لطفا اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
گفتگو با متخصصین آنلاین
۲۷ متخصص آنلاین

حذف اسم همسر از شناسنامه امکانش هست؟

پرسیده شده

سلام آیا خانمی که دو بار تو عقد جدا شده ولی از ازدواج اول باکرگی خود را از دست داده ولی به من گفته اند در ازدواج اول پردشون ارتجاعی بوده و شما پردم برداشتین آیا واس قاضی همون عدم باکرگی ملاک بوده در ازدواج اول یا نه و آیا اسم ایشان از شناسنامه بنده و ایشان پاک خواهد شد چون باکره نبودن ولی رابطه با هم داشتیم

مشاوره حقوقی تلفنی حذف نام همسر از شناسنامه
احسان عبدالهی بیتا اخوان مدرس مصطفی عباسی رضا اخلاص پور
۳۶۰ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۵۶) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

۱۹ پاسخ برای این سوال ثبت شده

خیر مگر در صورت ازدواج مجدد

گفتگو با متخصصین آنلاین
توحید میدانی
توحید میدانی ۱.۰ کارشناس ارشد حقوق
۴.۹ / ۵ (۴۰۳) دیدگاه
محمد بابایی فیشانی
محمد بابایی فیشانی ۲.۱ کارشناس ارشد حقوق
۴.۸ / ۵ (۳۵۸) دیدگاه
امید داوری
امید داوری ۴.۳ کارشناس ارشد حقوق
۴.۸ / ۵ (۲۶۵) دیدگاه

با ازدواج مجدد امکان حذف نام همسر قبلی را از شناسنامه خواهید داشت.

مشاوره حقوقی تلفنی حذف نام همسر از شناسنامه
احسان عبدالهی بیتا اخوان مدرس مصطفی عباسی رضا اخلاص پور
۳۶۰ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۵۶) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

تنها در صورت بکارت زوجه نام ایشان از شناسنامه حذف خواهد شد در غیر اینصورت با ازدواج مجدد حذف می شود

در صورت باکره نبودن با ازدواج مجدد میتوانید برای حذف نام همسر از شناسنامه اقدام کنید

با درود
‌بر اساس ماده ۳۳ قانون ثبت احوال، «در المثنای شناسنامه مرد یا زن آخرین نکاح و طلاق یا بذل مدت و در صورت تعدد زوجات آن تعداد ازدواج که به قوت خود باقی است منعکس خواهد‌شد. ‌ازدواج و طلاق غیر مدخوله در المثنای شناسنامه درج نخواهد شد.»
بنابراین؛
الف- در صورتی که زن غیر مدخوله باشد و طلاق به آن شرایط صادر شود، هم زن و هم مرد می‌توانند با دریافت شناسنامه المثنی نام همسر قبلی و طلاق ثبت شده را از شناسنامه حذف نماید.

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری نیز در دادنامه‌های ۲۰۶ و ۲۰۷ مورخ ۱۳۹۲/۴/۲۷ خود، بر عموم و اطلاق حکم مقنن درخصوص عدم درج ازدواج و طلاق غیر مدخوله در المثنای شناسنامه زوجین (چه زن و چه مرد) تاکید کرده است.

ب: چنانچه طلاق غیرمدخوله نباشد؛ هر یک از زن یا شوهر، با انتخاب همسر دوم و ثبت رسمی ازدواج و ثبت شدن نام او در شناسنامه‌اش، می‌تواند به اداره ثبت احوال مراجعه کند و درخواست برای حذف نام همسر اول را ارائه دهد.

حذف نام همسر اول از شناسنامه منوط به ثبت رسمی ازدواج دوم و ثبت‌نام همسر جدید در شناسنامه فرد است، بنابراین به ‌صرف انتخاب همسر و معرفی او نمی‌توان از این مقرره قانونی استفاده کرد.

نکته: فقط نام همسر در شناسنامه جدید حذف خواهد شد و نام فرزندان مشترک ازدواج سابق، کماکان در شناسنامه المثنی درج می‌شود.

مشاوره حقوقی تلفنی حذف نام همسر از شناسنامه
احسان عبدالهی بیتا اخوان مدرس مصطفی عباسی رضا اخلاص پور
۳۶۰ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۵۶) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

سلام خیر پاک نخواهد شد

در صورتی که ازدواج مجدد نمایید و باکره باشید می توانید اقدام به حذف نام همسرتان نمایید .

بادرود/ دردوحالت نام همسر از شناسنامه حذف میشود ا -باکره بودن ویاهمان دوشیزه بودن که به حکم دادگاه به ثبت احوال و۲-ازدواج مجدد درهر حالتی که باشند البته عقد دایم

مشاوره حقوقی تلفنی حذف نام همسر از شناسنامه
احسان عبدالهی بیتا اخوان مدرس مصطفی عباسی رضا اخلاص پور
۳۶۰ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۵۶) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

درود
با توجه به عدم بکارت زوجه ، امکان حذف نام همسر تنها با ازدواج مجدد ممکن است .

با سلام
خیر ممکن نیست

در صورت ازدواج مجدد پاک خواهد شد

مشاوره حقوقی تلفنی حذف نام همسر از شناسنامه
احسان عبدالهی بیتا اخوان مدرس مصطفی عباسی رضا اخلاص پور
۳۶۰ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۵۶) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

باسلام
تنها درصورت داشتن بکارت زوجه نام ایشان از شناسنامه حذف میشود درغیر اینصورت با ازدواج مجدد .

با احترام در صورتی نام همسر اول از شناسنامه حذف میشود که ازدواج دوم در شناسنامه ثبت شده باشد

سلام مگر ازدواج مجدد کنید

سلام با ازدواج مجدد حذف نا همسر مقدور میباشد موفق باشید

مشاوره حقوقی تلفنی حذف نام همسر از شناسنامه
احسان عبدالهی بیتا اخوان مدرس مصطفی عباسی رضا اخلاص پور
۳۶۰ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۵۶) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

با سلام چون وی باکره نیست در نتیجه نام وی از شناسنامه شما حذف نمیشود مگر در صورت ازدواج مجدد‌.

با سلام
در صورت باکره بودن و ازدواج مجدد و تقاضا از اداره ثبت و احوال پاک میگردد

مشاوره حقوقی تلفنی حذف نام همسر از شناسنامه
احسان عبدالهی بیتا اخوان مدرس مصطفی عباسی رضا اخلاص پور
۳۶۰ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۵۶) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

با سلام
در صورت ازدواج مجدد امکان حذف نام از شناسنامه وجود دارد.

سلام بله در صورت ازدواج دوباره

مشاوره‌های حقوقی مرتبط

مشاوره حقوقی تلفنی یکی از سریعترین و بهترین نوع مشاوره است.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با تضمین کیفیت مشاوره ارائه می‌شود.

قبل از رزرو مشاوره حقوقی تلفنی می‌توانید با بررسی وکیل و متخصصین حقوقی بر اساس عملکرد و امتیاز فعالیت تخصصی آنها فرد مناسب جهت دریافت مشاوره حقوقی تلفنی را انتخاب کنید.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با بهترین قیمت و در کوتاه‌ترین زمان ممکن ارائه می‌شود.