لطفا اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
گفتگو با متخصصین آنلاین
۷ متخصص آنلاین

صدای ظبط شده و فایل صوتی در دادگاه پذیرفته میشود؟

پرسیده شده

پسرخاله ام هنگامی که منزل نبودیم اومده خونمون ومدارکم رو سرقت کرده وچند چک رو برده بانک برگشت زده ... برادرم اومد منزلم وپیش دخترم وهمسرم وهودم گفته که فلانی که داماد برادرمه مدارک سرقت کزده ضمنا این اظهارات رو چند بار به پدرم گفته ..منم صدای برادرم رو ظبط کردم
۱_ شهادت همسرم ودخترم وپدرم درخصوص اظهارلت برادرم مبنی بر سرقت دامادش توی دادگاه پذیرفته میشود

۲_ صدای ظبط شده برادرم در دادگاه از طرف قاضی پذیرفته میشود

۲۱,۷۲۱
مشاوره حقوقی تلفنی سرقت
امید دربر هادی خرسند محمدهادی رادفر غلامرضا قربانی
۶۴۷ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۱,۳۹۶) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

۲۲ پاسخ برای این سوال ثبت شده

بسمه تعالی : بعنوان شهادت مورد قبول نمیباشد زیرا افراد مذکور از مخبر روایت را شنیده ا ند و به عینه رویت نکرده اند .اماشایدبعنوان مطلع قاضی محترم اطلاعات ایشان را بپذیرد .
در مورد صدای ضبط شده : چنانچه بصورت غیر قانونی یعنی بدون اطلاع ایشان ضبط کرده باشید از نظر قانون بلا اثر و میتواند بر علیه شما بکارگبری شود لذا ضبط صدا بدون اجازه صاحب صدا ازموارد استراق سمع بوده و جرم است

گفتگو با متخصصین آنلاین
رضا رستمی
رضا رستمی ۱۰.۰ کارشناس حقوقی
۴.۸ / ۵ (۱,۳۰۵) دیدگاه
توحید میدانی
توحید میدانی ۰.۹ کارشناس ارشد حقوق
۴.۹ / ۵ (۳۴۲) دیدگاه
حسین امامی
حسین امامی ۱.۸ کارشناس حقوقی
۴.۹ / ۵ (۳۰۱) دیدگاه

شهادت همسر ودختر و پدر دردادگاه پذیرفته میشود .
صدای ضبط شده برادرتان درصورت اصالت صدا قابل پذیرش است

مشاوره حقوقی تلفنی سرقت
امید دربر هادی خرسند محمدهادی رادفر غلامرضا قربانی
۶۴۷ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۱,۳۹۶) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

با سلام صدای ضبط شده و فایل صوتی به تنهایی برای صدور رای قابل استناد نیست ولی در کنار دلایل دیگر اماره ای بر علم قاضی خواهد بود

با سلام و احترام به استحضار می رساند طبق مقررات قانونی بطور غیر مجاز ضبط کردن مکالمات اشخاص نوعی استراق سمع محسوب می شود و قبل تعقیب کیفری برای صحبت کننده علیه استفاده کننده از آن نیز محسوب می شود و زمانیکه مورد انکار و تردید شخصی که بر علیه او استفاده میکنیم باشد نیاز به بررسی کارشناسی و احراز اصالت آن می باشد ولیکن امکان دارد که شخص مقر در حالت غیر عادی و یا با اجبار و اکراه و ارعاب صحبت کرده است و یا مطلبی از آن به نفع مقر له مونتاژ و سانسور شده باشد .با این اوصاف منحصرا به عنوان اماره به جهت علم قاضی قابل استناد است ولیکن دلیل متقن و از ادله اثبات دعوی محسوب نمی شود. النهایه شهادت سایر اشخاص با توجه به اینکه از اقارب بسیار نزدیک شماست طبق قانون با اعتراض شخص متهم می تواند از موارد جرح شهود محسوب شود و مورد پذیرش مرجع قضایی قرار نگیرد با این اوصاف نیاز به رسیدگی قضایی و انجام تحقیقات گسترده دارد.

با سلام و احترام به استحضار می رساند طبق مقررات قانونی بطور غیر مجاز ضبط کردن مکالمات اشخاص نوعی استراق سمع محسوب می شود و قبل تعقیب کیفری برای صحبت کننده علیه استفاده کننده از آن نیز محسوب می شود و زمانیکه مورد انکار و تردید شخصی که بر علیه او استفاده میکنیم باشد نیاز به بررسی کارشناسی و احراز اصالت آن می باشد ولیکن امکان دارد که شخص مقر در حالت غیر عادی و یا با اجبار و اکراه و ارعاب صحبت کرده است و یا مطلبی از آن به نفع مقر له مونتاژ و سانسور شده باشد .با این اوصاف منحصرا به عنوان اماره به جهت علم قاضی قابل استناد است ولیکن دلیل متقن و از ادله اثبات دعوی محسوب نمی شود.

مشاوره حقوقی تلفنی سرقت
امید دربر هادی خرسند محمدهادی رادفر غلامرضا قربانی
۶۴۷ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۱,۳۹۶) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

باسلام صوت جز اماره قضایی محسوب می شود و با شهادت شهود میتوان جرم صورت گرفته را اثبات نمود.

بله به منظور تکمیل ادله میشه استناد کرد

با سلام
هر چند که صدای ضبط شده به تنهایی برای دادگاه اماره میباشد ولی اگر شهودی که فرموده اید در دادگاه حاضر و به این امر شهادت دهند میتواند ادعای ششما را اثبات کند

مشاوره حقوقی تلفنی سرقت
امید دربر هادی خرسند محمدهادی رادفر غلامرضا قربانی
۶۴۷ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۱,۳۹۶) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

بله به علم قاصی کمک میکند

بله به منظور تکمیل ادله می توان استناد کرد

معمولا شهادت اشخاصی به نفع شما در دادگاه پذیرفته می‌شود که قرابت نسبی یا سببی با شما نداشته باشند ولی این مورد نافی این نخواهد بود که دادگاه اظهارات فامیل شما استماع نکند،
در مورد صدای ضبط شده هم در حد اماره قضایی قابل استناد است، اماره یک درجه از دلیل پایین تر محسوب می‌شود

مشاوره حقوقی تلفنی سرقت
امید دربر هادی خرسند محمدهادی رادفر غلامرضا قربانی
۶۴۷ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۱,۳۹۶) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

پذیرفتن شهادت اقوام منع قانونی ندارد لذا صدای ضبط شده صرفا به عنوان اماره برای قاضی قابل استفاده است

بعنوان شهادت مورد قبول نمیباشد چون قضیه را مشاهده ننموده .امابعنوان مطلع قاضی محترم اطلاعات ایشان را بپذیرد .
در مورد صدا چنانچه بصورت غیر قانونی یعنی بدون اطلاع ایشان ضبط کرده باشید از نظر قانون بلا اثر و میتواند بر علیه تان بکارگیری شود لذا ضبط صدا بدون اجازه صاحب صدا ازموارد استراق سمع بوده و جرم است

سلام.شهادت ایشان در دادگاه پذیرفته میشود اما صدای ضبط شده و فایل صوتی به تنهایی برای صدور رای قابل استناد نیست.

اصولا اینکه صدا قابلیت استناد دارد یا خیر بنابر نظر قاضی مورد با مورد متفاوت در این مورد به احتمال قوی مورد قبول میشود

مشاوره حقوقی تلفنی سرقت
امید دربر هادی خرسند محمدهادی رادفر غلامرضا قربانی
۶۴۷ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۱,۳۹۶) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

صدای ضبط شده دلیل محسوب نیست و می تواند برای قاضی اماره باشد وایکن اظهارات برادر شما باید اثبات شود

سلام اماره قضایی است و قاضی پرونده دلایل و مستدل که موضوع را تایید کند میخواهد موفق باشید

مشاوره حقوقی تلفنی سرقت
امید دربر هادی خرسند محمدهادی رادفر غلامرضا قربانی
۶۴۷ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۱,۳۹۶) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

با سلام صدای ضبط شده اماره میباشد به علم قاضی و مدارک دیگر میتواند مورد استفاده قرار گیرد

خیر . مگر اینکه بعنوان شاهد سرقت شهادت بدهند صدای ضبط شده در این خصوص راهگشا نیست

به تنهایی دلیل محسوب نمشود لکن چنانچه موجب علم قاضی گردد میتواند دلیل واقع شود چرا که علم قاضی ازجمله ادله ی معتبر میباشد به قاضی میتواند بر اساس آن رای دهد.

مشاوره حقوقی تلفنی سرقت
امید دربر هادی خرسند محمدهادی رادفر غلامرضا قربانی
۶۴۷ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۱,۳۹۶) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

عرض سلام و ادب
خدمت شما عارضم که صدای ضبط شده در صورت اصالت جزو ادله اثبات نیست اما می تواند در کنار سایر ادله اماره ای (نشانه ای) باشد برای علم قاضی
موید باشید

با سلام
بله میتوانید به شهادت شهود وفایل صوتی ظبط شده استناد کنید.

مشاوره‌های حقوقی مرتبط

مشاوره حقوقی تلفنی یکی از سریعترین و بهترین نوع مشاوره است.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با تضمین کیفیت مشاوره ارائه می‌شود.

قبل از رزرو مشاوره حقوقی تلفنی می‌توانید با بررسی وکیل و متخصصین حقوقی بر اساس عملکرد و امتیاز فعالیت تخصصی آنها فرد مناسب جهت دریافت مشاوره حقوقی تلفنی را انتخاب کنید.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با بهترین قیمت و در کوتاه‌ترین زمان ممکن ارائه می‌شود.