لطفا اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
گفتگو با متخصصین آنلاین
۱۲ متخصص آنلاین

آیا کبوتر بازی جنبه اثبات برای اعتیاد را دارد؟

پرسیده شده

سلام بنده خانمی هستم که همسرم ۳۰ سال است که به کبوتر بازی اعتیاد دارد. علی رقم نارضایتی همسایگان همیشه ساعت ها و هزینه های زیادی را صرف آنها می کند.درضمن ایشان هیچ نفقه ای و هیچ پولی بابت خدمت در خانه به من پرداخت نمیکند.آیا کبوتربازی دلیلی برای طلاق محسوب می شود؟ اگر محسوب می شود مهریه و نفقه ام را کامل می توانم دریافت کنم؟

مشاوره حقوقی تلفنی طلاق از طرف زن
فردین حسین نژاد سید روح اله معزی محمدرضا عطاری شادکهن مهران صادقی
۷۰۲ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۹ بر اساس (۱,۵۸۰) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

۲۶ پاسخ برای این سوال ثبت شده

خیر، نگهداری از کبوتر شاید با مقررات آپارتمان نشینی و بهداشتی مغایر باشد اما اعتیاد نبوده و مصداق عسر و حرج نیز به شمار نخواهد آمد.

گفتگو با متخصصین آنلاین
توحید میدانی
توحید میدانی ۱.۰ کارشناس ارشد حقوق
۴.۹ / ۵ (۴۰۴) دیدگاه
زینب زینلی
زینب زینلی ۰.۲ کارآموز وکالت کانون وکلای دادگستری
۴.۹ / ۵ (۲۹) دیدگاه
رضا رستمی
رضا رستمی ۱۰.۰ کارشناس حقوقی
۴.۸ / ۵ (۱,۳۴۰) دیدگاه

می توانید نفقه را مطالبه کنید البته کفتربازی اگر به صورت اعتیاد مخل زندگی دربیاید می تواند نوعی ناهنجاری رفتاری و سورفتار تلقی شود .

مشاوره حقوقی تلفنی طلاق از طرف زن
فردین حسین نژاد سید روح اله معزی محمدرضا عطاری شادکهن مهران صادقی
۷۰۲ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۹ بر اساس (۱,۵۸۰) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

عدم پرداخت نفقه قابل رسیدگی است ، ضمن اینکه کبوتر پرانی با شکایت همسایه هایی که ایجاد مزاحمت برای آنها می شود نیز پیگرد قضایی دارد.

دادخواست مطالبه نفقه به طرفیت ایشان مطرح کنید

با درود اگر اعتیاد شدید به کبوتر بازی داشته باشد بله می‌تواند از موارد عسر و حرج زوجه تلقی گردد و سو رفتار محسوب شود.
نفقه شما قابل مطالبه است.
مهریه نیز به قوت خود باقی است.

مشاوره حقوقی تلفنی طلاق از طرف زن
فردین حسین نژاد سید روح اله معزی محمدرضا عطاری شادکهن مهران صادقی
۷۰۲ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۹ بر اساس (۱,۵۸۰) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

نفقه و مهریه خود را میتوانید مطالبه کنید .

کبوترپرانی بخودی خود مصداق سوءرفتار ایشان و عسر و حرج شما تلقی نمی گردد؛ مگر این که براستی جنبه افراطی و غیر قابل تحمل یافته و زندگی مشترک را مختل نماید.

با سلام.در صورتی که کبوتر پرانی ایشان به حدی باشد که موجب غیر قابل تحمل شدن زندگی گردد در صورت اثبات عسر و حرج قابل استناد جهت درخواست طلاق خواهد بود.به هرحال نفقه و مهریه و اجرت المثل خود را میتونید مطالبه کنید

مشاوره حقوقی تلفنی طلاق از طرف زن
فردین حسین نژاد سید روح اله معزی محمدرضا عطاری شادکهن مهران صادقی
۷۰۲ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۹ بر اساس (۱,۵۸۰) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

شما در هر حال می توانید مهریه و نفقه خود را مطالبه نمایید

دادخواست مطالبه نفقه و مهریه را تنظیم نمایید .

مهریه تان رامی توانید مطالبه کنید درخصوص نفقه نیز اگر تمکین میکنید همینطور اماکبوترپرانی ازمواردی که بتوانید طلاق بگیرید نمی باشد

مشاوره حقوقی تلفنی طلاق از طرف زن
فردین حسین نژاد سید روح اله معزی محمدرضا عطاری شادکهن مهران صادقی
۷۰۲ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۹ بر اساس (۱,۵۸۰) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

عدم پرداخت نفقه از جانب زوج از مصادیق عسر و حرج زوجه به شمار می رود و برای موضوع کفتر بازی توسط همسایه ها قابل شکایت و تعقیب کیفری است

با درود..
با توجه به توضـیحات ارائه شده؛ کبوتر بازی دلیل کافی مبنی بر عسر و حرج مورد پذیرش دادگاه جهت صـدور حکم طلاق بشمار نمی آید..
ضمن اینـکه شـما در هر حالتی می توانیـد دادخواست مطالبه مهـریه و نفـقه خود را مطـرح تمایید و این ارتیاطی با مراتب وجود و یا عدم وجود عسر و حرج ندارد..

شما میتوانید نفقه و مهریه را دریافت کنید اما دلیل طلاق محسوب نمیشود

درود:ندادن نفقه به مدت طولاتی باعث عسرو حرج می شود،کبوتر پرانی در مواری که آن را حرفه خود قرا داده است وباعث بیکاری عدم خرجی خانواده شود باعث عسر وحرج می شود.

مشاوره حقوقی تلفنی طلاق از طرف زن
فردین حسین نژاد سید روح اله معزی محمدرضا عطاری شادکهن مهران صادقی
۷۰۲ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۹ بر اساس (۱,۵۸۰) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

درود
کبوتر بازی از موارد عسر و حرج محسوب نمی شود.

با سلام ، دادخواست مطالبه نفقه را مطرح کنید و با اثبات یکی از شرایط عسر و حرج مطرح می شود

مشاوره حقوقی تلفنی طلاق از طرف زن
فردین حسین نژاد سید روح اله معزی محمدرضا عطاری شادکهن مهران صادقی
۷۰۲ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۹ بر اساس (۱,۵۸۰) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

مهریه و نفقه در هر حالت حق شماست حتی اگر اثبات نشود . در مجموع کبوتر بازی و ترک انفاق و... ممکن است سو رفتار تلقی و با استناد به ان بتوانید حکم طلاق بگیرید

نفقه و مهریه شما قابل مطالبه می باشد .

بااحترام
شما میتوانید نفقه را درخواست و عسرو حرج را جهت طلاق اقدام نمایید

مشاوره حقوقی تلفنی طلاق از طرف زن
فردین حسین نژاد سید روح اله معزی محمدرضا عطاری شادکهن مهران صادقی
۷۰۲ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۹ بر اساس (۱,۵۸۰) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

باسلام
شما میتوانید نفقه و مهریه را به صورت کامل مطالبه کنید و کبوتر بازی دلیلی برای طلاق شما نمیباشد.

بادرودوسلام می توانید دادخواست مطالبه نفقه و مهریه را تقدیم و ارایه نمایید.

سلام
در خصوص نفقه و مهریه می توانید مطالبه نمایید ولکن کبوتر بازی در شرایطی می تواند مصداق عسر و حرج جهت دادخواست طلاق باشد که البته اثبات آن بسیار مشکل است .

مشاوره حقوقی تلفنی طلاق از طرف زن
فردین حسین نژاد سید روح اله معزی محمدرضا عطاری شادکهن مهران صادقی
۷۰۲ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۹ بر اساس (۱,۵۸۰) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

با سلام
مهریه و نفقه حق شماست و قابل مطالبه است.
کبوتر بازی زوج اگر به حدی باشد که زندگی را برای شما غیرقابل تحمل کند، می توانید با استناد به آن طلاق بگیرید.

درود
بابت مطالبه نفقه و مهریه اقدام نمایید .
در صورت اثبات میتواند از مصادیق عسر حرج و سوء رفتار زوج محسوب گردد .

مشاوره حقوقی تلفنی طلاق از طرف زن
فردین حسین نژاد سید روح اله معزی محمدرضا عطاری شادکهن مهران صادقی
۷۰۲ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۹ بر اساس (۱,۵۸۰) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

همسایگان می‌توانند اگر مزاحمتی برای آنها ایجاد می‌کند موضوع را پیگیری کنند
این مورد از مصادیق عسر و حرج نیست
زوج در هرحال مکلف ب پرداخت نفقه شما و فرزندان هست و چنانچه ب مدت بیش از شش ماه از پرداخت نفقه استنکاف ورزند می‌تواند موجبی برای طرح دعوای طلاق باشد
برای مطالبه نفقه میتوانید بصورت حقوقی اقدام ب طرح دعوا کنید با ثبت دادخواست....
مطالبه مهریه در هر زمان ممکن هست و ارتباطی ب طلاق ندارد

مشاوره‌های حقوقی مرتبط

مشاوره حقوقی تلفنی یکی از سریعترین و بهترین نوع مشاوره است.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با تضمین کیفیت مشاوره ارائه می‌شود.

قبل از رزرو مشاوره حقوقی تلفنی می‌توانید با بررسی وکیل و متخصصین حقوقی بر اساس عملکرد و امتیاز فعالیت تخصصی آنها فرد مناسب جهت دریافت مشاوره حقوقی تلفنی را انتخاب کنید.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با بهترین قیمت و در کوتاه‌ترین زمان ممکن ارائه می‌شود.