لطفا اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
گفتگو با متخصصین آنلاین
۲۱ متخصص آنلاین

ایا شامل دفاع مشروع میشود؟

پرسیده شده

سلام برادر من در پارتی که همه مست بودند بعد جشن درگیر میشن چون شخصی با تفنگ میخواسته پسر عموم رو بزنه برادرم از پشت اون رو با چاقو میزنه که منجر به قتل میشه آیا برادرم قصاص میشه؟
ایا شامل دفاع مشروع نمیشه؟

مشاوره حقوقی تلفنی قتل
بیتا اخوان مدرس فرناز مهری نسترن زمانی پور آرش جیحون
۴۸۵ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۱,۳۹۰) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

۳۱ پاسخ برای این سوال ثبت شده

با توجه به توصیفات شما خیر دفاع مشروع نیست

گفتگو با متخصصین آنلاین
محمد بابایی فیشانی
محمد بابایی فیشانی ۲.۰ کارشناس ارشد حقوق
۴.۸ / ۵ (۳۵۱) دیدگاه
فریدالدین اسماعیلی ايوانکی
فریدالدین اسماعیلی ايوانکی ۷.۰ وکیل پایه یک قوه قضاییه
۴.۸ / ۵ (۲۷۸) دیدگاه
سعیده کریم فر
سعیده کریم فر ۱.۱ کارشناس حقوقی
۴.۸ / ۵ (۱۷۸) دیدگاه

بادرود مطابق انچه در سوال امده دفاع مشروع نیست

مشاوره حقوقی تلفنی قتل
بیتا اخوان مدرس فرناز مهری نسترن زمانی پور آرش جیحون
۴۸۵ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۱,۳۹۰) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

باید شرایط دفاع مشروع بررسی شود که آیا وجود داشته است که بتوان به آن استناد کرد.

به نظر نمیرسد مصداق دفاع مشروع باشد.

به نظر دفاع مشروع نمی رسد. ایشان در مقام دفاع از خود نبوده است.

مشاوره حقوقی تلفنی قتل
بیتا اخوان مدرس فرناز مهری نسترن زمانی پور آرش جیحون
۴۸۵ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۱,۳۹۰) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

درود
مطابق فرض سوال دفاع مشروع به نظر نمی رسد .

با توجه به فرنایشتان به نظر نمی رسد دفاع مشروع باشد.برادتان در مقام دفاع از خود نبودند.

این ماجرا ارتباطی با موضوع دفاع مشروع ندارد.

مشاوره حقوقی تلفنی قتل
بیتا اخوان مدرس فرناز مهری نسترن زمانی پور آرش جیحون
۴۸۵ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۱,۳۹۰) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

سلام با توجه به سوال شما به زعم شخصی بنده دفاع مشروع نیست موفق باشید

با سلام.شرایط تحقق دفاع مشروع بسیار مشکل می‌باشد و بدوا باید میزان عکس العمل با خطر متناسب باشه،در سوال شما اصولا برادرتان در خطر نبوده لذا دفاع مشروع محقق نمیشود،لیکن در صورتی که مستی در حل زایل بودن عقل بوده و اثبات شود شخص با برنامه قبلی و جهت جنایت خود را مست نکرده ،احتمال ساقط شدن قصاص وجود دارد.بایستی پرونده بررسی شود

با سلام.شرایط تحقق دفاع مشروع بسیار مشکل می‌باشد و بدوا باید میزان عکس العمل با خطر متناسب باشه،در سوال شما اصولا برادرتان در خطر نبوده لذا دفاع مشروع محقق نمیشود،لیکن در صورتی که مستی در حل زایل بودن عقل بوده و اثبات شود شخص با برنامه قبلی و جهت جنایت خود را مست نکرده ،احتمال ساقط شدن قصاص وجود دارد.بایستی پرونده بررسی شود

مشاوره حقوقی تلفنی قتل
بیتا اخوان مدرس فرناز مهری نسترن زمانی پور آرش جیحون
۴۸۵ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۱,۳۹۰) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

خیر این امر مصداق دفاع مشروع نمی باشد

با سلام خیر متاسفانه دفاع مشروع محسوب نمی شود.

با توجه به بیانات شما به نظر دفاع مشروع نمی باشد

بر اساس گفته شما خیر دفاع مشروع نیست

مشاوره حقوقی تلفنی قتل
بیتا اخوان مدرس فرناز مهری نسترن زمانی پور آرش جیحون
۴۸۵ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۱,۳۹۰) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

اثبات دفاع مشروع بسیارسخت است بایدشهودبه این امر شهادت دهند ویارضایت ورثه بگیرید

باسلام
خیر دفاع مشروع نمیباشد.

مشاوره حقوقی تلفنی قتل
بیتا اخوان مدرس فرناز مهری نسترن زمانی پور آرش جیحون
۴۸۵ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۱,۳۹۰) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

دفاع مشروع زمانی محقق میشود که هیچ راهی برای رهایی از خطر قریب الوقوع وجود نداشته باشد
در قضیه برادر شما وارد آوردن ضربات نوعا کشنده با چاقو از پشت سر لزوما دفاع مشروع مقرون به صحت نمی باشد.

با درود..
با توجه به توضیـحات ارائه شـده، موضـوع مطـروحه به هیچ عنـوان شامل دفاع مشـروع تلقی نگـردیده، چرا که فاقد اوصاف و شرایط دفاع مشروع مقـرر در ماده ۱۵۶ قانون مجازات اسلامی می باشـد..

درود:نیاز به نظریه کارشناسی دارد،ولی دفاع مشروع به نظر نمی رسد.

مشاوره حقوقی تلفنی قتل
بیتا اخوان مدرس فرناز مهری نسترن زمانی پور آرش جیحون
۴۸۵ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۱,۳۹۰) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

بااحترام
دفاع مشروع نیست

درود
دفاع مشروع شرایطی دارد که باید محقق باشد که در خصوص موضوع شما وجود ندارد.

با سلام، دفاع مشروع نمی باشد

مشاوره حقوقی تلفنی قتل
بیتا اخوان مدرس فرناز مهری نسترن زمانی پور آرش جیحون
۴۸۵ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۱,۳۹۰) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

با سلام ، بدین کیفیت که فرمودید اثبات دفاع مشروع دشوار است.

بستگی به استنباط دادگاه دارد اما بنظر نمیرسد دفاع مشروع تلقی شود

مشاوره حقوقی تلفنی قتل
بیتا اخوان مدرس فرناز مهری نسترن زمانی پور آرش جیحون
۴۸۵ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۱,۳۹۰) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

بنظر دفاع مشروع نمی باشد ‌

باسلام

دفاع مشروع نیاز به بررسی تخصصی دارد و طبق اظهارات شما اثبات این مورد کمی دشوار به نظر میرسد با یک وکیل متخصص مشورتی داشته باشید

بادرودوسلام این امرمصداق دفاع مشروع تلقی نمی گردد.

سلام نیاز به بررسی بیشتری دارد

مشاوره حقوقی تلفنی قتل
بیتا اخوان مدرس فرناز مهری نسترن زمانی پور آرش جیحون
۴۸۵ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۱,۳۹۰) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

سلام ظاهرا دفاع مشروع نیست

خیر دفاع مشروع نمی باشد

مشاوره‌های حقوقی مرتبط

مشاوره حقوقی تلفنی یکی از سریعترین و بهترین نوع مشاوره است.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با تضمین کیفیت مشاوره ارائه می‌شود.

قبل از رزرو مشاوره حقوقی تلفنی می‌توانید با بررسی وکیل و متخصصین حقوقی بر اساس عملکرد و امتیاز فعالیت تخصصی آنها فرد مناسب جهت دریافت مشاوره حقوقی تلفنی را انتخاب کنید.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با بهترین قیمت و در کوتاه‌ترین زمان ممکن ارائه می‌شود.