لطفا اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
متخصصین فعال
مشاوره حقوقی تلفنی
مشاوره تلفنی حقوقی
تمام محصولات
مشاوره حقوقی تلفنی در خصوص اسناد وکالت
مینا محمدی مصطفی عباسی جلال رزمجو سجاد نیستانی
۱۳۱ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۶ بر اساس (۱۷) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره
۲۷ پاسخ #16285536
۱,۲۴۵
مشاوره حقوقی تلفنی در خصوص اسناد وکالت
مینا محمدی مصطفی عباسی جلال رزمجو سجاد نیستانی
۱۳۱ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۶ بر اساس (۱۷) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

۲۷ پاسخ برای این سوال ثبت شده

ازآنجاکه قرارداد وکالت عقدی جایز است هر یک از طرفین می توانند هر زمان که بخواهند قرارداد را یک جانبه فسخ کند شما هر زمانی که اراده کنید می توانید وکیل را عزل کنید و وکیل هر زمانی که بخواهد می‌تواند از سمتش استعفا دهد منتهای مراتب این استعفای وکیل نباید موجب ضرر و زیان به شما شود و الا در هر مرحله‌ای از دادرسی اگر ایشان بدون عذر موجه استعفا دهد به صورتی که این استعفا موجب ضرر و زیان به شما شود شما می توانید از این به بعد از ایشان شکایت کنید

با سلام
قرارداد وکالت عقدی است جایز پس هر یک از طرفین می توانند هر زمان که بخواهند آنرا فسخ کنند مگر که حق فسخ سلب شده باشد. با فسخ اگر موجب ضرر و زیان شود می توانید از او شکایت کنید

مشاوره حقوقی تلفنی در خصوص اسناد وکالت
مینا محمدی مصطفی عباسی جلال رزمجو سجاد نیستانی
۱۳۱ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۶ بر اساس (۱۷) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

بله میتواند

وکیل هر زمان که بخواهد میتواند استعفا دهد.اما اگر در اثر این استعفا ضرری به شما برسد قابل بررسی است

بله میتواند استعفا کند

مشاوره حقوقی تلفنی در خصوص اسناد وکالت
مینا محمدی مصطفی عباسی جلال رزمجو سجاد نیستانی
۱۳۱ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۶ بر اساس (۱۷) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

بله. می تواند استعفا دهد

سلام باید اعلام استعفا نماید .

وکیل می تواند استغفاء کند

مشاوره حقوقی تلفنی در خصوص اسناد وکالت
مینا محمدی مصطفی عباسی جلال رزمجو سجاد نیستانی
۱۳۱ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۶ بر اساس (۱۷) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

وکیل می تواند استغفاء دهد.

بله میتواند استعفا دهد

عنوان صحیح این عمل استعفای وکیل است . بله وکیل در هر زمان که بخواهد میتواند از ادامه وکالت انصراف و استعفا بدهد .

مشاوره حقوقی تلفنی در خصوص اسناد وکالت
مینا محمدی مصطفی عباسی جلال رزمجو سجاد نیستانی
۱۳۱ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۶ بر اساس (۱۷) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

عزل خیر ولی میتواند استعفا نماید که به شما استعفای ایشان ابلاغ میشود.

عزل وکیل ازاختیارات موکل است .‌ وکیل می تواند استعفاء‌دهد از ادامه وکالت

با توجه به اینکه وکالت عقدی جایز است وکیل هم میتواند از سمتش استعفا کند در صورتی که موجب خسارت به شما نشود

وکیل هر زمان که بخواهد میتواند از پرونده مطروحه استعفا دهد

مشاوره حقوقی تلفنی در خصوص اسناد وکالت
مینا محمدی مصطفی عباسی جلال رزمجو سجاد نیستانی
۱۳۱ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۶ بر اساس (۱۷) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

با سلام
وکالت عقدی جایز است و وکیل هرزمان میتواند استعفا دهد و همچنین موکل میتواند هرزمان وکیل را عزل کند

چون عقد وکالت جایز هستش قابل فسخ یک طرفه از سوی هر دو طرف می باشد

مشاوره حقوقی تلفنی در خصوص اسناد وکالت
مینا محمدی مصطفی عباسی جلال رزمجو سجاد نیستانی
۱۳۱ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۶ بر اساس (۱۷) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

با سلام
عقد وکالت جایز می باشد و شما می توانید در هر لحظه اراده کنید عقد را فسخ کنید

سلام می توانید هر دو طرف یک جانبه فسخ نمایید اما اگر لطمه یاضرری وارد شود میتوانید وکیل را مورد پیگرد قانونی قرار دهید

با سلام و احترام وکالت عقد جایز است وکیل می تواند استیفا نماید عزل وکیل در صورت قابل عزل بودن می توان موکل را عزل نمود

مشاوره حقوقی تلفنی در خصوص اسناد وکالت
مینا محمدی مصطفی عباسی جلال رزمجو سجاد نیستانی
۱۳۱ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۶ بر اساس (۱۷) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

بله میتواند .... مگر تحت شرایطی مثلا حق استعفا اسقاط شده باشد

وکالت اگر بلاعزل نباشد می شود وکیل را عزل کرد و اگر در امری فقط نفس وکالت را بدون معامله اعطاء کرده باشید و بلاعزل باشد می توانید قبل از اقدام وکیل اقدام کنید در این صورت نیز وکالت باطل می شود

سلام با توجه به جایز بودن عقد وکالت بله می تواند

مشاوره حقوقی تلفنی در خصوص اسناد وکالت
مینا محمدی مصطفی عباسی جلال رزمجو سجاد نیستانی
۱۳۱ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۶ بر اساس (۱۷) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

سلام اگر حق استعفا داشته باشد بله امکان دارد

با سلام
وکالت عقدی جایز بوده و وکیل هرزمان میتواند استعفا دهد

مشاوره حقوقی تلفنی در خصوص اسناد وکالت
مینا محمدی مصطفی عباسی جلال رزمجو سجاد نیستانی
۱۳۱ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۶ بر اساس (۱۷) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

با سلام
وکیل میتواند استعفا کند

وکالت عقدیست جایز و وکیل میتواند استعفا یا شما وی را عزل نمایید

مشاوره‌های حقوقی مرتبط

مشاوره حقوقی تلفنی یکی از سریعترین و بهترین نوع مشاوره است.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با تضمین کیفیت مشاوره ارائه می‌شود.

قبل از رزرو مشاوره حقوقی تلفنی می‌توانید با بررسی وکیل و متخصصین حقوقی بر اساس عملکرد و امتیاز فعالیت تخصصی آنها فرد مناسب جهت دریافت مشاوره حقوقی تلفنی را انتخاب کنید.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با بهترین قیمت و در کوتاه‌ترین زمان ممکن ارائه می‌شود.