لطفا اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
گفتگو با متخصصین آنلاین
۱۹ متخصص آنلاین
۴۶,۰۱۹
مشاوره حقوقی تلفنی جرایم رایانه ای
محمد هادی معماری سمانه برخورداری امین احمدی محمدرضا عطاری شادکهن
۴۳۵ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۱۷۵) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

۶۳ پاسخ برای این سوال ثبت شده

ماده 640 قانون مجازات بخش تعزیرات اشخاص ذیل به حبس از سه ماه تا یک سال وجزای نقدی از یک میلیون وپانصد هزار ریال تا شش میلیون ریال و تا 74 ضربه شلاق یا به یک یا دو مجازات محکوم خواهند شد. هرکس نوشته یا طرح، گراور، نقاشی، تصاویر ، مطبوعات، اعلانات، علایم، فیلم، نوار سینما و یا بطور کلی هر چیز که عفت و اخلاق عمومی را جریحه دار نماید، برای تجارت یا توزیع به نمایش ومعرض انظار عمومی گذارد یا بسازد یا برای تجارت وتوزیع نگهداری کند. لذا دانلود آن مجازاتی مشخص نشده است.

موید باشید

گفتگو با متخصصین آنلاین
توحید میدانی
توحید میدانی ۱.۰ کارشناس ارشد حقوق
۴.۹ / ۵ (۳۹۶) دیدگاه
امید داوری
امید داوری ۴.۳ کارشناس ارشد حقوق
۴.۸ / ۵ (۲۶۱) دیدگاه
رضا رستمی
رضا رستمی ۱۰.۰ کارشناس حقوقی
۴.۸ / ۵ (۱,۳۳۷) دیدگاه

سلام و درود
بله به حبس سه ماه تا یکسال

مشاوره حقوقی تلفنی جرایم رایانه ای
محمد هادی معماری سمانه برخورداری امین احمدی محمدرضا عطاری شادکهن
۴۳۵ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۱۷۵) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

سلام خیر دانلود آن جرم محسوب نمی‌شود ولی نشر آن جرم میباشدو مجازات حبس سه ماه تا یک سال وجزای نقدی از یک میلیون وپانصد هزار ریال تا شش میلیون ریال و تا ۷۴ ضربه شلاق یا به یک یا دو مجازات محکوم خواهند شد.

دانلود به تنهایی مجازاتی برایش منظور نشده است...اما تجارت و انتشار و نمایش آن جرم است

اگر به قصد فروش و نگهداری و پخش باشد بله
اما اگر موارد فوق اتفاق نیفتد جرم نیست به شرطی که منتشر نکنید و شیطنت در کار نباشه

مشاوره حقوقی تلفنی جرایم رایانه ای
محمد هادی معماری سمانه برخورداری امین احمدی محمدرضا عطاری شادکهن
۴۳۵ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۱۷۵) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

با سلام
برای نشر و ترویج ان مجازات تعیین شده ولی برای دانلود ان مجازاتی معین نشده

صرف دانلود و نگهداری شخصی جرم نیست توزیع و انتشار و در دسترس عموم قرار دادن جرم می باشد

با سلام
صرف دانلود و نگهداری نوارها و فیلم‌های مستهجن و خلاف عفت و اخلاق عمومی، اگر به منظور تجارت و توزیع نباشد، فاقد جنبه جزایی است...

مشاوره حقوقی تلفنی جرایم رایانه ای
محمد هادی معماری سمانه برخورداری امین احمدی محمدرضا عطاری شادکهن
۴۳۵ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۱۷۵) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

با سلام دانلودش گرچه جنبه غیر اخلاقی داره ولی اگر منتشر نشود جرم نیست

خیر دانلود جرم محسوب نمی شود انتشار و توزیع آن جرم می باشد

با سلام
دانلود فیلم مستهجن جرم محسوب نمی شود لیکن اگر امر را انتشار دهید مرتکب جرم خواهید گردید

مشاوره حقوقی تلفنی جرایم رایانه ای
محمد هادی معماری سمانه برخورداری امین احمدی محمدرضا عطاری شادکهن
۴۳۵ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۱۷۵) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

سلام علیکم طبق ماده ۱۵ جرائم رایانه ای مرتکب مجازات میشود...

با سلام و احترام
خیر ، جرم محسوب نمی شود.

با سلام توجه داشته باشید آنچه به موجب ماده ۱۴ قانون جرایم رایانه ای جرم شناخته شده است انتشار و توزیع محتویات مستهجن می باشد.
دانلود فیلم مستهجن با استفاده از فیلتر شکن جرم نیست مگر به قصد انتشار و توزیع انجام شود که در این صورت مشمول ماده ۱۴ قانون جرایم رایانه ای بوده و مجازات آن حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات می باشد.

با سلام
صرف دانلود و بارگیری آن تا زمانی که منتشر نشود و یا نگهداری آن به قصد اعمال تجاری نباشد مجازاتی در پی ندارد.
پیروز باشید

مشاوره حقوقی تلفنی جرایم رایانه ای
محمد هادی معماری سمانه برخورداری امین احمدی محمدرضا عطاری شادکهن
۴۳۵ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۱۷۵) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

با سلام و احترام
دانلود آن در قانون جرم انگاری نشده ولی نشر آن جرم میباشدو مجازات حبس سه ماه تا یک سال وجزای نقدی از یک میلیون وپانصد هزار ریال تا شش میلیون ریال و تا ۷۴ ضربه شلاق یا به یک یا دو مجازات محکوم خواهند شد.

خارج از دایره ماده ۶۴۰مجازت بخش تعزیرات میباشد مگر دانلود به قصد انتشار باشد و لذا جرم نیست

مشاوره حقوقی تلفنی جرایم رایانه ای
محمد هادی معماری سمانه برخورداری امین احمدی محمدرضا عطاری شادکهن
۴۳۵ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۱۷۵) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

دانلود آن به هیچ وجه حرم محسوب نمیشود و انتشار آن جرم و مجازات سه ماه تا ۱ سال حبس دارد.

با سلام دانلود جرم محتوای مبتذل و مستهجن در قانون جرم انگاری نشده اما باید نسبت به چند نکته توجه داشته باشیم اون هم اینکه اگر محتوای مذکور در سیستم های شخصی نگهداری یا برای افراد دیگر ارسال بشه یا در جایی منتشر بشه میتونه بعدا شما رو دچار درد سرهای قانونی کنه ، همیشه توصیه اینه که هیچ نوع محتواهای نامناسب یا حتی تصاویر و فیلم های خصوصی رو در تجهیزات الکترونیکی نگهداری نکنید زیرا در بسیاری موارد به دلیل اتهام در سایر پرونده ها سیستم ها مورد تفتیش ضابطین دادگستری قرار گرفتند و این مساله می تواند موجب بروز مشکلات بعدی شود. ضمنا گاهی اوقات اگر تجهیزات الکترونیکی حاوی محتواهای خصوصی مورد سرقت قرار بگیرند یا حتی اگر برای تعمیر به تعمیرکار سپرده بشه ، میتونه موجبات باج خواهی یا انتشار محتواهای مذکور رو فراهم کنه

با توجه به اینکه قانون در مورد غیر تجاری بودن این اعمال تصریحی ندارد و با توجه به تفسیر مضیق قوانین جزایی نمیتوان ماده قانونی که در موردبعد تجاری این اعمال گفته شده را به صرف دانلود کردن فیلم های مستهجن بدون بعد تجاری تسری داد .و عنوان مجرمانه ندارد .

مشاوره حقوقی تلفنی جرایم رایانه ای
محمد هادی معماری سمانه برخورداری امین احمدی محمدرضا عطاری شادکهن
۴۳۵ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۱۷۵) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

عرض سلام ادب و احترام خدمت شما
بلی جرم است و شامل مجازات از سه ماه تا یکسال حبس را در بر خواهد داشت . با آرزوی توفیق

باسلام بله نشر آن مجازات حبس وشلاق دارند ولی دانلودآن مجازات ندارد.

برای دانلود مجازاتی مشخص نشده

مشاوره حقوقی تلفنی جرایم رایانه ای
محمد هادی معماری سمانه برخورداری امین احمدی محمدرضا عطاری شادکهن
۴۳۵ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۱۷۵) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

با سلام. صرف دانلود جرم محسوب نمیشود.در صورتی که به قصد تجارت و انتشار باشد، مجازات دارد.

سلام وقت بخیر ... نه دانلود فیلم های مبتذل و مستهجن در قانون جرم انگاری نشده است ... لکن ، نگهداری چنین محتواهایی ممکن است در آینده شما را دچار دردسرهای قانونی و اجتماعی نماید. و اگر برای هر مساله ی دیگری از طرف مراجع قضایی سیستم های شما مورد تفتیش قانونی قرار گیرد ..حتی میتواند موجب توقیف تجهیزات رایانه ای شما گردد.

مشاوره حقوقی تلفنی جرایم رایانه ای
محمد هادی معماری سمانه برخورداری امین احمدی محمدرضا عطاری شادکهن
۴۳۵ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۱۷۵) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

دانلود به تنهایی جرم شناخته نشده اما اگر به قصد تجارت باشد جرم محسوب می شود

باسلام
دانلود به تنهایی جرم محسوب نمی شود به شرط آنکه جهت توزیع و پخش یا در دسترس قرار دادن دیگران نباشد

با سلام. صرف دانلود جرم نمی باشد.

مشاوره حقوقی تلفنی جرایم رایانه ای
محمد هادی معماری سمانه برخورداری امین احمدی محمدرضا عطاری شادکهن
۴۳۵ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۱۷۵) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

خیر .چنانچه جنبه ی نشر برا دیگران و عرضه فساد و فحشا نباشد خیر جرم نیست

خیر صرف دانلود جرم نیست لاکن انتشار آن و توزیع یا تجارت و در آمد زایی جرم محسوب می شود.

حبس از سه ماه تا یک سال وجزای نقدی از یک میلیون وپانصد هزار ریال تا شش میلیون ریال و تا ۷۴ ضربه شلاق یا به یک یا دو مجازات

مشاوره حقوقی تلفنی جرایم رایانه ای
محمد هادی معماری سمانه برخورداری امین احمدی محمدرضا عطاری شادکهن
۴۳۵ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۱۷۵) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

با سلام..
به صرف دانلود و نگهداری و یا استفاده شخصی هیچ مجازاتی منطور نشده است. ولی اگر به قصد توزیع و تجارت و انتشار و یا در دسترس عموم قرار داده شود، جرم بوده و طبق ماده ۶۴۰ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیزات، مجازات در پی دارد..
موفق باشید..

سلام و درود، صرف دانلود این موارد جرم انگاری نشده است، آرزوی عاقبت بخیری.

صرف دانلود آن تا زمانی که منتشر نشود و یا نگهداری آن به قصد اعمال تجاری نباشد مجازاتی در پی ندارد.

صرف دانلود جرم محسوب نمی شود ولیکن نشر و عرضه و یا فروش و به نمایش گذاردن محتوای مستهجن جرم است .

مشاوره حقوقی تلفنی جرایم رایانه ای
محمد هادی معماری سمانه برخورداری امین احمدی محمدرضا عطاری شادکهن
۴۳۵ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۱۷۵) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

درود بر شما
صرف دانلود جرم نمی باشد .

سلام بله حبس ۳ ماه تا یکسال و جزای نقدی موفق باشید

با سلام به صرف دانلود خیر اما اگر ودراختیار و یا انتشار کسی بگذاریدجرم است

مشاوره حقوقی تلفنی جرایم رایانه ای
محمد هادی معماری سمانه برخورداری امین احمدی محمدرضا عطاری شادکهن
۴۳۵ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۱۷۵) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

با سلام
دانلود آن جرم انگاری نشده ولی اگر فیلم های مذکور با چنین محتوایی نشر داده شود بله جرم می‌باشد و قابل مجازات

سلام بله هم طبق قانون جرایم رایانه ای و هم قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیرمجاز می کنند جرم انگاری شده است.

مشاوره حقوقی تلفنی جرایم رایانه ای
محمد هادی معماری سمانه برخورداری امین احمدی محمدرضا عطاری شادکهن
۴۳۵ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۱۷۵) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

سلام خیر صرف دانلود جرم انگاری نشده بیشتر نظر قانونگذار بر انتشار است

با سلام دانلود با انگیزه شخصی در قانون جرمی برایش تعریف نشده ولی اگر همان دانلود را دراختیار دیگران قراردهید مشمول ماده ۶۴۰ قانون مجازات اسلامی قرار میگیرد

اگر در رایانه شخصی و فقط جهت دانلود باشد جرمی متصور نیست اما توزیع و انتشار ان در فضای مجازی یا بهرنحو دیگر باعث اعمال ماده ۶۴۰ قانون مجازات خواهد شد.

مشاوره حقوقی تلفنی جرایم رایانه ای
محمد هادی معماری سمانه برخورداری امین احمدی محمدرضا عطاری شادکهن
۴۳۵ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۱۷۵) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

خیر دانلود جرم محسوب نمی شود ولی انتشار آن جرم می باشد

با درود دانلود آن جرم نیست نشر آن قطعا جرم است

خیر،صرف دانلودفیلمهای مبتذل ومستهجن وبرای استفاده شخصی درقانون جرم انگاری نشده ومجازات ندارد،مگراینکه به قصدانتشار،توزیع ویاتجارت باشد،دراین صورت وفق ماده ۶۴۰ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات،حبس از۳ماه تا۱سال وجزای نقدی وتا۷۴ضربه شلاق محکوم خواهدشد.
پیروزباشید

با احترام در صورتی که آن را در اختیار کسی نه گذاشته باشید خیر

سلام
دانلود و نگهداری شخصی جرم نیست ولکن توزیع و انتشار عمومی آن جرم می باشد

برای استفاده شخصی جرم محسوب نمیشود ولی انتشار آن یا فروش آن جرم محسوب میشود

باسلام در صورتی که منتشر ننماید جرم نیست.

صرف دانلود جرم‌ محسوب نمی شود مگر اینکه منتشر یا توزیع کنید

با سلام جهت دانلود آن مجازاتی پیش بینی نشده اما نشر و توزیع آن جرم است

با سلام صرف دانلود برای خود شخص خیر

سلام
دانلود فیلم به تنهایی جرم حساب نمی شود ولی انتشار و در نمایش قرار دادن آن سه ماه تا یکسال حبس و جزای نقدی و...در پیش دارد

با سلام.صرفا برای دانلود کردن آن مجازاتی پیش بینی نشده در قانون ولی نگهداری و انتشار آن مجازات در پی خواهد داشت.

فقط دانلود جرم نیست اما پخش ،تکثیر و انتشار و توزیع آن جرم است.

خیر دانلود جرم نیست اما انتشار آن جرم است

بنام خدا،موضوع فاقد وصف مجرمانه است.

صرف دانلود فیلم مستهجن جرم محسوب نمی شود فلذا مطابق ماده ۶۴۰قانون مجازات در صورت انتشار و توزیع و تجارت فیلم های مستهجن قانون گذاری جرم انگاری نموده است و مجازات دارد

خیر دانلود آن جرم نمیباشد ، ولی نشر آن دارای مجازات میباشد

خیر داونلود موارد گفته شده جرم نیست

با سلام
دانلود به تنهایی برایش مجازاتی ذکر نگردیده ولی اگر خرید وفروش ودر معرض نمایش و...قرارگیرد جرم محسوب می شود.

مشاوره‌های حقوقی مرتبط

مشاوره حقوقی تلفنی یکی از سریعترین و بهترین نوع مشاوره است.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با تضمین کیفیت مشاوره ارائه می‌شود.

قبل از رزرو مشاوره حقوقی تلفنی می‌توانید با بررسی وکیل و متخصصین حقوقی بر اساس عملکرد و امتیاز فعالیت تخصصی آنها فرد مناسب جهت دریافت مشاوره حقوقی تلفنی را انتخاب کنید.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با بهترین قیمت و در کوتاه‌ترین زمان ممکن ارائه می‌شود.