لطفا اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
گفتگو با متخصصین آنلاین
۲۱ متخصص آنلاین

نحوه صحیح پرکردن سفته که محکمه پسند باشد به چه صورت است؟

پرسیده شده

سفته ای دارم با امضا واثر انگشت بدون پرکردن محل مشخصات البته مشخصات وآدرس و کدملی طرف مقابل در دست دارم آیا بدون نوشتن مشخصات وآدرس روی سفته می توان به اجرا گذاشت؟نحوه صحیح آن چگونه است؟

۳۵,۴۹۴
مشاوره حقوقی تلفنی سفته
امین احمدی مصطفی عباسی سمیرا کریمی مرتضی ابراهیمی زیولایی
۶۲۵ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۳۹۸) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

۲۱ پاسخ برای این سوال ثبت شده

بله سفته سفید امضا میتواند باشد و در صورت عدم پرداخت اقساط ایشان ضمن تکمیل آن برای وصول آن اقدام نمائید.

موید باشید

گفتگو با متخصصین آنلاین
رضا رستمی
رضا رستمی ۱۰.۰ کارشناس حقوقی
۴.۸ / ۵ (۱,۳۳۷) دیدگاه
محمد بابایی فیشانی
محمد بابایی فیشانی ۲.۱ کارشناس ارشد حقوق
۴.۸ / ۵ (۳۵۷) دیدگاه
توحید میدانی
توحید میدانی ۱.۰ کارشناس ارشد حقوق
۴.۹ / ۵ (۳۹۶) دیدگاه

سلام وقت بخیر
سعی کنید تمامی قسمت های سفته را تکمیل کنید بویژه مشخصات متعهد،تاریخ سررسیدبه عدد و حروف،محل ایفای تعهد ،امضا و اثر انگشت

مشاوره حقوقی تلفنی سفته
امین احمدی مصطفی عباسی سمیرا کریمی مرتضی ابراهیمی زیولایی
۶۲۵ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۳۹۸) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

باسلام درصورت عدم وصول طلبتان از متعهدعلیه می توانید مندرجات سفته پروتکمیل نموده واقذام کنید.

درود بیکران .....۱-نوشتن تاریخ صدور وتاریخ پرداخت وجه (حتی عندالمطالبه بودن سفته)ازالزامات است زیرا در غیر اینصورت ماهیت سند تجاری را از دست میدهد وبه سند عادی مطالبه وجه ومتاثر از قانون مدنی تبدیل میگردد ۲-امضا و در صورت لزوم مهرمدیون ۳- ارجح است که مبلغ درج شده در سفته را در کادر بالا به عدد وحروف هم نوشت ۴-مشخصات گیرنده وجه فراموش نشود.......سپاس بی پایان از صبوری شما

در صورت سر رسید سفته مشخصات را کامل نموده و پس از واخواست مطالبه وجه نمایید.

مشاوره حقوقی تلفنی سفته
امین احمدی مصطفی عباسی سمیرا کریمی مرتضی ابراهیمی زیولایی
۶۲۵ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۳۹۸) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

صدور سفته سفید امضا اشکالی ندارد و شما می توانید در سررسید طلب تان تمامی مندرجات سفته را تکمیل کرده و ظرف ده روز از تاریخ سررسید واخواست مطالبه نمایید و طرح دعوی مطالبه وجه سفته از دادگاه صالح نمایید و یا بعد از گذشتن ده روز با دادخواست مطالبه نمایید

خیر. سفته باید کامل و بدون قلم خوردگی تکمیل گردد تا قابلیت واخواست را داشته باشد.تمامی قسمت های سفته را تکمیل کنید بویژه مشخصات متعهد،تاریخ سررسیدبه عدد و حروف،محل ایفای تعهد

تمامی قسمت های سفته باید کامل و بدون قلم خوردگی تکمیل گردد تا قابلیت واخواست را داشته باشد.تمامی قسمت های سفته را تکمیل کنید.مشخصات متعهد،تاریخ سررسیدبه عدد و حروف، مبلغ سفته و محل ایفای تعهد

مشاوره حقوقی تلفنی سفته
امین احمدی مصطفی عباسی سمیرا کریمی مرتضی ابراهیمی زیولایی
۶۲۵ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۳۹۸) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

قبل از سررسید سفته را تکمیل نمایید و بعد از آن اقدام برای وصول کنید. موفق باشید.

با سلام وادب
شما می توانید با پر کردن مشخصات طرف مقابل نسبت به آن اقدام کنید.مبلغ بیش از مبلغ ثبت شده روی سفته را نمی توانید درخواست کنید

با سلام
وقتی سند تجاری بصورت سفید امضا باشد این موضوع دلالت بر این مینماید که طرف مقابل به شما وکالت در پر کردن آنرا به شما داده است و شما میتوانید با درج آدرس و مشخصات شناسایی فرد آنرا پر نمایید

مشاوره حقوقی تلفنی سفته
امین احمدی مصطفی عباسی سمیرا کریمی مرتضی ابراهیمی زیولایی
۶۲۵ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۳۹۸) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

اول با دادن اظهار نامه رسمی/ از طریق دفاتر خدمات قضایی /: در هر سفته {سقف تعهد} تایین گردیده است که متعهد با علم و اطلاع ان را امضا و اثرانگشت نموده است:{ مگر اینکه در قراردادی جداگانه سقف مشخص باشد} رجوع به متعهد نمود وفق قوانین درصورت عدم وصول طلبتان از متعهدعلیه می توانید مندرجات سفته تکمیل فرمایید/ واقدام لازم را انجام دهید /منتها پیشنهاد میگردد با دادن اظهار نامه و رجوع به مراجع قضایی با ارائه مدارک شناسلیی متعدعلیه اقدام شایسته ولازم را فرمایید/تا تحت برخی مشکلات قرار نگرید.
در سفته جدید درست باید این مشخصات با دقت تکمیل گردد/
مشخصات متعهد و متعد علیه/محل پرداخت/زمان پرداخت/مبلغ به عدد و حروف/کد ملی متعدله/نام متعد یا متعهدین با شماره ملی /محل اقامت متعهد/ و در نهایت امضا و اثرانگشت متعهد یا متعدین/یا در ظهر ان ضامن یا ضامن ها
با شایسته ترین احترامات

سلام پس از پر نمودن مشخصات صادر کننده سفته و درج نمودن تاریخ وصول به محل مقرر و یا بانک برای وصول اقدام نمائید بدین صورت است که نام ونام خانوادگی وشماره ملی و آدرس صادر کننده را نیز درج می نمائید و سپس اقدام می نمائید.

با احترام .اگر قرار بر واخواست سفته است باید محل دریافت را محل خود نوشته تا دصورت دور بودن مدیون دچار مشکل نگردید

سفته را تکمیل نموده و بعد نسبت به وصول آن در سررسید اقدام نمایید

مشاوره حقوقی تلفنی سفته
امین احمدی مصطفی عباسی سمیرا کریمی مرتضی ابراهیمی زیولایی
۶۲۵ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۳۹۸) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

باید کلیه مندرجات سفته و مشخصات را خودتان تکمیل کنید درغیراینصورت دعوا رد خواهد شد

باسلام
بله با پرکردن مشخصات روی سفته میتوانید وجه آن را مطالبه نمایید

مشاوره حقوقی تلفنی سفته
امین احمدی مصطفی عباسی سمیرا کریمی مرتضی ابراهیمی زیولایی
۶۲۵ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۳۹۸) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

با احترام خیر باید نوشته شود

اول قسمتهای سفته را پر کنید و بعد واخواست

باسلام
در محتویات داخل سفته برخی اطلاعات اعم از کد ملی ، نام و نام خانوادگی درج گردیده که محکمه پسندتر است در زمان تنظیم آن منقوش به امضا و اثر انگشت گردد ضمن اینکه حضور شاهد در زمان نگارش سفته بین طرفین می تواند در برخی موارد اتهاماتی همانند اکراه و اجبار را نیز از سوی طرف مقابل رد نماید.

مشاوره حقوقی تلفنی سفته
امین احمدی مصطفی عباسی سمیرا کریمی مرتضی ابراهیمی زیولایی
۶۲۵ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۳۹۸) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

بله سفته سفید امضا میتواند باشد و در صورت عدم پرداخت اقساط ایشان ضمن تکمیل آن برای وصول آن اقدام نمائید.

مشاوره‌های حقوقی مرتبط

مشاوره حقوقی تلفنی یکی از سریعترین و بهترین نوع مشاوره است.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با تضمین کیفیت مشاوره ارائه می‌شود.

قبل از رزرو مشاوره حقوقی تلفنی می‌توانید با بررسی وکیل و متخصصین حقوقی بر اساس عملکرد و امتیاز فعالیت تخصصی آنها فرد مناسب جهت دریافت مشاوره حقوقی تلفنی را انتخاب کنید.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با بهترین قیمت و در کوتاه‌ترین زمان ممکن ارائه می‌شود.