لطفا اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
متخصصین فعال
مشاوره حقوقی تلفنی
مشاوره تلفنی حقوقی
تمام محصولات
مشاوره حقوقی تلفنی روابط نا مشروع
علی تهرانی ساعی محمد هادی معماری مهرداد بوستانچی سیدمهرداد توسلی
۲۲۵ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۲۹۳) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

رابطه جنسی ازپشت تا چه زمانی قابل شناسایی خواهد بود؟

پرسیده شده

سلام
درصورتیکه یک دخترباکره رابطه جنسی ازپشت راداشته باشدبصورتیکه فقط ابتدای آلت تناسلی یک پسرب داخل مقعداورفته باشدوبلافاصله نیزخارج شده باشدب تعداددفعات حدددداکثر2-3بار،آیااین امرقابل تشخیص میباشدیاخیر؟واگرقابل تشخیص میباشدحداکثرتاچندسال میتوان این واقعه راتشخیص دادومعاینه کرد؟

۵۲,۶۱۲
مشاوره حقوقی تلفنی روابط نا مشروع
علی تهرانی ساعی محمد هادی معماری مهرداد بوستانچی سیدمهرداد توسلی
۲۲۵ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۲۹۳) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

۲۱ پاسخ برای این سوال ثبت شده

پزشکی قانونی ایشان را معاینه خواهد کرد و ممکن است تشخیص داده شود. لذا اینکه توسط چه کسی صورت گرفته است فقط تا 48 ساعت بعد از رابطه امکان پذیر است نه بیشتر.

موید باشید

مهم آن است که پزشکی قانونی دخول راتایید میکند

مشاوره حقوقی تلفنی روابط نا مشروع
علی تهرانی ساعی محمد هادی معماری مهرداد بوستانچی سیدمهرداد توسلی
۲۲۵ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۲۹۳) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

با سلام صرفا تا یک هفته معلوم می شود چه شخصی این رابطه را برقرار کرده و پس از آن نیز پزشکی قانونی از طریق آثار به جای مانده صرفا می تواند تشخیص بدهد یا یا به صورت گرفته و یا خیر ولی چنانچه دخول به صورت عملی نبوده است هیچ وجه قابل اثبات قابل شناسایی نمی باشد

تعداددفعات قابل تشخیص نمی باشد.

با سلام - تعداد دفعات قابل تشخیص نیست ولی عمل دخول از طریق پزشکی قانونی قابل تشخیص میباشد .ولی شخص فاعل از طریق آزمایشات تشخیص اسپرم قابل شناسایی میباشد.

مشاوره حقوقی تلفنی روابط نا مشروع
علی تهرانی ساعی محمد هادی معماری مهرداد بوستانچی سیدمهرداد توسلی
۲۲۵ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۲۹۳) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

با سلام - تعداد دفعات قابل تشخیص نیست ولی عمل دخول از طریق پزشکی قانونی قابل تشخیص لذا اینکه توسط چه کسی صورت گرفته است فقط تا ۴۸ ساعت بعد از رابطه امکان پذیر است نه بیشتر

باید معاینات پزشکی توسط پزشکی قانونی انجام شد تا مشخص گردد البته نباید فاصله زمانی زیادی از ان گذشته باشد نهایتا تا۴۸ساعت قابل تشخیص است

با سلام
تعداد دفعات دخول قابل تشخیص نیست و پزشکی قانونی صرفا دخول را تشخیص میدهد
و اینکه چه کسی مرتکب این عمل شده از طریق اسپرم بجای مانده و یا موی بجای مانده از شخص نهایتا تا۳ یا ۴ روز قابل تسخیص است

مشاوره حقوقی تلفنی روابط نا مشروع
علی تهرانی ساعی محمد هادی معماری مهرداد بوستانچی سیدمهرداد توسلی
۲۲۵ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۲۹۳) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

سلام، این عمل که از معقد زن صورت میگیرد اگر الت تناسلی مرد وارد معقد زن شود و باعث خونریزی و ملتهب شدن معقد شده باشد تا یک هفته پزشکی قانونی می تواند نظر خود را اعلام کند البته به شرط اینکه اثار دخول یعنی الت تناسلی وارد معقد زن شده باشد (دخول معقدی یا دبر) و باعث شده باشد که زن دچار زخم شدن و حتی در مواردی نتواند عمل دفع را انجام دهد و حتی اگر بارها تکرار شود راه مدفوع و ادارار زن یکی شده ودچار بیامری سختی می شود که مجازات سنگینی برای فاعل این عمل قانونگذار دیده است حتی اگر طرفین زن وشوهر باشد ، شوهر نمی تواند این عمل را از زن خود بخواهد

سلام دفعات مشخص نیست فقط دخول مشخص میشود

تا۴۸ساعت قابل تشخیص است درغیر اینصورت غیر قابل تشخیص است

مشاوره حقوقی تلفنی روابط نا مشروع
علی تهرانی ساعی محمد هادی معماری مهرداد بوستانچی سیدمهرداد توسلی
۲۲۵ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۲۹۳) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

سلام تا دوهفته از زمان رابطه توسط پزشکی قابل تشخیص می باشد.

اگر دخول از پشت صورت گرفته باشد اسفنکتر مقعدی شل می شود و پزشک آن را تشخیص می دهد

تعداد دفعات قابل تشخیص نیست و ۴۸ ساعت مشخص میشود ک رابزه ای بوده

با سلام و احترام
پزشکی قانونی معاینه را انجام خواهد داد و ممکن است تشخیص داده شود.
علی الهذا اینکه توسط چه کسی صورت گرفته است فقط تا ۴۸ ساعت بعد از رابطه امکان پذیر است نه بیشتر.
موفق باشید.

مشاوره حقوقی تلفنی روابط نا مشروع
علی تهرانی ساعی محمد هادی معماری مهرداد بوستانچی سیدمهرداد توسلی
۲۲۵ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۲۹۳) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

با سلام
تشخیص امر بر عهده ی پزشک قانونی است حتی با یک تار مو هم میتوانند بعد از ماهها تشخیص بدهند

با سلام و احترام
قابل تشخیص است

مشاوره حقوقی تلفنی روابط نا مشروع
علی تهرانی ساعی محمد هادی معماری مهرداد بوستانچی سیدمهرداد توسلی
۲۲۵ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۲۹۳) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

تا ۴۸ یا۷۲ ساعت قابل تشخیص می باشد اما تعداد دفعات قابل تشحیص نیست

اصولا از دو هفته تا یک ماه قابل تشخیص است

سلام خانم عزیز تعداددفعات دخول به معقد به هیچوجه قابل تشخیص توسط پزشگی قانونی یا هرمتخصصی امکان ندارد ولی دخول درهرصورت حتی پس از مرگ هم قابل تشخیص است

مشاوره حقوقی تلفنی روابط نا مشروع
علی تهرانی ساعی محمد هادی معماری مهرداد بوستانچی سیدمهرداد توسلی
۲۲۵ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۲۹۳) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

سلام
عمل دخول از طریق پزشکی قانونی قابل تشخیص است
اما شناسایی فرد انجام دهنده صرفا تا چند روز بعد از دخول قابل تشخیص میباشد

مشاوره‌های حقوقی مرتبط

مشاوره حقوقی تلفنی یکی از سریعترین و بهترین نوع مشاوره است.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با تضمین کیفیت مشاوره ارائه می‌شود.

قبل از رزرو مشاوره حقوقی تلفنی می‌توانید با بررسی وکیل و متخصصین حقوقی بر اساس عملکرد و امتیاز فعالیت تخصصی آنها فرد مناسب جهت دریافت مشاوره حقوقی تلفنی را انتخاب کنید.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با بهترین قیمت و در کوتاه‌ترین زمان ممکن ارائه می‌شود.