لطفا اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
متخصصین فعال
مشاوره حقوقی تلفنی
مشاوره تلفنی حقوقی
تمام محصولات
مشاوره حقوقی تلفنی طلاق از طرف زن
مهران صادقی بهنام رفیعی ساران اکبر هدایی‌ متنق سیدمهرداد توسلی
۳۹۲ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۶۱۹) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

تقدیم لایحه در دادگاه تمکین برای صدور رای عدم تمکین زوجه به چه صورتی است؟

پرسیده شده

با سلام
دادخواستی مبنی بر تمکین زوجه تقدیم دادگاه کرده ام، با توجه به اینکه چهار ماه است که زوجه در خانه پدری است، و در طی این مدت بدون اجازه زوج به همراه خانواده مسافرت رفته است (پیامکی ارسال کرد که داره مسافرت میره و من هم جواب دادم که موافق نیستم) و همچنین در دادخواست نفقه ایشان در شورای حل اختلاف، نفقه به ایشان تعلق نگرفته و فقط نفقه فرزندم تعیین شد، حال آیا میتوانم با تقدیم لایحه در دادگاه تمکین زوجه، تقاضای صدور رای عدم تمکین ایشان را (با توجه به مستنداتی که ارائه میدهم) داشته باشم؟
ضمن اینکه رای مهریه ایشان قطعی شده ولی هنوز اجرائیه صادر نشده و به من هم ابلاغ نشده است، آیا میتواند حکم جلب بگیرد و در روز دادگاه مرا جلب کند؟
با تشکر از شما و ممنون بخاطر پاسخگویی صبورانه تان

۱۶,۵۰۲
مشاوره حقوقی تلفنی طلاق از طرف زن
مهران صادقی بهنام رفیعی ساران اکبر هدایی‌ متنق سیدمهرداد توسلی
۳۹۲ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۶۱۹) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

۱۴ پاسخ برای این سوال ثبت شده

در صورتیکه مهریه ایشان را پرداخت کنید نمیتوانند حکم جلب شما را بگیرند لذا در صورتیکه مدارک محکمه پسند دارید میتوانید عدم تمکین ایشان را اثبات کنید تا نفقه به ایشان تعلق نگیرد.

نوشتن لایحه خوب ، منوط به مطالعه پرونده است
اگر اموالی نداشته باشید ، می تواند جلب شما رابگیرد

مشاوره حقوقی تلفنی طلاق از طرف زن
مهران صادقی بهنام رفیعی ساران اکبر هدایی‌ متنق سیدمهرداد توسلی
۳۹۲ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۶۱۹) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

در صورتپرئاخت مهریه ایشان نمیتوانند حکم جلب بگیرند لذا در صورتیکه مدارک محکمه پسند هست میتوان عدم تمکین ایشان را اثبات کرد تا نفقه به ایشان تعلق نگیرد.

سلام باداشتن مدارک محکمه پسند میتوانید عدم تمکین راثابت کنید واگر مهریه اورابدهید نمیتواندشماراجلب کند

با سلام
بدوا میبایست اقدام به ارسال اظهارنامه مبنی بر بازگشت به منزل مشترک نمائید پس از منقضی شدن فرجه معینه، در صورت عدم مراجعت زوجه به منزل مشترک میتوانید دادخواست با موضوع عدم تمکین مطرح نمایید

مشاوره حقوقی تلفنی طلاق از طرف زن
مهران صادقی بهنام رفیعی ساران اکبر هدایی‌ متنق سیدمهرداد توسلی
۳۹۲ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۶۱۹) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

مهریه ارتباطی به تمکین یا عدم تمکین ندارد، اگر شما محکوم به تادیه مهریه شده اید لیکن پس از قطعیت میتوانید تقاضای اعسار از پرداخت مهریه به صورت دفعه الواحده نمایید و پس از قبولی و قطعی اعسار مجددا میتوانید تقاضای تقسیط اعسار از پرداخت محکوم به مطرح نمایید

با سلام و احترام. ابتدائا اظهارنامه برای بازگشت زوجه به منزل مشترک بدهید و در جلسه یا لایحه ارائه شده به دادگاه بدوی تقاضای بازگشت زوجه به منزل مشترک را بدهید اصل بر تمکین زن از شوهر و سکونت در منزلی است که شوهر فراهم نموده که می بایست در شان زوجه باشد اگر زوجه نتواند دلیل موجه ای برای عدم تمکین خود به دادگاه اراه نماید( خوف بیم جانی، حیثیتی، شرط ضمن عقد برای در خصوص داشتن اختیار تعیین مسکن و....) دادگاه زوجه را ملزم به تمکین و بازگشت به منزل مشترک می نماید. اگر شما محکوم به تادیه مهریه شده اید پس از قطعیت دادنامه میتوانید تقاضای اعسار از پرداخت مهریه را بنمایید و پس از قبولی و قطعیت اعسار میتوانید تقاضای تعدیل اقساط را مطرح نماید و با پرداخت اقساط می توانید مانع از صدور حکم جلب گردید.

با سلام
۱-با ارایه مدارک و مستندات خود به یک همکار وکیل،لایحه ای درخور و مناسب تهیه و در جلسه رسیدگی تقدیم نمایید.
۲-اجرای حکم مهریه مراحلی دارد و جلب آخرین مرحله و حربه در اجرا محسوب میشود.درصورتی که تمکن مالی ندارید،ظرف ۳۰ روز از ابلاغ اجراییه اقدام به تقدیم دادخواست اعسار و تقسیط نمایید تا از نگرانی بابت جلب رها شوید.عاقبت بخیر باشید.

مشاوره حقوقی تلفنی طلاق از طرف زن
مهران صادقی بهنام رفیعی ساران اکبر هدایی‌ متنق سیدمهرداد توسلی
۳۹۲ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۶۱۹) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

با سلام درخصوص پرونده الزام به تمکین میتوانیدلایحه و مدارک و دفاعیات پرونده را که شامل پیامک سفر بدون اذن و اجازه و...میباشد را شخصا یا توسط وکیل خود ارایه دهید و در خصوص پرونده مهریه تا زمانی که تقاضای اجراییه نشده و به شما ابلاغ نشده و به مرحله اجرا نرسیده قطعن بمحکم جلب نیز صادر نشده است

ابتدائا اظهارنامه برای بازگشت زوجه به منزل مشترک بدهید و در جلسه یا لایحه ارائه شده به دادگاه بدوی تقاضای بازگشت زوجه به منزل مشترک را بدهید اصل بر تمکین زن از شوهر و سکونت در منزلی است که شوهر فراهم نموده که می بایست در شان زوجه باشد اگر زوجه نتواند دلیل موجه ای برای عدم تمکین خود به دادگاه اراه نماید( خوف بیم جانی، حیثیتی، شرط ضمن عقد برای در خصوص داشتن اختیار تعیین مسکن و....) دادگاه زوجه را ملزم به تمکین و بازگشت به منزل مشترک می نماید.

باسلام
پرداخت مهریه تاحدودی تابع قانون وصول مطالبات است واگر اموالی به نام خودتان ندارید که به دادگاه معرفی نمایید توسط اجرای احکام پس از بررسی های لازم از اداره ثبت اسناد و پلیس راهوار و بانکهای مربوطه که مشخص شد نمیتوان مطالبه زوجه را از محل مربوطه اخذ نماید آنگاه اجرای احکام ناچار به صدور حکم جلب شما مینماید

مشاوره حقوقی تلفنی طلاق از طرف زن
مهران صادقی بهنام رفیعی ساران اکبر هدایی‌ متنق سیدمهرداد توسلی
۳۹۲ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۶۱۹) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

اقدام به ارسال اظهارنامه مبنی بر بازگشت به منزل مشترک نمائید پس از منقضی شدن فرجه معینه، در صورت عدم مراجعت زوجه به منزل مشترک میتوانید دادخواست با موضوع عدم تمکین مطرح نمایید

به استناد مواردی مه فرمودید عدم تمکین زوجه را میتوامید بگیرید ولی در خصوص مهریه در صورت عدم پرداخت آن از سوی شما زوجه میتواند با اخذ حکم جلب شما را جلب نماید.

می توانید داد خواست عدم تمکین دهید ومراحل قانونی طی شود حق شماست وزوجه هم میتواند اگر مهریه را پرداخت نکنید حکم جلب بگیرد

مشاوره‌های حقوقی مرتبط

مشاوره حقوقی تلفنی یکی از سریعترین و بهترین نوع مشاوره است.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با تضمین کیفیت مشاوره ارائه می‌شود.

قبل از رزرو مشاوره حقوقی تلفنی می‌توانید با بررسی وکیل و متخصصین حقوقی بر اساس عملکرد و امتیاز فعالیت تخصصی آنها فرد مناسب جهت دریافت مشاوره حقوقی تلفنی را انتخاب کنید.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با بهترین قیمت و در کوتاه‌ترین زمان ممکن ارائه می‌شود.