لطفا اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
گفتگو با متخصصین آنلاین
۸ متخصص آنلاین

آیا مرد میتواند زن را برای همیشه طلاق ندهد؟

پرسیده شده

با سلام و خسته نباشید
ایا اگر زن هیچکدام از شرایط ضمن عقد را نداشته باشد و همچنین نتواند طلاق خلع بگیرد و مرد راضی به طلاق نباشد با توجه به این شرایط ایا مرد می تواند تا اخر عمر همسر خود را طلاق ندهد؟ایا قاضی اورا مجبور به طلاق نمی کند؟

۹۷,۸۱۷
مشاوره حقوقی تلفنی طلاق از طرف زن
کامیار نهاردانی سمانه برخورداری علیرضا شوری سیدمهرداد توسلی
۶۹۴ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۹ بر اساس (۱,۵۵۰) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

۱۰۴ پاسخ برای این سوال ثبت شده

بله در این صورت مرد میتواند زن را طلاق ندهد و دادگاه نیز بدون دلیل نمیتواند مرد را مجبور به طلاق زن کند.

گفتگو با متخصصین آنلاین
مسعود صالحی فر
مسعود صالحی فر ۰.۰ وکیل پایه یک قوه قضاییه
۵ / ۵ (۱) دیدگاه
توحید میدانی
توحید میدانی ۰.۹ کارشناس ارشد حقوق
۴.۹ / ۵ (۳۴۲) دیدگاه
محمد بابایی فیشانی
محمد بابایی فیشانی ۲.۰ کارشناس ارشد حقوق
۴.۸ / ۵ (۳۴۷) دیدگاه

اصل بر ادامه زندگی است و سیاست حکومت و دولت نیز بر این امر استوار است ولی به مرد حق طلاق داده شده است که با شرایطی می تواند آن را اعمال کند. در خواست طلاق از طرف زوجه استثنا محسوب می شود و باید موارد مستثی وجود داشته باشد تا از این حق استفاده گردد

مشاوره حقوقی تلفنی طلاق از طرف زن
کامیار نهاردانی سمانه برخورداری علیرضا شوری سیدمهرداد توسلی
۶۹۴ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۹ بر اساس (۱,۵۵۰) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

اگرزن ولیل عسروحرج داشته باشد می تواند طلاق بگیرد

باسلام درخصوص سئوال آیامردمیتواندتااخرعمرزن خودراطلاق نده؟ جواب بله مردمیتواندتااخرعمرزن خودراطلاق ندهد وسیستم قضایی وقاضی نمیتواندمردرامجبوربه طلاق همسرخودکند.

با سلام
دادگاه بدون داشتن دلیل موجه قانونی و بدون تقاضای یکی از زوجین هیچ گاه ننمی تواند کسی را طلاق دهد و این مورد جزء موارد غیر قابل طلاق دادن هست.

مشاوره حقوقی تلفنی طلاق از طرف زن
کامیار نهاردانی سمانه برخورداری علیرضا شوری سیدمهرداد توسلی
۶۹۴ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۹ بر اساس (۱,۵۵۰) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

تا زمانی که عسر و حرج حادث نشود تا پایان عمر میتواند طلاق ندهد.

با سلام
فقط در صورت موارد محدود دادگاه می تواند طلاق زن را جاری کند وگرنه تا مرد اقدام نکند هیچ راهی وجود ندارد .
با احترام بهجت

باسلام و ادب
طلاق ناشی از عسر و حرج یکی از راههای می باشد که می تواند در پایان دادن به به زندگی مشقت بار خانوادگی به زن کمک کند و تشخیص ان به عهده قاضی پرونده است. و در صورتی شرایط و مدارک به نفع زوجه دراین خصوص باشد ومنجر بصدور گواهی عدم سازش شود .رای به طلاق صادر خواهد شد و شرایط ضمن عقد مانع ان نخواهد شد ....
تصمیم دادگاه .ملاک عمل خواهد بود

مشاوره حقوقی تلفنی طلاق از طرف زن
کامیار نهاردانی سمانه برخورداری علیرضا شوری سیدمهرداد توسلی
۶۹۴ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۹ بر اساس (۱,۵۵۰) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

هر چند حق طلاق برای مرد است اگر با طلاق ندادن عسر و حرجی حاصل شود حاکم زن را طلاق می دهد

اصل برزندگی مشترک و حفظ بنیاد خانواده است . لذا برای طلاق زن باید دلیل محکمه پسند ارایه نماید

بله مرد می‌تواند زن را طلاق ندهد. ولی از طرفی در شرایطی که زوجین سالها جدا از هم و با اختلافات متعدد باشند می‌توان گفت که دلیل بر کراهت و عسر و حرج میباشد.

مشاوره حقوقی تلفنی طلاق از طرف زن
کامیار نهاردانی سمانه برخورداری علیرضا شوری سیدمهرداد توسلی
۶۹۴ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۹ بر اساس (۱,۵۵۰) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

طبق قانون زن تا دلیل قانونی نداشته باشد نمی تواند طلاق بگیرد بخاطر حفظ کیان خانواده

۷ اردیبهشت ۱۳۹۹

ای کاش در مورد خانم ها هم همین قانون اجرا میشد که آقایون بدون دلیل نتونن طلاق بدن
مرد هر زمان دلش بخواد میتونه کیان خانواده رو بدون هیچ دلیلی بهم بزنه!!

تا زمانی که این موضوع منجر به عسرو حرج زوجه نگردد امکان دارد ولی با اثبات آن توسط زوجه حق طلاق پیدا میکند.

درود برشما
در پاسخ به سوال ۲فرض مطرح است:
فرض اول:زوجین در کنار یکدیگر زندگی میکنند که در اینصورت زوجه بایستی شرایط مستثنی را داشته باشد تا اقدام به طلاق نماید.
فرض دوم:زوجین در کنار یکدیگر زندگی نمیکنند و مدت مدیدی از یکدیگر جدا میباشند لیکن زوج حاضر به طلاق نمیباشد در اینصورت زوجه میتواند با اثبات عسروحرج تقاضای طلاق نماید.

بسمه تعالی : فرض سوال مذکور : در قانون حمایت خانواده اضصلاحاتی صورت گرفته که با عنوان عدم امکان سازش مطرح میباشد و زمانیکه زن از زندگی با مرد خود کراهت داشته باشد ونتواند ادامه زندگی زناشویی دهد و احتمال فساد زن مطرح گردد میتواند با پرداخت مقداری وجه به زوجه خود را مطلقه نماید که معمولا با بذل مقداری مهریه صورت میگیرد اما اینکه بتواند اکراه و کراهت خود را بابا تمکین همسرش اثبات کند جای بحث فراوانی دارد . در کل موضوع درقوانین قدیم تا مرد طلاق نمیداد امکان طلاق برای زن وجود نداشت در قوانین جدید حمایت از خانواده این مورد را با عنوان عدم امکان سازش و شرح فوق مرتفع ساخته و در دادگاهها میتوانید نمونه های زیادی رو ملاحظه بفرمایید

مشاوره حقوقی تلفنی طلاق از طرف زن
کامیار نهاردانی سمانه برخورداری علیرضا شوری سیدمهرداد توسلی
۶۹۴ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۹ بر اساس (۱,۵۵۰) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

خیر ...قانون شرایطی رابرای طلاق توسط زن قرار داده که در صورت اثبات آن شروط یا یکی از آنها امکان طلاق تحقق پیدا میکند

طبق قانون برای دادخواست طلاق زوجه یا باید یکی از شروط مندرج در سند ازدواج محقق گردد و یا یکی از دلایلی که در قانون ذکر گردیده است و بدون وجود این این موارد زن حق طلاق ندارد

مشاوره حقوقی تلفنی طلاق از طرف زن
کامیار نهاردانی سمانه برخورداری علیرضا شوری سیدمهرداد توسلی
۶۹۴ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۹ بر اساس (۱,۵۵۰) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

طبق قانون زن تا دلیل موجه برای عسر و حرج نداشته باشد نمی تواند طلاق بگیرد .

با سلام اگر شروط ضمن عقد محقق نگردد راه دیگری برای زوجه وجود ندارد زمان پیشنهاد می گردد در این خصوص بسیار معقول و منطقی برخورد نمایید وبا سو استفاده از این امکان موجب اذیت و آزار یکدیگر را فراهم نیاورید

با سلام و احترام تفریق جسمانی طولانی مدت و بلا تکلیفی طولانی مدت که کراهت اشد زوجه از زوج می باشد که تبعات آن بی اعتنایی زوج می گردد آرایی از دیوانعالی کشور صادر شده است که با وصف فوق نوعا عسر و حرج تلقی و حکم طلاق را صادر می نماید

مشاوره حقوقی تلفنی طلاق از طرف زن
کامیار نهاردانی سمانه برخورداری علیرضا شوری سیدمهرداد توسلی
۶۹۴ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۹ بر اساس (۱,۵۵۰) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

باسلام،طلاق حق مرد است و قاضی نمی تواند زوج را مجبور به طلاق زوجه نمایید اما چنانچه زندگی زناشویی برای زوجه باعث بوجود امدن عسر و حرجی باشد و زوجه این امر را در دادگاه به اثبات برساند به حکم قاضی می تواند طلاق بگیرد،

میتواند طلاق ندهد مگر اینکه زوجه از جمله دلایلی که موجب باطل شدن عقد را بشود را دارا بشود یا قبلا اون شرایطو داشته بوده و پنهان کرده باشه

با سلام چون شرعا و قانونا اختیار طلاق در دست مرد است مرد می تواند زن را طلاق ندهد

مشاوره حقوقی تلفنی طلاق از طرف زن
کامیار نهاردانی سمانه برخورداری علیرضا شوری سیدمهرداد توسلی
۶۹۴ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۹ بر اساس (۱,۵۵۰) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

بله حق طلاق مختص زوج است . اما در شرایطی که همه حق و حقوق زوجه را پرداخت نماید از جمله مسکن مناسب و خوراک و پوشاک و رفاه و مسایل عاطفی و سایر . تا زوجه دچار عسر و حرج نشود و از دادگاه تقاضای طلاق ننماید.

سلام.در صورت نبودن هیچ گونه عسر و حرجی خیر زن نمیتواند فقط در صورتی که اگر مرد رضایت دهد از زوجه فدیه میگیرد و با طلاق زوجه موافقت میکند.

مشاوره حقوقی تلفنی طلاق از طرف زن
کامیار نهاردانی سمانه برخورداری علیرضا شوری سیدمهرداد توسلی
۶۹۴ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۹ بر اساس (۱,۵۵۰) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

بدون دلیل طلاق ممکن نیست

با سلام
حق طلاق برای مرد است، زن نمیتواند بدون دلیل منطقی طلاق بگیرد

سلام بله این امر امکانپذیر می باشد ولی عقل حکم میکند وقتی دونفر نمیتوانند باهم زندگی کنند و صلاح برند ازهم جد شوند

اگر زن دلیل دال بر عسر حجر داشته باشد میتواند طلاق گرفته در غیر اینصورت خیر نمیتواند از مرد طلاق بگیرد

مشاوره حقوقی تلفنی طلاق از طرف زن
کامیار نهاردانی سمانه برخورداری علیرضا شوری سیدمهرداد توسلی
۶۹۴ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۹ بر اساس (۱,۵۵۰) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

مرد میتواند طلاق ندهد ولی خانم اگر دلایل محکمه پسند داشته باشد میتواند دادخواست طلاق بدهد

باسلام هیچ قانونی برای جبر زوج جهت طلاق بدون علت وجود ندارد

با سلام
بله از نظر قانون مرد میتواند زن را طلاق ندهد...و طلاق از طرف زوج می باشد...مگر از طرف زن عسر و حرج اش در دادگاه به اثبات محکمه برسد

مشاوره حقوقی تلفنی طلاق از طرف زن
کامیار نهاردانی سمانه برخورداری علیرضا شوری سیدمهرداد توسلی
۶۹۴ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۹ بر اساس (۱,۵۵۰) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

خیر در صورتی که زندگی زوجه دچار سختی و عسرو حرج باشد میتواند تقاضای طلاق بنماید.

اگر مرد از هیچ کدام از شروط ۱۲ گانه که در سند نکاح قید شده است عدول نکند ، دلیلی ندارد که زن طلاق بخاوهد واون مرد یک مرد واقعی ونمونه هست که به تمامی تعهداتش عمل میکند
سوالتان را جزئی تر بپرسید

با سلام
در فقه شافعی راه حل بسیار آسانی برای زوجه در این خصوص وجود دارد و به راحتی میتواند طلاق خود را اخذ نماید.اما این راه حل فقط مختص پیروان این مذهب است...

بله. می‌تواند طلاق ندهد ولی دادگاه به اینکه زن قطعا در شرایط عسرو حرج قرار خواهد گرفت توجه می‌کند

مشاوره حقوقی تلفنی طلاق از طرف زن
کامیار نهاردانی سمانه برخورداری علیرضا شوری سیدمهرداد توسلی
۶۹۴ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۹ بر اساس (۱,۵۵۰) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

در خصوص سوال شما هر چند حق طلاق برای مرد است اگر با طلاق ندادن عسر و حرجی حاصل شود قاضی زن را طلاق می دهد....

جواب اینکه طلاق ناشی از عسر و حرج یکی از راههای می باشد که می تواند در پایان دادن به به زندگی مشقت بار خانوادگی به زن کمک کند و تشخیص ان به عهده قاضی پرونده است. و در صورتی شرایط و مدارک به نفع زوجه دراین خصوص باشد ومنجر بصدور گواهی عدم سازش شود .رای به طلاق صادر خواهد شد و شرایط ضمن عقد مانع ان نخواهد شد ....
تصمیم دادگاه قاطع است

بله شما می توانید وکالت طلاق بگیرید وزمان طلاس حقوق خودرابگیرید

مشاوره حقوقی تلفنی طلاق از طرف زن
کامیار نهاردانی سمانه برخورداری علیرضا شوری سیدمهرداد توسلی
۶۹۴ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۹ بر اساس (۱,۵۵۰) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

باسلام باتوجه به قانون فعلی حق طلاق بازوج می باشد .وزوج میتواند از طلاق دادن همسر خود خودداری نماید وبهترین راه توافقی است .برای راهنمایی بیشتر درخدمتم

در قانون مدنی وقانون حمایت خانواده حق طلاق بامرد است وزن جهت صدور حکم طلاق بایستی شرایط بندهای دوازده گانه عقدنامه رو داشته باشد واگر دلیل طلاق ازجانب زوجه بلحاظ عسروحرج باشد زوجه بایستی در دادگاه دلایل عسر وحرج ثابت کند والا به سادگی حکم طلاق به نفع زوجه صادر نخواهد شد.

مشاوره حقوقی تلفنی طلاق از طرف زن
کامیار نهاردانی سمانه برخورداری علیرضا شوری سیدمهرداد توسلی
۶۹۴ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۹ بر اساس (۱,۵۵۰) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

بله زوج می تواند طلاق زوجه را ندهد وزوجه برای صدور حکم طلاق بایستی شرایط طلاق را داشته باشد.

با سلام. در صورتی که زن عسر و حرج خود را اثبات کند، قاضی می‌تواند حکم طلاق را صادر کند و گرنه خیر.

با سلام
اگر زوجه در ارامش واسایش باشد ونیازی برای طلاق نداشته باشد زوج می تواند طلاق ندهد ولی اگر شرایط طلاق باشد وزوجه راضی نباشد قاضی حق طلاق به او میدهد وزوج را هم مجبور به طلاق می کند

مشاوره حقوقی تلفنی طلاق از طرف زن
کامیار نهاردانی سمانه برخورداری علیرضا شوری سیدمهرداد توسلی
۶۹۴ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۹ بر اساس (۱,۵۵۰) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

سلام ..

مواردی که قانون به زن حق طلاق را میدهد احصاء شده و در صورت عدم تحقق آنها مرد چنین حقی را دارد

سلام
اگر عسر و حرج حادث نشود تا پایان عمر میتواند طلاق ندهد.

سلام
تشخیص ان به عهده قاضی پرونده است
مرد می تواند زن خود را طلاق ندهد

با سلام در صورتی که بتوانید عسر و حرج خود را ثابت نمایید میتوانید تقاضای طلاق نمایید و دادخواست طلاق یک طرفه از سوی زوجه به دادگاه تقدیم نمایید

با سلام
در صورتیکه زن در زندگی مشترک دچار عسر و حرج شود میتواند درخواست طلاق نماید

باسلام به محضر عالی برسانم ،در قانون مدنی .قانون خمایت خانواده آمده که زوج هرزمانی خواست می تواند طلاق علیه زوجهمطرحکند ولی اگر زوجه بخواهد طلاق اقدام کندبایستی طبق بندهای عقدنامه شرایر طلاق را داشته باشد

با سلام
در صورتیکه زن اثبات نماید که عسر و حرج دارد میتواند از این طریق تقاضای طلاق نماید

در صورتی که اجبار مرد به پرداخت نفقه ممکن نباشد و با موارد عسر و حرج برای زن فراهم شود زن حق طلاق دارد در غیر این صورت خیر.

با سلام
اگر زوجه از زوج راضی باشد چه دلیلی برای طلاق هست ولی اگر یکی از شروط دوازده گانهی قید شده طلاق را که در سند ازدواج
قید شده دارا باشد زوجه می تواند تقاضای طلاق دهد ودادگاه هم زوج را مجبور به طلاق دادن می کند مثل ندادن نفقه و...

با سلام . خیر . در صورت اثبات عسروحرج از سوی زوجه نامبرده میتواند اقدام به جدایی نماید

به مهر
در دعوی تمکین اعلام بفرمایید که ایشان منزل و اثاث البیت جهت زندگی مشترک فراهم ننموده
در باقی امور هم حتما با مشاوره وکیل پیش روید

بله مرد می تواند زن را طلاق ندهد ودادگاه هم بدون دلیل نمی تواند مجبور کند

سلام منوط بر اینکه مواردی که به زن حق طلاق می دهد از قبیل عسر و حرج شوهر می تواند زن را طلاق ندهد

تا زمانیکه دادخواست طلاق به دادگاه ارائه نشود قاضی تصمیمی نمیگیرد شما داخواست طلاق به دادگاه خانواده بدهید تا درمورد خواسته شما تصمیم گیری کند

سلام با آرزوی بهروزی برای شما، بدون احراز عسر و حرج امکان طلاق از سوی زوجه نیست مگر با بذل مهریه

باسلام اگرزوجه طبق بندهای عقدنامه شرایط طلاق تداشته باشد زوج می تواندبا طلاق مخالفت کرده ومانع صدور گواهی عدم سازش وطلاق گردد ودادگاه وی را مکلف به طلاق نمی توانند بکنند.

هر چند حق طلاق برای مرد است ولی اگر با طلاق ندادن مرد، عسر و حرجی حاصل شود حاکم زن را طلاق می دهد

باسلام براساس قانون م۱۱۳۳قانون مدنی حق طلاق بارمرد هستش مگر درموارد استثنایی اگرآن مواردموجودنباشد وزوج نفقه را هم پرداخت نماید متاسفانه زن نمیتواند طلاق بگیرد

با سلام.با شرایط و استثناهایی زن می تواند طلاق بگیرد.که نمونه آن عسر و حرج می باشد.البته باید با مستندات قوی ثابتش کرد.و همچنین سیستم قضایی نمی تواند مرد را مجبور به طلاق دادن زنش نماید.

سلام زن بدون اثبات دلیل محکمه پسند نمیتواند از زوج طلاق بگیرد.

سلام
بله زیرا طلاق از عقود تشریفاتی ایقاعی محسوب می شود و با اراده زوج واق می گردد

بله مگر اینکه عسر و حرج زن در دادگاه ثابت شود .

با سلام بله حق طلاق با زوج است و زوجه برای طلاق باید شرایط مذکور در قانون را داشته باشد.

درود بله زوج می تواند تا اخر عمر زن را طلاق ندهد.ودادگاه هم نمی تواند بدون دلیل زوج را مجبور کند که طلاق دهد.

بله حق طلاق طبق قانون بامرد است وزن درصورتی می توانند حق طلاق بگیریدزوج ازبند ۱۲ گانه عقدنامه تخلف کند ودیگراینکه زن دادخواست طلاق بلحاظ عسروحرج مطرح نماید وباشهود ودلایل کافی ثابت نماید درعسروحرج بسر می برد.

بله حق طلاق طبق قانون بامرد است وزن درصورتی می توانند حق طلاق بگیریدزوج ازبند ۱۲ گانه عقدنامه تخلف کند ودیگراینکه زن دادخواست طلاق بلحاظ عسروحرج مطرح نماید وباشهود ودلایل کافی ثابت نماید درعسروحرج بسر می برد.

دادگاه مرد را نمی تواند مجبور به طلاق نماید اگر زن ادله مثبته ارائه ننماید

با درود حق طلاق با مرد است اگر زوجه شرایط تقاضای طلاق را نداشته باشد، دادگاه نمبتواند راسا طلاق زوجه را دهد.

با سلام درصورت مفارقت طولانی و اثبات عدم امکان ادامه زندگی و با استفاده از ماده ۱۱۴۶ قانون مدنی امکان طلاق هست .

بادرود. حق طلاق بامرد هست اگر شرایط ضمن عقد رو مرد داشته قاضی نمیتواند حکم به طلاق بدهد

نه دادگاه و نه هیچ مرجع دیگری نمیتواند بدون وجود دلیل قانونی مرد را مجبور به طلاق دادن همسر خود کند

قاضی بدون دلیل موجه نمیتواند حکم طلاق را صادر نماید

بادرود. بله میتواند درقوانین حق طلاق بامرد است مگر وکالت این حق به زن تنفیذ شده باشد

هیچ کدام از عقود اسلامی نمی توانند یک انسان را بطور کامل از حقوق انسانی محروم نماید حتی در عقد نکاح با تمامیت اهمیت و حرمتی که دارد اگر ثابت شود مخل زندگانی یک فرد است و تحت هیچ شرایطی امکان ادامه زندگی نیست حاکم شرع ( قاضی ) می تواند با حفظ حقوق زوج حکم بر الزام زوج به طلاق نماید .

با سلام و احترام هیچ قانونی در هیچ جای دنیا نوشته نشده که آزادی مطلق یک انسان را بگیرد ...البته در قاون مواردی ذکر شده که زوجه از زوج کراهت دارد و نمی خواهد با او زندگی کند و هیچ یک از شرایط ضمن عقد را هم ندارد برای طلاق ....لذا در بعضی موارد با بخشیدن مهریه مبادرت به طلاق می کند که البته در این زمینه چند نظر مترتب است که بعضی از فقها در خصوص طلاق رجعی یا طلاق خلع مباحثی را مطرح کردند ...البته در طلاق قضایی بخشیدن مهریه شرط نیست .

بنام خدا،در صورت قرار گرفتن در شرایط عسر و حرج زن میتواند تقاضای طلاق دهد.

با سلام مرد میتواند زن خود را طلاق ندهد

دادگاه بدون دلایل کافی قادر به الزام زوج به طلاق نمی باشد

سلام
طلاق از طرف مرد است...و میتواند

سلام .طلاق طبق قانون به دست مرد است اما طبق قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۱ در شرایطی زن میتواند دادخواست طلاق بدهد ویکی از این موارد جایی است که زن بتواند عسرو حرج زندگی با زوج را ثابت کند اگر این موارد که طلاق به درخواست زوجه است امکان پذیر نباشد بله میتوانید زن را طلاق ندهیدبنا دادگاه و مصلحت جامعه نیز بر ادامه زندگی مشترک میباشد.

طلاق در شرایط زندگی متعارف و انجام وظایف زوجیت از جمله حسن رفتار و پرداخت نفقه نمیتونه دلیل برای طلاق به درخواست زوجه باشد. مگر اینکه عسر و حرج در ادامه رابطه زوجیت وجود داشته باشه

با سلام اگر زن دلیل عسروحج داشت گرفتن طلاق امکان پذیر است

با سلام، در صورت اثبات عسر و حرج زوجه طلاق صورت خواهد پذیرفت وگرنه بدون شرایط عسر و حرج و بدون درخواست زوج برای طلاق، طلاق از ناحیه زوجه محقق نخواهد شد.

با سلام اگر زن دلیل عسروحرج داشته باشد می‌تواند جدا شود

درود
تا زمانی که زوجه نتواند عسر حرج خود را اثبات نمایید نمی تواند درخواست طلاق کند ولی اگر زوج شرایط مناسب برای زوجه مهیا نکند و این برای دادگاه احراز شود اگرچه بدون رضایت زوج باشد حکم طلاق حتی بصورت غیابی صادر می نماید

طلاق از حقوق مرد است و میتوانید طلاق ندهد

سلام و ارادت
خیر در صورت اثبات عسر و حرج زن میتواند طلاق بگیرد .

اگر زن دلایلی بر عسرو حرج نتواند ارائه دهد دادگاه نمی تواند زوج را مجبور به طلاق نماید

با سلام و درود
اگر توافق حاصل نشود و زوجه نتواند عسروحرج خود را ثابت نماید و وکالت در طلاق نیز نداشته باشند خیر راهی وجود ندارد.

سلام
تا زمانیکه عسر و حرج ثابت نشود
میتواند طلاق ندهد

با درود و احترام

تا زمانی که علت قانونی برای الزام به طلاق نباشد شوهر حق دارد همسر خود را طلاق ندهد.

در این فرض سوال زوجه فقط به ۲ روش می تواند طلاق بگیرد:

۱- طلاق به سبب عدم پرداخت نفقه

۲- طلاق به سبب عسر و حرج. **عسر و حرج عبارت است از به وجود آمدن وضعیتی که ادامه‌ی زندگی را برای زوجه با مشقت همراه ساخته و تحمل آن مشکل باشد و موارد ذیل در صورت احراز توسط دادگاه صالح از مصادیق عسر و حرج محسوب می‌گردد:

۱- ترک زندگی خانوادگی توسط زوج حداقل به مدت شش ماه متوالی و یا نه ماه متناوب در مدت یک سال بدون عذر موجه.

۲- اعتیاد زوج به یکی از انواع مواد مخدر و یا ابتلا وی به مشروبات الکلی که به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و امتناع یا عدم امکان الزام وی به ترک آن در مدتی که به تشخیص پزشک برای ترک اعتیاد لازم بوده است.

۳- محکومیت قطعی زوج به حبس پنج سال یا بیشتر.

۴- ضرب و شتم یا هرگونه سوءرفتار مستمر زوج که عرفا با توجه به وضعیت زوجه قابل تحمل نباشد.

۵- ابتلای زوج به بیماری‌های صعب‌العلاج روانی یا ساری یا هر عارضه‌ی صعب‌العلاج دیگری که زندگی مشترک را مختل نماید.

موارد فوق مانع از آن نیست که دادگاه در سایر مواردی که عسر و حرج زن در دادگاه احراز شود، حکم طلاق صادر نماید.

با درود و احترام
الزام مرد به طلاق نیازمند دلیل محکمه پسند بوده و بدون دلیل نمی‌توان مردی را به طلاق همسرش اجبار کرد.
موفق باشید

سلام زوجه شرایط عسر وحرج را بتواند به اثبات برساند میتواند طلاق بگیرد موفق باشید

با سلام در هیچ دادگاهی بدون دلیل طلاق صورت نمی گیرد ...و دادگاه مرد را نیز نمی تواند بدون دلیل مجبور به طلاق کند

با سلام . اگر در خواست طلاق از طرف زوجه( بدلیل عسروحرج و....) مورد قبول دادگاه قرار نگیرد بله زوج میتواند برای همیشه زوجه را طلاق ندهد.

با سلام بله در این صورت مرد میتواند زن را طلاق ندهد و دادگاه نیز بدون دلیل نمیتواند مرد را مجبور به طلاق زن کند.

با سلام، یا مرد باید زن را طلاق دهد یا زن با اثبات عسر وحرج می تواند طلاق بگیرد

درود
در صورت نبود دلایل قانونی برای طلاق از ناحیه زوجه ، دادگاه زوج را الزام به طلاق نمیکند .

با درود حق طلاق با مرد است، زوجه می‌بایست بتواند عسر و حرج خویش را اثبات نماید تا در دعوای طلاق موفق شود

مشاوره‌های حقوقی مرتبط

مشاوره حقوقی تلفنی یکی از سریعترین و بهترین نوع مشاوره است.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با تضمین کیفیت مشاوره ارائه می‌شود.

قبل از رزرو مشاوره حقوقی تلفنی می‌توانید با بررسی وکیل و متخصصین حقوقی بر اساس عملکرد و امتیاز فعالیت تخصصی آنها فرد مناسب جهت دریافت مشاوره حقوقی تلفنی را انتخاب کنید.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با بهترین قیمت و در کوتاه‌ترین زمان ممکن ارائه می‌شود.