لطفا اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
متخصصین فعال

آیا میتوانند از مقامات برای او تقاضای عفو بخصوص در ایام خاص تقاضا کنند؟

پرسیده شده

با سلام با توجه به اینکه بدلیل بیماری محکوم علیه مهلتی تا زمان بررسی تشخیصی مبنی بر اینکه آیا بیماری او خوب میشود یا نه. طی این مدت آیا اطرافیان محکوم بیمار که موقتا تا زمان تشخیص امکان بهبودی او به تعویق افتاده آیا میتوانند از مقامات برای او تقاضای عفو بخصوص در ایام خاص تقاضا کنند و با وجود انکه در حال استراحت بدلیل بیماریست به او عفو تعلق بگیرد؟

۲ پاسخ برای این سوال ثبت شده

با سلام
درخواست عفو مشمول کلیه جرایم نمیشود
با توجه به عدم توضیحات کافی در سوال مزبور امکان پاسخگویی دقیق نمیباشد

۲۶ دی ۱۳۹۸

جرم او مربوط به سرقت مستوجب تعزیر میباشد.که رضایت هم از شاکیش گرفته

سلام
در مواردی مانند احتمال تشدید بیماری اجرای کیفر را منوط به نظر کارشناس دانسته است. یکی از وظایف سازمان پزشکی قانونی کشور، اظهار نظر در امور پزشکی قانونی و کارشناسی آن می‌باشد. از همین روی مطابق ماده یک قانون تشکیل سازمان پزشکی قانونی مصوب ۱۳۷۲ پزشکی قانونی در اجرای احکام محاکم کیفری از رهگذر صدور یا عدم صدور گواهی عدم تحمل کیفر نقش ویژه‌ای دارد.
در حال استراحت بدلیل بیماریست به او عفو تعلق بگیرد؟
شرایط بیمار فقط موجب عدم تحمل کیفر به صورت موقت می‌گردد که به محض بهبود بیماری یا رفع مانع، کیفر مقرر در دادنامه به اجرا درمی آید
و در برخی موارد که احتمال بهبود شرایط وجود ندارد، گواهی صادر شده از جانب پزشکی قانونی و همچنین الزامی بودن پذیرش نظر کارشناس پزشکی قانونی از جانب دادرس بر اجرای کیفر تاثیر می‌گذارد.

مشاوره‌های حقوقی مرتبط

مشاوره حقوقی تلفنی یکی از سریعترین و بهترین نوع مشاوره است.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با تضمین کیفیت مشاوره ارائه می‌شود.

قبل از رزرو مشاوره حقوقی تلفنی می‌توانید با بررسی وکیل و متخصصین حقوقی بر اساس عملکرد و امتیاز فعالیت تخصصی آنها فرد مناسب جهت دریافت مشاوره حقوقی تلفنی را انتخاب کنید.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با بهترین قیمت و در کوتاه‌ترین زمان ممکن ارائه می‌شود.