لطفا اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
گفتگو با متخصصین آنلاین
۱۴ متخصص آنلاین

چه طور میتوانم از شاکی و شهود شکایت کنم و آیا نتیجه ای دارد؟

پرسیده شده

با سلام. شخصی از بنده به دادگاه بابت خیانت در امانت شکایت کرد و دو نفر شاهد آورد. اما با مدارک بنده ثابت شد که خیانت در امانتی نبوده و منع تعقیب بنده صادر شد.

مشاوره حقوقی تلفنی کیفری
محمدرضا پیرمحمدی هادی خرسند محسن نریمانی ده نوی فاطمه حسین پور
۶۵۴ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۱,۵۳۵) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

۲۶ پاسخ برای این سوال ثبت شده

در صورت اثبات سوءنیت شاکی تحت عنوان افترا می توانید شکایت کنید.

گفتگو با متخصصین آنلاین
محمد بابایی فیشانی
محمد بابایی فیشانی ۲.۱ کارشناس ارشد حقوق
۴.۸ / ۵ (۳۵۶) دیدگاه
سعیده کریم فر
سعیده کریم فر ۱.۲ کارشناس حقوقی
۴.۸ / ۵ (۱۸۹) دیدگاه
توحید میدانی
توحید میدانی ۱.۰ کارشناس ارشد حقوق
۴.۹ / ۵ (۳۹۱) دیدگاه

باسلام
شهادت دروغ جرم و قابل مجازات است . از شاکی نمیتوانید شکایتی کنید .

مشاوره حقوقی تلفنی کیفری
محمدرضا پیرمحمدی هادی خرسند محسن نریمانی ده نوی فاطمه حسین پور
۶۵۴ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۱,۵۳۵) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

از شاهد به جرم شهادت کذب

با درود تحت عنوان افترا قابل تعقیب اند لیکن می‌بایست سونیت احراز شود.
نتیجه‌ قابل پیش بینی نیست بستگی به رویه شعبه دارد

شهود تحت عنوان شهادت کذب و شاکی در صورت احراز سوء نیت تحت عنوان افترا قابل شکایت است.

مشاوره حقوقی تلفنی کیفری
محمدرضا پیرمحمدی هادی خرسند محسن نریمانی ده نوی فاطمه حسین پور
۶۵۴ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۱,۵۳۵) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

درود
شکایت در خصوص افترا نیازمند اثبات سونیت شاکی است و از شهود در صورتی می توانید شکایت کنید که شکایت کذب باشد.

با سلام
در صورت اثبات سوء نیت شاکی و اثبات کذب بودن شهادت شهود میتوانید شکایت کنید

باسلام درصورتی که بتوانید سو نیت شهود رو ثابت کنید میتوانید شکایت بنمایید

مشاوره حقوقی تلفنی کیفری
محمدرضا پیرمحمدی هادی خرسند محسن نریمانی ده نوی فاطمه حسین پور
۶۵۴ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۱,۵۳۵) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

باسلام

دوست عزیزشکایت شما به نتیجه ای نخواهد رسید.

سلام تحت افترا می توانید شکایت نمایید

اگر بتونید سونیت شاهد رو اثبات کنید میتونید علیه شون به جرم افترا شکایت کنید

مشاوره حقوقی تلفنی کیفری
محمدرضا پیرمحمدی هادی خرسند محسن نریمانی ده نوی فاطمه حسین پور
۶۵۴ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۱,۵۳۵) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

باسلام
درصورتی که بتوانید سو نیت شهود رو ثابت کنید میتوانید شکایت کنید .

با احترام در صورتی که سونیت آن ها را ثابت نمایید میتوانید تحت عنوان افترا شکایت نمایید

سلام
اگر شما بتوانید ثابت کنید که این اتهام با سونیت به شما وارد شده است، می توانید به عنوان جرم افترا، شاکی ایشان شوید.

تحت عنوان افترا قابل تعقیب است

مشاوره حقوقی تلفنی کیفری
محمدرضا پیرمحمدی هادی خرسند محسن نریمانی ده نوی فاطمه حسین پور
۶۵۴ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۱,۵۳۵) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

درود
میتوانید بابت شهادت کذب از شهود شکایت نمایید .

بااحترام
بله میتوانید شکایت نمایید

مشاوره حقوقی تلفنی کیفری
محمدرضا پیرمحمدی هادی خرسند محسن نریمانی ده نوی فاطمه حسین پور
۶۵۴ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۱,۵۳۵) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

اگر سوءنیت شاکی را از طرح شکایت ثابت کنید امکان به نتیجه رسیدن شکایت به اتهام افترا وجود دارد.

درود
با حراز سو نیت شاکی به جرم افترا
و از شاهد به جرم شهادت کذب میتوانید شکایت کنید

با سلام، می توانید به جرم افترا شکایت کنید، ولی بدانید که باید سوء نیت را ثابت کنید در مورد خواهان، در مورد شهود هم باید شهادت دورغ و تبانی را ثابت کنید

مشاوره حقوقی تلفنی کیفری
محمدرضا پیرمحمدی هادی خرسند محسن نریمانی ده نوی فاطمه حسین پور
۶۵۴ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۱,۵۳۵) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

میتوانید شکایت افترا طرح نمایید ولی باید سوءنیت را اثبات نمایید

باسلام
بعداز قطعی شدن رای میتوانید اعاده حیثیت نموده به جرم افترا شکایت نمایید

با سلام، از شهود به علت ادای شهادت کذب شکایت نمایید همچنین در صورتی که شاکی در طرح شکایت علیه شما سو نیت داشته است علیه ایشان هم شکایت افترا مطرح نمایید.

مشاوره حقوقی تلفنی کیفری
محمدرضا پیرمحمدی هادی خرسند محسن نریمانی ده نوی فاطمه حسین پور
۶۵۴ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۱,۵۳۵) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

باسلام محضر شما بزرگوار
عنایت داشته باشید در صورت داشتن سو نیت می توانید به عنوان افترا شکایت نمایید .

بادرودوسلام باعنوان افترا قابلیت شکایت و تعقیب رادارد.

مشاوره حقوقی تلفنی کیفری
محمدرضا پیرمحمدی هادی خرسند محسن نریمانی ده نوی فاطمه حسین پور
۶۵۴ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۱,۵۳۵) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

با سلام و درود .شما میتوانید در صورت اثبات سوءنیت شاکی به عنوان افترا شکایت نمایید .

مشاوره‌های حقوقی مرتبط

مشاوره حقوقی تلفنی یکی از سریعترین و بهترین نوع مشاوره است.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با تضمین کیفیت مشاوره ارائه می‌شود.

قبل از رزرو مشاوره حقوقی تلفنی می‌توانید با بررسی وکیل و متخصصین حقوقی بر اساس عملکرد و امتیاز فعالیت تخصصی آنها فرد مناسب جهت دریافت مشاوره حقوقی تلفنی را انتخاب کنید.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با بهترین قیمت و در کوتاه‌ترین زمان ممکن ارائه می‌شود.