لطفا اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
گفتگو با متخصصین آنلاین
۷ متخصص آنلاین

مجازات قرص ترامادول و شربت متادون چیست؟

پرسیده شده

در مغازه ام یک جین(10 بسته یا 100 عدد) قرص ترامادول و یک شیشه ی خالی شربت متادون ظبط شده، مجازاتش چیه و آیا برای استخدام در ارگان های دولتی به مشگل برمیخورم؟

۳۷,۷۳۱
مشاوره حقوقی تلفنی مواد مخدر
شهریار پورحکیمی هادی خرسند مجتبی عابدی فیروزجائی سها آگهی
۶۴۶ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۱,۳۹۰) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

۱۸ پاسخ برای این سوال ثبت شده

بر اساس ماده 5 قانون مبارزه با مواد مخدر برای فرد مجازات تعیین خواهد شد و سوء پیشینه بستگی به نوع مجازات برای فرد منظور خواهد شد لذا بعد از اتمام مدت آن از بین خواهد رفت.در این خصوص باید به ماده 25 قانون مجازات مراجعه نمائید.

تا پنجاه گرم، تا سه میلیون ریال جریمه نقدی و تا پنجاه ضربه شلاق.

۲ ـ بیش از پنجاه گرم تا پانصد گرم، پنج تا پانزده میلیون ریال جریمه نقدی و ده تا هفتاد وچهار ضربه شلاق.

۳ ـ بیش از پانصد گرم تا پنج کیلوگرم، پانزده میلیون تا شصت میلیون ریال جریمه نقدی وچهل تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و دو تا پنج سال حبس.

موید باشید

گفتگو با متخصصین آنلاین
رضا رستمی
رضا رستمی ۱۰.۰ کارشناس حقوقی
۴.۸ / ۵ (۱,۳۰۵) دیدگاه
توحید میدانی
توحید میدانی ۰.۹ کارشناس ارشد حقوق
۴.۹ / ۵ (۳۴۲) دیدگاه
سیدیوسف حسینی
سیدیوسف حسینی ۰.۴ وکیل پایه یک دادگستری
۴.۸ / ۵ (۴۳) دیدگاه

بسمه تعالی : به مجازات نگهداری دارو غیر مجاز محکوم خواهید شد که دو برابر قیمت داروی مکشوفه الی ۵ برابر جریمه میشوید . البته اگر قاضی ریز بینی نکند با گرفتن تعهد به شرط عدم سوابق کیفری و مشروط به اولین بار بودن منع پیگرد و پرونده مختومه میشود .

مشاوره حقوقی تلفنی مواد مخدر
شهریار پورحکیمی هادی خرسند مجتبی عابدی فیروزجائی سها آگهی
۶۴۶ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۱,۳۹۰) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

با سلام - اگر برای بار اول باشد ودارای سوء پیشینه کیفری نباشید معمولا قاضی با اخذ تعهد قرار منع تعقیب صادر میکند .

برااول بار باشد و عدم سابقه کیفری قرار منع تقیب و تعهدوجزا نقدی صادرشده

با سلام و احترام
قاضی پرونده میتواند با اخذ تعهد و محکومیت به جزا نقدی منع تعقیب صادر کند

مشاوره حقوقی تلفنی مواد مخدر
شهریار پورحکیمی هادی خرسند مجتبی عابدی فیروزجائی سها آگهی
۶۴۶ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۱,۳۹۰) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

بستگی به نوع دفاع وقاضی صادرکننده رای دارد.

قاضی پرونده میتواند با اخذ تعهد و محکومیت به جزا نقدی منع تعقیب صادر نماید

تا پنجاه گرم، تا سه میلیون ریال جریمه نقدی و تا پنجاه ضربه شلاق.

۲ ـ بیش از پنجاه گرم تا پانصد گرم، پنج تا پانزده میلیون ریال جریمه نقدی و ده تا هفتاد وچهار ضربه شلاق.

۳ ـ بیش از پانصد گرم تا پنج کیلوگرم، پانزده میلیون تا شصت میلیون ریال جریمه نقدی وچهل تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و دو تا پنج سال حبس.

مشاوره حقوقی تلفنی مواد مخدر
شهریار پورحکیمی هادی خرسند مجتبی عابدی فیروزجائی سها آگهی
۶۴۶ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۱,۳۹۰) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

اگر تا ۵۰۰گرم باشد جزای نقدی وشلاق و بیشتر از ۵۰۰گرم حبس در نظر گرفته شده است طبق ماده ۲۵قانون مبارزه با موادمخدر

بر اساس اصلاحیه قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب سال ۱۳۸۹ خرید، فروش، توزیع، تولید، ساخت، مصرف و نگهداری متادون جرم و با رعایت تناسب و با توجه به مقدار مواد، مرتکب به مجازات حبس، جزای نقدی و شلاق محکوم خواهد شد و حتی در مواردی مجازات مرتکب اعدام و مصادره اموال نیز خواهد بود.

در خرم دفاعیات و رفتار متهم خیلی موثر است
بهرحال با اینکه قرص است ولی این قرص باید تحت نظر متخصص ذیصلاح وزارت بهداشت باشند
مجازتش حبس و جریمه

مشاوره حقوقی تلفنی مواد مخدر
شهریار پورحکیمی هادی خرسند مجتبی عابدی فیروزجائی سها آگهی
۶۴۶ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۱,۳۹۰) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

سلام بر اساس اصلاحیه قانون مبارزه با موادمخدر مصوب سال ۱۳۸۹ خرید وفروش توزیع تولید ساخت و نگهداری متادون جرم وبارعایت تناسب وبا توجه به مقدار مواد مرتکب به مجازات حبس جزای نقدی و شلاق محکوم خواهد شد و حتی در مواردی مجازات مرتکب اعدام ومصادره اموال خواهد بود موفق باشید

مجازات نقدی و سابقه موثری برای شما ندارد

باسلام و احترام
دارای مجازات مقرر در قانون می باشد
اگر سابقه کیفری نداشته باشید جزای نقدی در نظر گرفته می شود

شیشه خالی متادون که تاثیری ندارد. مجازات نگهداری ترامادول مطابق ماده ۵ قانون مبارزه با مواد مخدر تعیین می شود.

مشاوره حقوقی تلفنی مواد مخدر
شهریار پورحکیمی هادی خرسند مجتبی عابدی فیروزجائی سها آگهی
۶۴۶ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۱,۳۹۰) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

با احترام .مجازات تعیین خواهد شد اما سابقه کیفری دخیل در تشدید ان می باشد

به مجازات نگهداری دارو غیر مجاز محکوم خواهید شد که از دو الی ۵ برابر قیمت داروی مکشوفه جریمه خواهیدشد. و سوپیشینه درصورت صدوراحکام زندان ثبت خواهدشد. برای استخدام معمولا تاثیری ندارد، اما برخی ارگانهای دولتی بدلیل حساسیت پست ها کوچکترین مورد سوابق را نیز مدنظرقرارخواهندداد.

مشاوره حقوقی تلفنی مواد مخدر
شهریار پورحکیمی هادی خرسند مجتبی عابدی فیروزجائی سها آگهی
۶۴۶ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۱,۳۹۰) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

بنام خدا،اگر برای مرتبه اول باشد قرار منع تعقیب برای شما صادر می‌شود و از شما تعهد خواهند گرفت.ضمنا سوء سابقه برای شما منظور نمی گردد.

مشاوره‌های حقوقی مرتبط

مشاوره حقوقی تلفنی یکی از سریعترین و بهترین نوع مشاوره است.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با تضمین کیفیت مشاوره ارائه می‌شود.

قبل از رزرو مشاوره حقوقی تلفنی می‌توانید با بررسی وکیل و متخصصین حقوقی بر اساس عملکرد و امتیاز فعالیت تخصصی آنها فرد مناسب جهت دریافت مشاوره حقوقی تلفنی را انتخاب کنید.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با بهترین قیمت و در کوتاه‌ترین زمان ممکن ارائه می‌شود.