لطفا اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
گفتگو با متخصصین آنلاین
۲۷ متخصص آنلاین

توهین قابلیت پیگیری کیفری دارد؟

پرسیده شده

شخصی سر معامله ای با یک شخص دیگر به توافق نمی رسد.(معامله اینترنتی) با برخورد بد فروشنده خریدار عصبانی شده و حرف هایی به شکل زیر می زند :
دستگاه زپرتی مال خودت
پول پرست
مردیکه خرفت
دهاتی
روان پریش
(با عرض پوزش) ---------- آقا
باید پابوسم باشی
برو گمشو
مثل تو------------ ندارم
---------------------
(با عرض معذرت) برو هر ---------- که میخوای بخور
من عذر میخوام اگر از کلمات بی ادبانه استفاده کردم
شخص مشتری ادعا می کند که با این کلمات می تواند شکایت کند . ایا در دادسرا به چنین کلماتی رسیدگی می شود یا خیر ؟
لازم به توضیح است که این کلما از بطن جمله درآورده شده . بر فرض مثال نوشته شده که : برو گمشو و دیگه مزاحم من نشو وگرنه شکایت میکنم .
یا طرف نوشته ازت شکایت میکنم ایشون در پاسخ گفتن برو هر ------------که میخوای بخور
یا مثلا گفته شده دستگاهمو ۱۰۰ میلیون هم به تو نمیفروشم در پاسخ گفته شده باید پاهامو هم ببوسی تا بخرم ازت .

مشاوره حقوقی تلفنی توهین و فحاشی
بیتا اخوان مدرس هادی خرسند محمدرضا عطاری شادکهن محمدعلی رضائی برزانی
۶۲۰ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۱,۲۶۳) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

۳۹ پاسخ برای این سوال ثبت شده

بله این الفاظ توهین و قابل شکایت هستند.

گفتگو با متخصصین آنلاین
رضا رستمی
رضا رستمی ۱۰.۰ کارشناس حقوقی
۴.۸ / ۵ (۹۹۹) دیدگاه
حسین حاجی زاده
حسین حاجی زاده ۰.۶ وکیل پایه یک قوه قضاییه
۴.۷ / ۵ (۸۷) دیدگاه
توحید میدانی
توحید میدانی ۰.۰ کارشناس ارشد حقوق
۵ / ۵ (۳) دیدگاه

با سلام
قابل طرح شکایت خواهد بود

مشاوره حقوقی تلفنی توهین و فحاشی
بیتا اخوان مدرس هادی خرسند محمدرضا عطاری شادکهن محمدعلی رضائی برزانی
۶۲۰ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۱,۲۶۳) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

بله، تحت عنوان فحاشی و توهین قابل تعقیب کیفری است.

الفاظ بکار رفته توهین محسوب می شود

الفاظ توهین آمیز قابل شکایت است.

مشاوره حقوقی تلفنی توهین و فحاشی
بیتا اخوان مدرس هادی خرسند محمدرضا عطاری شادکهن محمدعلی رضائی برزانی
۶۲۰ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۱,۲۶۳) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

بله قابل تعقیب کیفری است.

اگر شخص بعد از گفتن این کلمات اظهار ندامت کند و از وی عذر خواهی بکند . در حالی که الفاط رکیک به کار برده نشده.اما در هر صورت قابل پیگیری می باشد. در روند دادسرا می تواند توبه یا عذر خواهی وی مثمر ثمر باشد

بنام خدا،تحت عنوان توهین قابل شکایت است.

مشاوره حقوقی تلفنی توهین و فحاشی
بیتا اخوان مدرس هادی خرسند محمدرضا عطاری شادکهن محمدعلی رضائی برزانی
۶۲۰ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۱,۲۶۳) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

بله جرم توهین محقق شده

الفاظ مذکور قابل شکایت است .

با احترام تحت عنوان توهین قابل شکایت است

مشاوره حقوقی تلفنی توهین و فحاشی
بیتا اخوان مدرس هادی خرسند محمدرضا عطاری شادکهن محمدعلی رضائی برزانی
۶۲۰ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۱,۲۶۳) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

با سلام، بله توهین می باشد

سلام با توجه به سوال شما طرح شکایت نماید موفق باشید

توهین و قابل تعقیب کیفری است.

این توهین ساده ،وجرم، قابل شکایت است

مشاوره حقوقی تلفنی توهین و فحاشی
بیتا اخوان مدرس هادی خرسند محمدرضا عطاری شادکهن محمدعلی رضائی برزانی
۶۲۰ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۱,۲۶۳) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

سلام با توجه به نوع کلمات مجازات مختلف ددارد

با سلام و ادب

تحت عنوان توهین و فحاشی پیگرد کیفری دارد.

مشاوره حقوقی تلفنی توهین و فحاشی
بیتا اخوان مدرس هادی خرسند محمدرضا عطاری شادکهن محمدعلی رضائی برزانی
۶۲۰ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۱,۲۶۳) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

باسلام
وقت شمابخیر، الفاظ استعمال شده افاده توهین می نمایند بدین جهت فروشنده می تواند ازخریدار باتنظیم وثبت شکواییه توهین ازطریق دفاترخدمات الکترونیک قضایی شکایت کیفری نماید.

باسلام این الفاظ توهین محسوب شده و قابل تعقیب کیفری است.

بله جرم فحاشی و توهین است و قابل پیگیری

مشاوره حقوقی تلفنی توهین و فحاشی
بیتا اخوان مدرس هادی خرسند محمدرضا عطاری شادکهن محمدعلی رضائی برزانی
۶۲۰ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۱,۲۶۳) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

با درود..
الفاظ بکار برده شده توهین بوده و قابلیت تعقیب کیفری را دارند..

باسلام بله علیه ایشان شکواییه طرح نمایید وبه دفاتر خدمات قضایی مراجعه نمایید.

با سلام این الفاظ توهین و قابل شکایت و پیگیری کیفری هستند.

مشاوره حقوقی تلفنی توهین و فحاشی
بیتا اخوان مدرس هادی خرسند محمدرضا عطاری شادکهن محمدعلی رضائی برزانی
۶۲۰ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۱,۲۶۳) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

مصداق بارز توهین است و قابل شکایت کیفری

بله می توانید شکایت نمایید از طریق دفتر خدمات قضایی

مشاوره حقوقی تلفنی توهین و فحاشی
بیتا اخوان مدرس هادی خرسند محمدرضا عطاری شادکهن محمدعلی رضائی برزانی
۶۲۰ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۱,۲۶۳) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

الفاظ به کار رفته توهین محسوب میشود و قابل پیگیری است

بلی با توجه توضیحاتتون امکان شکایت هست

سلام توهین هست و مجازات نقدی

درود
بله توهین محسوب می شوند.

مشاوره حقوقی تلفنی توهین و فحاشی
بیتا اخوان مدرس هادی خرسند محمدرضا عطاری شادکهن محمدعلی رضائی برزانی
۶۲۰ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۱,۲۶۳) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

سلام بله توهین محسوب میشوند و قابل پیگیری کیفری است

فحاشی و استعمال الفاظ رکیک محسوب میشود و قابلیت تعقیب کیفری دارد.

سلام الفاظ یاد شده توهین بوده و امکان شکایت کیفری وجود دارد

مشاوره حقوقی تلفنی توهین و فحاشی
بیتا اخوان مدرس هادی خرسند محمدرضا عطاری شادکهن محمدعلی رضائی برزانی
۶۲۰ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۱,۲۶۳) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

بادرود/بله هرکلمه ای برخلاف عرف جامعه باشد توهین محسوب میشودوقابل شکایت

با سلام و احترام


بله قابل شکایت تحت عنوان توهین است و جزای نقدی دارد.

با سلام
الفاظ به کار برده شده توهین محسوب شده و تحت همین عنوان قابل شکایت است.

درود بر شما . کلمات و الفاظ بکار رفته قابل شکایت کیفری تحت عنوان توهین میباشد

مشاوره حقوقی تلفنی توهین و فحاشی
بیتا اخوان مدرس هادی خرسند محمدرضا عطاری شادکهن محمدعلی رضائی برزانی
۶۲۰ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۱,۲۶۳) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

با سلام
این الفاظ نوعا و عرفا توهین آمیز تلقی می شوند و می توانید شکایت کنید.

سلام و قت بخیر
توهین و بکار گیری الفاظ قابل پیگیر یمی باشد ولی می بایست دلایل و اماره کافی جهت متقن نمودن مرجع محترم رسیدگی وجود داشته باشد

باسلام
بله الفاظ رکیک قابل پیگیری است

مشاوره‌های حقوقی مرتبط

مشاوره حقوقی تلفنی یکی از سریعترین و بهترین نوع مشاوره است.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با تضمین کیفیت مشاوره ارائه می‌شود.

قبل از رزرو مشاوره حقوقی تلفنی می‌توانید با بررسی وکیل و متخصصین حقوقی بر اساس عملکرد و امتیاز فعالیت تخصصی آنها فرد مناسب جهت دریافت مشاوره حقوقی تلفنی را انتخاب کنید.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با بهترین قیمت و در کوتاه‌ترین زمان ممکن ارائه می‌شود.