لطفا اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
گفتگو با متخصصین آنلاین
۱۹ متخصص آنلاین

طلاق شرعی و نفقه چگونه ممکن است؟

پرسیده شده

سلام به اساتید گرانقدر

اگر زوج صیغه طلاق را شخصا در حضور ۲ شاهد مرد جاری نماید و سپس طی یک اظهار نامه رسمی به زوجه ابلاغ نماید. آنگاه پس از ۴ ماه دادخواست خود را برای ثبت قانونی طلاق به دادگاه بدهد.
۱- چه کیفری را می توان برای زوج متصور بود؟
۲- از زمان طلاق شرعی تا ثبت رسمی طلاق، امکان مطالبه نفقه برای زوجه آیا وجود دارد؟

با تشکر

مشاوره حقوقی تلفنی طلاق
علیرضا شوری نسترن زمانی پور نیلوفر سامان پور سها آگهی
۷۰۲ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۹ بر اساس (۱,۶۰۹) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

۲۵ پاسخ برای این سوال ثبت شده

با درود تا زمانی که صیغه طلاق رسمی جاری نشده و عده تمام نشده است زوجه مستحق نفقه میباشد

گفتگو با متخصصین آنلاین
امید داوری
امید داوری ۴.۳ کارشناس ارشد حقوق
۴.۸ / ۵ (۲۶۵) دیدگاه
زینب زینلی
زینب زینلی ۰.۲ کارآموز وکالت کانون وکلای دادگستری
۴.۹ / ۵ (۲۹) دیدگاه
نگار عسگری
نگار عسگری ۰.۰ کاراموز وکالت مرکز وکلای قوه قضاییه
۰ / ۵ (۰) دیدگاه

باسلام تازمانی که صیغه طلاق را به صورت رسمی ثبت ننموده باشید یا گواهی نشوز زوجه را نگرفته اید ملزم به پرداخت نفقه خواهید شد.

مشاوره حقوقی تلفنی طلاق
علیرضا شوری نسترن زمانی پور نیلوفر سامان پور سها آگهی
۷۰۲ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۹ بر اساس (۱,۶۰۹) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

باسلام
این صیغه طلاق قانونی نیست برای اجرای صیغه طلاق باید دادخوایت گواهی عدم امکان سازش یک طرفه از سوی زوج تقدیم دادگاه گردد وبا پرداخت کلیه حقوق مالی واخذ گواهی عدم امکان سازش و تحویل ظان به دفتر طلاق نسبت به اجرای صیغه طلاق اقدام نمود

عمل زوج فاقد عنوان مجرمانه است اما تا پایان عده پس از ثبت رسمی زوجه مستحق نفقه خواهد بود.

آثر قانونی بر صیغه طلاقی که به حکم دادگاه نبوده است مترتب نیست.

مشاوره حقوقی تلفنی طلاق
علیرضا شوری نسترن زمانی پور نیلوفر سامان پور سها آگهی
۷۰۲ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۹ بر اساس (۱,۶۰۹) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

سلام تا پایان عده پس از ثبت رسمی زوجه مستحق نفقه خواهد بود.

باسلام محضر شما بزرگوار
عنایت داشته باشید زوجه تا زمانی مستحق نفقه می باشد که صیغه طلاق جاری شود .

درود
جرمی محقق نشده است اما زوجه تا طلاق رسمی جاری نشود مستحق نفقه است.

مشاوره حقوقی تلفنی طلاق
علیرضا شوری نسترن زمانی پور نیلوفر سامان پور سها آگهی
۷۰۲ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۹ بر اساس (۱,۶۰۹) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

تا زمانی که صیغه طلاق رسمی جاری نشده و عده تمام نشده است زوجه مستحق نفقه میباشد

سلام تا.پایان عده نفقه تعلق می گیرد

طلاق مذکور رجعی است و باید تمام مراحل آن از اجرای صحیح صیغه طلاق تا رعایت موارد بعدی از جمله عدم رجوع مطابق قانون اثبات شود تا طلاق صحیح تلقی شود.و تا آن زمان زوجه مستحق نفقه است.

مشاوره حقوقی تلفنی طلاق
علیرضا شوری نسترن زمانی پور نیلوفر سامان پور سها آگهی
۷۰۲ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۹ بر اساس (۱,۶۰۹) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

با سلام تا پایان عده نفقه به زوجه تعلق میگیرد و زوج ملزم به پرداخت نفقه میباشد.

درقوانین ایران طلاق توسط اسناد عادی مورد قبول نیست و طلاق باید وفق قانون صورت پذیرد و تا پایان عده مستحق دریافت نفقه می باشید .

با سلام ، تا زمان ثبت ضیغه طلاق و انقاضی عده و یا اخذ گواهی نشوز ، زوجه مستحق نفقه خواهد بود.

زوج جرمی ممرتکب نشده است. پس از پایان عده از زمان ثبت طلاق زوجه مستحق نفقه می باشد.

مشاوره حقوقی تلفنی طلاق
علیرضا شوری نسترن زمانی پور نیلوفر سامان پور سها آگهی
۷۰۲ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۹ بر اساس (۱,۶۰۹) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

باسلام
تازمانی که طلاق به صورت رسمی ثبت نشده است زوجه مستحق نفقه میباشد

تا پایان عده زوجه مستحق نفقه است

مشاوره حقوقی تلفنی طلاق
علیرضا شوری نسترن زمانی پور نیلوفر سامان پور سها آگهی
۷۰۲ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۹ بر اساس (۱,۶۰۹) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

بااحترام
نفقه تعلق میگیرد چونکه قانونی انجام نشده است مگر زوجه به این امر توافق نماید

درود
جرمی اتفاق نیفتاده ولی به لحاظ قانونی چنین طلاقی پذیرفته نیز و زوجه تا پایان عده بعد از ثبت قانونی طلاق مستحق نفقه می باشد .

اصلاح میشود :پذیرفته نیست .

مشاوره حقوقی تلفنی طلاق
علیرضا شوری نسترن زمانی پور نیلوفر سامان پور سها آگهی
۷۰۲ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۹ بر اساس (۱,۶۰۹) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

جرمی محقق نشده است
نفقه تا پایان عده باید پرداخت گردد

بادرودوسلام تاانتهای مدت عده نفقه به زوجه تعلق می گیرد.

تا زمانی که حکم گواهی عدم سازش صادر نشده و ثبت رسمی نشده و عده رجوع تمام نشده زوج مکلف به پرداخت نفقه است مگر اینکه نشوز زوجه ثابت شده باشد

مشاوره حقوقی تلفنی طلاق
علیرضا شوری نسترن زمانی پور نیلوفر سامان پور سها آگهی
۷۰۲ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۹ بر اساس (۱,۶۰۹) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

باسلام
این صیغه طلاق غیر قانونی بوده و زوجه همچنان مستحق نفقه میباشد.

موضوع فاقد وصف مجرمانه است اما زوجه تا پایان عده پس از ثبت رسمی طلاق مستحق نفقه می باشد.

مشاوره‌های حقوقی مرتبط

مشاوره حقوقی تلفنی یکی از سریعترین و بهترین نوع مشاوره است.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با تضمین کیفیت مشاوره ارائه می‌شود.

قبل از رزرو مشاوره حقوقی تلفنی می‌توانید با بررسی وکیل و متخصصین حقوقی بر اساس عملکرد و امتیاز فعالیت تخصصی آنها فرد مناسب جهت دریافت مشاوره حقوقی تلفنی را انتخاب کنید.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با بهترین قیمت و در کوتاه‌ترین زمان ممکن ارائه می‌شود.