لطفا اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
گفتگو با متخصصین آنلاین
۵ متخصص آنلاین

قرار رد تعقیب صادر کرده دراین صورت حق بنده ضایع میشه؟

پرسیده شده

سلام با توجه به صورتجلسه کلانتری و نامه پزشکی قانونی و همچنین فایل صوتی، و دستور جلب عادی بخاطر عدم توجه به احضاریه و بعد از ۲۰ روز با گرفتن وکیل مدافع شعبه مربوطه قرار رد تعقیب صادر کرد ه دراین صورت حق بنده ضایع میشه و حتی متهم به دادگاه احضار نمی‌شود یا قسم یاد کند

مشاوره حقوقی تلفنی پزشکی قانونی
حامد شاکری نیا فاطمه مرادی حقیقت محمدرضا پیرمحمدی مجتبی عابدی فیروزجائی
۵۸۷ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۱,۱۸۵) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

۲۳ پاسخ برای این سوال ثبت شده

با درود
شما می‌توانید طی لایحه ای در فورجه قانونی نسبت به قرار صادر اعتراض نمایید

گفتگو با متخصصین آنلاین
زهره کشاورزی
زهره کشاورزی ۱.۱ وکیل پایه یک دادگستری
۴.۵ / ۵ (۱۷) دیدگاه
داود ایمان زاده
داود ایمان زاده ۰.۰ دکترای حقوق
۵ / ۵ (۴) دیدگاه
رضا رستمی
رضا رستمی ۱۰.۰ کارشناس حقوقی
۴.۸ / ۵ (۷۷۵) دیدگاه

درود بر شما، هرچند سوال شما مبهم است و نوع جرم مشخص نیست، لکن چنانچه مهلت اعتراض دارید، به قرار صادره اعتراض نمایید.

مشاوره حقوقی تلفنی پزشکی قانونی
حامد شاکری نیا فاطمه مرادی حقیقت محمدرضا پیرمحمدی مجتبی عابدی فیروزجائی
۵۸۷ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۱,۱۸۵) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

سلام به قرار صادره اعتراض کنید هر چند سوال مبهم است .

با سلام..
سـئوال بصورت گنگ و نامفهوم مطرح گردیده است..
در هر حال چنانچه قرار منع تعقیب در خصوص شکواییه شما صادر گردیده باشد، بعلت عدم کفایت دلایل کافی بوده و در مهلت قانونی می توانید با دلایل و مدارک و مستندات کافی به قرار صادره اعتراض نمایید..

درود
شما در مهلت تعیین شده حق اعتراض به رای صادررا دارید

مشاوره حقوقی تلفنی پزشکی قانونی
حامد شاکری نیا فاطمه مرادی حقیقت محمدرضا پیرمحمدی مجتبی عابدی فیروزجائی
۵۸۷ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۱,۱۸۵) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

با احترام سوال را واضح تر مطرح نماید اعتراض نمایید

درود بر شما
نوع جرم مشخص نکردین ولی میتوانید در مهلت مقرر به قرار صادره اعتراض کنید

سلام، نسبت به قرار صادره مستند به ادله خویش ظرف ۱۰ روز می توانید اعتراض نمایید

مشاوره حقوقی تلفنی پزشکی قانونی
حامد شاکری نیا فاطمه مرادی حقیقت محمدرضا پیرمحمدی مجتبی عابدی فیروزجائی
۵۸۷ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۱,۱۸۵) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

با سلام. ظرف ۱۰ روز با دلایل و مستندات تان به قرار منع تعقیب اعتراض کنید.

ظاهرا بدلیل فقدان ادله کافی این قرار صادر شده لیکن شما میتوانید ظرف مهلت مقرر و با ارائه مدارک و مستندات ب قرار صادره اعتراض کنید و مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت

سلام اگر مهلت اعتراض به قرار نگذشته اعتراض کنید

مشاوره حقوقی تلفنی پزشکی قانونی
حامد شاکری نیا فاطمه مرادی حقیقت محمدرضا پیرمحمدی مجتبی عابدی فیروزجائی
۵۸۷ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۱,۱۸۵) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

سلام و ارادت
بایستی نسبت به قرار صادره اعتراض نمایید .

درود
در مهلت مقرر اعتراض و ادله خود را جهت دفاع ارائه دهید .

ترک تعقیب ازطرف شاکی قابل طرح می باشدکه تا قبل ازصدورکیفرخواست ممکن هست

به قرار صادره طی مهلت قانونی اعتراض کنید.

مشاوره حقوقی تلفنی پزشکی قانونی
حامد شاکری نیا فاطمه مرادی حقیقت محمدرضا پیرمحمدی مجتبی عابدی فیروزجائی
۵۸۷ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۱,۱۸۵) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

در مهلت مقرر به قرار صادره اعتراض کنید

با مستندات و مدارک کافی می توانید اعتراض نمایید

مشاوره حقوقی تلفنی پزشکی قانونی
حامد شاکری نیا فاطمه مرادی حقیقت محمدرضا پیرمحمدی مجتبی عابدی فیروزجائی
۵۸۷ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۱,۱۸۵) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

"با سلام"
در مهلت قانونی اعتراض خود را اعلام نمایید

سلام
بامستندات موجود ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ به قرار صادره اعتراض کنید

سلام
سوال شما مبهم است، ولی قرار منع تعقیب علی‌الاصول بعلت فقدان ادله‌ی کافی انتساب جرم صادر می‌شود، می‌توانید در مهلت مقرر نسبت به آن اعتراض نموده و ادله‌ی خود را ارائه دهید.

مشاوره حقوقی تلفنی پزشکی قانونی
حامد شاکری نیا فاطمه مرادی حقیقت محمدرضا پیرمحمدی مجتبی عابدی فیروزجائی
۵۸۷ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۱,۱۸۵) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

بنام خدا
با سلام
با توجه به زمان و مهلت اعتراض خود در قرار قضایی فوق
به قرار فوق وفق مقررات اعتراض خود را
مستند و مستدل ثبت بفرمائید./
با احترام

باتوجه اسناد و مدارک وشهود خویش از تاریخ ابلاغ قرار منع تعقیب اعتراض بدین

درصورتیکه مهلت قانونی نگذشته است به قرار اعتراض کنید . شما حق اعتراض به قرار را دارید .

مشاوره‌های حقوقی مرتبط

مشاوره حقوقی تلفنی یکی از سریعترین و بهترین نوع مشاوره است.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با تضمین کیفیت مشاوره ارائه می‌شود.

قبل از رزرو مشاوره حقوقی تلفنی می‌توانید با بررسی وکیل و متخصصین حقوقی بر اساس عملکرد و امتیاز فعالیت تخصصی آنها فرد مناسب جهت دریافت مشاوره حقوقی تلفنی را انتخاب کنید.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با بهترین قیمت و در کوتاه‌ترین زمان ممکن ارائه می‌شود.