لطفا اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
گفتگو با متخصصین آنلاین
۲۱ متخصص آنلاین

کتک زدن زن توسط شوهر دیه خواهد داشت؟

پرسیده شده

در مواردی که مرد زن زا کتک می‌زند و علائم آن سرخی باشد و اینکه سرخ شدن ممکنه بعد از چند ساعت از بین برود چه کار باید کرد؟به کلانتری باید زنگ زد چی کار باید کرد؟؟

۵۳,۷۰۸
مشاوره حقوقی تلفنی دیه
مرتضی ابراهیمی زیولایی سید رسول قاضی هادی خرسند مصطفی فیروزی
۶۴۹ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۱,۳۹۵) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

۱۱۵ پاسخ برای این سوال ثبت شده

در صورتیکه ضرب و شتمی ایجاد شود زن سریعا باید با پلیس تماس گرفته تا صورت جلسه تنظیم شود و سپس به گواهی پزشکی قانونی مراجعه کرده تا گواهی تنظیم شود.

۲۲ مهر ۱۳۹۹

به نظر من وقتی صحبت دیه می شود یعنی ضرب یا جرح، شتم منصرف از موضوع است و شتم به عبارت دیگر فحاشی، دیه ندارد و مجازات خود را دارد.

گفتگو با متخصصین آنلاین
توحید میدانی
توحید میدانی ۰.۹ کارشناس ارشد حقوق
۴.۹ / ۵ (۳۶۱) دیدگاه
محمد بابایی فیشانی
محمد بابایی فیشانی ۲.۰ کارشناس ارشد حقوق
۴.۸ / ۵ (۳۵۱) دیدگاه
امید داوری
امید داوری ۴.۳ کارشناس ارشد حقوق
۴.۷ / ۵ (۲۵۲) دیدگاه

سلام
از طریق تماس با ۱۱۰ میتوانید در حضور مامور کلانتری مراتب را صورتلسه نمایید و در صورت وجود شاهد، میتوانید شهود را نیز به مامور معرفی نمایید.

مشاوره حقوقی تلفنی دیه
مرتضی ابراهیمی زیولایی سید رسول قاضی هادی خرسند مصطفی فیروزی
۶۴۹ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۱,۳۹۵) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

دیه زمانی تعلق می گیرد که آثار ضرب باشد

با سلام
در قانون برای هر شخصی که جرمی مرتکب شود مجازات آن تعریف شده و مقدار ونحوه آن نیز مشخص گردیده است ، پس اگر شوهر فردی همسر خود را کتک بزند و این به تایید پزشکی قانونی برسد حتما مجازات خواهد داشت.
بهتر است در اولین اقدام به نزدیکترین کلانتری محل مراجعه نمایید و با ارائه گزارش و کسب دستور قضایی شما را به پزشکی قانونی معرفی نمایند.
با تشکر

با سلام
در قانون برای هر شخصی که جرمی مرتکب شود مجازات آن تعریف شده و مقدار ونحوه آن نیز مشخص گردیده است ، پس اگر شوهر فردی همسر خود را کتک بزند و این به تایید پزشکی قانونی برسد حتما مجازات خواهد داشت.
بهتر است در اولین اقدام به نزدیکترین کلانتری محل یا در صورت دسترسی به دادسرای محل زندگی مراجعه نمایید و با ارائه گزارش و کسب دستور قضایی شما را به پزشکی قانونی معرفی نمایند.
با تشکر

مشاوره حقوقی تلفنی دیه
مرتضی ابراهیمی زیولایی سید رسول قاضی هادی خرسند مصطفی فیروزی
۶۴۹ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۱,۳۹۵) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

سلام و درود
سریعا باید با پلیس تماس بگیرید تا صورت جلسه ای تنظیم شود، حتی در صورتی که پزشکی قانونی دیه ای در نظر نگیرد وقتی به محض وقوع ضرب و جرح گواهی همسایگان و شهود توسط ضابطین صورتمجلس گردد میتواند برای زن جهت احقاق حقوقش در آینده کارگشا باشد.
موفق باشید.

باسلام واحترام.ابتدا تماس با ۱۱۰////////سپس تنظیم صورتجلسه پلیس و سپس پزشکی قانونی .موفق وموید باشید

تماس با پلیس تهیه گزارش و اخذ نامه معرفی به پزشکی قانونی و تشکیل پرونده قضایی .
مراحل شکایت خواهند بود.

مشاوره حقوقی تلفنی دیه
مرتضی ابراهیمی زیولایی سید رسول قاضی هادی خرسند مصطفی فیروزی
۶۴۹ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۱,۳۹۵) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

درمواردی که مرد زن را کتک می زند . درصورت شکایت زن واثبات آن . مرد به دیه محکوم می گردد

در صورت درگیری و ضرب و شتم ضمن تماس با ۱۱۰ گزارش تهیه و به پزشکی قانونی مراجعه کنید.

باسلام درصورتی که آثارضرب و جرح باشدبنا به تشخیص پزشکی قانونی میتوانید دیه بگیرید.کامیاب باشید

مشاوره حقوقی تلفنی دیه
مرتضی ابراهیمی زیولایی سید رسول قاضی هادی خرسند مصطفی فیروزی
۶۴۹ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۱,۳۹۵) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

برای این منظور حتما بعد از کتک کاری باید فورا پلیس را در جریان گذاشت تا موضوع را صورتجلسه نماید

با سلام در این مواقع باید فورا با پلیس۱۱۰ تماس گرفته تا مراتب صورتجلسه شود و به پزشکی قانونی معرفی شوید تا میزان صدمات و دیه ان مشخص شود

با سلام
فورا با ۱۱۰ تماس و با اخذ معرفی نامه از پلیس به پزشکی قانونی مراجعه کنید

با سلام
با مراجعه مستقیم به کلانتری جهت معاینه به پزشکی قانونی ارجاع و این نظریه ( معاینه جراحان و ...)محکمه پسند و مثبت ادعای شما است.

مشاوره حقوقی تلفنی دیه
مرتضی ابراهیمی زیولایی سید رسول قاضی هادی خرسند مصطفی فیروزی
۶۴۹ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۱,۳۹۵) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

با ید سریعا با ۱۱۰ تماس گرفته و صورتجلسه تنطیم و با پیگیری شکایت و مراجعه به کلانتری جهت معاینه به پزشکی قانونی ارجاع و این نظریه محکمه پسند و مثبت ادعای شما است.

در صورت شکایت از شوهر و تایید پزشکی قانونی مبنی بر ضرب و جرح دیه تعلق می گیرد

مشاوره حقوقی تلفنی دیه
مرتضی ابراهیمی زیولایی سید رسول قاضی هادی خرسند مصطفی فیروزی
۶۴۹ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۱,۳۹۵) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

باسلام
کتک زدن در اصطلاح عامه و ضرب و جرح در اصطلاح حقوقی جرم محسوب می شود.آثار ضرب و جرح توسط پزشکی قانونی ثبت و دیه برابر نوع آن مشخص می شود .
برای اثبات دعوی اولین اقدام تنظیم صورتجلسه توسط پلیس و بعد هدایت به پزشکی قانونی می باشد
طبعا اگر شهودی در زمان حادثه حضور داشته آمد در اثبات دعوی کوثر خواهند بود

با سلام صدمات مورد نظر دارای دیه است مساله مهم اثبات جرم نزد قاضی است.

باسلام
با تماس با پلیس و مراجعه به پزشکی قانونی مقدار دیه تعیین میشود

مشاوره حقوقی تلفنی دیه
مرتضی ابراهیمی زیولایی سید رسول قاضی هادی خرسند مصطفی فیروزی
۶۴۹ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۱,۳۹۵) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

اگر ضرب و جرح قابل اثبات باشد دیه و تعزیر دارد و برای معرفی به پزشک قانونی میتوانید از کلانتری اقدام کنید.
در بیشتر موارد موضوع از موارد لوث بوده و با سو گند همسر صدمه دیده دیه تعلق میگیرد

باسلام می توانید سریعا به دادسرای محل وقوع جرم مراجعه کنید، پس از اعلام ضرب وجرح دادستانی به شما نامه ارجاع به پزشکی قانونی خواهد داد.

اول باید باپلیس تماس گرفته صورت جلسه کنید و سپس ب پزشکی قانونی و نامه پزشکی قانونی

مشاوره حقوقی تلفنی دیه
مرتضی ابراهیمی زیولایی سید رسول قاضی هادی خرسند مصطفی فیروزی
۶۴۹ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۱,۳۹۵) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

با سلام
بدوا با پلیس ۱۱۰ تماس حاصل نموده و پس از شکایت در دادسرا به پزشک قانونی معرفی می شوید و پزشک قانونی میزان جراحات وارده را مشخص می کند

با سلام
در صورت ایراد ضرب و جرح بدوا با پلیس ۱۱۰ تماس حاصل نمائید و پس از تنظیم گزارش توسط مرجع انتظامی به پزشک قانونی مراجعه نمائید

مشاوره حقوقی تلفنی دیه
مرتضی ابراهیمی زیولایی سید رسول قاضی هادی خرسند مصطفی فیروزی
۶۴۹ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۱,۳۹۵) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

در صورتی که ضرب وشتم صورت گرفته باشدباپلیس تماس بگیرید تا صورتجلسه تنظیم گردد وبه پزشکی قانونی مراجعه نمایید.

با سلام
در صورت ضرب و شتم اولا بایستی با پلیس ۱۱۰ تماس گرفته شود و ماوقع صورتجلسه گردد و فورا به پزشکی قانونی معرفی گردد چون بعد از زایل شدن آثار ضرب و شتم(مخصوصا سیلی) اقدام گردد و همچنین برای اثبات ضرب و شتم در صورت داشتن فیلم و یا شهود احتمالی آنها را به همراه برگه شکواییه به دادسرا معرفی نماید

با سلام
در مورد پرداخت دیه کارشناسان محترم نظرات دقیقی ارایه داده اند به همین جهت بنده به بررسی جرم ضرب بدون وارد کردن جراحت و مجازات مربوط به آن میپردازم:
ماده ۵۶۷ ـ در مواردی که رفتار مرتکب نه موجب آسیب و عیبی در بدن گردد و نه اثری از خود در بدن برجای بگذارد ضمان منتفی است لکن در موارد عمدی در صورت عدم تصالح، مرتکب به حبس یا شلاق تعزیری درجه هفت محکوم می‌ شود."

همانطور که مشاهده می‌شود، این رفتار از نظر قانون‌گذار به عنوان جرم دارای مجازات تعزیری درجه هفت، جرم انگاری گردیده است. بر اساس ماده ۱۹ قانون مجازات مصوب ۱۳۹۲، با جرم مزبور با مجازت‌های حبس از نود و یک ‌روز تا شش ‌ماه، شلاق از یازده تا سی ضربه، محرومیت از حقوق اجتماعی تا شش ماه و جزای نقدی تا بیست میلیون ریال برخورد می‌شود.
پیروز باشید

سلام سریعا صورت جلسه کلانتری شده و بعد سایر مراحل

مشاوره حقوقی تلفنی دیه
مرتضی ابراهیمی زیولایی سید رسول قاضی هادی خرسند مصطفی فیروزی
۶۴۹ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۱,۳۹۵) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

اولا با ۱۱۰تماس بگیرد و سریعآ شکوادیه ای تنظیم و به پزشکی قانونی مراجعه نماید تا آثارش از بین نرود

می تونید سریعا با پلیس تماس بگیرید و صورتجلسه تنظیم کنید و برای مراحل بعدی به پزشکی قانونی مراجعه کنید تا احقاق حق صورت بگیره

به مهر
در مورد ضرب و جرح بدون آثار دیه تعلق نمی گیرد
اما می توان با تماس با کلانتری و تنظیم صورت جلسه با و شهادت شهود اصل توهین و تهدید و سوء رفتار و اثبات نمود

مشاوره حقوقی تلفنی دیه
مرتضی ابراهیمی زیولایی سید رسول قاضی هادی خرسند مصطفی فیروزی
۶۴۹ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۱,۳۹۵) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

سلم
بله دیه تعلق می گیرد تفاوتی در مورد ضارب ندارد
از نظر شرعی ضرب و شتم به مفدار متعارف نه بیشتر که باعث اسیب شود

باسلام با پلیس ۱۱۰تماس حاصل نمایید و فورا جهت مراجعه به پزشکی قانونی گواهی اخذنمایید.

با سلام و احترام
از طریق پلیس صورت جلسه کنید
و میتوانید از پزشکی قانونی هم گواهی اخذ کنید

سریعا باید با پلیس تماس بگیرید تا صورت جلسه ای تنظیم شود، حتی در صورتی که پزشکی قانونی دیه ای در نظر نگیرد میتواند برای زن جهت احقاق حقوقش در آینده کارگشا باشد.

مشاوره حقوقی تلفنی دیه
مرتضی ابراهیمی زیولایی سید رسول قاضی هادی خرسند مصطفی فیروزی
۶۴۹ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۱,۳۹۵) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

سلام
باید به نیرو انتظامی مراجعه و پس از تشکیل پرونده نامه پزشکی قانونی جهت معاینه دریافت نماید

در صورت درگیری و ضرب و شتم ضمن تماس با ۱۱۰ گزارش تهیه و به پزشکی قانونی مراجعه کنید.....

میتوانید شکایت کنید اما اگر آثاری از ضرب و جرح وجود نداشته باشد و نه آسیبی وعیبی در شما بوجود آمده باشد دیه و ضمان منتفی است و شوهر شما به حبس و یا شلاق تعزیری درجه هفت محکوم میشود،یعنی در صورت عدم مصالحه، شوهر به حبس ۴ ماه و نیم یا تا ۳۰ ضربه شلاق در صورت محکومیت مجازات خواهد شد

مشاوره حقوقی تلفنی دیه
مرتضی ابراهیمی زیولایی سید رسول قاضی هادی خرسند مصطفی فیروزی
۶۴۹ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۱,۳۹۵) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

میتوانید شکایت کنید اما اگر آثاری از ضرب و جرح وجود نداشته باشد و نه آسیبی وعیبی در شما بوجود آمده باشد دیه و ضمان منتفی است و شوهر شما به حبس و یا شلاق تعزیری درجه هفت محکوم میشود،یعنی در صورت عدم مصالحه، شوهر به حبس ۴ ماه و نیم یا تا ۳۰ ضربه شلاق در صورت محکومیت مجازات خواهد شد

با سلام در اینگونه موارد ضمن تماس با پلیس و مراجعه به کلانتری و اخذ معرفی به پزشکی قانونی ،اگر در معاینه پزشکی قانونی آثار ضرب مشخص باشد دیه تعلق میگیرد به شرط آنکه در دادگاه ضرب وشتم توسط شوهر اثبات شود

مشاوره حقوقی تلفنی دیه
مرتضی ابراهیمی زیولایی سید رسول قاضی هادی خرسند مصطفی فیروزی
۶۴۹ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۱,۳۹۵) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

باسلام
با تماس با پلیس و مراجعه به پزشکی قانونی مقدار دیه تعیین میشود.

سلام..
بله میتوان هرچه سریعتر به پلیس مراجعه کرد
باگزارش پلیس و نامه پزشک‌قانونی میتوان ثابت کرد..
و درمورد مجازات دیه چون موجب شکستگی وپارگی نشده ممکنه جرایم تعزیری حاصل گردد..
شادوپیروزباشید..

بله .

مشاوره حقوقی تلفنی دیه
مرتضی ابراهیمی زیولایی سید رسول قاضی هادی خرسند مصطفی فیروزی
۶۴۹ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۱,۳۹۵) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

باعرص سلام. دیه سرخ شدن صورت یک و نیم هزارم دیه ک حدودا چهارصد هزارتومن است . اگر قبلش صورتجلسه توسط پلیس نکردید نمیشود اثبات کرد مگر ادله ای برای اثبات چون شهادت شهود باشد

سلام
بهترین و سریعترین کار تماس با فوریت های پلیسی ۱۱۰ و تنظیم صورت جلسه و گرفتن شاهد مراجعه قانونی به پزشکی قانونی با گواهی صادره

با سلام. به محض ضرب و جرح با ۱۱۰تماس بگیرید تاگزارشی تهیه شود. در صورتی که حداقل ایجاد کبودی وجود داشته باشد دیه تعلق می‌گیرد ولی به صرف سرخی دیه تعلق نمی‌گیرد ولی در صورت تداوم این موضوع زوجه می‌تواند به استناد گزارشات ۱۱۰ و.... درخواست طلاق به علت عسر و حرج نماید.

با درود..
از طریق تماس با فوریتهای پلیسی ۱۱۰ مراتب را سریعا گزارش نمائید تا صورتجلسه ای در اینخصوص تنظیم شود و در صورت وجود مدارک و شهود، گواهی گواهان در صورتجلسه منعکس و پس از تشکیل پرونده در کلانتری و معرفی فرد به پزشکی قانونی جهت تکمیل پرونده جهت رسیدگی در دادسرا میسر می باشد..
موفق و پیروز باشید..

با سلام
۱- تماس فوری با ۱۱۰ ، تنظیم صورتجلسه توسط مامور حتی المقدور امضای شاهدین نیز ذیل صورتجلسه درج شود...
۲- دریافت معرفینامه پزشکی قانونی از کلانتری حوزه انتظامی مربوطه...
۳- ثبت شکوائیه در دفتر خدمات قضایی الکترونیک با ضمیمه صورتجلسه مامور و گواهی پزشکی قانونی و معرفی شهود و سایر ادله و مدارک...

صورتجلسه کلانتری پیرو تماس با ۱۱۰یکی از ادله خواهد بود منتهی نیاز به طرح شکایت است تا با دستور قضایی، گواهی پزشکی قانونی اخذ شود.

باسلام بله اگرزن توسط شوهرش مورد ضرب وشتم قرارگرفت بایستی ابتدا با ۱۱۰ تماس بگیرید و صورتجلسه تنظیم کنید وسپس به پزشک قانونی مراجعه وبه شکایت خویش در دادسرا ادامه دهید.

در صورتی که آثار ضرب و شتم باشد طی تماس با پلیس و صورتجلسه وپس از آن شکایت نمایید که در صورت اعلام نطر پزشکی قانونی دیه معادل سرخ شدن صورت باشد ۱.۵ دینار و سایر اعضای بدن سه چهارم دینار خواهد بود.

اگر ضرب شتم انجام بگیرد زوجه تمام بایستی به پلیس محل زنگ بزند در کلانتری در صورت جلسه شود

بله در صورتی که پزشکی قانونی نظر داده و با شهادت شهود می توانید اثبات کرده که پس از آن قاضی رای به دیه را نیز صادر خواهد کرد

باید سریعا طرح شکایت نموده و نامه معرفی به پزشکی قانونی را گرفت.سرخی یا کبودی پوست هر کدام دیه مشخصی دارند.ضمنا اثر ضرب امکان داره از نظر شما محو شده باشه از نظر پزشکی قانونی قابل تشخیصه حتی اگه علی الظاهر محل ضربه معلوم نباشه اونها محل ضرب دیدگی را از همون آثار اندک هم تشخیص میدند منتها دیه این نوع جراحت بسیار پایینه ولی اگه موضوع بحث اثبات برخورد فیزیکی باشه صرفنظر از مقدار ضرب وارده نفس عمل مهمه که ثابت بشه بنابراین ارزش پیگیری داره حتی اگه شکایت بی نتیجه هم بماند باز لازمه انجام بشه چون هم از تعرضات آتی میتونه جلوگیری کنه هم میتونه قرینه ای بر وجود سابقه خشونت باشه که هر کدام از نظر ارزش قضایی آثار خود را دارند.ضمنا برای کرامت انسانی خود ارزش قایل باشید.تجربه نشان داده که همین سرخی ها در صورت عدم پیگیری و عدم حساسیت در آینده منجر به کبودی و صدمات شدیدتر شده اند.انسان در هر حالت نباید نسبت به برخورد قهری و فیزیکی سایرین بی تفاوت باشه هر چند سایرین از آشنایان نزدیکش باشند.فراموش نکنین که به ندرت پیش میاد بین مجروح و جارح رابطه ای نباشه.غریبه ها خیلی کم پیش میاد به انسان صدمه بدنی وارد کنند اغلب اشخاص از آشنایان کتک میخورند.

بله درصورت داشتن گواهی پزشکی قانونی

سلام ضمن تماس با ۱۱۰ و اخذ گزارش و معرفی به پزشکی قانونی ، نسبت به گرفتن شاهد از همسایگان و اطرافیان اقدام و طرح شکایت کیفری بفرمایید ، با آرزوی بهروزی برای شما

سلام
دیه در صورتی تعلق میگیرد که آثار ضرب و جرح باقی مانده باشد

در چنین مواقعی سریعا باید با پلیس تماس گرفته تا در محل حاضر شده و نسبت به تنظیم صورتجلسه اقدام نماید و در صورت وقوع جرح معرفی نامه از کلانتری اخذ و به پزشکی قانونی ارائه میگردد جهت تعیین مقدار دیه

درصورتیکه ضرب و شتم واقع شود و جراحات وارد شود قرقی ندارد چه کسی باشد در صورت احراز و اثبات دیه تعلق خواهد گرفت

با سلام؛ با پلیس ۱۱۰ تماس بگیرید صورتجلسه تنظیم و شهودی اگر وجود دارد در صورتجلسه پلیس معرفی شود و مقدمات لازم برای اخذ نظریه پزشکی قانونی و

با سلام

در صورت اثبات ضرب و شتم,مرد به پرداخت ارش یا دیه محکوم میشود.

سلام با اعلام به پلیس ۱۱۰ وتنظیم صورت جلسه و تشکیل پرونده و مراجعه به پزشک قانونی و سیر قانونی در دادسرا موفق باشید

در صورت تماس با ۱۱۰ و صورتجلسه تا زمان مراجعه به پزشک قانونی اعلائم ان باقی باشد بله اگر اثر از بین برود خیرولی میتواند ان صورت جلسه ادله باشد برای اینده

درود بر شما
در اولین فرصت باید با ارائه صورتجلسه ۱۱۰ یا شهادت شهود طرح شکایت نموده و درخواست ارجاع فوری به پزشکی قانونی را نمایید . در صورت وجود آثار و ثبت در پزشکی قانونی و اثبات وقوع جرم از ناحیه زوج ،مجارات تعیبن خواهد شد .

زوجه باید پس از ضرب و قبل از ازبین رفتن آثار به پزشکی قانونی مراجعه نماید. در این صورت می تواند علیه شوهر اقامه دعوای کیفری نماید.

با سلام و ادب
با صورت جلسه پلیس و گواهی پزشکی قانونی میتونین دیه قابل مطالبه است.

سلام
با پلیس ۱۱۰ تماس بگیرید و با در دست داشتن صورتجلسه تنظیم شده توسط پلیس به پزشکی قانونی مراجعه کنید.

در این مواقع باید سریعا با پلیس تماس بگیرید صورتجلسه گردد و به پزشکی قانونی ارجاع داده شود در صورت اثبات دیه تعلق میگیزد

با سلام
با صورتجلسه کردن توسط کلانتری محل و یا ۱۱۰ یا درحضور شاهدان و تایید آن باید پزشکی قانونی تایید کند .

با سلام باید پزشک قانونی تایید نماید

سلام
کتک زدن دو حالت پیدا میکنه
یک اگر ضرب موجب به جراحات و شکستگی شود شامل دیه می گردد
دوم اینکه اگر ضربات وارده علاوه بر تغییر رنگ پوست صورت و بدن مشمول تورم و التهاب شود علاوه بر میزان دیه، متهم محکوم به پرداخت ارش نیز خواهد بود. ارش به معنای مالی است که در ازای جبران خسارات مختلف اعم از مالی یا بدنی پرداخت می‌گردد و در قانون مجازات اسلامی نیز میزان مشخصی برای آن تعیین نشده است

سلام
بله قانون درمورد ضرب و جرح راهکار مناسب و دیه قرار داده است
و مضروب یا مجروح میتواند درخواست دیه کند

درود
باید نامه پزشکی قانونی از دادسرا بگیرید به پزشکی قانونی مراجعه کنید.

با پلیس ۱۱۰ تماس بگیرید و صورتجلسه تکمیل و به کلانتری مراجعه و نامه پزشکی قانونی دریافت نمایید مراتب فوق از طریق دادسرا هم قابل پیگیری می باشد

با سلام سریعا باید اقدام کنید و در صورت لازم عکس گرفته و به نیروی انتظامی عنوان کنید در گزارش عکس را قید نمایید برای شما اماره میشود

می توانید با ۱۱۰تماس نمایید یا به کلانتری محل وقوع جرم شکایت نمایید تا شما را به پزشکی قانونی مراجعه نمایید

با سلام و ارادت خدمتتون
در این صورت در ابتدا باید گزارش مامور بگیرید برای این منظور حتما در اسرع وقت با ۱۱۰ تماس بگیرید و موضوع گزارش کنید کتک زدن زن توسط شوهر هم دیه داره و میتونه یکی از دلایل تخلف از شروط ۱۲ گانه عقدنامه تلقی بشه که زوجه از اون طریق خودش مطلقه کنه موفق و موید باشید

بادرود.اول گزارش بعد معرفی به بزشک قانونی ودرنهایت گزارش

مسلما هر نوع صدمه بدنی در محدوده قانونی مشمول دیه خواهد بود و تفاوتی بین شوهر و غیر در این مورد نیست، برای اثبات امر باید هرچه سریع تر و پیش از از بین رفتن علائم به کلانتری و متعاقب آن به پزشکی قانونی مراجعه بفرمائید

سلام
اول تماس با پلیس ۱۱۰ برای تنظیم صورتجلسه سپس با معرفی پلیس به پزشکی قانونی مراجعه گردد.

جهت حفظ آثار و پیگیری های بعد ابتدا با ۱۱۰ تماس بگیرید و بعد سریعا به پزشکی قانونی مراجعه نمایید

سریعا به کلانتری مراجع کنید یا به ۱۱۰ زنگ بزنید تادر محل حاضر و ضرب و جرح صورتجلسه شود و نامه پزشکی قانونی دریافت و برای تعیین اثار ضرب یا جرح و میزان دیه اقدام شود با تکمیل پرونده به دادسرا برای طی مراحل قانونی ارجاع میشود

باسلام تماس با فوریتهای پلیس۱۱۰تنظیم صورتجلسه سپس به پزشکی قانونی مراحعه وپس از معاینه وتهیه گواهی موردنظراقدام به شکایت نمایید

با احترام همان زمان با ۱۱۰ تماس و در گزارش کبودی قید گردد و اگر روز باشد به پزشک قانونی مراجعه نمایید

با درود پس از شکایت شما به پزشک قانونی معرفی میشوید.

درود
فورا باید با نیروی انتظامی منطقه سکونت یا ۱۱۰ تماس گرفته پس از صورتجلسه خود مامورین شما را جهت ارجاع به پزشکی قانونی ارشاد می نمایند

با سلام
تماس با ۱۱۰ و تهیه گزارش و تشکیل پرونده و معرفی به پزشکی قانونی و پیگیری پرونده در دادسرا ، دادگاه ، اجرای احکام .

سلام
در صورت اثبات ضرب و جرح دیه تعلق خواهد گرفت . می توانید با تماس با ۱۱۰ صورتجلسه و شهادت شهود و رجوع به پزشک قانونی مدارک را فراهم و روند قضایی را دنبال نمایید .

بایستی با حضور در کلانتری صورتجلسه شود و با اخذ نامه از کلانتری از طریق پزشکی قانونی اقدام به تعیین اسیبهای وارده گردد

سلام در صورت اثبات و گواهی پزشکی قانونی حتما دیه خواهد داشت و تبعات دیگری نیز برای مرد به همراه دارد

بااحترام
باید در زمانی که صدمه انجام شد شما سریعا به پزشک قانونی مراجعه نمایید

تماس با پلیس برای تنظیم صورتجلسه ضروری است و تعین دیه بستگی به گواهی پزشکی قانونی دارد.لذا گزارش پلیس و گواهی پزشکی قانونی و شهادت شهود بعنوان مستندات قلمداد میشوند

با سلام در صورت شکایت مرد موظف به پرداخت دیه است

بااحترام
کتک زدن دیه دارد اگر اثبات شود

با سلام و احترام
بعد از ضرب و جرح صورت جلسه کلانتری را اخذ کنید سپس گواهی پزشکی قانونی بگیرید
در نهایت میتوانید شکایت کنید

صرفا سرخ شدن نمیتواند در اثبات ضرب و شتم کمکی نماید . اما اگر به سرعت معرفی نامه از پاسگاه محل دریافت نموده و درهمان ساعت به پزشکی قانونی مراجعه نمایید قابل اثبات میباشد. البته زمان وقوع نیز در تسریع بخشیدن به این امر مهم است.

باسلام بایستی توسط کلانتری صورتجلسه تنظیم نمود پس جهت مراجعه به پزشکی قانونی از کلانتری گواهی اخذ نمایید.

بنام خدا،فورا ضابطین قضایی را درجریان بگذارید سپس نامه معرفی به پزشکی قانونی را از مقام قضایی ذیربط بخواهید سپس اقدام به تشکیل پرونده و ثبت شکایت نمایید.

با درود می‌توان ب اورژانس اجتماعی تماس گرفت یا۱۱۰، میزان صدمات را پزشک قانونی تعیین می‌نماید و برمبنای آن دادگاه مبادرت به انشا رای می‌نماید و النهایه اجرای احکام مربوطه محاسبه خواهد کرد.

سلام و درود بله ولی دیه زمانی تعلق می گیرد که آثار ضرب باشد.

سلام
با پلیس ۱۱۰ تماس و تهیه گزارش و سپس اخذ معرفی نامه به پزشکی قانونی و تشکیل پرونده قضایی نمایید .

با درود و احترام

در صورت اثبات و به استناد گواهی پزشکی قانونی دیه تعیین می شود.

مانی دیه تعلق می گیرد که پزشکی قانونی ضرب و جرح را تایید نمایید و ادله کافی به دادسرا ارائه شود

باید سریعا به کلانتری مراجعه کنید و تقاضای نامه برای پزشکی قانونی و دریافت گواهی از پزشکی قانونی کنید.

با سلام
تنظیم صورتجلسه ی اولیه جهت اثبات موضوع و مراجعه به پزشکی قانونی و استناد به شهادت شهود جهت احراز انتساب به فاعل.

اگرآثارضرب وجرح باقی مانده باشد بله می توانید با مراجعه به پزشکی قانونی وتائیدیه پزشکی قانونی دیه بگیرید

سلام. دراین قبیل موارد به لحاظ اینکه آثار ضرب بعد از مدت کوتاهی ازبین میرود،بهتر است فیلم و عکس از محل ضرب وسرخ شدگی تهیه واگر کسی هم شاهد وناظر بوده یا هست موضوع را طی یک نوشته عادی گواهی وتاییدکند.مبنی براینکه درتاریخ وساعت...شاهد بوده که بر اثر ضربات فلانی یا در اثر درگیری با وی سرخ شدگی یا کبودی و...در دست یا پا یا صورت وی ایجاد شد.وحتی همین شخص شاهد میتونه شخصا فیلم وعکس با گوشی خانم یا گوشی خودش با اجازه مصدوم تهیه کند.اعلام موضوع به پلیس ۱۱۰وتنظیم گزارش پلیس هم مفید خواهد بود.
با این اوصاف وحتی بدون نظر پزشکی قانونی هم در خصوص سرخ شدگی دادگاه میتواند حکم به پرداخت دیه صادر نماید.
از طرف دیگر، اگر رفتار مرد نه موجب آسیب وعیبی در بدن گردد ونه اثری از خود برجای بگذارد ضمان ودیه منتفی است لکن در موارد عمدی در صورت عدم تصالح ،مرتکب(مرد)به حبس یا شلاق تعزیری درجه ۷محکوم میشود.(ماده ۵۶۷قانون مجازات اسلامی)

۵ خرداد ۱۴۰۰

واقعا بسیار دقیق وراهگشا

با سلام، سریعا باید به پزشکی قانونی مراجعه کنید

سلام باید سریعا با کلانتری جهت تنظیم صورت جلسه و تنطیم شکایت اقدام فرمایید در این موارد در صورتی که طرفین توافق نکنند حبس یا شلاق دارد

دیه زمانی تعلق می گیرد که پزشک قانونی آثار ضرب و جرح را تایید کند مثلا کبودی و شکستگی و....اگه پزشک قانونی تایید کند دیه دارد وگرنه دیه تعلق نمی گیرد

باسلام
تماس با پلیس و تهیه گزارش و اخذ نامه معرفی به پزشکی قانونی و همچنین تشکیل پرونده قضایی .

باسلام بایستی با ۱۱۰ تماس حاصل فرمایید و جهت مراجعه به پزشکی قانونی گواهی اخذ نمایید سپس شکواییه مبنی بر ضرب وجرح تنظیم و به دفاتر خدمات قضایی مراجعه نمایید.

بعد از تماس با کلانتری و تهیه صورت جلسه،به پزشکی قانونی مراجعه کنید

با سلام
باید باپلیس تماس گرفته وصورت جلسه کنید و سپس به پزشکی قانونی و نامه پزشکی قانونی اخذ وبعد شکایت به دادسرا

مشاوره‌های حقوقی مرتبط

مشاوره حقوقی تلفنی یکی از سریعترین و بهترین نوع مشاوره است.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با تضمین کیفیت مشاوره ارائه می‌شود.

قبل از رزرو مشاوره حقوقی تلفنی می‌توانید با بررسی وکیل و متخصصین حقوقی بر اساس عملکرد و امتیاز فعالیت تخصصی آنها فرد مناسب جهت دریافت مشاوره حقوقی تلفنی را انتخاب کنید.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با بهترین قیمت و در کوتاه‌ترین زمان ممکن ارائه می‌شود.