لطفا اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
گفتگو با متخصصین آنلاین
۱۷ متخصص آنلاین

آیا اعتراض یکی از متهمین باعث تسری به سایر متهمین می شود؟

پرسیده شده

اگه پرونده آیی چند متهم و اتهامات متفاوت داشته باشد آیا اعتراض یکی از متهمین باعث رسیدگی به سایر متهمین می شود.

مشاوره حقوقی تلفنی کیفری
زینب علیپور علی تهرانی ساعی چیا کهزاد امید دربر
۶۵۵ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۱,۵۳۹) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

۲۸ پاسخ برای این سوال ثبت شده

در صورتی که متهمین در ارتکاب جرم به نحوی مباشرت و مشارکت و معاونت‌ داشته باشند بله

گفتگو با متخصصین آنلاین
توحید میدانی
توحید میدانی ۱.۰ کارشناس ارشد حقوق
۴.۹ / ۵ (۴۰۴) دیدگاه
امید داوری
امید داوری ۴.۳ کارشناس ارشد حقوق
۴.۸ / ۵ (۲۶۵) دیدگاه
سعیده کریم فر
سعیده کریم فر ۱.۲ کارشناس حقوقی
۴.۸ / ۵ (۱۹۴) دیدگاه

خیر تسری پیدا نمی کند.

مشاوره حقوقی تلفنی کیفری
زینب علیپور علی تهرانی ساعی چیا کهزاد امید دربر
۶۵۵ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۱,۵۳۹) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

در صورت ارتباط جرائم و متهمین با یکدیگر موضوع به صورت کلی بررسی میگردد .

بستگی به نوع جرم میتواند موثر باشد یا نباشد

با درود موضوع اگر یک عنوان داشته باشد ممکن است در حق سایرین تاثیر گذار باشد

مشاوره حقوقی تلفنی کیفری
زینب علیپور علی تهرانی ساعی چیا کهزاد امید دربر
۶۵۵ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۱,۵۳۹) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

بستگی به نوع جرم دارد در صورتی که مباشر باشن وهمگی مرتکب جرم شوند تسری دارد

بادرودوسلام درصوتیکه متهمین درارتکاب جرم مباشرت و مشارکت و معاونت داشته باشند.

بااحترام
اگر جهت مباشرت باشد خیر ولی موضوع کلی باشد بله تسری به همه دارد

مشاوره حقوقی تلفنی کیفری
زینب علیپور علی تهرانی ساعی چیا کهزاد امید دربر
۶۵۵ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۱,۵۳۹) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

سلام بستگی دارد متهمی که اعتراض میزند چه عنوان مجرمانه ای داشته باشد

دود
در صورتیکه موضوع مجرمانه به صورت مباشرت یا معاونت در جرم نباشد اعتراض یکی نسبت به سایرین تسری نمی یابد .

تحت شرایطی میتواند تسری پیدا کند.

مشاوره حقوقی تلفنی کیفری
زینب علیپور علی تهرانی ساعی چیا کهزاد امید دربر
۶۵۵ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۱,۵۳۹) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

با سلام
اصولا تسری پیدا نمی کند و بستگی به نوع جرم و ...دارد.

باسلام
تحت شرایطی میتواند تسری پیدا نماید.

با سلام و درود اگر متهمین با هم مشارکت یا معاونت داشته باشند بله موثر است

با سلام ودرود
درصوتیکه متهمین درارتکاب جرم مشارکت و معاونت داشته باشند.

مشاوره حقوقی تلفنی کیفری
زینب علیپور علی تهرانی ساعی چیا کهزاد امید دربر
۶۵۵ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۱,۵۳۹) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

با سلام در صورت ارتکاب به یک جرم بله به کلیه متهمین تسری پیدا می کند

اظهارات متهمین علیه یکدیگر تا جایی که مفید برای علم قاضی باشد اثر دارد و مستقلا قابل استناد نیست.

مشاوره حقوقی تلفنی کیفری
زینب علیپور علی تهرانی ساعی چیا کهزاد امید دربر
۶۵۵ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۱,۵۳۹) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

بستگی به نوع جرم و ارتباط متهمین در ارتکاب جرم دارد

خیر،اعتراض برخی متهمین ارتباطی با افرادی که اعتراض نکرده اند ندارد ونسبت به آنها رای قطعی می‌شود.هرچند که ممکنه اگر آن افراد شریک یا معاون جرم شناخته شوند یا نشوند تغییراتی در نوع ونحوه مجازات اعمال شود.

ببا سلام ستگی به نوع جرم و ارتباط متهمین در ارتکاب جرم دارد.

مشاوره حقوقی تلفنی کیفری
زینب علیپور علی تهرانی ساعی چیا کهزاد امید دربر
۶۵۵ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۱,۵۳۹) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

با درود..
تنـها در صورت مجـزا نبـودن عناوین اتهامی و قابل تفکیک نبـودن و عدم تجـزیه عناوین جرایم انتسابی و ارتباط جرائم و متهمین با یکدیگر، با اعتـراض هر یک از متهمین، موضـوع به صورت کلی بررسی می گردد..

مدارک و مستندات شما باید بررسی شود

با سلام
اتهامات متفاوت باشد به اتهام بقیه رسیدگی نمی شود

مشاوره حقوقی تلفنی کیفری
زینب علیپور علی تهرانی ساعی چیا کهزاد امید دربر
۶۵۵ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۱,۵۳۹) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

با سلام
بستگی به نوع اتهام و نوع جرم دارد.

سلام چنانچه پرونده مربوط به همه آنها دارد بله (معاونت و مشارکت در جرم )موفق باشید

مشاوره حقوقی تلفنی کیفری
زینب علیپور علی تهرانی ساعی چیا کهزاد امید دربر
۶۵۵ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۱,۵۳۹) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

با احترام بستگی به نوع جرم و ارتباط متهمین در ارتکاب جرم دارد.

سلام اگر ارتکاب جرم مستند به عمل تمام آنها باشد بله

باسلام
اگر قابل تفکیک باشد فقط به اعتراض معترض رسیدگی میشود

مشاوره‌های حقوقی مرتبط

مشاوره حقوقی تلفنی یکی از سریعترین و بهترین نوع مشاوره است.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با تضمین کیفیت مشاوره ارائه می‌شود.

قبل از رزرو مشاوره حقوقی تلفنی می‌توانید با بررسی وکیل و متخصصین حقوقی بر اساس عملکرد و امتیاز فعالیت تخصصی آنها فرد مناسب جهت دریافت مشاوره حقوقی تلفنی را انتخاب کنید.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با بهترین قیمت و در کوتاه‌ترین زمان ممکن ارائه می‌شود.