لطفا اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
گفتگو با متخصصین آنلاین
۲۲ متخصص آنلاین

شکایت کیفری برای سفته در چه صورتی امکان پذیر است؟

پرسیده شده

سلام
1-آیا پولی که 4ماه پیش به شخصی دادیم و سفته گرفتیم میتوانیم شکایت کیفری علیه ایشان کنم یا حقوقی میباشد؟
2-شرایط شکایت کیفری سفته چگونه است؟
3- سفته چه خوبی نسبت به چک دارد که معمولا میگویند سفته از چک بهتر است؟
ممنون از راهنمایی های خوبتون

۲۸,۲۵۴
مشاوره حقوقی تلفنی سفته
آناهیتا احمدی عبدالرضا مبارکی محمد همتی پور فاطمه مرادی حقیقت
۵۹۱ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۳۶۰) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

۲۱ پاسخ برای این سوال ثبت شده

1.حقوقی میباشد.2.برای وصول سفته باید از طریق حقوقی اقدام کنید و امکان شکایت کیفری نمیباشد.3.خیر در حال حاضر مطالبه چک بهتر از سفته میباشد.موید باشید

گفتگو با متخصصین آنلاین
باقر رحیمی
باقر رحیمی ۰.۴ کارشناس حقوقی
۴.۹ / ۵ (۲۵) دیدگاه
امید داوری
امید داوری ۴.۲ کارشناس ارشد حقوق
۴.۸ / ۵ (۱۹۲) دیدگاه
سعیده کریم فر
سعیده کریم فر ۰.۸ کارشناس حقوقی
۴.۹ / ۵ (۶۵) دیدگاه

دادن پول به دیگری کیفری و جرم نیست .
لذا می توانید ازطریق حقوقی اقدام کنید

مشاوره حقوقی تلفنی سفته
آناهیتا احمدی عبدالرضا مبارکی محمد همتی پور فاطمه مرادی حقیقت
۵۹۱ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۳۶۰) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

با سلام - از طریق سفته فقط میتوانید شکایت حقوقی کنید وکیفری مصداق ندارد . فرق بین سفته وچک بر اساس توافقات وبرداشت طرفین از توافقات میباشد .ولی هر کدام آثار حقوقی مترتب به خودش را دارد .

سفته شکایت کیفری ندارد

سلام
شکایت حقوقی می توانید اقدام کنید
سفته شکایت کیفری نمی شود انجام داد

مشاوره حقوقی تلفنی سفته
آناهیتا احمدی عبدالرضا مبارکی محمد همتی پور فاطمه مرادی حقیقت
۵۹۱ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۳۶۰) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

سلام سفته فاقد جنبه کیفری است و یک سند عادی است که قابل مطالبه از متعهد است و اگر ظرف ۱۰ روز از تاریه سررسید واخواست شود دارای همه مزایای اسناد تجاری خواهد بود .

چک بهتر از سفته هست و ضمانت اجراهای بیشتری دارد
سفته شکایت کیفری ندارد مگر اینکه عنوان امانی باشد و دعوای خیانت در امانت طرح شود

در مورد اسناد تجاری تنها چک است که با داشتن شرایطی میتوان نسبت به ان شکایت کیفری مطرح کرد.در مورد سفته امکان شکایت کیفری وجود ندارد

مشاوره حقوقی تلفنی سفته
آناهیتا احمدی عبدالرضا مبارکی محمد همتی پور فاطمه مرادی حقیقت
۵۹۱ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۳۶۰) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

با احترام
سفته هیچ گاه جنبه کیفری ندارد ،مزایای چک از لحاظ نحوه وصول بیشتر است.

دادخواست حقوقی بدهید همزمان تامین خواسته درخواست بدهید

حقوقی یعنی جنبه عمومی ندارد ولی کیفری به دلیل اینکه جنبه عمومی دارد پس به دلیل اینکه سفته و چک جرایم شخص به شخص می باشد و جنبه عمومی ندارد نمیتوان شکایت کیفری کرد

مشاوره حقوقی تلفنی سفته
آناهیتا احمدی عبدالرضا مبارکی محمد همتی پور فاطمه مرادی حقیقت
۵۹۱ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۳۶۰) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

خیر سفته جنبه کیفری ندارد

تنها چک است که با داشتن شرایطی می توان نسبت به آن شکایت کیفری مطرح کردولی در مورد سفته امکان شکایت کیفری وجود ندارد

با سلام. سفته صرفا از راه حقوقی قابل مطالبه می باشد.
ضمانت اجرای چک قوی تر از سفته می باشد.

باسلام
سفته فاقدجنبه کیفری است وحقوقی هست اماچک باداشتن بعضی ازشرایط جنبه کیفری دارد

مشاوره حقوقی تلفنی سفته
آناهیتا احمدی عبدالرضا مبارکی محمد همتی پور فاطمه مرادی حقیقت
۵۹۱ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۳۶۰) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

سلام
اسناد مالی جنبه کیفری ندارند و حقوقی است و چک و سفته هر کدام ضمانت اجرایی های خودشان را دارند .

سلام مطالبه سفته محض حقوقی است نمی توانید کیفری شکایت کنید
سفته سند تجاری است و چک در حکم سند تجاری است

مشاوره حقوقی تلفنی سفته
آناهیتا احمدی عبدالرضا مبارکی محمد همتی پور فاطمه مرادی حقیقت
۵۹۱ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۳۶۰) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

میتوانید بابت سفته شکایت حقوقی کنید .

سلام. برای سفته نمیتوان شکایت کیفری اقامه نمود و حتما باید دعوای حقوقی نمایید.

در هیچ صورتی امکان پذیر نیست

مشاوره حقوقی تلفنی سفته
آناهیتا احمدی عبدالرضا مبارکی محمد همتی پور فاطمه مرادی حقیقت
۵۹۱ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۳۶۰) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

باسلام
با طرح شکایت موضوع بصورت حقوقی رسیدگی می شود و در صورت اثبات اعسار مدیون در محاکم قضایی تقسیط صورت گرفته و پیرامون آن چنانچه اقساط مستهلک نگردد یا استنکاف از سوی مدیون وقوع یابد قطعا حکم جلب را بدنبال خواهد داشت.

مشاوره‌های حقوقی مرتبط

مشاوره حقوقی تلفنی یکی از سریعترین و بهترین نوع مشاوره است.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با تضمین کیفیت مشاوره ارائه می‌شود.

قبل از رزرو مشاوره حقوقی تلفنی می‌توانید با بررسی وکیل و متخصصین حقوقی بر اساس عملکرد و امتیاز فعالیت تخصصی آنها فرد مناسب جهت دریافت مشاوره حقوقی تلفنی را انتخاب کنید.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با بهترین قیمت و در کوتاه‌ترین زمان ممکن ارائه می‌شود.