لطفا اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
متخصصین فعال
مشاوره حقوقی تلفنی
مشاوره تلفنی حقوقی
تمام محصولات
مشاوره حقوقی تلفنی مواد مخدر
هادی علوی خوشحال فاطمه مرادی حقیقت سها آگهی موسی اسماعیلی
۲۸۳ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۴۷۶) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

مصادره خودرو حامل مواد، امکانپذیر است؟

پرسیده شده

باسلام
از داخل صندوق ماشین ۳ کیلو تریاک پیدا کردن جا ساز نبوده برا بار اول هم بوده ایا ماشین و به نفع دولت مصادره میکنن؟؟

۵ پاسخ #58616790
۷۱۹
مشاوره حقوقی تلفنی مواد مخدر
هادی علوی خوشحال فاطمه مرادی حقیقت سها آگهی موسی اسماعیلی
۲۸۳ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۴۷۶) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

۵ پاسخ برای این سوال ثبت شده

ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی
بازپرس یا دادستان در صورت صدور قرار منع یا موقوفی تعقیب باید تکلیف اشیاء و اموال کشف شده را که دلیل یا وسیله ارتکاب جرم بوده و یا از جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب، استعمال و یا برای استعمال اختصاص داده شده است تعیین کند تا حسب مورد، مسترد، ضبط یا معدوم شود. درمورد ضبط، دادگاه تکلیف اموال و اشیاء را تعیین می کند. همچنین بازپرس و یا دادستان مکلف است مادام که پرونده نزد وی جریان دارد به تقاضای ذینفع و با رعایت شرایط زیر دستور رد اموال و اشیاء مذکور را صادر نماید:
الف- وجود تمام یا قسمتی از آن اشیاء و اموال در بازپرسی یا دادرسی لازم نباشد.
ب- اشیاء و اموال، بلامعارض باشد.
پ- جزء اشیاء و اموالی نباشد که باید ضبط یا معدوم گردد.
در کلیه امور جزائی دادگاه نیز باید ضمن صدور حکم یا قرار یا پس از آن اعم از اینکه مبنی بر محکومیت یا برائت یا موقوفی تعقیب متهم باشد، در مورد اشیاء و اموالی که وسیله ارتکاب جرم بوده یا در اثر جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب، استعمال و یا برای استعمال اختصاص یافته است، باید رای مبنی بر استرداد، ضبط یا معدوم شدن آن صادر نماید.

۲۴ بهمن ۱۳۹۸

ببخشید من نفهمیدم مصادره میشه یانه؟؟ ماشین به نام خودش بوده

۲۵ بهمن ۱۳۹۸

اگر ماشین به اسم شخص متهم باشد به طور قطع توقیف و در نهایت طبق حکم دادگاه به نفع دولت ضبط خواهد شد . چون وسیله ارتکاب جرم بوده است.

سلام
ایا ماشین و به نفع دولت مصادره میکنن؟؟ خیر
اگر مقدار مواد های ذکر شده کمتر از ۵ کیلوگرم باشد، در صورتی که باز هم این جرم را تکرار کنید، برای بار دوم، شما به یک برابر و نیم، برای بار سوم شما به ۲ برابر و در مرتبه‌های بعدی به ترتیب به دو ونیم، سه، سه و نیم و … برابر مجازات جرم جدید محکوم خواهید شد.
بیش از ۵۰۰ گرم تا ۵ کیلو = ۱۵ تا ۶۰ میلیون ریال جریمه نقدی و ۴۰ تا ۷۴ ضربه شلاق و ۲تا ۵ سال زندان
مجازات حمل و نگهداری مواد مخدر بنگ و گرس و تریاک و شیره و سوخته تریاک و یا تفاله تریاک یا گراس
بیش از ۵ کیلو = ۶۰ تا ۲۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی و ۵۰ تا ۷۴ ضربه شلاق و ۵ تا ۱۰ سال حبس
در صورت تکرار برای بار دوم علاوه بر حمل و نگهداری مواد مخدر مذکور به جای جریمه مصادره اموال به استثنای هزینه زندگی متعارف برای خانواده محکوم برای بار سوم اعدام و مصادره اموال به استثنای هزینه زندگی متعارف برای خانواده

مشاوره حقوقی تلفنی مواد مخدر
هادی علوی خوشحال فاطمه مرادی حقیقت سها آگهی موسی اسماعیلی
۲۸۳ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۴۷۶) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

درصورت اثبات ک صاحب ماشین بوده یا اطلاع داشته بله

اولا اگر مقدار مواد های ذکر شده کمتر از ۵ کیلوگرم باشد، در صورتی که باز هم این جرم را تکرار کنید، برای بار دوم، شما به یک برابر و نیم، برای بار سوم شما به ۲ برابر و در مرتبه‌های بعدی به ترتیب به دو ونیم، سه، سه و نیم و … برابر مجازات جرم جدید محکوم خواهید شد.
ثانیا بیش از ۵۰۰ گرم تا ۵ کیلو = ۱۵ تا ۶۰ میلیون ریال جریمه نقدی و ۴۰ تا ۷۴ ضربه شلاق و ۲تا ۵ سال زندان
مجازات حمل و نگهداری مواد مخدر بنگ و گرس و تریاک و شیره و سوخته تریاک و یا تفاله تریاک یا گراس
بیش از ۵ کیلو = ۶۰ تا ۲۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی و ۵۰ تا ۷۴ ضربه شلاق و ۵ تا ۱۰ سال حبس
در صورت تکرار برای بار دوم علاوه بر حمل و نگهداری مواد مخدر مذکور به جای جریمه مصادره اموال به استثنای هزینه زندگی متعارف برای خانواده محکوم برای بار سوم اعدام و مصادره اموال به استثنای هزینه زندگی متعارف برای خانواده ایشان

خیر مصادره نمی شود
اگر مقدار مواد های ذکر شده کمتر از ۵ کیلوگرم باشد، در صورتی که باز هم این جرم را تکرار کنید، برای بار دوم، شما به یک برابر و نیم، برای بار سوم شما به ۲ برابر و در مرتبه‌های بعدی به ترتیب به دو ونیم، سه، سه و نیم و … برابر مجازات جرم جدید محکوم خواهید شد.

مشاوره‌های حقوقی مرتبط

مشاوره حقوقی تلفنی یکی از سریعترین و بهترین نوع مشاوره است.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با تضمین کیفیت مشاوره ارائه می‌شود.

قبل از رزرو مشاوره حقوقی تلفنی می‌توانید با بررسی وکیل و متخصصین حقوقی بر اساس عملکرد و امتیاز فعالیت تخصصی آنها فرد مناسب جهت دریافت مشاوره حقوقی تلفنی را انتخاب کنید.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با بهترین قیمت و در کوتاه‌ترین زمان ممکن ارائه می‌شود.