لطفا اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
متخصصین فعال
مشاوره حقوقی تلفنی
مشاوره تلفنی حقوقی
تمام محصولات
مشاوره حقوقی تلفنی الزام به تمکین
سحر دشتی داغیانی فردین حسین نژاد فرهاد امینی محمدرضا عطاری شادکهن
۳۹۳ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۶۲۱) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

با عدم تمکین زن، باید چه کنم؟

پرسیده شده

من و همسرم برای سر زدن به خانواده وی به خارج از کشور سفر کردیم بعد سه هفته در یک دعوای زن و شوهری به ایشان عنوان کردم که من میرم تو هم آروم شدی و مشکل نداشتی بیا ولی تاکنون از برگشت خودداری می‌کند، البته با تحریک خانواده اش؟ در رابطه با شکایت و راهنمایی غلط خانواده و عدم تمکین راهنمایی کنید

مشاوره حقوقی تلفنی الزام به تمکین
سحر دشتی داغیانی فردین حسین نژاد فرهاد امینی محمدرضا عطاری شادکهن
۳۹۳ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۶۲۱) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

۱۲ پاسخ برای این سوال ثبت شده

درود ...۱-دادخواست الزام به تمکین را پیوست مستندات اقامت ایشان در خارج کشور نموده وبه ادرس منزل پدری,سامانه ثنا یا محل کارشان (بجز محل زندگی مشترکتان )ارسال نمایید .....۲-راهنمایی اشتباه خانواده در قانون جرم انگاری نشده وعنوان مجرمانه ندارد

با سلام
شما میتوانید به طرفیت زوجه دادخواستی مبنی بر تمکین به دادگاه ارایه نمایید و در صورت عدم تمکین از سوی زوجه ، نشوز زوجه زوجه بر دادگاه محرز و زوجه مستحق نفقه و اجرت المثل نخواهد بود و ضمنا زوج میتواند دادخواست ازدواج مجدد به دادگاه ارایه دهید

مشاوره حقوقی تلفنی الزام به تمکین
سحر دشتی داغیانی فردین حسین نژاد فرهاد امینی محمدرضا عطاری شادکهن
۳۹۳ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۶۲۱) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

به طرفیت همسرتان دادخواستی مبنی بر تمکین به دادگاه ارایه کنید
اگرتمکین نکرد و نشوز زوجه بر دادگاه محرزشد
زوجه مستحق نفقه و اجرت المثل نخواهد بود

بایداظهارنامه بفرستید که تمکین نمایداگربازخوددداری کردموجب سقوط نفقه وی می شودواگرتاشش ماه همچنان تمکین نکندمیتوانیدازدادگاه درخواست صدورحکم ازدواج مجددنمایید.

می توانید ابتدا اقدام به ارسال اظهارنامه نمایید،سپس دادخواستی مبنی بر الزام به تمکین را ثبت و ارائه نمایید.
زوجه در صورت نداشتن دلیل موجه و عدم اثبات آن در دادگاه ، ناشزه محسوب شده و نفقه به او تعلق نخواهد گرفت.

مشاوره حقوقی تلفنی الزام به تمکین
سحر دشتی داغیانی فردین حسین نژاد فرهاد امینی محمدرضا عطاری شادکهن
۳۹۳ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۶۲۱) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

از طریق دفتر خدمات قضایی دادخواست الزام به تمکین طرح کنید

باسلام .تقاضای صدور حکم ب تمکین زوجه مطرح کنید پس از قطعیت رای در مرحله اجرا چنانچه ایشان تمایلی ب بازگشت زندگی مشترک نداشتن عدم تمکین صادر و در آن صورت نفقه ای ب ایشان تعلق نخواهد گرفت و موضوع دیگر اینکه با حکم تمکین و اجرایی شدن آن ایشان نمیتواند پرونده ترک انفاق ک محکومیت کیفری دارد را مطرح نماید

سلام
دادخواست الزام به تمکین از طریق دفتر خدمات قضایی ارائه نمایید

مشاوره حقوقی تلفنی الزام به تمکین
سحر دشتی داغیانی فردین حسین نژاد فرهاد امینی محمدرضا عطاری شادکهن
۳۹۳ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۶۲۱) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

سلام می توانید دادخواست الزام به تمکین طرح کنید در صورت اثبات نشوز زوجه مستحق نفقه نخواهد بود و به شما اجازه ازدواج مجدد داده می شود

با سلام
ابتدا طی اظهار نامه ای از ایشان تقاضای بازگشت به منزل مشترک طی زمان مشخص را مطرح کنید
در صورت عدم بازگشت ایشان دادخواست الزام به تمکین مطرح کنید

دادخواست الزام به تمکین را از طریق دفاتر خدمات قضایی اقدام به ثبت نمایید

مشاوره حقوقی تلفنی الزام به تمکین
سحر دشتی داغیانی فردین حسین نژاد فرهاد امینی محمدرضا عطاری شادکهن
۳۹۳ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۶۲۱) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

به دفتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه و اظهارنامه ای مبنی بر دعوت زوجه به تمکین ارسال و مهلت ۴۸ ساعت برای بازگشت تعیین کنید سپس در صورت عدم بازگشت دادخواست الزام به تمکین تقدیم کنید.
در صورت صدور حکم عدم تمکین و گواهی اجرا می توانید طبق ماده ۱۶ قانون حمایت خانواده مصوب ۵۳ دادخواست تجویز ازدواج مجدد تقدیم کنید

مشاوره‌های حقوقی مرتبط

مشاوره حقوقی تلفنی یکی از سریعترین و بهترین نوع مشاوره است.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با تضمین کیفیت مشاوره ارائه می‌شود.

قبل از رزرو مشاوره حقوقی تلفنی می‌توانید با بررسی وکیل و متخصصین حقوقی بر اساس عملکرد و امتیاز فعالیت تخصصی آنها فرد مناسب جهت دریافت مشاوره حقوقی تلفنی را انتخاب کنید.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با بهترین قیمت و در کوتاه‌ترین زمان ممکن ارائه می‌شود.