لطفا اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
متخصصین فعال

با سکوت قانون در مواقعی که قاضی میخواهد حکم قطعی صادر کند، چه خواهد شد؟

پرسیده شده

با سلام در مورد سکوت قانون، قاضی محترم به چه چیزی باید استناد کند و حکم قطعی صادر نماید که خلاف شرع هم نباشد

۴ پاسخ برای این سوال ثبت شده

سلام در بحث کیفری قاضی محترم با تفسیر به نفع متهم و تفسیر مضیق قوانین کیفری واصل برائت وقاعده دراء باید در موارد شبهه وفقدان ادله معتبر تصمیم بگیرد مگر اینکه قرائنی در پرونده باشد که ایشان را در خصوص ارتکاب جرم توسط متهم به علم برساند

با استناد به منابع معتبر و منابع فقهی واصول حقوقی رای صادر خواهد شد

با سلام ،قضات داددگاهها موظفند موافق قوانین به دعاوی رسیدگی کرده حکم مقتضی صادر و یا فصل خصومت نمایند در صورتی که قوانین موضوعه کامل یا صریح نبوده یا متعارض باشند یا اصلا قانونی در قضیه مطروحه وجود نداشته باشند (سکوت)با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر و اصول حقوقی که مغایر با موازین شرعی نباشند حکم قضیه را صادر نمایند و نمی توانند به بهانه سکوت یا نقض یا اجمال یا تعارض قوانین از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزند

باید بر مبنای فتاوی معتبر فقهی اقدام به صدور حکم نماید

مشاوره‌های حقوقی مرتبط

مشاوره حقوقی تلفنی یکی از سریعترین و بهترین نوع مشاوره است.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با تضمین کیفیت مشاوره ارائه می‌شود.

قبل از رزرو مشاوره حقوقی تلفنی می‌توانید با بررسی وکیل و متخصصین حقوقی بر اساس عملکرد و امتیاز فعالیت تخصصی آنها فرد مناسب جهت دریافت مشاوره حقوقی تلفنی را انتخاب کنید.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با بهترین قیمت و در کوتاه‌ترین زمان ممکن ارائه می‌شود.