لطفا اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
گفتگو با متخصصین آنلاین
۳۰ متخصص آنلاین

خونه جز اموال ارثیه حساب میشه چیکار میتونیم انجام بدیم؟

پرسیده شده

ما چند سال پیش خونه مسکن مهر خریدیم وکالتنامه ای،الان صاحب خونه فوت کرده و خونه جز اموال ارثیه حساب میشه

مشاوره حقوقی تلفنی انحصار وراثت و ارث
مینا محمدی سحر دشتی داغیانی زینب علیپور بیتا اخوان مدرس
۵۶۴ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۲۵۶) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

۲۳ پاسخ برای این سوال ثبت شده

اگر قولنامه دارید خیر ولی اگر قولنامه ندارید وکالتنامه نیز دیگر باطل است.

گفتگو با متخصصین آنلاین
توحید میدانی
توحید میدانی ۰.۹ کارشناس ارشد حقوق
۴.۹ / ۵ (۳۶۱) دیدگاه
محمد بابایی فیشانی
محمد بابایی فیشانی ۲.۰ کارشناس ارشد حقوق
۴.۸ / ۵ (۳۵۱) دیدگاه
سعیده کریم فر
سعیده کریم فر ۱.۱ کارشناس حقوقی
۴.۸ / ۵ (۱۷۸) دیدگاه

با احترام وکالتنامه با فوت باطل میشود

مشاوره حقوقی تلفنی انحصار وراثت و ارث
مینا محمدی سحر دشتی داغیانی زینب علیپور بیتا اخوان مدرس
۵۶۴ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۲۵۶) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

سلام
وکالت نامه مزبور باطل شده اما می توانید به ورثه متوفی مراجعه کنید. راه حل قانونی وجود دارد.

وکالتنامه با فوت وکیل یا موکل منفسخ و بی اعتبار می شود.

اگر قولنامه ای فی باین نیست وکالتنامه با فوت باطل است

مشاوره حقوقی تلفنی انحصار وراثت و ارث
مینا محمدی سحر دشتی داغیانی زینب علیپور بیتا اخوان مدرس
۵۶۴ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۲۵۶) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

باسلام
وکالتنامه با فوت باطل خواهد شد .

با سلام
بعد از فوت وکالت باطل می‌شود

با فوت وکیل یا موکل وکالتنامه باطل است مگر اینکه مبایعه نامه داشته باشید

مشاوره حقوقی تلفنی انحصار وراثت و ارث
مینا محمدی سحر دشتی داغیانی زینب علیپور بیتا اخوان مدرس
۵۶۴ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۲۵۶) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

درود
وکالتنامه با فوت منفسخ می شود و مالکیتی ندارید مگر مبایعه نامه داشته باشید.

با درود شما مالک هستید الزام به تنظیم سند رسمی علیه وراث بعنوان مالکین جدید مطرح بفرمائید

وکالت نامه باطل است اما اگر قرارداد دارید معتبر است.

مشاوره حقوقی تلفنی انحصار وراثت و ارث
مینا محمدی سحر دشتی داغیانی زینب علیپور بیتا اخوان مدرس
۵۶۴ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۲۵۶) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

بادرودوسلام وکالت نامه با فوت وکیل یا موکل باطل و بی اعتبار می گردد.

باسلام محضر شما بزرگوار
عنایت داشته باشید اگر به صورت وکالتی خریدید که با فوت باطل می شود . اگر مبایعه نامه دارید باطل نیست .

درصورتی که قولنامه داشته باشید میتوانید وراث رادملزم به انتقال نمایید

درود:وکالت نامه بعد از فوت اثر قانونی ندارد واز بین میرود،از طریق ورثه اقدام نماید.

مشاوره حقوقی تلفنی انحصار وراثت و ارث
مینا محمدی سحر دشتی داغیانی زینب علیپور بیتا اخوان مدرس
۵۶۴ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۲۵۶) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

اگر در کنار وکالتنامه مبایعه نامه تنظیم شده است، دادخواست اثبات وقوع بیع و الزام به تنظیم سند رسمی را به طرفیت وراث از طریق دفاتر خدمات قضایی ثبت کنید.

بااحترام
به طرفیت وراث الزام به تنظیم سند نمایید

مشاوره حقوقی تلفنی انحصار وراثت و ارث
مینا محمدی سحر دشتی داغیانی زینب علیپور بیتا اخوان مدرس
۵۶۴ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۲۵۶) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

با سلام وکات نامه که با فوت باطل میشه اما اگر قولنامه دارید باستناد آن بطرفیت ورثه دادخواست بدید.

باسلام وکالت نامه منفسخ می شود امااگرقولنامه دارید به طرفیت وراث طرح دعوی نمایید.

با سلام
پس از فوت وکالتنامه منفسخ شده است اما با توجه به مستندات موجود از جمله مدارک پرداخت ثمن ، شهادت شهود و وکالتنامه مذکور می توانید اقدام حقوقی مقتضی انجام دهید.

مشاوره حقوقی تلفنی انحصار وراثت و ارث
مینا محمدی سحر دشتی داغیانی زینب علیپور بیتا اخوان مدرس
۵۶۴ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۲۵۶) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

باسلام

در صورت وجود مبایعه نامه مشمول ترکه نمیباشد و در صورت عدم وجود مبایعه نامه با شهادت شهود نیز بیع شما میتواند اثبات شود.

سلام وکالت نامه باطل است.

با شلام و درود . اگر قولنامه داشته باشید خیر اما اگر قولنامه نداشته باشید وکالتنامه نیز باطل میگردد .

مشاوره‌های حقوقی مرتبط

مشاوره حقوقی تلفنی یکی از سریعترین و بهترین نوع مشاوره است.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با تضمین کیفیت مشاوره ارائه می‌شود.

قبل از رزرو مشاوره حقوقی تلفنی می‌توانید با بررسی وکیل و متخصصین حقوقی بر اساس عملکرد و امتیاز فعالیت تخصصی آنها فرد مناسب جهت دریافت مشاوره حقوقی تلفنی را انتخاب کنید.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با بهترین قیمت و در کوتاه‌ترین زمان ممکن ارائه می‌شود.