لطفا اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
متخصصین فعال
مشاوره حقوقی تلفنی
مشاوره تلفنی حقوقی
تمام محصولات
مشاوره حقوقی تلفنی طلاق از طرف زن
زهرا اشرفی قهی نیلوفر سامان پور محمدرضا عطاری شادکهن سمانه برخورداری
۲۷۰ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۹ بر اساس (۲۷۰) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره
مشاوره حقوقی تلفنی طلاق از طرف زن
زهرا اشرفی قهی نیلوفر سامان پور محمدرضا عطاری شادکهن سمانه برخورداری
۲۷۰ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۹ بر اساس (۲۷۰) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

۵ پاسخ برای این سوال ثبت شده

سلام زن برای طلاق باید یا حق طلاق داشته باشد یا یکی از شروط ضمن عقد داشته باشد یا اینکه زوجین به صورت توافقی اقدام کنند. که یکی از این توافقات می تواند حضانت فرزند با مادر باشد. در غیر این صورت حضانت فرزند تا پایان ۷ سالگی با مادر است و بعد از آن دختر تا ۹ سال و پسر تا ۱۵ سال با پدر می باشد مگر اینکه مادر عدم صلاحیت پدر را ثبات کند.

زوجه درصورت داشتن دلیل محکمه پسندمیتواند طلاق بگیرد . حضانت فرزتد تا ۷سالگی بامادر وپس ازآن باپدر است

مشاوره حقوقی تلفنی طلاق از طرف زن
زهرا اشرفی قهی نیلوفر سامان پور محمدرضا عطاری شادکهن سمانه برخورداری
۲۷۰ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۹ بر اساس (۲۷۰) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

حضانت تا ۷سالگی مادر و بعد ان با پدر است زوجه باید برای طلاق دلیل داشته باش

حضانت فرزند تا ۷ سالگی با مادر است و فرزند دختر از ۷ الی ۹ سالگی حضانتش با پدر است و فرزند پسر از ۷ سالگی تا ۱۵ سالگی حضانتش با پدر است .
زوجه میتواند برای زوج شرط کند در ازای بخشش بخشی از مهریه در قبال دریافت حضانت فرزندان طلاق توافقی انجام شود .

سلام
حضانت فرزندان تا ۷ سالگی با مادر میباشد، مگر اینکه بتوانید عدم صلاحیت ایشان را اثبات نمایید.

مشاوره‌های حقوقی مرتبط

مشاوره حقوقی تلفنی یکی از سریعترین و بهترین نوع مشاوره است.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با تضمین کیفیت مشاوره ارائه می‌شود.

قبل از رزرو مشاوره حقوقی تلفنی می‌توانید با بررسی وکیل و متخصصین حقوقی بر اساس عملکرد و امتیاز فعالیت تخصصی آنها فرد مناسب جهت دریافت مشاوره حقوقی تلفنی را انتخاب کنید.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با بهترین قیمت و در کوتاه‌ترین زمان ممکن ارائه می‌شود.