعاده دادرسی مطرح کنید

سلام بله قابل اعاده دادرسی و یا اعمال اعتراض توسط اختیارات رئیس قوه قضائیه در صورتیکه حکم خلاف شرع باشد

مشاوره حقوقی تلفنی شورای حل اختلاف
سیدمهرداد توسلی علیرضا شایق مجتبی عابدی فیروزجائی امیر ضیغمی
۶۴۷ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۱,۳۸۴) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

رای قطعی قابل اعتراض نیست مگرشرایط اعاده دادرسی وجود داشته باشد و اعاده دادرسی کنید

اولا که برای احتساب مواعد باید ۲۰ روز را جدای از روز ابلاغ و روز اقدام در نظر بگیرید، در واقع با محاسبه این دو روز عملا ۲۲ روز فرصت تجدیدنظرخواهی وجود دارد. ثانیا رای قطعی همانطور که از نامش پیداست قابل اعتراض به هر شکلی نیست مگر اینکه موضوع از موارد اعاده دادرسی باشد

از طریق اعاده دادرسی و با توجه به شرایط قانونی آن می توانید اقدام کنید

مشاوره حقوقی تلفنی شورای حل اختلاف
سیدمهرداد توسلی علیرضا شایق مجتبی عابدی فیروزجائی امیر ضیغمی
۶۴۷ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۱,۳۸۴) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

سلام
رای قطعی قابل اعتراض به هر شکلی نیست با ارائه دلیل اعاده دادرسی کنید

با عرض سلام
۱.در خصوص مواعد ؛مطابق قانون آیین دادرسی مدنی روز ابلاغ و روز اقدام محاسبه نمی‌شود..بنابراین در واقع ۲۲ روز فرصت تجدیدنظرخواهی وجود دارد.
۲.با توجه به اینکه رای صادره قطعی شده است.
میتوانید تقاضای اعاده دادرسی مطرح کنید.

رای قطعی را با اعاده دادرسی میتوان به جریان انداخت

درصورت وجود دلایل و جهات اعاده ی دادرسی امکان اعتراض وجود دارد.

مشاوره حقوقی تلفنی شورای حل اختلاف
سیدمهرداد توسلی علیرضا شایق مجتبی عابدی فیروزجائی امیر ضیغمی
۶۴۷ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۱,۳۸۴) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

بسمه تعالی : بر اساس موارد ذکز شده و توضیحات فوقالاشاره صدور دادخواست به دادگاه تجدید نظر همانطور که فرمودید (موضوع پرونده اعتراض محکوم به،،به گذشت زمان ۲۰روز حق اعتراض بوده) خب بالقاعده دادگاه نیزبر اساس خواسته رای صادر کرده و این رای صادره باید دارای توجیهاتی باشد که دادگاه با توجه بهه اینکه مدیر دفتر نبوده و شما برگ دادخواست رابه جانشین مدیر داده اید .که نباید تحویل میدادید بلکه از طریق دفاتر خذمات قضایی الزاماباید صورت میگرفته و فقط تجذدید نظسر خواهی طرف دعوی شما را پذیرفته لذا توضیحات تکمیلی را قاضی محترم قید نموده که چون اشتباه در تحویل دادخواست صورت گرفته و خواسته نیز در همین باب بوده لذا اصدار رای فرمودند لذا این رای کلا قابلیت اعاده دارسی و فرجام خواهی نخواهدداشت و شما فقط میتوانید نسبت به ماهیت اصلی دعوی تشریفات قانونی را طی کنید .

سلام چنانچه شما درخواست اعتراض خودرا ثبت نکرده اید وبرکه را به فرد غیر مسوول تحویل داده قدر مسلم آن است رای قطعی است اما میتوانید با مراجعه به دفتر دادگاه چنانچه گواهی تسلیم اعتراض رابه شما بدهند ودر این گواهی تحویل درخواست اعتراض قبل از ۲۰روز باشد بنظر حقیر به صرف تسلیم دادخواست به کارمند مربوطه حق اعتراض شما محفوظ بوده و استدلال دادگاه ناصواب وپذیرفتی نمیباشد اما در صورت عدم تسلیم گواهی تحویل درخواست اعتراض به نظرحقیر از نظر اثباتی با مشکل مواجه شده و نمیتوان کاری از پیش ببرید هرچند در طول ۲۰ ,سالی که وکیلم مدیران دفاتر چنین اعتراض ها را میپذیرند مانع اجحاف به حق متعرض خواهند شد زیرا در این موارد علی الاصول ملاک ومناط اعتبار تسلیم درخواست به دفتر دادگاه است

مشاوره حقوقی تلفنی شورای حل اختلاف
سیدمهرداد توسلی علیرضا شایق مجتبی عابدی فیروزجائی امیر ضیغمی
۶۴۷ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۱,۳۸۴) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

بله طبق ‌ماده ۴۲۶آئین دادرسی مدنی نسبت به احکامی که قطعیت یافته ممکن است به جهات ذیل درخواست اعاده دادرسی شود
۱ – موضوع حکم مورد ادعای خواهان نبوده باشد
۲ – حکم به‌میزان بیشتر از خواسته صادر شده باشد
۳ – وجود تضاد درمفاد یک حکم که ناشی ازاستناد به اصول یا به مواد متضاد باشد
۴ – حکم صادره با حکم دیگری درخصوص همان دعوا و اصحاب آن، که قبلا توسط همان دادگاه صادر شده است متضاد باشد بدون آنکه سبب‌قانونی موجب این مغایرت باشد
۵ – طرف مقابل درخواست‌کننده اعاده دادرسی حیله وتقلبی به‌کاربرده که درحکم دادگاه مؤثربوده است
۶ – حکم دادگاه مستند به اسنادی بوده که پس از صدورحکم جعلی بودن آنها ثابت شده باشد
۷ – پس
از صدورحکم، اسناد و مدارکی به‌دست آید که دلیل حقانیت درخواست‌کننده اعاده دادرسی باشد و ثابت شود اسناد و مدارک یادشده در‌جریان دادرسی مکتوم بوده و دراختیار متقاضی نبوده است

باسلام .رای قطعی قابل اعتراض نیست فلذا چنانچه ادله استنادی جدید کشف موضوع شود میتوان تحت عنوان اعاده دادرسی مطرح نمود .

چنانچه رای قابل فرجامخواهی باشد باید ظرف۲۰ روز از تاریخ ابلاغ اعتراض نمایید در غیر اینصورت اگر شرایط اعاده دادرسی باشد میتوانید اقدام نمایید.

مشاوره حقوقی تلفنی شورای حل اختلاف
سیدمهرداد توسلی علیرضا شایق مجتبی عابدی فیروزجائی امیر ضیغمی
۶۴۷ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۱,۳۸۴) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

با دلایل و مدارک خود می توانید اعاده دادرسی کنید

مسبت به رای قطعی(تجدیدنظر)می توانید اعاده نمایید

شرایط اعاده دادرسی و اعمال ماده ۴۷۷ در صورت خلاف مسلمات فقهی را دارد

مشاوره حقوقی تلفنی شورای حل اختلاف
سیدمهرداد توسلی علیرضا شایق مجتبی عابدی فیروزجائی امیر ضیغمی
۶۴۷ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۱,۳۸۴) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

بنام خدا،رای قطعی در صورت داشتن شرایط اعاده دادرسی،قابل اعاده دادرسی است.

با سلام می شود ادعای دادرسی کرد

مشاوره حقوقی تلفنی شورای حل اختلاف
سیدمهرداد توسلی علیرضا شایق مجتبی عابدی فیروزجائی امیر ضیغمی
۶۴۷ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۱,۳۸۴) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

با سلام و احترام
در صورت دارا بودن شرایط اعاده دادرسی این امکان برای شما فراهم است

با سلام ،رای قطعی شده قابل اعتراض نیست ولیکن تحت شرایط خاصی که در قانون ذکر شده میتوانید اعاده دادرسی کنید.

سلام
رای قطعی قابل اعتراض نیست .ولی اگر محتوا شرایط اعاده دادرسی رو داشته باشه درخواست اعاده دادرسی کنید

با سلام
اگر رای خلاف واقع صادرشده ، شما درخواست اعاده دادرسی را بفرمایید.

مشاوره‌های حقوقی مرتبط

مشاوره حقوقی تلفنی یکی از سریعترین و بهترین نوع مشاوره است.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با تضمین کیفیت مشاوره ارائه می‌شود.

قبل از رزرو مشاوره حقوقی تلفنی می‌توانید با بررسی وکیل و متخصصین حقوقی بر اساس عملکرد و امتیاز فعالیت تخصصی آنها فرد مناسب جهت دریافت مشاوره حقوقی تلفنی را انتخاب کنید.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با بهترین قیمت و در کوتاه‌ترین زمان ممکن ارائه می‌شود.