لطفا اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
گفتگو با متخصصین آنلاین
۱۰ متخصص آنلاین
مشاوره حقوقی تلفنی طلاق
شهریار پورحکیمی علیرضا شایق آناهیتا احمدی اکرم فرخ
۷۰۱ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۹ بر اساس (۱,۶۰۶) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

۱۹ پاسخ برای این سوال ثبت شده

با درود رای دادگاه
نامه خطاب به سردفتر
اسناد هویتی، سند ازدواج.

گفتگو با متخصصین آنلاین
مژگان صالح ابادی
مژگان صالح ابادی ۱.۱ وکیل پایه یک دادگستری
۴.۷ / ۵ (۱۵۰) دیدگاه
توحید میدانی
توحید میدانی ۱.۰ کارشناس ارشد حقوق
۴.۹ / ۵ (۳۹۱) دیدگاه
امید داوری
امید داوری ۴.۳ کارشناس ارشد حقوق
۴.۸ / ۵ (۲۶۰) دیدگاه

با سلام، سند نکاح ، مدارک هویتی، و حکم دادگاه

مشاوره حقوقی تلفنی طلاق
شهریار پورحکیمی علیرضا شایق آناهیتا احمدی اکرم فرخ
۷۰۱ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۹ بر اساس (۱,۶۰۶) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

درود
شناسنامه و کارت ملی، حکم طلاق، سند ازدواج، نبودن در عادت ماهیانه.

باسلام محضر شما بزرگوار
عنایت داشته باشیدحکم دادگاه ، سند ازدواج و مدارک اعم از شناسنامه و کارت ملی

رای دادگاه، گواهی قطعیت رای، سند ازدواج و کارت ملی و شناسنامه.

مشاوره حقوقی تلفنی طلاق
شهریار پورحکیمی علیرضا شایق آناهیتا احمدی اکرم فرخ
۷۰۱ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۹ بر اساس (۱,۶۰۶) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

شناسنامه و کارت ملی، حکم طلاق، سند ازدواج، نبودن در عادت ماهیانه

باسلام اول حکم دادگاه سپس سند نکاحیه و شناسنامه و مدارک هویتی.

سند ازدواج .رای دادگاه .مدارک شناسایی

مشاوره حقوقی تلفنی طلاق
شهریار پورحکیمی علیرضا شایق آناهیتا احمدی اکرم فرخ
۷۰۱ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۹ بر اساس (۱,۶۰۶) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

درود
شناسنامه و کارت ملی طرفین
سند ازدواج
رای دادگاه
گواهی قطعیت رای و نامه به سردفتر از طرف دادگاه

حکم دادگاه را به دفترخانه بدهید.

باسلام

حکم طلاق ،مدارک تشخیص هویت،سند ازدواج

مشاوره حقوقی تلفنی طلاق
شهریار پورحکیمی علیرضا شایق آناهیتا احمدی اکرم فرخ
۷۰۱ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۹ بر اساس (۱,۶۰۶) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

رای دادگاه و گواهی قطعیت
اوراق هویتی طرفین
سند ازدواج

با سلام
حکم طلاق و مدارک هویتی و سند ازدواج

بادرودوسلام سندازدواج و کارت ملی شناسنامه طرفین رای دادگاه

با احترام سند ازدواج و مدارک هویتی و حکم دادگاه نیاز است

مشاوره حقوقی تلفنی طلاق
شهریار پورحکیمی علیرضا شایق آناهیتا احمدی اکرم فرخ
۷۰۱ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۹ بر اساس (۱,۶۰۶) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

باسلام
کارت ملی شناسنامه و دادنامه دادگاه به دفتر طلاق تحویل دهید و۳شاهد مرد

مدارک هویتی، رای دادگاه، عقدنامه

مشاوره حقوقی تلفنی طلاق
شهریار پورحکیمی علیرضا شایق آناهیتا احمدی اکرم فرخ
۷۰۱ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۹ بر اساس (۱,۶۰۶) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

سلام حکم دادگاه و مدارک شناسایی

با سلام و درود . گواهی قطعی شدن رای و رای دادگاه، کارت ملی ، سند ازدواج و شناسنامه.

مشاوره‌های حقوقی مرتبط

مشاوره حقوقی تلفنی یکی از سریعترین و بهترین نوع مشاوره است.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با تضمین کیفیت مشاوره ارائه می‌شود.

قبل از رزرو مشاوره حقوقی تلفنی می‌توانید با بررسی وکیل و متخصصین حقوقی بر اساس عملکرد و امتیاز فعالیت تخصصی آنها فرد مناسب جهت دریافت مشاوره حقوقی تلفنی را انتخاب کنید.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با بهترین قیمت و در کوتاه‌ترین زمان ممکن ارائه می‌شود.