لطفا اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
متخصصین فعال
مشاوره حقوقی تلفنی
مشاوره تلفنی حقوقی
تمام محصولات
مشاوره حقوقی تلفنی انحصار وراثت و ارث
سها آگهی مصطفی عباسی مینا محمدی فرناز مهری
۲۱۸ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۴۳) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

آیا کل طبقه ها تقسیم ارث میشود یا فقط طبقه ای که بنام متوفی هست این کار انجام میشود؟

پرسیده شده

باسلام آیا ملک مسکونی که پدر در قید حیاط طبقه های منزل رو بصورت مشاع و دو دانگ دو دانگ به اشخاص یکی به پسر و یکی به خانمش واگذار کرده حالا که در قید حیاط نیست ایا کل طبقه ها تقسیم ارث میشود یا فقط طبقه ای که بنام متوفی هست این کار انجام میشود؟

۸ پاسخ #55754753
۱۳۸
مشاوره حقوقی تلفنی انحصار وراثت و ارث
سها آگهی مصطفی عباسی مینا محمدی فرناز مهری
۲۱۸ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۴۳) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

۸ پاسخ برای این سوال ثبت شده

اموالی که متوفی در زمان حیات به نام دیگری کرده مشمول ارث نخواهد بود و فقط اموالی که بنام متوفی باشد به نسبت سهم الارث وراث قابل تقسیم بین ورثه خواهد بود.

اگر مشخص شده باشد که کدام طبقات فروخته شده است فقط یک طبقه تقسیم می شود. ولی اگر فقط در سند به صورت مشاعبخشی از ملک را منتقل نموده باشند همه ملک تقسیم می گردد.

مشاوره حقوقی تلفنی انحصار وراثت و ارث
سها آگهی مصطفی عباسی مینا محمدی فرناز مهری
۲۱۸ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۴۳) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

فقط طبقه ای که بنام متوفی است شامل ارث میشود .‌به عبارتی ما ترک متوفی یعنی دارایی به جا مانده متوفی (مورث) بعد از وفات است

فقط طبقاتی که بنام متوفی است تقسیم میشود و آن چیزی را که انتقال داده است دیگر جزو ماترک نیست .

اموالی که بنام متوفی هست مشمول قانون ارث قرار میگیرد

مشاوره حقوقی تلفنی انحصار وراثت و ارث
سها آگهی مصطفی عباسی مینا محمدی فرناز مهری
۲۱۸ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۴۳) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

تنها اموالی که قانونا به نام متوفی است بین ورثه اون تقسیم میشود

فقط طبقاتی که به نام متوفی بوده ماترک محسوب میشود و وراث نسبت به طبقاتی که در دوران حیات منتقل شده حقی ندارند.

طبقاتی که به نام متوفی بوده ماترک محسوب و تقسیم میشود

مشاوره‌های حقوقی مرتبط

مشاوره حقوقی تلفنی یکی از سریعترین و بهترین نوع مشاوره است.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با تضمین کیفیت مشاوره ارائه می‌شود.

قبل از رزرو مشاوره حقوقی تلفنی می‌توانید با بررسی وکیل و متخصصین حقوقی بر اساس عملکرد و امتیاز فعالیت تخصصی آنها فرد مناسب جهت دریافت مشاوره حقوقی تلفنی را انتخاب کنید.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با بهترین قیمت و در کوتاه‌ترین زمان ممکن ارائه می‌شود.