لطفا اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
متخصصین فعال
مشاوره حقوقی تلفنی
مشاوره تلفنی حقوقی
تمام محصولات
مشاوره حقوقی تلفنی طلاق از طرف زن
مهران صادقی بهنام رفیعی ساران اکبر هدایی‌ متنق سیدمهرداد توسلی
۳۹۲ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۶۱۹) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

آیا مرد میتواند زن را برای همیشه طلاق ندهد؟

پرسیده شده

با سلام و خسته نباشید
ایا اگر زن هیچکدام از شرایط ضمن عقد را نداشته باشد و همچنین نتواند طلاق خلع بگیرد و مرد راضی به طلاق نباشد با توجه به این شرایط ایا مرد می تواند تا اخر عمر همسر خود را طلاق ندهد؟ایا قاضی اورا مجبور به طلاق نمی کند؟

۷۴,۵۲۶
مشاوره حقوقی تلفنی طلاق از طرف زن
مهران صادقی بهنام رفیعی ساران اکبر هدایی‌ متنق سیدمهرداد توسلی
۳۹۲ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۶۱۹) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

۵۷ پاسخ برای این سوال ثبت شده

بله در این صورت مرد میتواند زن را طلاق ندهد و دادگاه نیز بدون دلیل نمیتواند مرد را مجبور به طلاق زن کند.

اصل بر ادامه زندگی است و سیاست حکومت و دولت نیز بر این امر استوار است ولی به مرد حق طلاق داده شده است که با شرایطی می تواند آن را اعمال کند. در خواست طلاق از طرف زوجه استثنا محسوب می شود و باید موارد مستثی وجود داشته باشد تا از این حق استفاده گردد

مشاوره حقوقی تلفنی طلاق از طرف زن
مهران صادقی بهنام رفیعی ساران اکبر هدایی‌ متنق سیدمهرداد توسلی
۳۹۲ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۶۱۹) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

اگرزن ولیل عسروحرج داشته باشد می تواند طلاق بگیرد

باسلام درخصوص سئوال آیامردمیتواندتااخرعمرزن خودراطلاق نده؟ جواب بله مردمیتواندتااخرعمرزن خودراطلاق ندهد وسیستم قضایی وقاضی نمیتواندمردرامجبوربه طلاق همسرخودکند.

با سلام
دادگاه بدون داشتن دلیل موجه قانونی و بدون تقاضای یکی از زوجین هیچ گاه ننمی تواند کسی را طلاق دهد و این مورد جزء موارد غیر قابل طلاق دادن هست.

مشاوره حقوقی تلفنی طلاق از طرف زن
مهران صادقی بهنام رفیعی ساران اکبر هدایی‌ متنق سیدمهرداد توسلی
۳۹۲ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۶۱۹) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

تا زمانی که عسر و حرج حادث نشود تا پایان عمر میتواند طلاق ندهد.

با سلام
فقط در صورت موارد محدود دادگاه می تواند طلاق زن را جاری کند وگرنه تا مرد اقدام نکند هیچ راهی وجود ندارد .
با احترام بهجت

باسلام و ادب
طلاق ناشی از عسر و حرج یکی از راههای می باشد که می تواند در پایان دادن به به زندگی مشقت بار خانوادگی به زن کمک کند و تشخیص ان به عهده قاضی پرونده است. و در صورتی شرایط و مدارک به نفع زوجه دراین خصوص باشد ومنجر بصدور گواهی عدم سازش شود .رای به طلاق صادر خواهد شد و شرایط ضمن عقد مانع ان نخواهد شد ....
تصمیم دادگاه .ملاک عمل خواهد بود

مشاوره حقوقی تلفنی طلاق از طرف زن
مهران صادقی بهنام رفیعی ساران اکبر هدایی‌ متنق سیدمهرداد توسلی
۳۹۲ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۶۱۹) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

هر چند حق طلاق برای مرد است اگر با طلاق ندادن عسر و حرجی حاصل شود حاکم زن را طلاق می دهد

اصل برزندگی مشترک و حفظ بنیاد خانواده است . لذا برای طلاق زن باید دلیل محکمه پسند ارایه نماید

بله مرد می‌تواند زن را طلاق ندهد. ولی از طرفی در شرایطی که زوجین سالها جدا از هم و با اختلافات متعدد باشند می‌توان گفت که دلیل بر کراهت و عسر و حرج میباشد.

مشاوره حقوقی تلفنی طلاق از طرف زن
مهران صادقی بهنام رفیعی ساران اکبر هدایی‌ متنق سیدمهرداد توسلی
۳۹۲ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۶۱۹) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

طبق قانون زن تا دلیل قانونی نداشته باشد نمی تواند طلاق بگیرد بخاطر حفظ کیان خانواده

۷ اردیبهشت ۱۳۹۹

ای کاش در مورد خانم ها هم همین قانون اجرا میشد که آقایون بدون دلیل نتونن طلاق بدن
مرد هر زمان دلش بخواد میتونه کیان خانواده رو بدون هیچ دلیلی بهم بزنه!!

تا زمانی که این موضوع منجر به عسرو حرج زوجه نگردد امکان دارد ولی با اثبات آن توسط زوجه حق طلاق پیدا میکند.

درود برشما
در پاسخ به سوال ۲فرض مطرح است:
فرض اول:زوجین در کنار یکدیگر زندگی میکنند که در اینصورت زوجه بایستی شرایط مستثنی را داشته باشد تا اقدام به طلاق نماید.
فرض دوم:زوجین در کنار یکدیگر زندگی نمیکنند و مدت مدیدی از یکدیگر جدا میباشند لیکن زوج حاضر به طلاق نمیباشد در اینصورت زوجه میتواند با اثبات عسروحرج تقاضای طلاق نماید.

بسمه تعالی : فرض سوال مذکور : در قانون حمایت خانواده اضصلاحاتی صورت گرفته که با عنوان عدم امکان سازش مطرح میباشد و زمانیکه زن از زندگی با مرد خود کراهت داشته باشد ونتواند ادامه زندگی زناشویی دهد و احتمال فساد زن مطرح گردد میتواند با پرداخت مقداری وجه به زوجه خود را مطلقه نماید که معمولا با بذل مقداری مهریه صورت میگیرد اما اینکه بتواند اکراه و کراهت خود را بابا تمکین همسرش اثبات کند جای بحث فراوانی دارد . در کل موضوع درقوانین قدیم تا مرد طلاق نمیداد امکان طلاق برای زن وجود نداشت در قوانین جدید حمایت از خانواده این مورد را با عنوان عدم امکان سازش و شرح فوق مرتفع ساخته و در دادگاهها میتوانید نمونه های زیادی رو ملاحظه بفرمایید

مشاوره حقوقی تلفنی طلاق از طرف زن
مهران صادقی بهنام رفیعی ساران اکبر هدایی‌ متنق سیدمهرداد توسلی
۳۹۲ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۶۱۹) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

خیر ...قانون شرایطی رابرای طلاق توسط زن قرار داده که در صورت اثبات آن شروط یا یکی از آنها امکان طلاق تحقق پیدا میکند

طبق قانون برای دادخواست طلاق زوجه یا باید یکی از شروط مندرج در سند ازدواج محقق گردد و یا یکی از دلایلی که در قانون ذکر گردیده است و بدون وجود این این موارد زن حق طلاق ندارد

مشاوره حقوقی تلفنی طلاق از طرف زن
مهران صادقی بهنام رفیعی ساران اکبر هدایی‌ متنق سیدمهرداد توسلی
۳۹۲ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۶۱۹) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

طبق قانون زن تا دلیل موجه برای عسر و حرج نداشته باشد نمی تواند طلاق بگیرد .

با سلام اگر شروط ضمن عقد محقق نگردد راه دیگری برای زوجه وجود ندارد زمان پیشنهاد می گردد در این خصوص بسیار معقول و منطقی برخورد نمایید وبا سو استفاده از این امکان موجب اذیت و آزار یکدیگر را فراهم نیاورید

با سلام و احترام تفریق جسمانی طولانی مدت و بلا تکلیفی طولانی مدت که کراهت اشد زوجه از زوج می باشد که تبعات آن بی اعتنایی زوج می گردد آرایی از دیوانعالی کشور صادر شده است که با وصف فوق نوعا عسر و حرج تلقی و حکم طلاق را صادر می نماید

مشاوره حقوقی تلفنی طلاق از طرف زن
مهران صادقی بهنام رفیعی ساران اکبر هدایی‌ متنق سیدمهرداد توسلی
۳۹۲ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۶۱۹) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

باسلام،طلاق حق مرد است و قاضی نمی تواند زوج را مجبور به طلاق زوجه نمایید اما چنانچه زندگی زناشویی برای زوجه باعث بوجود امدن عسر و حرجی باشد و زوجه این امر را در دادگاه به اثبات برساند به حکم قاضی می تواند طلاق بگیرد،

میتواند طلاق ندهد مگر اینکه زوجه از جمله دلایلی که موجب باطل شدن عقد را بشود را دارا بشود یا قبلا اون شرایطو داشته بوده و پنهان کرده باشه

با سلام چون شرعا و قانونا اختیار طلاق در دست مرد است مرد می تواند زن را طلاق ندهد

مشاوره حقوقی تلفنی طلاق از طرف زن
مهران صادقی بهنام رفیعی ساران اکبر هدایی‌ متنق سیدمهرداد توسلی
۳۹۲ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۶۱۹) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

بله حق طلاق مختص زوج است . اما در شرایطی که همه حق و حقوق زوجه را پرداخت نماید از جمله مسکن مناسب و خوراک و پوشاک و رفاه و مسایل عاطفی و سایر . تا زوجه دچار عسر و حرج نشود و از دادگاه تقاضای طلاق ننماید.

سلام.در صورت نبودن هیچ گونه عسر و حرجی خیر زن نمیتواند فقط در صورتی که اگر مرد رضایت دهد از زوجه فدیه میگیرد و با طلاق زوجه موافقت میکند.

مشاوره حقوقی تلفنی طلاق از طرف زن
مهران صادقی بهنام رفیعی ساران اکبر هدایی‌ متنق سیدمهرداد توسلی
۳۹۲ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۶۱۹) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

بدون دلیل طلاق ممکن نیست

با سلام
حق طلاق برای مرد است، زن نمیتواند بدون دلیل منطقی طلاق بگیرد

سلام بله این امر امکانپذیر می باشد ولی عقل حکم میکند وقتی دونفر نمیتوانند باهم زندگی کنند و صلاح برند ازهم جد شوند

اگر زن دلیل دال بر عسر حجر داشته باشد میتواند طلاق گرفته در غیر اینصورت خیر نمیتواند از مرد طلاق بگیرد

مشاوره حقوقی تلفنی طلاق از طرف زن
مهران صادقی بهنام رفیعی ساران اکبر هدایی‌ متنق سیدمهرداد توسلی
۳۹۲ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۶۱۹) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

مرد میتواند طلاق ندهد ولی خانم اگر دلایل محکمه پسند داشته باشد میتواند دادخواست طلاق بدهد

باسلام هیچ قانونی برای جبر زوج جهت طلاق بدون علت وجود ندارد

با سلام
بله از نظر قانون مرد میتواند زن را طلاق ندهد...و طلاق از طرف زوج می باشد...مگر از طرف زن عسر و حرج اش در دادگاه به اثبات محکمه برسد

مشاوره حقوقی تلفنی طلاق از طرف زن
مهران صادقی بهنام رفیعی ساران اکبر هدایی‌ متنق سیدمهرداد توسلی
۳۹۲ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۶۱۹) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

خیر در صورتی که زندگی زوجه دچار سختی و عسرو حرج باشد میتواند تقاضای طلاق بنماید.

اگر مرد از هیچ کدام از شروط ۱۲ گانه که در سند نکاح قید شده است عدول نکند ، دلیلی ندارد که زن طلاق بخاوهد واون مرد یک مرد واقعی ونمونه هست که به تمامی تعهداتش عمل میکند
سوالتان را جزئی تر بپرسید

با سلام
در فقه شافعی راه حل بسیار آسانی برای زوجه در این خصوص وجود دارد و به راحتی میتواند طلاق خود را اخذ نماید.اما این راه حل فقط مختص پیروان این مذهب است...

بله. می‌تواند طلاق ندهد ولی دادگاه به اینکه زن قطعا در شرایط عسرو حرج قرار خواهد گرفت توجه می‌کند

مشاوره حقوقی تلفنی طلاق از طرف زن
مهران صادقی بهنام رفیعی ساران اکبر هدایی‌ متنق سیدمهرداد توسلی
۳۹۲ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۶۱۹) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

در خصوص سوال شما هر چند حق طلاق برای مرد است اگر با طلاق ندادن عسر و حرجی حاصل شود قاضی زن را طلاق می دهد....

جواب اینکه طلاق ناشی از عسر و حرج یکی از راههای می باشد که می تواند در پایان دادن به به زندگی مشقت بار خانوادگی به زن کمک کند و تشخیص ان به عهده قاضی پرونده است. و در صورتی شرایط و مدارک به نفع زوجه دراین خصوص باشد ومنجر بصدور گواهی عدم سازش شود .رای به طلاق صادر خواهد شد و شرایط ضمن عقد مانع ان نخواهد شد ....
تصمیم دادگاه قاطع است

بله شما می توانید وکالت طلاق بگیرید وزمان طلاس حقوق خودرابگیرید

مشاوره حقوقی تلفنی طلاق از طرف زن
مهران صادقی بهنام رفیعی ساران اکبر هدایی‌ متنق سیدمهرداد توسلی
۳۹۲ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۶۱۹) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

باسلام باتوجه به قانون فعلی حق طلاق بازوج می باشد .وزوج میتواند از طلاق دادن همسر خود خودداری نماید وبهترین راه توافقی است .برای راهنمایی بیشتر درخدمتم

در قانون مدنی وقانون حمایت خانواده حق طلاق بامرد است وزن جهت صدور حکم طلاق بایستی شرایط بندهای دوازده گانه عقدنامه رو داشته باشد واگر دلیل طلاق ازجانب زوجه بلحاظ عسروحرج باشد زوجه بایستی در دادگاه دلایل عسر وحرج ثابت کند والا به سادگی حکم طلاق به نفع زوجه صادر نخواهد شد.

مشاوره حقوقی تلفنی طلاق از طرف زن
مهران صادقی بهنام رفیعی ساران اکبر هدایی‌ متنق سیدمهرداد توسلی
۳۹۲ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۶۱۹) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

بله زوج می تواند طلاق زوجه را ندهد وزوجه برای صدور حکم طلاق بایستی شرایط طلاق را داشته باشد.

با سلام. در صورتی که زن عسر و حرج خود را اثبات کند، قاضی می‌تواند حکم طلاق را صادر کند و گرنه خیر.

با سلام
اگر زوجه در ارامش واسایش باشد ونیازی برای طلاق نداشته باشد زوج می تواند طلاق ندهد ولی اگر شرایط طلاق باشد وزوجه راضی نباشد قاضی حق طلاق به او میدهد وزوج را هم مجبور به طلاق می کند

مشاوره حقوقی تلفنی طلاق از طرف زن
مهران صادقی بهنام رفیعی ساران اکبر هدایی‌ متنق سیدمهرداد توسلی
۳۹۲ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۶۱۹) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

سلام ..

مواردی که قانون به زن حق طلاق را میدهد احصاء شده و در صورت عدم تحقق آنها مرد چنین حقی را دارد

سلام
اگر عسر و حرج حادث نشود تا پایان عمر میتواند طلاق ندهد.

سلام
تشخیص ان به عهده قاضی پرونده است
مرد می تواند زن خود را طلاق ندهد

با سلام در صورتی که بتوانید عسر و حرج خود را ثابت نمایید میتوانید تقاضای طلاق نمایید و دادخواست طلاق یک طرفه از سوی زوجه به دادگاه تقدیم نمایید

با سلام
در صورتیکه زن در زندگی مشترک دچار عسر و حرج شود میتواند درخواست طلاق نماید

باسلام به محضر عالی برسانم ،در قانون مدنی .قانون خمایت خانواده آمده که زوج هرزمانی خواست می تواند طلاق علیه زوجهمطرحکند ولی اگر زوجه بخواهد طلاق اقدام کندبایستی طبق بندهای عقدنامه شرایر طلاق را داشته باشد

با سلام
در صورتیکه زن اثبات نماید که عسر و حرج دارد میتواند از این طریق تقاضای طلاق نماید

در صورتی که اجبار مرد به پرداخت نفقه ممکن نباشد و با موارد عسر و حرج برای زن فراهم شود زن حق طلاق دارد در غیر این صورت خیر.

با سلام
اگر زوجه از زوج راضی باشد چه دلیلی برای طلاق هست ولی اگر یکی از شروط دوازده گانهی قید شده طلاق را که در سند ازدواج
قید شده دارا باشد زوجه می تواند تقاضای طلاق دهد ودادگاه هم زوج را مجبور به طلاق دادن می کند مثل ندادن نفقه و...

با سلام . خیر . در صورت اثبات عسروحرج از سوی زوجه نامبرده میتواند اقدام به جدایی نماید

به مهر
در دعوی تمکین اعلام بفرمایید که ایشان منزل و اثاث البیت جهت زندگی مشترک فراهم ننموده
در باقی امور هم حتما با مشاوره وکیل پیش روید

بله مرد می تواند زن را طلاق ندهد ودادگاه هم بدون دلیل نمی تواند مجبور کند

سلام منوط بر اینکه مواردی که به زن حق طلاق می دهد از قبیل عسر و حرج شوهر می تواند زن را طلاق ندهد

مشاوره‌های حقوقی مرتبط

مشاوره حقوقی تلفنی یکی از سریعترین و بهترین نوع مشاوره است.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با تضمین کیفیت مشاوره ارائه می‌شود.

قبل از رزرو مشاوره حقوقی تلفنی می‌توانید با بررسی وکیل و متخصصین حقوقی بر اساس عملکرد و امتیاز فعالیت تخصصی آنها فرد مناسب جهت دریافت مشاوره حقوقی تلفنی را انتخاب کنید.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با بهترین قیمت و در کوتاه‌ترین زمان ممکن ارائه می‌شود.