لطفا اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
گفتگو با متخصصین آنلاین
۸ متخصص آنلاین

گواهی سلامت بکارت در صورتیکه آسیبی در بکارت باشد چگونه است؟

پرسیده شده

ایا درصورت اسیب دیدن جزئی پرده بکارت و باکره بودن گواهی سلامت داده میشود؟ و شخص باکره محسوب میشود؟ و میتواند نام زوج را از شناسنامه پاک کند؟
آیا از صفحه ی توضیحات نیز قابل حذف میباشد؟ بطوریکه کاملا شناسنامه پاک شود

۲۱,۳۵۰
مشاوره حقوقی تلفنی طلاق توافقی
نیلوفر سامان پور نسترن زمانی پور امین احمدی هدی فرخی هنزکی
۶۹۴ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۹ بر اساس (۱,۵۵۰) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

۱۹ پاسخ برای این سوال ثبت شده

میزان آسیب نیز با نظر پزشک متخصص در گواهی قید خواهد شد. لذا حذف آن نیز بستگی به نظر قاضی پرونده خواهد داشت. لذا در صورت حذف نیز شناسنامه جدید صادر شده و در توضیحات نیز قید نخواهد شد.

موید باشید

گفتگو با متخصصین آنلاین
مسعود زمانیان
مسعود زمانیان ۰.۵ کارشناس حقوقی
۴.۸ / ۵ (۱۰۶) دیدگاه
مهرداد انصاری
مهرداد انصاری ۰.۱ کارشناس ارشد حقوق
۴.۹ / ۵ (۱۱) دیدگاه
توحید میدانی
توحید میدانی ۰.۹ کارشناس ارشد حقوق
۴.۹ / ۵ (۳۴۲) دیدگاه

تشخبص این امر که باکره هستید یا نه باپزشکی قانونی است

مشاوره حقوقی تلفنی طلاق توافقی
نیلوفر سامان پور نسترن زمانی پور امین احمدی هدی فرخی هنزکی
۶۹۴ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۹ بر اساس (۱,۵۵۰) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

همه چیز منوط به گزارش و گواهی پزشکی قانونی خواهد بود که تشخیص بر باکرگی باشد یا غیر از آن.

نوع آسیب رو پزشکی قانونی بیان میکند اگر پرده حتی پارکی در حد کوچکی بر اساس رابطه داشته باشد رو اعلام میکنند

با سلام باید به پزشکی قانونی مراجعه شود و تشیخص داده می شود

مشاوره حقوقی تلفنی طلاق توافقی
نیلوفر سامان پور نسترن زمانی پور امین احمدی هدی فرخی هنزکی
۶۹۴ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۹ بر اساس (۱,۵۵۰) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

با سلام و احترام
در صورت آسیب دیدن یا پاره شدن پرده گواهی عدم بارداری صادر می شود

در صورت وقوع دخول گرچه با آسیب جزیی بکارت چنین خانمی دیگه باکره محسوب نمی شود زیرا دخول ملاک است نه ازاله بکارت.

منوط به گزارش و گواهی پزشکی قانونی خواهد بود که تشخیص بر باکرگی باشد یا غیر از آن
میزان آسیب نیز با نظر پزشک متخصص در گواهی قید خواهد شد.

مشاوره حقوقی تلفنی طلاق توافقی
نیلوفر سامان پور نسترن زمانی پور امین احمدی هدی فرخی هنزکی
۶۹۴ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۹ بر اساس (۱,۵۵۰) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

رویه بیشتر دادگاه های خانواده تهران بر این است که اگر زوجه ، مدعی بکارت شود و حتی زوج نیز موافق باشد باز هم محاکم خانواده، زوجه را جهت معاینه به پزشکی قانونی معرفی می کنند و تشخیص این امر بسته به نظر پزشکی قانونی است.

با سلام
اگر طلاق قبل از رابطه جنسی صورت می‌گرفت، زن می‌توانست با ارائه گواهی پزشکی قانونی یا حکم دادگاه، مستقیما به ثبت احوال مراجعه و با تکمیل فرم‌های مربوطه، تقاضای صدور شناسنامه المثنی کند و در این صورت نام همسر سابق از شناسنامه او حذف می‌شد.

پزشکی قانونی تشخیص خواهد داد که احتمالا نظر مرجع مذکور به باکره نبودن باشد.

مشاوره حقوقی تلفنی طلاق توافقی
نیلوفر سامان پور نسترن زمانی پور امین احمدی هدی فرخی هنزکی
۶۹۴ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۹ بر اساس (۱,۵۵۰) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

با سلام.این امر بستگی به نظر متخصص پزشک قانونی دارد.اگر ایشان تشخیص دهند که آسیبی متوجه پرده بکارت نشده در معاینه خود یادداشت می کند جهت ارائه به دادگاه..و قاضی بر اساس همین نظر متخصص رای لازم را صادر می کند.و در صورت دوشیزه بودن اداره ثبت احوال نام همسر شما را از شناسنامه حذف خواهد کرد و شناسنامه جدید صادر می کند

درود ....میزان ومکان اسیب دیدگی و تا حدودی عامل ان راپزشک قانونی تشخیص میدهد که حسب مورد دلیل برنزدیکی نمودن یا ننمودن فرد خواهد بود وپس از در صورت صدور گواهی نسبت به سلامت بکارت میتوان در شناسنامه المثنی نام زوج را حذف نمود

با آسیب جزیی پرده بکارت، چنین خانمی دیگه باکره محسوب نمی شود . پزشکی قانونی گواهی سلامت نمی دهد. حذف نام از شناسنامه زوجه تنها در صورت باکره بودن امکان پذیر است

درود بر شما
این امر که با وجود آسیب باکره محسوب شوید یا خیر کاملا به نظر پزشکی قانونی وابسته است و در این مورد قاضی براساس نظریه پزشکی قانونی تصمیم خواهد گرفت .

مشاوره حقوقی تلفنی طلاق توافقی
نیلوفر سامان پور نسترن زمانی پور امین احمدی هدی فرخی هنزکی
۶۹۴ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۹ بر اساس (۱,۵۵۰) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

با سلام بستگی به نظر پزشک قانونی دارد

سلام پزشک قانونی تشخیص میدهد و اگر اسیب دیده ذکر میکند

مشاوره حقوقی تلفنی طلاق توافقی
نیلوفر سامان پور نسترن زمانی پور امین احمدی هدی فرخی هنزکی
۶۹۴ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۹ بر اساس (۱,۵۵۰) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

سلام در مقررات جدید با تعویض شناسنامه، سابق ازدواج های قبل را درج نمی نمایند، راجه بکات نظر پزشک قانونی ملاک است.

سلام
بستگی به نظر پزشکی قانونی دارد .
فقط با ازدواج مجدد اسم همسر قبلی از شناسنامه حذف میشود و در توضیحات نیز چیزی ثبت نمیشود.

مشاوره‌های حقوقی مرتبط

مشاوره حقوقی تلفنی یکی از سریعترین و بهترین نوع مشاوره است.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با تضمین کیفیت مشاوره ارائه می‌شود.

قبل از رزرو مشاوره حقوقی تلفنی می‌توانید با بررسی وکیل و متخصصین حقوقی بر اساس عملکرد و امتیاز فعالیت تخصصی آنها فرد مناسب جهت دریافت مشاوره حقوقی تلفنی را انتخاب کنید.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با بهترین قیمت و در کوتاه‌ترین زمان ممکن ارائه می‌شود.