لطفا اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
گفتگو با متخصصین آنلاین
۲۰ متخصص آنلاین

ابلاغیه چه معنی دارد؟

پرسیده شده

سلام وقت شما بخیر
برای پدر من ابلاغیه آمده میخوام بدونم موضوعش چی هستش اصلا مشخص نیست.
موضوع ابلاغیه : احضاریه تعیین مهلت جهت انجام کاری برای شخص ذی سمت و مرتبط
متن ابلاغیه : دستور ضبط وجه الوثاقه اخذ وجه الکفاله شما از طرف دادستان و سرپرست محترم دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۶ تهران صادر گردیده است.
فرصت ۱۰ روزه هم داده شده است.

مشاوره حقوقی تلفنی کیفری
زینب علیپور علی تهرانی ساعی چیا کهزاد امید دربر
۶۵۵ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۱,۵۳۹) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

۳۲ پاسخ برای این سوال ثبت شده

پدرتان ضامن شخصی شدند و در مهلت مقرر آن شخص را معرفی نکردند و تحویل ندادند اکنون دادگاه ابلاغ داده و دستور ضبط وجه الکفاله را صادر کرده است.

گفتگو با متخصصین آنلاین
محمد بابایی فیشانی
محمد بابایی فیشانی ۲.۱ کارشناس ارشد حقوق
۴.۸ / ۵ (۳۵۸) دیدگاه
امید داوری
امید داوری ۴.۳ کارشناس ارشد حقوق
۴.۸ / ۵ (۲۶۵) دیدگاه
علی محبی
علی محبی ۶.۳ کارشناس حقوقی
۴.۶ / ۵ (۴۶) دیدگاه

با سلام، دادستان دستور ضبط وجه الکفاله پدرتان را صادر کرد است ایشان ضامن کسی شده بودند

مشاوره حقوقی تلفنی کیفری
زینب علیپور علی تهرانی ساعی چیا کهزاد امید دربر
۶۵۵ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۱,۵۳۹) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

باسلام محضر شما بزرگوار
عنایت داشته باشید در مورد ضمانت پدرتان است که ضامن را باید معرفی کنند و تحویل بدهند .

باسلام
به دلیل عدم تحویل متهم به مرجع قضایی دستور ضبط وثیقه ای که پدرتان به دادگاه معرفی کرده اند صادر شده که میتوانید در مهلت مقرر اعتراض یا قبل از ضبط ، شخص را تحویل مراجع قضایی دهید .

پدر شما کفیل و ضامن شخصی شده بودند باید ان شخص را تحویل دهند در خیر اینصورت مسئول می باشند

مشاوره حقوقی تلفنی کیفری
زینب علیپور علی تهرانی ساعی چیا کهزاد امید دربر
۶۵۵ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۱,۵۳۹) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

پدر شما کفیل و ضامن شخصی شده بودند باید ان شخص را تحویل دهند در خیر اینصورت مسئول می باشند

پدر شما کفیل و ضامن شخصی شده بودند باید ان شخص را تحویل دهند در خیر اینصورت مسئول می باشند

پدرتان ضامن شخصی شده اند و موفق نشده اند طرف را در مهلت مقرر حاضر کنند اکنون دادستان دستور ضبط وجه الکفاله پدرتان را صادر کرده اند.

مشاوره حقوقی تلفنی کیفری
زینب علیپور علی تهرانی ساعی چیا کهزاد امید دربر
۶۵۵ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۱,۵۳۹) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

با سلام
پدرتان ضامن شخصی شدند و دادستان دستور اخذ وجه الکفاله صادر کرده که میتوانید تا ده روز اعتراض کنید

با درود دستور ضبط مورد وثیقه صادر شده
پدر ضامن کسی شده است که ظاهرا حاضر نشده است

با سلام
پدر شما ضامن شده و باید ظرف مهلت تعیین شده متهم را تحویل دهد

مشاوره حقوقی تلفنی کیفری
زینب علیپور علی تهرانی ساعی چیا کهزاد امید دربر
۶۵۵ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۱,۵۳۹) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

باسلام
دستور دادستان مبنی بر اخذ وجه الکفاله قابل اعتراض ظرف ۱۰روز میباشد که در صورت اثبات ادعای خود مانع اخذ وجه الکفاله خواهید بود.

سلام پدرتان باید شخص را معرفی نمایند

پدرتون ضامن شخصی شدن باید ایشون رو معرفی کنن

باسلام
پدر شما ضامن شخصی شده اند باید ان شخص را تحویل دهند در غیر اینصورت مسئول هستند .

مشاوره حقوقی تلفنی کیفری
زینب علیپور علی تهرانی ساعی چیا کهزاد امید دربر
۶۵۵ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۱,۵۳۹) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

با احترام پدر شمت ضامن شخصی شده بودند و باید ان شخص را تحویل دهند در غیر اینصورت دادستان دستور ضبط وجه الکفاله را می دهند

با سلام
پدر شما ضامن شخصی شدند و در مهلت مقرر آن شخص را معرفی نکردند
دادگاه ابلاغ داده و دستور ضبط وجه الکفاله را صادر کرده است.

مشاوره حقوقی تلفنی کیفری
زینب علیپور علی تهرانی ساعی چیا کهزاد امید دربر
۶۵۵ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۱,۵۳۹) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

پدر شما کفیل یک نفر شده اند که در مهلت مقرر به دادسرا معرفی نشده و پدر شما هم مکفول رو معرفی نکرده لذا وجه الکفاله به اجرا گذاشته شده .

درود
پدرتان ضامن فردی شده اند و ایشان را در مهلت مقرر به دادگاه معرفی ننمودند به همین جهت دستور ضبط وثیقه صادر شده است .

با سلام
به نظر می رسد که مخاطب ابلاغیه کفیل یا وثیقه گذار متهمی بوده است که به علت تخلف از مقررات قرار صادره و عدم حضور متهم در مرجع قضایی یا عدم انجام دستور قضایی، به دستور دادستان به میزان قرار صادره از محل وجه الکفاله یا وثیقه به نفع دولت ضبط و وصول شده است.

مشاوره حقوقی تلفنی کیفری
زینب علیپور علی تهرانی ساعی چیا کهزاد امید دربر
۶۵۵ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۱,۵۳۹) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

با سلام
پدر ضامن متهم در پرونده ای شده است که علیرغم ابلاغ در محضر دادگاه حاضر نشده است و میبایست ظرف ۱۰ روز متهم را به دادگاه معرفی و تحویل نمایند

پدر شما برای شخصی وثیقه گزاشته بودند و در مهلت مقرر ایشون رو حاضر نکردند بنابراین دستور ضبط وثیقه داده شد

احتمالا پدر شما کفیل منتهی شدند که با دستور مقام قضایی حاضر نشده و پدر شما ۱۰ روز فرصت برای بردن متهم به دادسرا دارد وگرنه وجه الکفاله به نفع دولت ضبط خواهد شد.

مشاوره حقوقی تلفنی کیفری
زینب علیپور علی تهرانی ساعی چیا کهزاد امید دربر
۶۵۵ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۱,۵۳۹) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

درود
پدرتان کفیل شخصی شده اند بدین معنی که در زمان مقرر شخص را نزد مرجع قضایی تحویل دهند که این امر صورت نپذیرفته و حا دادستان دستور ضبط مبلغ پولی که در ازای عدم تحویل متهم در قرار کفالت قید شده بوده است (وجه الکفاله ) صادر شده

پدر شما ضامن شخصی شده است که در مهلت مقرر طرف حاضر نشده است ودادگاه دستور ضبط وثیقه داده

مشاوره حقوقی تلفنی کیفری
زینب علیپور علی تهرانی ساعی چیا کهزاد امید دربر
۶۵۵ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۱,۵۳۹) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

به علت عدم تعهد مبنی بر تحویل محکوم علیه حضور پدرتان را برای اخذ وجه الکفاله خواستند

درود
ضمانت شخصی را کرده اند که نتوانسته اند حاضر کنند باید وجه الکفاله را بپردازند.

باسلام
پدر شما به شخصی در دادسرا وثیقه گذاشته یا کفیل شده ومتهم خودش را معرفی نکرده وپدر شما نیز متهم را تحویل نداده هرچه سریعتر در تان را اجبار به تحویل متهم نمایید

بادرودوسلام پدرتان ملزم به معرفی شخص می باشد.

مشاوره حقوقی تلفنی کیفری
زینب علیپور علی تهرانی ساعی چیا کهزاد امید دربر
۶۵۵ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۱,۵۳۹) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

با سلام در صورت گذاشتن ضمانت برای احدی اعم از سند یا فیش حقوقی جهت آزادی شخص مورد نظر که در زمان مقرر در دادگاه حاضر شود .اگر ایشان حضور پیدا نکنند .کفیل باید جوابگو باشد ووجه الکفاله را باید بپردازد

در خصوص کفالتی که پدرتان انجام دادند با توجه به عدم تحویل متهم وجه الکفاله ضبط خواهد شد

با سلام و درود . صدور دستور ضبط مورد وثیقه انجام شده است .

مشاوره‌های حقوقی مرتبط

مشاوره حقوقی تلفنی یکی از سریعترین و بهترین نوع مشاوره است.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با تضمین کیفیت مشاوره ارائه می‌شود.

قبل از رزرو مشاوره حقوقی تلفنی می‌توانید با بررسی وکیل و متخصصین حقوقی بر اساس عملکرد و امتیاز فعالیت تخصصی آنها فرد مناسب جهت دریافت مشاوره حقوقی تلفنی را انتخاب کنید.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با بهترین قیمت و در کوتاه‌ترین زمان ممکن ارائه می‌شود.