لطفا اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
گفتگو با متخصصین آنلاین
۷ متخصص آنلاین

اگه من کلیپی بسازم ممکنه جرم باشه و از من شکایت کنه کسی؟

پرسیده شده

سلام
۱-من کلیپ آموزشی میخوام بسازم قطعا کلیپ ها رو طبق کتابهایی که دارم میخونم مثلا در رشته حقوق میسازم به طور مثال در حیطه حقوق تجارت از مطالعات کتاب اسکینی استفاده کنم

۲-من در چه صورت میتونم بی دردسر کلیپ بسازم و مراحل قانونیش چیه؟

مشاوره حقوقی تلفنی جرایم رایانه ای
محمد هادی معماری فرهاد امینی هادی علوی خوشحال چیا کهزاد
۴۰۰ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۱۲۷) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

۲۹ پاسخ برای این سوال ثبت شده

اگر برای استفاده شخصی و در حد استفاده در پیج شخصی و ..... باشد منع قانونی برای این امر وجود ندارد .

گفتگو با متخصصین آنلاین
حسین امامی
حسین امامی ۱.۷ کارشناس حقوقی
۴.۹ / ۵ (۲۴۶) دیدگاه
امید داوری
امید داوری ۳.۳ کارشناس ارشد حقوق
۴.۸ / ۵ (۱۴۲) دیدگاه
رضا رستمی
رضا رستمی ۱۰.۰ کارشناس حقوقی
۴.۸ / ۵ (۷۷۵) دیدگاه

با درود اگر منبع را بیان کنید، خیر وصف مجرمانه ندارد

مشاوره حقوقی تلفنی جرایم رایانه ای
محمد هادی معماری فرهاد امینی هادی علوی خوشحال چیا کهزاد
۴۰۰ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۱۲۷) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

با سلام بله میتوانید

باید منبع را ذکر کنید .

با احترام با ذکر منبع مشکلی ندارد.

مشاوره حقوقی تلفنی جرایم رایانه ای
محمد هادی معماری فرهاد امینی هادی علوی خوشحال چیا کهزاد
۴۰۰ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۱۲۷) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

بنام خدا،با ذکر منابع و مآخذ منعی ندارد.

باسلام اگر با ذکر منبع باشد و سو استفاده نباشد جرم نخواهد بود.

باسلام
باذکرمنابع وماخذاعم از(ارجاع درون متنی )یاارجاع به منابع وماخذدرپایان کلیپ هاجرم سرقت ادبی تحقق پیدانمی نماید نگران نباشید.

مشاوره حقوقی تلفنی جرایم رایانه ای
محمد هادی معماری فرهاد امینی هادی علوی خوشحال چیا کهزاد
۴۰۰ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۱۲۷) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

اگر محتوای مجرمانه نداشته باشد منع قانونی ندارد

بهتر است منابع را ذکر نمایید

با سلام چناچه منبع را ذکر کنید وصف مجرمانه ندارد و میتوانید کلیپ مذکور را بسازید.

مشاوره حقوقی تلفنی جرایم رایانه ای
محمد هادی معماری فرهاد امینی هادی علوی خوشحال چیا کهزاد
۴۰۰ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۱۲۷) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

با سلام
کلیپ ساختن آزادانه است و هیچ منع قانونی ندارد. صرفا باید توجه داشته باشید که محتوای کلیپ اشکال شرعی و یا وصف مجرمانه نداشته باشد و همچنین موجب تضییع حق دیگران نشود.

وصف مجرمانه ندارد و مجازاتی نیز ندارد .

سلام با ذکر منبع مشکلی ندارد ...

با سلام در صورت ذکرمنابع وماخذ خواه ارجاع درون متنی باشد خواه ارجاع به منابع وماخذدرپایان کلیپ ها جرم سرقت ادبی تحقق نمی یابد.

مشاوره حقوقی تلفنی جرایم رایانه ای
محمد هادی معماری فرهاد امینی هادی علوی خوشحال چیا کهزاد
۴۰۰ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۱۲۷) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

سلام
اگر بر اساس موازین قانونی باشد و وصف محرمانه نداشته باشد مانعی ندارد.

با احترام اگر منبع را ذکر نمایید خیر مشکلی نیست ولی ....

مشاوره حقوقی تلفنی جرایم رایانه ای
محمد هادی معماری فرهاد امینی هادی علوی خوشحال چیا کهزاد
۴۰۰ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۱۲۷) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

مانعی برای ساخت کلیپ نیست

باسلام
ساختن کلیپ های آموزشی در فضای مجازی اگر مصداق توهین به اشخاص یا کپی برداری و جعل عناوین نباشه و تراوشات تحقیقاتی فکری شما باشه و در برخی جاها هم اگر استناد به مطالب محققینی دارید ، ذکر نام و کتاب و تحقیقاتشان را قید نمایید تا ابهام و ایهامی وجود نداشته باشد منع قانونی نخواهد داشت.

سلام خیر ایرادی نداره اما حتما با ذکر منبع باشه

مشاوره حقوقی تلفنی جرایم رایانه ای
محمد هادی معماری فرهاد امینی هادی علوی خوشحال چیا کهزاد
۴۰۰ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۱۲۷) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

با احترام
مشکلی ندارد

مشکلی در این مورد نیست

در صورت ذکر منبع مشکلی ندارد

مشاوره حقوقی تلفنی جرایم رایانه ای
محمد هادی معماری فرهاد امینی هادی علوی خوشحال چیا کهزاد
۴۰۰ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۱۲۷) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

منابع ماخذ آن نیز بیان کنید

با ذکر منابع مورد استفاده به نظر نمی رسد مشکلی ایجاد شود

مشاوره حقوقی تلفنی جرایم رایانه ای
محمد هادی معماری فرهاد امینی هادی علوی خوشحال چیا کهزاد
۴۰۰ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۱۲۷) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

با سلام و احترام
ذکر منابع ضروری است و مطالب ارائه شده را به خود منصوب نکنید و از کلیبهای آموزشی دیگران نیز کبی نکنید

باسلام
منبع قید شود مانعی نیست

سلام. اقتباس و مطالعه از کتب دیگران و ترویج آن نه تنها جرم نیست بلکه مناسب و پسندیده است. این امر در زمانی موجب جرم انگاری میشود که موجب نقض حقوق مالکیت فکری و حقوق دیگران شود.

بهتر است منبع را ذکر نمایید

مشاوره‌های حقوقی مرتبط

مشاوره حقوقی تلفنی یکی از سریعترین و بهترین نوع مشاوره است.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با تضمین کیفیت مشاوره ارائه می‌شود.

قبل از رزرو مشاوره حقوقی تلفنی می‌توانید با بررسی وکیل و متخصصین حقوقی بر اساس عملکرد و امتیاز فعالیت تخصصی آنها فرد مناسب جهت دریافت مشاوره حقوقی تلفنی را انتخاب کنید.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با بهترین قیمت و در کوتاه‌ترین زمان ممکن ارائه می‌شود.