لطفا اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
گفتگو با متخصصین آنلاین
۲۵ متخصص آنلاین

میتواند از طریق دوربین مدار بسته و پلاک ماشینش ورود و رابطه اون اقا را با من را ثابت کند؟

پرسیده شده

من و همسرم جدا زندگی میکنیم طلاق ولی نگرفتیم؛ من با یک اقا اشنا شدم و این اقا چندین بار به منزل من مهمان امده است؛ حیاط مجتمع دارای دوربین است، ایا شوهر من میتواند از طریق دوربین مدار بسته و پلاک ماشینش ورود و رابطه اون اقا را با من را ثابت کند؟ داخل اپارتمان دوربین نیست فقط حیاط مجتمع دوربین هست ؛ همسرم اون آقا رو میشناسه قبلا رابطه کاری داشتن انگار ؛ میتونه اون اقا انکار کند که به خانه من امده است؟ چون تعداد واحد زیادی در اپارتمان ما هست و همه ی اهالی و مهمان ها از یک در ورود و خروج دارند

مشاوره حقوقی تلفنی روابط نا مشروع
امیر ضیغمی فردین حسین نژاد بیتا اخوان مدرس مصطفی فیروزی
۶۲۰ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۱,۲۷۳) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

۲۶ پاسخ برای این سوال ثبت شده

اگر در ساعات غیر عادی شبانه روز رفت و امد می کردند طبعا موضوع پرسش برانگیز می شود .

گفتگو با متخصصین آنلاین
سعیده کریم فر
سعیده کریم فر ۰.۸ کارشناس حقوقی
۴.۹ / ۵ (۶۵) دیدگاه
مونا عابدی
مونا عابدی ۴.۱ کارشناس حقوقی
۴.۶ / ۵ (۱۹۶) دیدگاه
علی محبی
علی محبی ۶.۶ کارشناس حقوقی
۴.۶ / ۵ (۴۲) دیدگاه

با سلام
اگر این موضوع موجب طرح شکایت در مرجع قضایی شود و مرجع مربوط دستور بازبینی دوربین مداربسته را بدهد، خروجی دوربین قابل استناد است اما اثبات اینکه فرد مورد نظر به منزل شما نیامده است، با توجه به شناخت قبلی همسرتان از ایشان، با دشواری روبروست اما غیر ممکن نیست.
موفق باشید

مشاوره حقوقی تلفنی روابط نا مشروع
امیر ضیغمی فردین حسین نژاد بیتا اخوان مدرس مصطفی فیروزی
۶۲۰ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۱,۲۷۳) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

امکان پیگیری موضوع با استناد به تصاویر دوربین ها وجود دارد .

اگر همسر شما مدرک دیگری هم دارد می تواند از مقام قضایی دستور بازبینی دوربین ها رو بخواهد

استناد به تصاویر ضبط شده به عنوان اماره ممکن است.

مشاوره حقوقی تلفنی روابط نا مشروع
امیر ضیغمی فردین حسین نژاد بیتا اخوان مدرس مصطفی فیروزی
۶۲۰ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۱,۲۷۳) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

استناد به تصاویر ضبط شده به عنوان اماره امکانپذیر است

باسلام
اگرصرفا در حیاط دوربین است خیر دلیل نمیشود

اگر طرح شکایت علیه شما نمایند می توانند از مقام قضایی بخواهند دستور بازرسی دوربین صادر نمایند

مشاوره حقوقی تلفنی روابط نا مشروع
امیر ضیغمی فردین حسین نژاد بیتا اخوان مدرس مصطفی فیروزی
۶۲۰ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۱,۲۷۳) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

باسلام
با توجه به اماره بودن فیلم اگر دلایل دیگری جهت اثبات ادعا وجود نداشته باشد خیر به نتیجه نخواهد رسید

با سلام، با باز بینی دوربین امکان هستش ولی سخته

سلام ثابت کردن این موضوع خیلی سخت است همسر شما حتی با بازبینی دوربین ها فقط می تونن وارد شدن اون آقا رو به مجتمع را ثابت کنن ولی اگر در این میان دوتا از همسایه ها رو به عنوان شاهد معرفی کنن که آنها شاهد وارد شدن آقا به منزل شخصی شما باشن باز هم نمیشه داشتن رابطه نامشروع رو ثابت کرد و دعوا قرار منع تعقیب می خورد

مشاوره حقوقی تلفنی روابط نا مشروع
امیر ضیغمی فردین حسین نژاد بیتا اخوان مدرس مصطفی فیروزی
۶۲۰ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۱,۲۷۳) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

بنام خدا،میتوانید به تصاویر دوربین ها بعنوان اماره استناد کنید.

با درود بله امکان پذیر است و قابل استناد

با احترام فیلم دوربین ها بعنوان اماره قابل استناد است

باسلام درصورت طرح شکایت ممکن است همه تحقیقات مد نظر در اینخصوص پیگیری گردد.

مشاوره حقوقی تلفنی روابط نا مشروع
امیر ضیغمی فردین حسین نژاد بیتا اخوان مدرس مصطفی فیروزی
۶۲۰ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۱,۲۷۳) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

سلام به استناد دوربین های مداربسته قابل پیگیری است موفق باشید

درود
قابل استناد است ولی به تنهایی مثبت رابطه نامشروع نمی باشد .

مشاوره حقوقی تلفنی روابط نا مشروع
امیر ضیغمی فردین حسین نژاد بیتا اخوان مدرس مصطفی فیروزی
۶۲۰ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۱,۲۷۳) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

سلام و ارادت، صرف اینکه آقایی به داخل مجتمع چند واحدی ورود کند از مصادیق رابطه نامشروع با زنی در داخل یکی از واحد ها نمی باشد، لکن اگر مدارک دیگری که این رابطه را بنوعی ثابت کند آنوقت دوربین موید آنها خواهد بود،موفق

بلی امکانش هست از این طریق پیگیری بشه

سلام تصاویر ضبط شده به عنوان اماره است

مشاوره حقوقی تلفنی روابط نا مشروع
امیر ضیغمی فردین حسین نژاد بیتا اخوان مدرس مصطفی فیروزی
۶۲۰ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۱,۲۷۳) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

درود
ورود به حیاط دلیل بر ورود به منزل شما نیست مگر قرائن و امارات یا دلایل دیگری موجود باشد.

با سلام و احترام

استناد به فیلم دوربین ها در کنار سایر ادله می تواند موثر باشد و به تنهایی کفایت نمی کند.

بااحترام
شما جرم رابط نامشروع انجام داده اید و محرز میگردد

مشاوره حقوقی تلفنی روابط نا مشروع
امیر ضیغمی فردین حسین نژاد بیتا اخوان مدرس مصطفی فیروزی
۶۲۰ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۱,۲۷۳) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

درود بر شما . چنانچه از شما شکایت شود موضوع قابل پیگیری و بازبینی دوربین ممکن میباشد

تنها فیلم دوربین کفایت نمی کند

مشاوره حقوقی تلفنی روابط نا مشروع
امیر ضیغمی فردین حسین نژاد بیتا اخوان مدرس مصطفی فیروزی
۶۲۰ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۱,۲۷۳) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

در صورت شکایت توسط همسر، امکان بازبینی دوربین ها وجود دارد.
و اون اقا باید بعنوان کسی که در مظان اتهام است ازخود دفاع کند در ان مجتمع با چه شخص یا اشخاصی کار داشته است.

مشاوره‌های حقوقی مرتبط

مشاوره حقوقی تلفنی یکی از سریعترین و بهترین نوع مشاوره است.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با تضمین کیفیت مشاوره ارائه می‌شود.

قبل از رزرو مشاوره حقوقی تلفنی می‌توانید با بررسی وکیل و متخصصین حقوقی بر اساس عملکرد و امتیاز فعالیت تخصصی آنها فرد مناسب جهت دریافت مشاوره حقوقی تلفنی را انتخاب کنید.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با بهترین قیمت و در کوتاه‌ترین زمان ممکن ارائه می‌شود.