لطفا اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
متخصصین فعال
مشاوره حقوقی تلفنی
مشاوره تلفنی حقوقی
تمام محصولات
مشاوره حقوقی تلفنی طلاق از طرف زن
مهران صادقی بهنام رفیعی ساران اکبر هدایی‌ متنق سیدمهرداد توسلی
۳۹۲ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۶۱۹) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

در صورت نداشتن رابطه به مدت ۴ ماه با زوجه،آیا برای وی حق طلاق ایجاد میشود؟

پرسیده شده

در صورتی که زوج به مدت ۴ ماه به علت لجبازی با خانمش از رابطه جنسی خودداری کند و خانم درخواست طلاق بکند، آیا دادگاه به درخواست طلاق خانم پاسخ مثبت می دهد؟
و اینکه مهریه به خانم تعلق می گیرد؟

۱۱ پاسخ #19478522
۳۲,۵۱۰
مشاوره حقوقی تلفنی طلاق از طرف زن
مهران صادقی بهنام رفیعی ساران اکبر هدایی‌ متنق سیدمهرداد توسلی
۳۹۲ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۶۱۹) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

۱۱ پاسخ برای این سوال ثبت شده

دوست عزیز درمورد طلاق بدلیل نداشتن رابطه جنسی از طرف هریک از زوجین انواع مختلفی وجود دارد ولی ظاهر از نوع سوال شما فهمیده میشود اگر زوجه دلیل طلاقش عسر وحرج در این کار همان رابطه جنسی باشد و برای داد گاه ثابت شود میتواند تقاضای طلاق بدهد..درمورد جواب سوال دوم باید گفت درصورت برقرار نشدن رابطه جنسی بین طرفین ودایمی بودن عقد زوجه میتواند نصف مهریه خورد را طلب کند

در صورت اثبات عسر و حرج زوجه می تواند تقاضای طلاق نمایید و زن مسحق مهریه خواهد بود

مشاوره حقوقی تلفنی طلاق از طرف زن
مهران صادقی بهنام رفیعی ساران اکبر هدایی‌ متنق سیدمهرداد توسلی
۳۹۲ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۶۱۹) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

با سلام مهریه قطعا به زوجه تعلق می گیرد ولی در خصوص طلاق یک طرفه به در خواست زوجه انجام میگیرد در صورتی که زوجه بتواند عسر و حرج خود را (طبق مدارک محکمه پسند )اثبات نماید

در فقه تکلیف شده که زن در صورتی که توسط شوهر مورد ظهار قرار گیرد که مدتش ۴ ماه و ده روز میباشد و به طبع بیشتر از آن زن مستحق مهریه و میتواند طلاق را از حاکم بصورت یکجانبه و اثبات ظهار درخواست کند و عسر و حرج در این مورد مربوط به ظهار نمیباشد و جایگاهی ندارد که عسر یا حرج اثبات گردد یعنی صرف عدم نزدیکی به مدت ۴ماه و ده روز و اثبات آن توسط زوجه کفایت مینماید.

در مورد سوال شما باید عنوان نمود در صورت اثبات عسر و حرج زوجه می تواند تقاضای طلاق نمایید و زن مسحق مهریه خواهد بود

مشاوره حقوقی تلفنی طلاق از طرف زن
مهران صادقی بهنام رفیعی ساران اکبر هدایی‌ متنق سیدمهرداد توسلی
۳۹۲ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۶۱۹) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

با درود..
۱_ در خصوص موضوع فوق: طبق تبصره ذیل ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی که بیان نموده: "عسر و حرج عبارت است از بوجود آمدن وضیعتی ادامه زندگی را برای زوجه با مشقت همراه ساخته بنحوی که تحمل آن مشکل باشد " و همچنین در سایر مواردی که عسر و حرج در دادگاه احراز گردد، محکمه می توان با استناد آن حکم طلاق صادر نماید.
۲_ مهریه ارتباطی به این موضوع نداشته و طبق قانون مدنی، زن به محض نکاح مالک مهریه می گردد و می تواند آن را مطالبه نموده و یا هر گونه دخل و تصرفی در آن بنماید..
موفق و پیروز باشید..

مهریه امر علی حده می باشد شما میتوانید مهریه را بگیرید در خصوص طلاق نیز در صورت اثبات عسر و حرج و اثبات آن در دادگاه به شما حق طلاق داده خواهد شد.

سلام
در صورت ایجاد عسرو حرج بله امکان پذیراست

مشاوره حقوقی تلفنی طلاق از طرف زن
مهران صادقی بهنام رفیعی ساران اکبر هدایی‌ متنق سیدمهرداد توسلی
۳۹۲ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۶۱۹) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

با سلام . در صورت اثبات عدم تمکین خاص زوجه از سوی زوج در محاکم قضایی زوج میتواند اقدام به اخذ گواهی ازدواج مجدد نموده و با پرداخت حقوق مالی زوجه اقدام به طلاق از زوج ناشزه نماید .

مهریه حقوق مالی زوج وازحقوق ممتازه به شمارمی رودوتحت هرشرایطی به مجردعقدنکاح زن مالک مهریه می گردد،ودرصورتی که ادامه زندگی زوجه بامشقت وغیرقابل تحمل باشدودرصورت اثبات عسروحرج، زن میتواندتقاضای طلاق بدهد.

_ در خصوص موضوع فوق: طبق تبصره ذیل ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی که بیان نموده: "عسر و حرج عبارت است از بوجود آمدن وضیعتی ادامه زندگی را برای زوجه با مشقت همراه ساخته بنحوی که تحمل آن مشکل باشد " و همچنین در سایر مواردی که عسر و حرج در دادگاه احراز گردد، محکمه می توان با استناد آن حکم طلاق صادر نماید.
اما مهریه ارتباطی به این موضوع نداردمال زن هست

مشاوره‌های حقوقی مرتبط

مشاوره حقوقی تلفنی یکی از سریعترین و بهترین نوع مشاوره است.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با تضمین کیفیت مشاوره ارائه می‌شود.

قبل از رزرو مشاوره حقوقی تلفنی می‌توانید با بررسی وکیل و متخصصین حقوقی بر اساس عملکرد و امتیاز فعالیت تخصصی آنها فرد مناسب جهت دریافت مشاوره حقوقی تلفنی را انتخاب کنید.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با بهترین قیمت و در کوتاه‌ترین زمان ممکن ارائه می‌شود.