لطفا اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
گفتگو با متخصصین آنلاین
۲۷ متخصص آنلاین

آیا مدت زمان آزادی با وثیقه از ایام حبس کسر میکند؟

پرسیده شده

آیا مدت زمانی که مجرم در بازداشت موقت باید بوده باشد تا زمان رسیدن حکم اصلی اما با ضمانت وثیقه آزاد است از مدت زمان محکومیت آن کسر میشود یا اینکه باید حتما محبوس بوده باشد تا کسر شود

مشاوره حقوقی تلفنی کیفری
امید دربر سها آگهی غلامرضا قربانی ابراهیم صفری
۶۱۳ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۱,۳۷۱) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

۳۵ پاسخ برای این سوال ثبت شده

خیر فقط ایام بازداشت کسر خواهد شد.

گفتگو با متخصصین آنلاین
احسان عبدالهی
احسان عبدالهی ۶.۱ وکیل پایه یک قوه قضاییه
۴.۸ / ۵ (۳۶۸) دیدگاه
سعیده کریم فر
سعیده کریم فر ۰.۷ کارشناس حقوقی
۴.۸ / ۵ (۴۱) دیدگاه
رامین رضایی
رامین رضایی ۰.۰ وکیل پایه یک دادگستری
۵ / ۵ (۲) دیدگاه

خیر داخل مدت حبس حساب نیست.

مشاوره حقوقی تلفنی کیفری
امید دربر سها آگهی غلامرضا قربانی ابراهیم صفری
۶۱۳ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۱,۳۷۱) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

فقط ایام حبس موقت تحمل شده قابل کسر شدن از حکم است .

بنام خدا،فقط ایام بازداشت موقت از ایام حبس کسر می گردد.

خیر مدت ارادی با وثیقه از ایام حبس تعیین شده قابل کسر نیست

مشاوره حقوقی تلفنی کیفری
امید دربر سها آگهی غلامرضا قربانی ابراهیم صفری
۶۱۳ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۱,۳۷۱) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

فقط ایام بازداشت موقت کسر می شود.

با احترام بازداشت موقت از ایام حبس کسر می شود

سلام جز حبس محسوب نمیشود موفق باشید

مشاوره حقوقی تلفنی کیفری
امید دربر سها آگهی غلامرضا قربانی ابراهیم صفری
۶۱۳ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۱,۳۷۱) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

با سلام، خیر محاسبه نمی شود

سلام فقط ایام بازداشت موقت کسر خواهد شد

با درود..
در اینخصوص مدت ایام بازداشت و در حبس بودن محاسبه و کسر می گردد..

مشاوره حقوقی تلفنی کیفری
امید دربر سها آگهی غلامرضا قربانی ابراهیم صفری
۶۱۳ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۱,۳۷۱) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

درود
خیر ، تنها ایام بازداشت کسر میگردد .

باسلام
وقت شمابخیر،خیرتنها ایامی که متهم دربازداشت موقت بوده است ازایام حبس کسر می گردد.

به احتساب ایام بازداشت محاسبه میشود

خیر کسر نمیشود. فقط ایام محبوس بودن لحاظ میگردد.

مشاوره حقوقی تلفنی کیفری
امید دربر سها آگهی غلامرضا قربانی ابراهیم صفری
۶۱۳ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۱,۳۷۱) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

تنها ایام بازداشت کسر می شود

با سلام فقط ایام بازداشت موقت از ایام حبس کسر می گردد.

مشاوره حقوقی تلفنی کیفری
امید دربر سها آگهی غلامرضا قربانی ابراهیم صفری
۶۱۳ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۱,۳۷۱) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

ایامی که در بازداشت موقت بودید ،زمان اجرای حکم حبس از ان کسر می شود.

خیر ،ایام بازاشت تنها محاسبه نی شود

سلام. صرفا ایامی که بازداشت بوده ولویک شب،حتی اگر درکلانتری هم بوده باشد،محاسبه و کسر خواهد شد.

مشاوره حقوقی تلفنی کیفری
امید دربر سها آگهی غلامرضا قربانی ابراهیم صفری
۶۱۳ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۱,۳۷۱) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

خیر زمانی که تو بازداشت بودن حساب میشه

سلام فقط آن روزهایی که در حبس بودید حساب می شود .

درود
خیر کسر نمی شود..

مشاوره حقوقی تلفنی کیفری
امید دربر سها آگهی غلامرضا قربانی ابراهیم صفری
۶۱۳ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۱,۳۷۱) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

سلام
خیر صرفا ایامی که در بازداشت بوده کسر میشود

سلام، قانون صراحتا بیان کرده که ایام بازداشتی جزو محکومیت سپری شده محسوب می گردد و اگر که برائت گرفت که هیچ، لکن کلمه آزادی هیچ ارتباطی با حبس ندارد حتی اگر به وثیقه باشد

مشاوره حقوقی تلفنی کیفری
امید دربر سها آگهی غلامرضا قربانی ابراهیم صفری
۶۱۳ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۱,۳۷۱) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

خیر تنها ایام بازداشت موقت کسر خواهد شد

فقط ایام بازداشت موقت داخل در حبس است نه ایامی که با وثیقه آزاد است.

خیر، شامل ایام حبس نمی گردد.

سلام در صورتی که در حبس باشند کسر خواهد شد

مشاوره حقوقی تلفنی کیفری
امید دربر سها آگهی غلامرضا قربانی ابراهیم صفری
۶۱۳ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۱,۳۷۱) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

بادرود/ فقط ایام بازداشت کسر میشود

با سلام و احترام

خیر- فقط ایام بازداشت قبلی حساب می شود.

با سلام
مدت زمانی که با قید وثیقه آزاد بوده اند جزء ایام حبس محسوب نشده و از آن کسر نمی شود.

مشاوره حقوقی تلفنی کیفری
امید دربر سها آگهی غلامرضا قربانی ابراهیم صفری
۶۱۳ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۱,۳۷۱) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

باسلام ایام مرخصی حبس محسوب نخواهد شد.

درود بر شما . زمانی که ایشون در بازداشت بودند از حبس کسر میگردد

با سلام
پاسخ منفی است.

مشاوره‌های حقوقی مرتبط

مشاوره حقوقی تلفنی یکی از سریعترین و بهترین نوع مشاوره است.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با تضمین کیفیت مشاوره ارائه می‌شود.

قبل از رزرو مشاوره حقوقی تلفنی می‌توانید با بررسی وکیل و متخصصین حقوقی بر اساس عملکرد و امتیاز فعالیت تخصصی آنها فرد مناسب جهت دریافت مشاوره حقوقی تلفنی را انتخاب کنید.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با بهترین قیمت و در کوتاه‌ترین زمان ممکن ارائه می‌شود.