لطفا اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
گفتگو با متخصصین آنلاین
۱۴ متخصص آنلاین

پرونده مختومه شده است یعنی چه؟

پرسیده شده

با عرض سلام میخواستم ببینم پرونده مختومه شده به چه معنی است آیا رای به نفع شاکی صادر شده است یا که به نفع متشاکی رای صادر شده

۴۶,۶۹۱
مشاوره حقوقی تلفنی ضرب و جرح
مصطفی فیروزی امین احمدی بهنام رفیعی ساران غلامرضا قربانی
۵۵۲ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۱,۰۸۰) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

۴۹ پاسخ برای این سوال ثبت شده

یعنی پرونده بسته شده است و رسیدگی به آن به اتمام رسیده است. لذا اینکه پرونده به نفع شما بوده است یا طرف دیگر بستگی به این دارد که حکم محکومیت علیه چه کسی صادر شده است.

گفتگو با متخصصین آنلاین
محسن اسدالهی
محسن اسدالهی ۰.۸ دکترای حقوق
۴.۹ / ۵ (۱۲۸) دیدگاه
مهدی قربانی
مهدی قربانی ۰.۱ وکیل پایه یک قوه قضاییه
۴.۸ / ۵ (۴) دیدگاه
مجتبی عاشوری
مجتبی عاشوری ۲.۷ وکیل پایه یک دادگستری
۴.۷ / ۵ (۱۴۰) دیدگاه

یعنی به نفع متشاکی است

مشاوره حقوقی تلفنی ضرب و جرح
مصطفی فیروزی امین احمدی بهنام رفیعی ساران غلامرضا قربانی
۵۵۲ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۱,۰۸۰) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

با سلام.
یعنی پرونده بسته شده و از آمار رسیدگی کسر میگردد. و معمولا پرونده ای که مختومه میشود به دلیل اتهامات وارده به متشاکی و عدم ادامه رسیدگی عقلا به نفع متشاکیست

هر دو حالت امکان پذیر است. مختومه شدن پرونده به معنی اتمام رسیدگی در ان مرحله از دادرسی است.

مختومه شدن همان طور که از اسم اون مشخصه یعنی رسیدگی به پرونده خاتمه پیدا کرده ، وقتی رسیدگی خاتمه پیدا میکنه پرونده از آمار کسر میشه ، اما اینکه به نفع چه کسی هست از این عبارت مشخص نمیشه و باید دید حکم به نفع چه کسی صادر شده

مشاوره حقوقی تلفنی ضرب و جرح
مصطفی فیروزی امین احمدی بهنام رفیعی ساران غلامرضا قربانی
۵۵۲ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۱,۰۸۰) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

سلام
یعنی کار رسیدگی یا وظیفه محوله پرونده در شعبه به اتمام رسیده است. حال اینکه ممکن است رای بنفع هر کدام از اصحاب دعوا باشد.

به پرونده ای که رسیدگی ان به اتمام رسیده باشد می گوید و حکم هم صادرشده و اینکه حکم بنفع چه کسی باشد باید پرونده را چک کنید یا لز طریق سامانه رهگیری نمایید

یعنی پرونده ای که در ان قرارختم رسیدگی صادر و منتهی به صدور رای شده است

مشاوره حقوقی تلفنی ضرب و جرح
مصطفی فیروزی امین احمدی بهنام رفیعی ساران غلامرضا قربانی
۵۵۲ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۱,۰۸۰) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

به معنای اتمام رسیدگی و بسته شدن پرونده میباشد و نتیجه پرونده بستگی به صدور حکم صادره از دادگاه دارد

با سلام
گاها در دادیاری، بازپرسی و دادگاهها با این واژه( پرونده مختومه و از آمار کسر گردید) مواجه می شوید، معنا و مفهوم در مراحل مختلف متفاوت است در دادیاری و امور کیفری در موارد ذیر اجرای مجازات موقوف و به اصطلاح پرونده مختومه خواهد شد ؛ فوت متهم، گذشت شاکی، شمول عفو، نسخ مجازات، شمول مرور زمان ، توبه متهم در موارد قانونی پیش بینی شده در قانون، اعتبار امر مختوم.
در دادیاری با کر از آمار پرونده در مرحله قبلی مختومه خواهد شد ، بدیهی است با ارجاع پرونده به مراحل بعدی دادگاه و حتی مراجع عالی تا اجرای حکم پرونده مفتوح بوده و با اجرای حکم یا گذشت شاکی پرونده مختومه خواهد شد مواردی از قبیل ترک تعقیب و منع تعقیب دلالت بر این موضوع دارد.

با سلام و احترام مختومه شدن پرونده به معنی و مفهوم آن است که رسیدگی کامل صورت گرفته است و منجر به صدور حکم و یا قرار در محاکم کیفر ی یا دادسرا هر دو متصور می باشد با مختومه شدن امکان جاری ساختن آن به غیر موارد استثنایی و پیش بینی شده ممکن نخواهد بود مطالب دیگر اینکه به ضرر کدام از طرفین بوده است به دلیل مشخص نبودن مرجع رسیدگی کننده و ماهیت پرونده و توضیحات ناقص در سئوال شما امکان اظهار نظر و مشاوره دقیق میسر نمی باشد

مشاوره حقوقی تلفنی ضرب و جرح
مصطفی فیروزی امین احمدی بهنام رفیعی ساران غلامرضا قربانی
۵۵۲ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۱,۰۸۰) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

اتمام رسیدگی در آن مرحله از دادرسی است. که ممکن است به نفع هر کدام از طرفین باشد

به معنای پایان یافتن رسیدگی است

با سلام
یعنی نسبت به ان حکم قطعی صادر شده و اصطلاحا از اعتبار امر مختوم برخوردار است و به جز موارد استثنایی از جمله اعاده دادرسی و ماده ۴۷۷ قانون ایین دادرسی کیفری پرونده را نمیشود مجدد به جریان انداخت

پرونده مختومه است یعنی رسیدگی به پرونده شما در دادگاه به پایان رسیده و باید به شعبه مربوطه جهت مشخص شدن رای به نفع یا محکومیت مراجعه نمایید.

مشاوره حقوقی تلفنی ضرب و جرح
مصطفی فیروزی امین احمدی بهنام رفیعی ساران غلامرضا قربانی
۵۵۲ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۱,۰۸۰) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

پرونده مختومه شده است یعنی ختم رسیدگی ب پرونده شکایت ولذا باید دید حکم پرونده ب نفع کسی صادر شده است

سلام-نمیتوان بدون دیدن حکم گفت به نفع کدام طرف است

ولی پرونده مختومه شده یعین مراحل دادرسی و رسیدگی به ان تمام شده وحکم مقتضی صادر وقطعیت یافته است

مشاوره حقوقی تلفنی ضرب و جرح
مصطفی فیروزی امین احمدی بهنام رفیعی ساران غلامرضا قربانی
۵۵۲ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۱,۰۸۰) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

یعنی پرونده مختومه و دیگر رسیدگی نخواهد شد

با سلام و احترام
یعنی رسیدگی پرونده تمام شده و پرونده بسته شده است
نفع و ضرر بستگی به این دارد که رای له یا علیه باشد

با سلام
مختومه شدن پرونده به معنی اتمام رسیدگی در ان مرحله از دادرسی است.

مشاوره حقوقی تلفنی ضرب و جرح
مصطفی فیروزی امین احمدی بهنام رفیعی ساران غلامرضا قربانی
۵۵۲ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۱,۰۸۰) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

سلام دوست عزیز
چه در مرحله بدوی یا تجدید نظر وقتی پرونده در اون مرحله تموم میشه پرونده مختومه میشه، و اینکه رای میتونه به نفع هر طرف دعوا باشه

سلام پرونده مختومه شده است یعنی پرونده شما بسته و بایگانی شده است

یعنی پرونده امر اعتبار مختومه پیدا کرده،و دادگاه رسیدگی مجدد نمیکند،مگر در حالت اعاده دادرسی در موارد مصرح قانون

مشاوره حقوقی تلفنی ضرب و جرح
مصطفی فیروزی امین احمدی بهنام رفیعی ساران غلامرضا قربانی
۵۵۲ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۱,۰۸۰) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

با سلام و احترام
مختومه شدن به معنای ختم دادرسی است
و له یا علیه بودن آن را باید از روی حکم گفت

سلام چنین امری بستگی به مفاد تصمیم مقام قضایی دارد

مشاوره حقوقی تلفنی ضرب و جرح
مصطفی فیروزی امین احمدی بهنام رفیعی ساران غلامرضا قربانی
۵۵۲ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۱,۰۸۰) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

سلام
یعنی پرونده شما بسته شده البته بنحو متشاکی

با سلام
مختومه شده یعنی اینکه رسیدگی به پرونده تمام و پرونده بسته شده است و از آمار کسر خواهد شد
لذا میتواند به نفع شاکی باشد یا متشاکی که بایستی پرونده رویت گردد که حکم به نفع کدام طرف دعوی صادر شده است .

مختومه شدن پرونده به معنی اتمام رسیدگی در ان مرحله از دادرسی است.وهر دو حالت امکانپذیر است

اتمام رسیدگی دادرسی است. که ممکن است به نفع هر کدام از طرفین باشد

مشاوره حقوقی تلفنی ضرب و جرح
مصطفی فیروزی امین احمدی بهنام رفیعی ساران غلامرضا قربانی
۵۵۲ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۱,۰۸۰) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

مختومه شدن پرونده به معنای این است که رسیدگی به پرونده در مرحله ای که در حال رسیدگی بوده است به اتمام رسیده است .و پرونده مختومه شده است.
ممکن رای به نفع شاکی یا به نفع متهم باشد .
و صد در صد تنها با اطلاع از مختومه شدن پرونده نمیتوان متوجه شد رای به نفع چه کسی بوده است.

مختومه شدن پرونده به معنای این است که رسیدگی به پرونده در مرحله ای که در حال رسیدگی بوده است به اتمام رسیده است .و پرونده مختومه شده است.
ممکن رای به نفع شاکی یا به نفع متهم باشد .
و صد در صد تنها با اطلاع از مختومه شدن پرونده نمیتوان متوجه شد رای به نفع چه کسی بوده است.

خاتمه فرایند دادرسی که میتواند هم به نفع شاکی و هم متشاکی باشد چرا که نفع از منظر ماهیتی مفهومی سیال است و بسته به ارکان منافع دارد ولی عموما منفعت متشاکی ملحوظ نظر قرار گرفته شده است .

مشاوره حقوقی تلفنی ضرب و جرح
مصطفی فیروزی امین احمدی بهنام رفیعی ساران غلامرضا قربانی
۵۵۲ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۱,۰۸۰) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

یعنی سیر رسیدگی به پرونده پایان یافته لاکن به نفع شاکی باشد یا مشتکی عنه با توجه به محتویات پرونده و نظر قاضی خواهد بود.

یعنی اتمام رسیدگی واختتام آن وصدور رای یاقرار برعلیه یابنفع شما

با سلام
در پاسخ به سوال شما پرونده مختومه شده است یعنی دادگاه صادر کننده منتهی به صدور حکم گردیده و دادگاه صادرکننده رای فارغ از رسیدگی است و و این صرفا به این معنی نمی باشد که در مرجع بالاتر قابل رسیدگی نباشد چراکه ممکن است رای ازدادگاه بدوی صادر شده و قابلیت اعتراض در مرجع بالاتر فرضا در دادگاه تجدیدنظر را داشته باشد.
موفق باشید.

با سلام
مختومه بودن بدین معناست که رسیدگی به پرونده خاتمه یافته و از دایره رسیدگی در آن مرحله خارج خواهد شد. رای صادره در پرونده مختومه می تواند به نفع هر یک از طرفین باشد.

مشاوره حقوقی تلفنی ضرب و جرح
مصطفی فیروزی امین احمدی بهنام رفیعی ساران غلامرضا قربانی
۵۵۲ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۱,۰۸۰) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

کلیه پرونده ها که رسیدگی شان تمام میشود فارغ از اینکه به نفع شاکی یا متشاکی است مختومه تلقی میگردند و مختومه شدن دلیل بر اینکه به نفع چه کسی است نمیباشد

یعنی رسیدگی تمام شده حالا بستگی دارد که حکم به نفع چه کسی صادر شده است

با عرض سلام و ادب
در رابطه با پرسش شما باید بیان کنم که باید مراجعه به سامانه ثنا در کاربری خود بررسی نمایید که متن قرار نهایی چه میباشد در صورتی که قرار جلب به دادرسی صادر گردد پرونده با کیفر خواست جهت رسیدگی و مجازات متهم به دادگاه کیفری دو ارسال می‌شود و در صورتی که قرار منع تعقیب صادر گردد می توانید ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ با توجه به متن قرار و محتویات پرونده نسبت به آن اعتراض نمایید

مشاوره حقوقی تلفنی ضرب و جرح
مصطفی فیروزی امین احمدی بهنام رفیعی ساران غلامرضا قربانی
۵۵۲ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۱,۰۸۰) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

با سلام
وقتی گفته می شود پرونده مختومه شده یعنی اینکه نسبت به پرونده روند رسیدگی بعمل آمده و منتج به صدور قرار شده به این معنی . که دیگه پرونده از جریان خارج شده و شاکی دیگه نمی تونه همون شکایتو دوباره طرح کنه.و بدلایل وبعنواین دیگری هم پرونده می تواند قضیه امر مختومه پیدا کند که ازحوصله این مبحث خارجه.ودر انتها قضیه امر مختومه ارتباطی به این ندارد که حکم یا قرار بنفع کیست بالاخره بنفع یکی است و به ضرر دیگری می تونه باشه.موفق باشید.

با سلام
مختومه شدن یک پرونده زمانی اتفاق می افتد که حکم قطعی و یا رسیدگی به دعوای مطروحه از تمام جهات به پایان رسیده باشد.

مشاوره حقوقی تلفنی ضرب و جرح
مصطفی فیروزی امین احمدی بهنام رفیعی ساران غلامرضا قربانی
۵۵۲ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۱,۰۸۰) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

پرونده مختومه شده یعنی از مراحل دادرسی خارج شده . می تواند هر کسی پیروز دعوی باشد یا بازنده دعوی از روی این کلمه نمی توان گفت بهتر است به سایت ثنا مراجعه کنید و از اخرین وضعیت پرونده با خبر شوید در سایت مشخص است چه کسی برنده یا بازنده شده است .

سلام.یعنی پرونده ایی که درحال رسیدگی ومفتوح بود ،بسته شده ورسیدگی آن به پایان رسیده است واینکه رای صادره به نفع کدام یک از اصحاب دعوی بوده است درمتن دادنامه اصداری مندرج میگردد.

در هر صورت یعنی تکلیف پرونده در شعبه رسیدگی کننده منتج به نتیجه گردیده و فرقی بین شاکی و مشتکی عنه ندارد

مشاوره حقوقی تلفنی ضرب و جرح
مصطفی فیروزی امین احمدی بهنام رفیعی ساران غلامرضا قربانی
۵۵۲ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۱,۰۸۰) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

یعنی کار تمام شده یا رسیدگی شده یا قابل رسیدگی نیست

سلام
یعنی رسیدگی به پرونده خاتمه یافته و رای نیز صادر شده اسصت.

سلام
مختومه شدن پرونده به معنی اتمام دادرسی است.

مختومه شدن پرونده یعنی رسیدگی در دادگاه پایان یافته و پرونده بسته شده است و باید منتظر ابلاغ دادنامه بمانید.

دلایل مختومه شدن پرونده علل مختلفی میتواند داشته باشد از جمله صدور رای و....

مشاوره‌های حقوقی مرتبط

مشاوره حقوقی تلفنی یکی از سریعترین و بهترین نوع مشاوره است.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با تضمین کیفیت مشاوره ارائه می‌شود.

قبل از رزرو مشاوره حقوقی تلفنی می‌توانید با بررسی وکیل و متخصصین حقوقی بر اساس عملکرد و امتیاز فعالیت تخصصی آنها فرد مناسب جهت دریافت مشاوره حقوقی تلفنی را انتخاب کنید.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با بهترین قیمت و در کوتاه‌ترین زمان ممکن ارائه می‌شود.