لطفا اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
گفتگو با متخصصین آنلاین
۸ متخصص آنلاین
مشاوره حقوقی تلفنی طلاق از طرف زن
سعیده کریم فر بهنام رفیعی ساران نیلوفر سامان پور محمد همتی پور
۶۳۷ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۹ بر اساس (۱,۲۷۱) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

۱۱ پاسخ برای این سوال ثبت شده

پس از صدور اجراییه و عدم پرداخت نفقه به مدت ۶ ماه از زمان ابلاغ اجرای احکام و پس از دریافت نامه از اجرای احکام می توانید دادخواست طلاق به استناد عسر و حرج بدهید.

گفتگو با متخصصین آنلاین
سمیه آرزه
سمیه آرزه ۰.۷ کارشناس حقوقی
۴.۸ / ۵ (۸۹) دیدگاه
رضا رستمی
رضا رستمی ۱۰.۰ کارشناس حقوقی
۴.۸ / ۵ (۷۷۵) دیدگاه
داود ایمان زاده
داود ایمان زاده ۰.۰ دکترای حقوق
۵ / ۵ (۴) دیدگاه

اگر عدم پدراخت نفقه شش ماه باشد پس از طی مراحل اجرا و دریافت نامه از اجرا می توانید به استناد رای نفقه طلاق از حیث عسرو حرج تقدیم نمایید

مشاوره حقوقی تلفنی طلاق از طرف زن
سعیده کریم فر بهنام رفیعی ساران نیلوفر سامان پور محمد همتی پور
۶۳۷ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۹ بر اساس (۱,۲۷۱) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

بادرود اگر پس از صدور رای قطعی و اجرائیه تا ۶ماه پرداخت نگردد بدین سبب میتوانید نسبت به طلاق اقدام نمایید

درود بر شما، عنایت داشته باشید اگر بعد از صدور اجرائیه تا ۶ ماه توسط زوج نفقه پرداخت نگردد، عسروحرج شما به دلیل عدم پرداخت نفقه محرز بوده و میتوانید بر این اساس دادخواست طلاق مطرح نمایید.

سلام وقت بخیر
بعد از حکم قطعی و در اجرای احکام بعد از ۶ماه نفقه پرداخت نشود و نامه ی از اجرای احکام بعدمیتوانید طلاق به استناد عسر و حرج البته باید برای قاضی محرزبشه که بخاطر ندادن نفقه

مشاوره حقوقی تلفنی طلاق از طرف زن
سعیده کریم فر بهنام رفیعی ساران نیلوفر سامان پور محمد همتی پور
۶۳۷ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۹ بر اساس (۱,۲۷۱) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

اگر پس از قطعیت دادنامه و صدور اجراییه ظرف مدت ۶ ماه هیچ اقدامی جهت پرداخت نفقه انجام ندادند به عنوان عسر و حرج به وجود آمده دادخواست طلاق دهید

درود
به صرف صدور اجراییه نمی توانید طلاق بگیرید زوج باید شش ماه متوالی پس از صدور اجراییه نفقه پرداخت نکند.

در صورتیکه زوج به مدت ۶ماه نفقه را پس از صدور اجراییه مرداخت ننماید به استناد عسر و حرج میتوانید تقاضای طلاق کنید.

مشاوره حقوقی تلفنی طلاق از طرف زن
سعیده کریم فر بهنام رفیعی ساران نیلوفر سامان پور محمد همتی پور
۶۳۷ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۹ بر اساس (۱,۲۷۱) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

سلام، با گذشت ۶ ماه از تاریخ صدور اجراییه و عدم پرداخت نفقه توسط زوج،دادخواست طلاق به درخواست زوجه مستند به عسر و حرج ایجاد شده به دلیل عدم پرداخت نفقه تنظیم نمایید.

در صورتی که پس از صدور اجراییه تا مدت شش ماه نفقه از سوی شوهر پرداخت نشود می توانید درخواست طلاق کنید

صرف صدور اجرائیه کافی نیست، اگر منجر به صدور حکم جلب زوج شود و ایشان نفقه را پرداخت ننمایند، می توانید به استناد ماده ۱۱۲۹ قانون مدنی طلاق بگیرید

مشاوره‌های حقوقی مرتبط

مشاوره حقوقی تلفنی یکی از سریعترین و بهترین نوع مشاوره است.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با تضمین کیفیت مشاوره ارائه می‌شود.

قبل از رزرو مشاوره حقوقی تلفنی می‌توانید با بررسی وکیل و متخصصین حقوقی بر اساس عملکرد و امتیاز فعالیت تخصصی آنها فرد مناسب جهت دریافت مشاوره حقوقی تلفنی را انتخاب کنید.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با بهترین قیمت و در کوتاه‌ترین زمان ممکن ارائه می‌شود.