لطفا اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
گفتگو با متخصصین آنلاین
۱۸ متخصص آنلاین

من به این گواهی میتوانم استناد کنم؟

پرسیده شده

سلام فامیلی از من سفته گرفته و مبلغ ۲۰۰ میلیون ۹ ماه به من داده است من در ماه سوم با نظر دو دایی و مادرم یقین کردم پول متعلق به ارث مادرم بوده و در این مدت از من طلب اصل پول و مبلغ ۵۲ میلیون تومن دیگر میکند آیا با توجه به اینکه ضمیمه سفته ها متنی نوشتم و امضا کرده ام که سفته ها در ازای ۲۰۰ میلیون وام بانک داده شده است و استعلام بانک مرکزی گرفتم هیچ وامی از هیچ بانکی به نام من ثبت نشده است. من به این گواهی میتوانم استناد کنم و سود ۱۶ میلیونی به ازای هر ماه و اصل پول را به ایشان ندهم؟؟

مشاوره حقوقی تلفنی سفته
بهنام رفیعی ساران عبدالصمد محمدی مقدم محسن نریمانی ده نوی سید روح اله معزی
۶۲۰ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۳۹۸) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

۲۴ پاسخ برای این سوال ثبت شده

وجود سفته در دست طرف شما اماره مدیونیت شماست مگر ثابت کنید بدهکار نبودید.

گفتگو با متخصصین آنلاین
رضا رستمی
رضا رستمی ۱۰.۰ کارشناس حقوقی
۴.۸ / ۵ (۱,۳۱۷) دیدگاه
امید داوری
امید داوری ۴.۳ کارشناس ارشد حقوق
۴.۷ / ۵ (۲۵۴) دیدگاه
محمد بابایی فیشانی
محمد بابایی فیشانی ۲.۱ کارشناس ارشد حقوق
۴.۸ / ۵ (۳۵۲) دیدگاه

وحود سفته در ید شما دلیل بر بدهکاری شما است و به مبلغ مندرج در سفته بدهکار محسوب میشوید مگر اینکه خلاف ان را ثابت کنید اگر از حانب ایشان پول بحساب شما واریز شده باشد خلاف ان را نمیتوانید ثابت کنید ادعای ارث مادر ربطی به رابطه مالی شما ندارد و شما نمیتوانید به استناد ان ادعایی داشته باشید مضافا اینکه اگر مادر شما زنده باشد شما برای مطالبه حق مادر سمت قانونی ندارید

مشاوره حقوقی تلفنی سفته
بهنام رفیعی ساران عبدالصمد محمدی مقدم محسن نریمانی ده نوی سید روح اله معزی
۶۲۰ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۳۹۸) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

باسلام
رابطه ی مالی شما ربطی به سهم مادرتان ندارد و ایشان باید جداگانه سهم خود را مطالبه کنند .

با سلام
وجود سفته در دست شما اماره ای بر مدیونیت شما هست مگر خلاف ان را بتوانید ثابت کنید

با درود مبلغ سفته می‌بایست پرداخت شود وجود سفته در دست دارنده نشان از بدهی صادر کننده دارد

مشاوره حقوقی تلفنی سفته
بهنام رفیعی ساران عبدالصمد محمدی مقدم محسن نریمانی ده نوی سید روح اله معزی
۶۲۰ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۳۹۸) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

با سلام
وجود سفته در دست دارند اماره مدیونیت شماست

وجود سفته در دست طرفتون اماره ای بر این است که شما مدیون هستید مگر اینکه خلاف آن را اثبات کنید.

سلام وجود سفته در دست شما اماره ای بر مدیونیت شما هست

مشاوره حقوقی تلفنی سفته
بهنام رفیعی ساران عبدالصمد محمدی مقدم محسن نریمانی ده نوی سید روح اله معزی
۶۲۰ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۳۹۸) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

بااحترام
اثبات این موضوع باشماست

با توجه به سفته ای که دست ایشون هست این مورد اماره ای هست بر مدیون بودن شما مگر اینکه خلاف بدهکاری تون رو اثبات کنید

باسلام محضر شما بزرگوار
عنایت داشته باشید سفته موجود در طرفیت مقابل ، اصل بر مدیون بودن شما می باشد . مگر اینکه بتوانید خلافش را اثبات نمایید .

مشاوره حقوقی تلفنی سفته
بهنام رفیعی ساران عبدالصمد محمدی مقدم محسن نریمانی ده نوی سید روح اله معزی
۶۲۰ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۳۹۸) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

باسلام
سفته در دست دارنده نشان از بدهی صادر کننده میباشد .

با احترام وجود سفته در دست دارنده نشان از بدهی صادر کننده دارد و باید پرداخت شود

مبلغ سفته باید پرداخت گردد وجود سفته در دارنده آن نشان از بدهکار بودن شماست

سلام
شما ملزم به پرداخت مبلغ مندرج در سفته هستید. اگر ادعایی خلاف داشته باشید، باید با دلایل محکمه پسند، آنها را اثبات کنید ‌

مشاوره حقوقی تلفنی سفته
بهنام رفیعی ساران عبدالصمد محمدی مقدم محسن نریمانی ده نوی سید روح اله معزی
۶۲۰ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۳۹۸) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

با سلام اولا رابطه ی مالی شما ربطی به سهم مادرتان ندارد و ایشان باید جداگانه سهم خود را مطالبه کنند .ثانیا سهم الارث مادرتان بفرض ثبوت حقی شرعی و قانونی است و با گرفتن پول سودی متفاوت است.

وجود اسناد تجاری از جمله سفته نشانه بدهکاری صادرکننده و ظهرنویسان احتمالی به میزان مبلغ مندرج در آن است.

مشاوره حقوقی تلفنی سفته
بهنام رفیعی ساران عبدالصمد محمدی مقدم محسن نریمانی ده نوی سید روح اله معزی
۶۲۰ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۳۹۸) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

با توجه به وجود سفته در دست ایشان شما بدهکار محسوب می شوید و ملزم به پرداخت وجه سفته هستید

وجود سفته در ید دیگری به منزله بدهی شما به وی است خلافش را شما باید ثابت کنید.

درود
وجود سفته در دست دارنده اماره بر مدیونیت صادر کننده است

مشاوره حقوقی تلفنی سفته
بهنام رفیعی ساران عبدالصمد محمدی مقدم محسن نریمانی ده نوی سید روح اله معزی
۶۲۰ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۳۹۸) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

باسلام
اسناد تجاری صادره معتبر بوده باید پرداخت شود مگر توانایی اثبات عدم بدهی را داشته باشین

سلام وجود سفته در دست طرف شما اماره مدیونیت شماست

بادرودوسلام باراثبات بر عهده شما می باشد.

مشاوره حقوقی تلفنی سفته
بهنام رفیعی ساران عبدالصمد محمدی مقدم محسن نریمانی ده نوی سید روح اله معزی
۶۲۰ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۳۹۸) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

با سلام و درود . اسناد تجاری صادره معتبر میباشد و میبایست پرداخت گردد مگر اینکه توانایی اثبات عدم بدهی را داشته باشید .

مشاوره‌های حقوقی مرتبط

مشاوره حقوقی تلفنی یکی از سریعترین و بهترین نوع مشاوره است.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با تضمین کیفیت مشاوره ارائه می‌شود.

قبل از رزرو مشاوره حقوقی تلفنی می‌توانید با بررسی وکیل و متخصصین حقوقی بر اساس عملکرد و امتیاز فعالیت تخصصی آنها فرد مناسب جهت دریافت مشاوره حقوقی تلفنی را انتخاب کنید.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با بهترین قیمت و در کوتاه‌ترین زمان ممکن ارائه می‌شود.