لطفا اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
گفتگو با متخصصین آنلاین
۲۴ متخصص آنلاین

آیا اکنون میتوانم سفته را واخواست نمایم و چگونه؟

پرسیده شده

سلام دارنده سفته ای هستم که تاریخ سررسید آن مورخ ۹۹/۳/۳۰ می باشد و تاکنون بعد از نه ماه از سرسید صادرکننده نسبت به نقد نمودن سفته اقدام ننموده است. اینجانب تاکنون نسبت به واخواست سفته اقدام ننموده ام ضمنا اگر اقدام قضایی نمایم دیرکرد تاخیر مبلغ سفته از تاریخ سررسید محاسبه میگردد یا از تاریخ واخواست سفته؟ بسیار متشکرم

مشاوره حقوقی تلفنی سفته
مهسا پیشرویان سجاد فرهادی مرتضی ابراهیمی زیولایی عبدالرضا مبارکی
۵۶۲ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۳۳۹) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

۲۲ پاسخ برای این سوال ثبت شده

باسلام
از تاریخ صدور سفته تا زمان اجرای حکم تاخیر و تادیه محاسبه میگردد

گفتگو با متخصصین آنلاین
فردین حسین نژاد
فردین حسین نژاد ۷.۳ کارشناس ارشد حقوق
۴.۸ / ۵ (۸۱۲) دیدگاه
فهیمه صیاد
فهیمه صیاد ۵.۱ وکیل پایه یک دادگستری
۴.۷ / ۵ (۲۹۵) دیدگاه
فریده السادات حسینی
فریده السادات حسینی ۰.۴ وکیل پایه یک دادگستری
۴.۹ / ۵ (۳۶) دیدگاه

جهت استفاده از مزایای تجاری سفته باید ظرف ده روز از تاریخ سررسید آن را واخواست کنید در این صورت محاسبه خسارت تاخیر تادیه از تاریخ واخواست خواهد بود.

مشاوره حقوقی تلفنی سفته
مهسا پیشرویان سجاد فرهادی مرتضی ابراهیمی زیولایی عبدالرضا مبارکی
۵۶۲ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۳۳۹) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

باسلام
باید اقدام به واخواست نموده ومطالبه وجه نمایید ولی ازمزایای اسناد تجاری نمیتوانید استفاده نماییید

مطالبه خسارت سفته از تاریخی که سفته میبایست پرداخت میشد محاسبه میشود. و بسته به مبلغ سفته دادگاه یا شورای محل تنظیم سفته صالح به رسیدگی است

برای اینکه از امتیازات تجاری بودن سفته بهره‌مند شوید باید ظرف مهلت ۱۰ روز از سررسید نسبت به واخواست اقدام مینمودید و تاخیر تادیه نیز از تاریخ واخواست قابل محاسبه بود.
در حال حاضر به عنوان یک رسید عادی بدهکاری میتوانید از طریق تقدیم دادخواست وجه را مطالبه کنید و خسارت مذکور نیز از تاریخ مطالبه محاسبه خواهد شد.

مشاوره حقوقی تلفنی سفته
مهسا پیشرویان سجاد فرهادی مرتضی ابراهیمی زیولایی عبدالرضا مبارکی
۵۶۲ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۳۳۹) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

سلام حسب مورد از تاریخ طرح دعوی و یا واخواست خسارت تاخیر تادیه تعلق میگیرد

سلام زمانی که شما باید واخواست نمایید انجام ننموده اید ودادخواست مطالبه سفته از طریق دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی ثبت نمایید موفق باشید

با درود دارنده سند تجاری وظایفی دارد اگر به تکالیف خویش عمل کند می‌تواند از مزایای سند تجاری استفاده نماید وگرنه در حد سند عادی قابل وصول است

مشاوره حقوقی تلفنی سفته
مهسا پیشرویان سجاد فرهادی مرتضی ابراهیمی زیولایی عبدالرضا مبارکی
۵۶۲ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۳۳۹) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

بنام خدا،امکان واخواست وجود ندارد.تاخیر تادیه از زمان مطالبه قابل دریافت است.

سلام از تاریخ طرح دعوا یا واخواست خسارت تاخیر تادیه تعلق میگیرد ...

در حال حاضر به عنوان یک سند عادی است و مزایای سند تجاری را ندارد و خسارت تاخیر از روز واخواست محاسبه میشود

مشاوره حقوقی تلفنی سفته
مهسا پیشرویان سجاد فرهادی مرتضی ابراهیمی زیولایی عبدالرضا مبارکی
۵۶۲ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۳۳۹) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

امکان واخواست سفته با توجه به گذشتن مدت وجود ندارد خسارت تاخیر تادیه هم از زمان مطالیه محاسبه خواهد شد

بااحترام
میتوامید اقدام نمایید و تاخیر را نیز دریافت نمایید

با درود..
در صورتیکه ظرف ده روز از سررسید نسبت به واخواست اقدام می نمـودید در آنصورت می توانستید از مزایای تجاری بودن سـفته اسـتفاده نمـوده و قاعدتا تاخیر در تادیه نیز از تاریخ واخواست قابل محاسبه می گردید.. ولی در حال حاصر این امتیاز شامل حال سـفته های مذکور نگـردیده و به عنوان یک رسید عادی دال بر بدهکاری مدیون قابلیت اسـتناد و طرح دادخواست را دارند که بدون شک خسارات تاخیـر ور تادیه آنها نیز از تاریخ طرح دادخواست مطالبه محاسبه و مستند صـدور حکم واقع خواهند گردید..

میتوانید مطالبه نمایید . خسارت تاخیر از تاریخ واخواست محاسبه می شود

مشاوره حقوقی تلفنی سفته
مهسا پیشرویان سجاد فرهادی مرتضی ابراهیمی زیولایی عبدالرضا مبارکی
۵۶۲ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۳۳۹) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

سلام.میتوانید بعنوان سند عادی داخواست دهید و از زمان طرح دعوی خسارت تاخیر قابل مطالبه است.

بلی میتونید برای واخواست اقدام کنید تا رسیدگی بشه

مشاوره حقوقی تلفنی سفته
مهسا پیشرویان سجاد فرهادی مرتضی ابراهیمی زیولایی عبدالرضا مبارکی
۵۶۲ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۳۳۹) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

سلام از تاریخ تقدیم دادخواست به شما خسارت تاخیر در تادیه تعلق میگیرد.

با سلام و احترام
واخواست سفته با پرداخت درصد کارمزد بانکی در برخی از شعب بانک یا اداره واخواست امکان پذیر می باشد
سفته از تاریخ سر رسید بایست ظرف مدت ۱۰ روز واخواست شود، و در صورت عدم واخواست در موعد مقرر از امتیازات تجاری سفته بهرمند نمی شوید و صرفا سفته یک سند عادی محسوب می گردد. (در صورتی که ظرف موعد مقرر واخواست صورت میپذیرفت سفته سند تجاری محسوب شده و از می توانستید به صورت فوری با تامین دلیل و بدون نیاز به پرداخت هزینه خسارت احتمالی نسبت به توقیف اموال مدیون اقدام نمایید لیکن در حال حاضر برای توقیف فوری بایست معادل ۲۰ درصد مبلغ سفته خسارت احتمالی واریز نمایید که این مبلغ بعد از مراحلی به شما مسترد می گردد.)
با طرح دادخواست از تاریخ واخواست نیز دیر کرد قابل مطالبه می باشد.

باسلام
محاسبه تاخیر تادیه از تاریخ واخواست خواهد بود

مشاوره حقوقی تلفنی سفته
مهسا پیشرویان سجاد فرهادی مرتضی ابراهیمی زیولایی عبدالرضا مبارکی
۵۶۲ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۳۳۹) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

درود
مهلت واخواست سپری شده است.

"با سلام"
ابتدا واخواست و سپس در خصوص وصول اقدام نمایید

مشاوره‌های حقوقی مرتبط

مشاوره حقوقی تلفنی یکی از سریعترین و بهترین نوع مشاوره است.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با تضمین کیفیت مشاوره ارائه می‌شود.

قبل از رزرو مشاوره حقوقی تلفنی می‌توانید با بررسی وکیل و متخصصین حقوقی بر اساس عملکرد و امتیاز فعالیت تخصصی آنها فرد مناسب جهت دریافت مشاوره حقوقی تلفنی را انتخاب کنید.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با بهترین قیمت و در کوتاه‌ترین زمان ممکن ارائه می‌شود.