لطفا اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
گفتگو با متخصصین آنلاین
۱۰ متخصص آنلاین
مشاوره حقوقی تلفنی ثبت احوال
احسان عبدالهی مصطفی عباسی محمد نصیری بیتا اخوان مدرس
۳۳۶ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۷۱) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

۲۹ پاسخ برای این سوال ثبت شده

اجازه همسر برای ثبت ازدواج دوم لازم است

۴ اردیبهشت ۱۴۰۰

آیا اگر برای همسر اول دادخواست طلاق توافقی ارائه کنم باز قبل از حکم قطعی طلاق همسر اول به اجازه ایشان برای ثبت ازدواج همسر دوم نیاز دارم؟

۵ اردیبهشت ۱۴۰۰

برای ازدواج دایم تا متارکه کامل صورت نگرفته باشد لازم است مگر اینکه وی را ناشزه کنید

گفتگو با متخصصین آنلاین
امید داوری
امید داوری ۴.۲ کارشناس ارشد حقوق
۴.۸ / ۵ (۱۹۲) دیدگاه
حسین امامی
حسین امامی ۲.۱ کارشناس حقوقی
۴.۹ / ۵ (۲۸۰) دیدگاه
احمد حسینی
احمد حسینی ۰.۰ کارشناس حقوقی
۰ / ۵ (۰) دیدگاه

باسلام جهت ازدواج دائم یا موقت اجازه زوجه لازم است.

مشاوره حقوقی تلفنی ثبت احوال
احسان عبدالهی مصطفی عباسی محمد نصیری بیتا اخوان مدرس
۳۳۶ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۷۱) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

اگر صیغه کرده باشید بدون اجازه همسر پس بدون اجازه وی نیز میتوانید ثبت نمایید ولی در واقع بفکر اینده باشید که بدون دلیل نباشد

با سلام، بله نیاز به اجازه ایشان است مگر اینکه ازدواج به حکم دادگاه باشد

با سلام در قانون ادواج دوم زوج بصورت مطلق اعم از دائم یا موقت ذکر شده بنابرین در فرض سوال نیز نیاز به اجازه همسر اول وجود دارد.

مشاوره حقوقی تلفنی ثبت احوال
احسان عبدالهی مصطفی عباسی محمد نصیری بیتا اخوان مدرس
۳۳۶ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۷۱) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

بنام خدا،بله اجازه همسر اول لازم است.

اجازه همسر اول برای ازدواج دوم اعم از دائم و منقطع مورد نیاز است.

خیر در عقد موقت (با هر مدتی) نیازی به اجازه همسر اول نیست. اما باید توجه داشته باشید که افزایش مدت عقد موقت حتی تا ۹۹ سال باعث نمی‌شود که این ازدواج واجد اوصاف عقد دائم شود و برای مثال زوج و زوجه از هم ارث نمی‌برند.

مشاوره حقوقی تلفنی ثبت احوال
احسان عبدالهی مصطفی عباسی محمد نصیری بیتا اخوان مدرس
۳۳۶ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۷۱) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

بلی نیاز هست در این مورد ....

سلام بله چه ازدواج دایم و چه موقت اجازه همسر اول لازم است

نظرات متفاوت است عده ای فقط اجازه همسر اول را برای ازدواج دائم لازم می دانند و عده ای برای هر نوع ازدواج دائم و موقت آن را ضروری می دانند.

مشاوره حقوقی تلفنی ثبت احوال
احسان عبدالهی مصطفی عباسی محمد نصیری بیتا اخوان مدرس
۳۳۶ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۷۱) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

با درود
در هر صورت اخذ همسر دوم نیازمند اخذ رضایت همسر اول می باشد اما ازدواج غیر رسمی بدون رضایت همسر انجام می‌گردد ولی در صورت اثبات تبعات قانونی دارد

جهت ازدواج دائم یا موقت ،اجازه زوجه اول لازم است

با سلام
اجازه زوجه لازم است

با احترام اجازه همسر اول برای ازدواج دوم مورد نیاز است.

مشاوره حقوقی تلفنی ثبت احوال
احسان عبدالهی مصطفی عباسی محمد نصیری بیتا اخوان مدرس
۳۳۶ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۷۱) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

با سلام

بله- اجزه همسر اول لازم است.

با درود اذن همسر اول برای ازدواج دوم چه دائم چه موقت نیاز است

مشاوره حقوقی تلفنی ثبت احوال
احسان عبدالهی مصطفی عباسی محمد نصیری بیتا اخوان مدرس
۳۳۶ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۷۱) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

اجازه همسر اول نیاز است اگر دفتر خانه بدون اجازه همسراول یا بدون اجازه دادگاه ازدواج دوم را ثبت کند مرتکب تخلف شده است

سلام
بله لازم است و تفاوتی بین اول و دوم ندارد.

درود بر شما.برای ازدواج دوم به هر شکلی چه دایم و موقت اجازه همسر اول لازم است

مشاوره حقوقی تلفنی ثبت احوال
احسان عبدالهی مصطفی عباسی محمد نصیری بیتا اخوان مدرس
۳۳۶ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۷۱) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

جهت نکاح دائم یا موقت اجازه همسر اول لازم و ضروریست چه نکاح موقت یک ساله باشد یا ۹۹ ساله مگر زوج ب حکم دادگاه مجاز ب ازدواج باشد،در غیر اینصورت زوجه می‌تواند این موضوع را مستند قرار داده و از دادگاه تقاضای طلاق کند

با سلام
بله قطعا نیاز به اجازه همسر اول هست مگر دادگاه به شما اذن ازدواج مجدد داده باشد

بله اجازه همسر اول نیاز است

مشاوره حقوقی تلفنی ثبت احوال
احسان عبدالهی مصطفی عباسی محمد نصیری بیتا اخوان مدرس
۳۳۶ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۷۱) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

درود
بله اجازه لازم دارید.

بله این موضوع مستلزم اخذ اجازه از همسر اول هست ولو صیغه ۹۹ ساله باشد

مشاوره حقوقی تلفنی ثبت احوال
احسان عبدالهی مصطفی عباسی محمد نصیری بیتا اخوان مدرس
۳۳۶ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۷۱) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

باسلام
برای ثبت ازدواج دوم اجازه همسر اول لازم است

نیاز به اجازه زوجه هست

بله، نیاز به اجازه ی همسر اول هست

با سلام، بله اجازه همسر اول لازم است

مشاوره‌های حقوقی مرتبط

مشاوره حقوقی تلفنی یکی از سریعترین و بهترین نوع مشاوره است.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با تضمین کیفیت مشاوره ارائه می‌شود.

قبل از رزرو مشاوره حقوقی تلفنی می‌توانید با بررسی وکیل و متخصصین حقوقی بر اساس عملکرد و امتیاز فعالیت تخصصی آنها فرد مناسب جهت دریافت مشاوره حقوقی تلفنی را انتخاب کنید.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با بهترین قیمت و در کوتاه‌ترین زمان ممکن ارائه می‌شود.