لطفا اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
گفتگو با متخصصین آنلاین
۲۶ متخصص آنلاین

دیه چقدر میشه؟

پرسیده شده

۱-خونریزی خفیف زیر ملتحمه چشم راست(ارش بمیزان دودهم درصد دیه کامله)
۲-سیاه شدگی و تورم زیر چشم راست(ارش تورم بمیزان سه دهم درصد دیه کامله)
۳- پنج تا هم حارصه دارم_ کبودی پل بینی
۴- شکستگی استخوان مخصوص بینی که میتواند بر اثر اصابت جسم سخت حدودا ۲۴ساعت قبل از تاریخ معاینه حادث گردیده باشد

مشاوره حقوقی تلفنی دیه
فرناز مهری محمد هادی معماری محمدعلی رضائی برزانی بهنام رفیعی ساران
۶۲۰ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۱,۲۶۹) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

۱۶ پاسخ برای این سوال ثبت شده

نرخ دیه کامل سال۱۴۰۰ مبلغ ۴۸۰ میلیون تومان است که بر همین اساس میتوانید میزان دیه خود را محاسبه نمایید.

گفتگو با متخصصین آنلاین
عنایت احمدی
عنایت احمدی ۱.۲ کارشناس حقوقی
۴.۸ / ۵ (۱۲۷) دیدگاه
منظر وزیری
منظر وزیری ۰.۰ وکیل پایه یک دادگستری
۵ / ۵ (۲) دیدگاه
محمد بابایی فیشانی
محمد بابایی فیشانی ۱.۶ کارشناس ارشد حقوق
۴.۸ / ۵ (۲۰۰) دیدگاه

ب قسمت محاسبات حقوقی سایت مراجعه کنید،اجزای احکام مبلغ دقیق را محاسبه خواهد کرد

مشاوره حقوقی تلفنی دیه
فرناز مهری محمد هادی معماری محمدعلی رضائی برزانی بهنام رفیعی ساران
۶۲۰ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۱,۲۶۹) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

از قسمت محاسبات حقوقی سایت میتوانید استفاده کنید

میزان دیه توسط اجرای احکام تعیین می گردد

باید با اعلام ختم درمان میزان دقیق درصد دیه توسط پزشکی قانونی اعلام شود تا قادر به برآورد مبلغ دیه باشیم .

مشاوره حقوقی تلفنی دیه
فرناز مهری محمد هادی معماری محمدعلی رضائی برزانی بهنام رفیعی ساران
۶۲۰ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۱,۲۶۹) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

با درود میزان صدمات را پزشک قانونی تعیین می‌نماید و برمبنای آن دادگاه مبادرت به انشا رای می‌نماید و النهایه اجرای احکام مربوطه محاسبه خواهد کرد

به قسمت محاسبات حقوقی سایت مراجعه نمایید

باسلام
مبلغ دیه ۴۸۰ میلیون است میتوانید جهت محاسبه از طریق محاسبات حقوقی سایت اقدام نمایید

مشاوره حقوقی تلفنی دیه
فرناز مهری محمد هادی معماری محمدعلی رضائی برزانی بهنام رفیعی ساران
۶۲۰ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۱,۲۶۹) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

باسلام
اجرای احکام میزان دیه را محاسبه خواهد نمود

بنام خدا،توسط اجرای احکام محاسبه می شود.

سلام میزان درصد از طریق پزشک قانونی مشخص میشود موفق باشید

مشاوره حقوقی تلفنی دیه
فرناز مهری محمد هادی معماری محمدعلی رضائی برزانی بهنام رفیعی ساران
۶۲۰ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۱,۲۶۹) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

با سلام و احترام

بر مبنای دیه سال ۴۰۰ که ۴۸۰ میلیون تومان است محاسبه فرمایید.

درود
محاسبه میزان دیه توسط اجرای احکام صورت میگیرد .

با احترام می توانید به قسمت محاسبات حقوقی سایت مراجعه کنید

سلام دیه امسال ۴۸۰ میلیون است و درصدهای آنرا محاسبه کنید

مشاوره حقوقی تلفنی دیه
فرناز مهری محمد هادی معماری محمدعلی رضائی برزانی بهنام رفیعی ساران
۶۲۰ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۱,۲۶۹) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

اجرای احکام مراجعه کنید،،،،،،،،،

مشاوره‌های حقوقی مرتبط

مشاوره حقوقی تلفنی یکی از سریعترین و بهترین نوع مشاوره است.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با تضمین کیفیت مشاوره ارائه می‌شود.

قبل از رزرو مشاوره حقوقی تلفنی می‌توانید با بررسی وکیل و متخصصین حقوقی بر اساس عملکرد و امتیاز فعالیت تخصصی آنها فرد مناسب جهت دریافت مشاوره حقوقی تلفنی را انتخاب کنید.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با بهترین قیمت و در کوتاه‌ترین زمان ممکن ارائه می‌شود.