لطفا اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
متخصصین فعال

امضا ذیل آن را منتسب به فروشنده دانسته اند؛ تکلیف چیست؟

پرسیده شده

حدود ۱۸ ماه قبل یکی از دوستانم خودروی مرا که قصد فروش داشتم برای بازدید کارشناس و اطمینان از سلامت آن تحویل گرفت و سپس ادعا نمود که اتومبیل را طی یک مبایعه نامه (ساختگی) خریده است، با توجه به عدم درج کامل مشخضات فردی فروشنده و در مقابل ذکر مشخصات کامل خریدار در آن بیع نامه ساختگی، از بابت ۴۰۰ میلیون تومان قیمت خودرو ۱۰۰میلیون تومان نقد بعنوان بیع را در نزد خریدار نگه داشته و ۶ فقره چک ماهانه را در نزد یکی از شهود آن مبایعه نامه قرار داده و ۲۰ روز فرصت انتقال مال به خریدار داده است که در صورت انتقال فروشنده میتواند وجه کل ثمن را دریافت نماید! کارشناس خط و امضا هم با توجه به مدارکی که بصورت فیلم و پیام صوتی و متنی از شخص جاعل و اقرار وی در جعل امضا و اقرار شهود مبایعه نامه ساختگی در فیلم مبنی بر عدم حضور فروشنده در زمان عقد قرارداد و جوابیه استعلام از بانک که وصول چک ۱۰۰ میلیون تومانی هم توسط یکی از شهود صورت گرفته است امضا ذیل آن را منتسب به فروشنده دانسته اند تکلیف چیست؟ چطور من مالم را از اینها پس بگیرم؟
البته شعبه بازپرسی که در همجواری با بازپرسی شعبه رسیدگی به شکایت من، شوهر خواهر متهم بود که نقش مهمی را در تایید امضا توسط کارشناس با وجدان را داشته است.

۳ پاسخ برای این سوال ثبت شده

با سلام
شما همواره بر جعل امضای خود پافشاری نموده و به نظر کارشناسی اعتراض تا به نظر کارشناسی ۳ نفره برسد

با سلام
به نظریه کارشناسی اعتراض دهید تا شورای کارشناسی تشکیل و بررسی نماید

امکان اعتراض به نظریه وجود دارد . سعی کنید از وجود یک وکیل بهره مند شوید .

مشاوره‌های حقوقی مرتبط

مشاوره حقوقی تلفنی یکی از سریعترین و بهترین نوع مشاوره است.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با تضمین کیفیت مشاوره ارائه می‌شود.

قبل از رزرو مشاوره حقوقی تلفنی می‌توانید با بررسی وکیل و متخصصین حقوقی بر اساس عملکرد و امتیاز فعالیت تخصصی آنها فرد مناسب جهت دریافت مشاوره حقوقی تلفنی را انتخاب کنید.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با بهترین قیمت و در کوتاه‌ترین زمان ممکن ارائه می‌شود.