لطفا اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
متخصصین فعال
مشاوره حقوقی تلفنی
مشاوره تلفنی حقوقی
تمام محصولات
مشاوره حقوقی تلفنی دیه
موسی اسماعیلی سیدمهرداد توسلی میثم دشت پیما مصطفی فیروزی
۳۳۴ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۵۹۴) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کتک زدن زن توسط شوهر دیه خواهد داشت؟

پرسیده شده

در مواردی که مرد زن زا کتک می‌زند و علائم آن سرخی باشد و اینکه سرخ شدن ممکنه بعد از چند ساعت از بین برود چه کار باید کرد؟به کلانتری باید زنگ زد چی کار باید کرد؟؟

۴۰,۵۲۱
مشاوره حقوقی تلفنی دیه
موسی اسماعیلی سیدمهرداد توسلی میثم دشت پیما مصطفی فیروزی
۳۳۴ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۵۹۴) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

۵۱ پاسخ برای این سوال ثبت شده

در صورتیکه ضرب و شتمی ایجاد شود زن سریعا باید با پلیس تماس گرفته تا صورت جلسه تنظیم شود و سپس به گواهی پزشکی قانونی مراجعه کرده تا گواهی تنظیم شود.

سلام
از طریق تماس با ۱۱۰ میتوانید در حضور مامور کلانتری مراتب را صورتلسه نمایید و در صورت وجود شاهد، میتوانید شهود را نیز به مامور معرفی نمایید.

مشاوره حقوقی تلفنی دیه
موسی اسماعیلی سیدمهرداد توسلی میثم دشت پیما مصطفی فیروزی
۳۳۴ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۵۹۴) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

دیه زمانی تعلق می گیرد که آثار ضرب باشد

با سلام
در قانون برای هر شخصی که جرمی مرتکب شود مجازات آن تعریف شده و مقدار ونحوه آن نیز مشخص گردیده است ، پس اگر شوهر فردی همسر خود را کتک بزند و این به تایید پزشکی قانونی برسد حتما مجازات خواهد داشت.
بهتر است در اولین اقدام به نزدیکترین کلانتری محل مراجعه نمایید و با ارائه گزارش و کسب دستور قضایی شما را به پزشکی قانونی معرفی نمایند.
با تشکر

با سلام
در قانون برای هر شخصی که جرمی مرتکب شود مجازات آن تعریف شده و مقدار ونحوه آن نیز مشخص گردیده است ، پس اگر شوهر فردی همسر خود را کتک بزند و این به تایید پزشکی قانونی برسد حتما مجازات خواهد داشت.
بهتر است در اولین اقدام به نزدیکترین کلانتری محل یا در صورت دسترسی به دادسرای محل زندگی مراجعه نمایید و با ارائه گزارش و کسب دستور قضایی شما را به پزشکی قانونی معرفی نمایند.
با تشکر

مشاوره حقوقی تلفنی دیه
موسی اسماعیلی سیدمهرداد توسلی میثم دشت پیما مصطفی فیروزی
۳۳۴ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۵۹۴) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

سلام و درود
سریعا باید با پلیس تماس بگیرید تا صورت جلسه ای تنظیم شود، حتی در صورتی که پزشکی قانونی دیه ای در نظر نگیرد وقتی به محض وقوع ضرب و جرح گواهی همسایگان و شهود توسط ضابطین صورتمجلس گردد میتواند برای زن جهت احقاق حقوقش در آینده کارگشا باشد.
موفق باشید.

باسلام واحترام.ابتدا تماس با ۱۱۰////////سپس تنظیم صورتجلسه پلیس و سپس پزشکی قانونی .موفق وموید باشید

تماس با پلیس تهیه گزارش و اخذ نامه معرفی به پزشکی قانونی و تشکیل پرونده قضایی .
مراحل شکایت خواهند بود.

مشاوره حقوقی تلفنی دیه
موسی اسماعیلی سیدمهرداد توسلی میثم دشت پیما مصطفی فیروزی
۳۳۴ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۵۹۴) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

درمواردی که مرد زن را کتک می زند . درصورت شکایت زن واثبات آن . مرد به دیه محکوم می گردد

در صورت درگیری و ضرب و شتم ضمن تماس با ۱۱۰ گزارش تهیه و به پزشکی قانونی مراجعه کنید.

باسلام درصورتی که آثارضرب و جرح باشدبنا به تشخیص پزشکی قانونی میتوانید دیه بگیرید.کامیاب باشید

مشاوره حقوقی تلفنی دیه
موسی اسماعیلی سیدمهرداد توسلی میثم دشت پیما مصطفی فیروزی
۳۳۴ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۵۹۴) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

برای این منظور حتما بعد از کتک کاری باید فورا پلیس را در جریان گذاشت تا موضوع را صورتجلسه نماید

با سلام در این مواقع باید فورا با پلیس۱۱۰ تماس گرفته تا مراتب صورتجلسه شود و به پزشکی قانونی معرفی شوید تا میزان صدمات و دیه ان مشخص شود

با سلام
فورا با ۱۱۰ تماس و با اخذ معرفی نامه از پلیس به پزشکی قانونی مراجعه کنید

با سلام
با مراجعه مستقیم به کلانتری جهت معاینه به پزشکی قانونی ارجاع و این نظریه ( معاینه جراحان و ...)محکمه پسند و مثبت ادعای شما است.

مشاوره حقوقی تلفنی دیه
موسی اسماعیلی سیدمهرداد توسلی میثم دشت پیما مصطفی فیروزی
۳۳۴ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۵۹۴) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

با ید سریعا با ۱۱۰ تماس گرفته و صورتجلسه تنطیم و با پیگیری شکایت و مراجعه به کلانتری جهت معاینه به پزشکی قانونی ارجاع و این نظریه محکمه پسند و مثبت ادعای شما است.

در صورت شکایت از شوهر و تایید پزشکی قانونی مبنی بر ضرب و جرح دیه تعلق می گیرد

مشاوره حقوقی تلفنی دیه
موسی اسماعیلی سیدمهرداد توسلی میثم دشت پیما مصطفی فیروزی
۳۳۴ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۵۹۴) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

باسلام
کتک زدن در اصطلاح عامه و ضرب و جرح در اصطلاح حقوقی جرم محسوب می شود.آثار ضرب و جرح توسط پزشکی قانونی ثبت و دیه برابر نوع آن مشخص می شود .
برای اثبات دعوی اولین اقدام تنظیم صورتجلسه توسط پلیس و بعد هدایت به پزشکی قانونی می باشد
طبعا اگر شهودی در زمان حادثه حضور داشته آمد در اثبات دعوی کوثر خواهند بود

با سلام صدمات مورد نظر دارای دیه است مساله مهم اثبات جرم نزد قاضی است.

باسلام
با تماس با پلیس و مراجعه به پزشکی قانونی مقدار دیه تعیین میشود

مشاوره حقوقی تلفنی دیه
موسی اسماعیلی سیدمهرداد توسلی میثم دشت پیما مصطفی فیروزی
۳۳۴ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۵۹۴) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

اگر ضرب و جرح قابل اثبات باشد دیه و تعزیر دارد و برای معرفی به پزشک قانونی میتوانید از کلانتری اقدام کنید.
در بیشتر موارد موضوع از موارد لوث بوده و با سو گند همسر صدمه دیده دیه تعلق میگیرد

باسلام می توانید سریعا به دادسرای محل وقوع جرم مراجعه کنید، پس از اعلام ضرب وجرح دادستانی به شما نامه ارجاع به پزشکی قانونی خواهد داد.

اول باید باپلیس تماس گرفته صورت جلسه کنید و سپس ب پزشکی قانونی و نامه پزشکی قانونی

مشاوره حقوقی تلفنی دیه
موسی اسماعیلی سیدمهرداد توسلی میثم دشت پیما مصطفی فیروزی
۳۳۴ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۵۹۴) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

با سلام
بدوا با پلیس ۱۱۰ تماس حاصل نموده و پس از شکایت در دادسرا به پزشک قانونی معرفی می شوید و پزشک قانونی میزان جراحات وارده را مشخص می کند

با سلام
در صورت ایراد ضرب و جرح بدوا با پلیس ۱۱۰ تماس حاصل نمائید و پس از تنظیم گزارش توسط مرجع انتظامی به پزشک قانونی مراجعه نمائید

مشاوره حقوقی تلفنی دیه
موسی اسماعیلی سیدمهرداد توسلی میثم دشت پیما مصطفی فیروزی
۳۳۴ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۵۹۴) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

در صورتی که ضرب وشتم صورت گرفته باشدباپلیس تماس بگیرید تا صورتجلسه تنظیم گردد وبه پزشکی قانونی مراجعه نمایید.

با سلام
در صورت ضرب و شتم اولا بایستی با پلیس ۱۱۰ تماس گرفته شود و ماوقع صورتجلسه گردد و فورا به پزشکی قانونی معرفی گردد چون بعد از زایل شدن آثار ضرب و شتم(مخصوصا سیلی) اقدام گردد و همچنین برای اثبات ضرب و شتم در صورت داشتن فیلم و یا شهود احتمالی آنها را به همراه برگه شکواییه به دادسرا معرفی نماید

با سلام
در مورد پرداخت دیه کارشناسان محترم نظرات دقیقی ارایه داده اند به همین جهت بنده به بررسی جرم ضرب بدون وارد کردن جراحت و مجازات مربوط به آن میپردازم:
ماده ۵۶۷ ـ در مواردی که رفتار مرتکب نه موجب آسیب و عیبی در بدن گردد و نه اثری از خود در بدن برجای بگذارد ضمان منتفی است لکن در موارد عمدی در صورت عدم تصالح، مرتکب به حبس یا شلاق تعزیری درجه هفت محکوم می‌ شود."

همانطور که مشاهده می‌شود، این رفتار از نظر قانون‌گذار به عنوان جرم دارای مجازات تعزیری درجه هفت، جرم انگاری گردیده است. بر اساس ماده ۱۹ قانون مجازات مصوب ۱۳۹۲، با جرم مزبور با مجازت‌های حبس از نود و یک ‌روز تا شش ‌ماه، شلاق از یازده تا سی ضربه، محرومیت از حقوق اجتماعی تا شش ماه و جزای نقدی تا بیست میلیون ریال برخورد می‌شود.
پیروز باشید

سلام سریعا صورت جلسه کلانتری شده و بعد سایر مراحل

مشاوره حقوقی تلفنی دیه
موسی اسماعیلی سیدمهرداد توسلی میثم دشت پیما مصطفی فیروزی
۳۳۴ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۵۹۴) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

اولا با ۱۱۰تماس بگیرد و سریعآ شکوادیه ای تنظیم و به پزشکی قانونی مراجعه نماید تا آثارش از بین نرود

می تونید سریعا با پلیس تماس بگیرید و صورتجلسه تنظیم کنید و برای مراحل بعدی به پزشکی قانونی مراجعه کنید تا احقاق حق صورت بگیره

به مهر
در مورد ضرب و جرح بدون آثار دیه تعلق نمی گیرد
اما می توان با تماس با کلانتری و تنظیم صورت جلسه با و شهادت شهود اصل توهین و تهدید و سوء رفتار و اثبات نمود

مشاوره حقوقی تلفنی دیه
موسی اسماعیلی سیدمهرداد توسلی میثم دشت پیما مصطفی فیروزی
۳۳۴ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۵۹۴) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

سلم
بله دیه تعلق می گیرد تفاوتی در مورد ضارب ندارد
از نظر شرعی ضرب و شتم به مفدار متعارف نه بیشتر که باعث اسیب شود

باسلام با پلیس ۱۱۰تماس حاصل نمایید و فورا جهت مراجعه به پزشکی قانونی گواهی اخذنمایید.

با سلام و احترام
از طریق پلیس صورت جلسه کنید
و میتوانید از پزشکی قانونی هم گواهی اخذ کنید

سریعا باید با پلیس تماس بگیرید تا صورت جلسه ای تنظیم شود، حتی در صورتی که پزشکی قانونی دیه ای در نظر نگیرد میتواند برای زن جهت احقاق حقوقش در آینده کارگشا باشد.

مشاوره حقوقی تلفنی دیه
موسی اسماعیلی سیدمهرداد توسلی میثم دشت پیما مصطفی فیروزی
۳۳۴ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۵۹۴) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

سلام
باید به نیرو انتظامی مراجعه و پس از تشکیل پرونده نامه پزشکی قانونی جهت معاینه دریافت نماید

در صورت درگیری و ضرب و شتم ضمن تماس با ۱۱۰ گزارش تهیه و به پزشکی قانونی مراجعه کنید.....

میتوانید شکایت کنید اما اگر آثاری از ضرب و جرح وجود نداشته باشد و نه آسیبی وعیبی در شما بوجود آمده باشد دیه و ضمان منتفی است و شوهر شما به حبس و یا شلاق تعزیری درجه هفت محکوم میشود،یعنی در صورت عدم مصالحه، شوهر به حبس ۴ ماه و نیم یا تا ۳۰ ضربه شلاق در صورت محکومیت مجازات خواهد شد

مشاوره حقوقی تلفنی دیه
موسی اسماعیلی سیدمهرداد توسلی میثم دشت پیما مصطفی فیروزی
۳۳۴ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۵۹۴) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

میتوانید شکایت کنید اما اگر آثاری از ضرب و جرح وجود نداشته باشد و نه آسیبی وعیبی در شما بوجود آمده باشد دیه و ضمان منتفی است و شوهر شما به حبس و یا شلاق تعزیری درجه هفت محکوم میشود،یعنی در صورت عدم مصالحه، شوهر به حبس ۴ ماه و نیم یا تا ۳۰ ضربه شلاق در صورت محکومیت مجازات خواهد شد

با سلام در اینگونه موارد ضمن تماس با پلیس و مراجعه به کلانتری و اخذ معرفی به پزشکی قانونی ،اگر در معاینه پزشکی قانونی آثار ضرب مشخص باشد دیه تعلق میگیرد به شرط آنکه در دادگاه ضرب وشتم توسط شوهر اثبات شود

مشاوره حقوقی تلفنی دیه
موسی اسماعیلی سیدمهرداد توسلی میثم دشت پیما مصطفی فیروزی
۳۳۴ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۵۹۴) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

باسلام
با تماس با پلیس و مراجعه به پزشکی قانونی مقدار دیه تعیین میشود.

سلام..
بله میتوان هرچه سریعتر به پلیس مراجعه کرد
باگزارش پلیس و نامه پزشک‌قانونی میتوان ثابت کرد..
و درمورد مجازات دیه چون موجب شکستگی وپارگی نشده ممکنه جرایم تعزیری حاصل گردد..
شادوپیروزباشید..

بله .

مشاوره حقوقی تلفنی دیه
موسی اسماعیلی سیدمهرداد توسلی میثم دشت پیما مصطفی فیروزی
۳۳۴ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۵۹۴) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

باعرص سلام. دیه سرخ شدن صورت یک و نیم هزارم دیه ک حدودا چهارصد هزارتومن است . اگر قبلش صورتجلسه توسط پلیس نکردید نمیشود اثبات کرد مگر ادله ای برای اثبات چون شهادت شهود باشد

سلام
بهترین و سریعترین کار تماس با فوریت های پلیسی ۱۱۰ و تنظیم صورت جلسه و گرفتن شاهد مراجعه قانونی به پزشکی قانونی با گواهی صادره

با سلام. به محض ضرب و جرح با ۱۱۰تماس بگیرید تاگزارشی تهیه شود. در صورتی که حداقل ایجاد کبودی وجود داشته باشد دیه تعلق می‌گیرد ولی به صرف سرخی دیه تعلق نمی‌گیرد ولی در صورت تداوم این موضوع زوجه می‌تواند به استناد گزارشات ۱۱۰ و.... درخواست طلاق به علت عسر و حرج نماید.

با درود..
از طریق تماس با فوریتهای پلیسی ۱۱۰ مراتب را سریعا گزارش نمائید تا صورتجلسه ای در اینخصوص تنظیم شود و در صورت وجود مدارک و شهود، گواهی گواهان در صورتجلسه منعکس و پس از تشکیل پرونده در کلانتری و معرفی فرد به پزشکی قانونی جهت تکمیل پرونده جهت رسیدگی در دادسرا میسر می باشد..
موفق و پیروز باشید..

با سلام
۱- تماس فوری با ۱۱۰ ، تنظیم صورتجلسه توسط مامور حتی المقدور امضای شاهدین نیز ذیل صورتجلسه درج شود...
۲- دریافت معرفینامه پزشکی قانونی از کلانتری حوزه انتظامی مربوطه...
۳- ثبت شکوائیه در دفتر خدمات قضایی الکترونیک با ضمیمه صورتجلسه مامور و گواهی پزشکی قانونی و معرفی شهود و سایر ادله و مدارک...

صورتجلسه کلانتری پیرو تماس با ۱۱۰یکی از ادله خواهد بود منتهی نیاز به طرح شکایت است تا با دستور قضایی، گواهی پزشکی قانونی اخذ شود.

باسلام بله اگرزن توسط شوهرش مورد ضرب وشتم قرارگرفت بایستی ابتدا با ۱۱۰ تماس بگیرید و صورتجلسه تنظیم کنید وسپس به پزشک قانونی مراجعه وبه شکایت خویش در دادسرا ادامه دهید.

مشاوره‌های حقوقی مرتبط

مشاوره حقوقی تلفنی یکی از سریعترین و بهترین نوع مشاوره است.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با تضمین کیفیت مشاوره ارائه می‌شود.

قبل از رزرو مشاوره حقوقی تلفنی می‌توانید با بررسی وکیل و متخصصین حقوقی بر اساس عملکرد و امتیاز فعالیت تخصصی آنها فرد مناسب جهت دریافت مشاوره حقوقی تلفنی را انتخاب کنید.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با بهترین قیمت و در کوتاه‌ترین زمان ممکن ارائه می‌شود.